۱۳۸۸ دی ۸, سه‌شنبه

صدای تیراندازی در محوطه و تپه های زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بامداد امروز صدای تیراندازی در محوطه و تپه های اوین شنیده شد.صدای تیراندازی به حدی بود که باعث بیدار شدن اکثر زندانیان سیاسی گردید.

بامداد روز سه شنبه 8 دی ماه حوالی ساعت 01:00 صدای تیرانداز در محو طه و تپهای اوین شنیده شد و شدت تیراندازی به حدی بود که باعث بیدار شدن اکثر زندانیان گردید. تیراندازی ها تا مدتی نسبتا طولانی ادامه داشت وهمزمان صداهای داد وبیداد شنیده می شود. علت تیراندازی نامشخص می باشد.

در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندان اوین بسر می برند این مسئله باعث نگرانی شدید خانواده های آنها شده است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
08 دی 1388 برابر با 29 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: