۱۳۸۷ خرداد ۲, پنجشنبه

شکنجه های وحشیانه بهروز جاوید طهرانی در زندان گوهرداشت کرج


بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهرداشت کرج،روز پنجشنبه 2 خرداد ماه آقای بهروز جاوید طهرانی در اثر شدت شکنجه های وحشیانه که علیه او بکار برده بودند ، او را به بهداری زندان منتقل کردند.

آقای جاوید طهرانی در حالی که 2 پاسدار زیر بغل او را گرفته بودند ، به بهداری زندان منتقل گردید. او شدیدن شکنجه شده بود و آثار شکنجه ها بر سمت راست جهره اش و گردنش که در حال خونریزی بود مشهود بود. آقای جاوید طهرانی در اثر این شکنجه ها قادر به راه رفتن نبودو شرایط جسمی او بسیار وخیم بود. لباسهائی که بر تن داشت پاره بودند. شکنجه گران همچنین برای تحقیر کردن او، موهای سرش را کوتاه کرده اند. نوید خدیوی رئیس حفاظت اطلاعات زندان شخصا در شکنجه کردن آقای بهروز جاوید طهرانی نقش دارد. و درجواب یکی از زندانیان سیاسی که چرا او را به بند باز نمیگردانندگفته است : او پررو شده بود و ما او را بردیم که ادبش کنیم.

آقای جاوید طهرانی از 8 اردیبهشت ماه در سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهرداشت که از بدترین بندهای این زندان می باشد در بازداشت بسر می برد. هنگامی که او را به سلول انفرادی انتقال می دادند به او اجازه بردن وسائل شخصی اش داده نشد.

خانواده آقای طهرانی از 8 اردیبهشت تا به حال هیج خبری از وضعیت بهروز ندارند . هنگامی که هفته گذشته برای ملاقات به زندان مراجعه کردند به آنها گفته شد که او ممنوع تماس و الملاقت می باشد.زندانبانان به خاطر اینکه خانواده آقای طهرانی شاهد آثار شکنجه ها نباشند به بهروز اجازه ملاقات نمی دهند. این خانواده در نگرانی فزآینده ای بسر می برد.

بهروز جاوید طهرانی تنها زندانی بازمانده از قیام دانشجویان در 18 تیر 1378 می باشد. اوهنگامی که در بند 209 در اسارت بود توسط فردی بنام سعید شیخان از سربازجویان وزارت اطلاعات تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت، که در اثر این شکنجه ها دچار ناراحتیهای جسمی متعددی گردید که تا به حال از آنها رنج می برد. سپس به دستورهمین فرد او را به زندان گوهرداشت کرج تبعید کردند.سعید شیخان دستور دهنده اصلی حملات خونین علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهرداشت و بخصوص علیه جاوید طهرانی بود که توسط حاج کاظم و علی محمدی و محمود مغنیان علیه زندانیان سیاسی به اجرا گذاشته می شد. به دستور سعید شیخان و با هماهنگی با حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد برای آقای جاوید طهرانی چندین پرونده گشوده شد و برای هر پرونده محکومیتهای سنگینی علیه او بکار بردند.هر اقدام و برخورد غیر انسانی علیه این زندانی بدستور سعید شیخان انجام می گیرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،انتقال به سلول انفرادی و شکنجه این زندانی را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در زندانهای این رژیم است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

3 خرداد 1387 برابر با 23 می 2008

به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan1.blogfa.com

pejvak_zendanyan@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

۱۳۸۷ خرداد ۱, چهارشنبه

هفدهمین روز اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه


بنابه گزارشات رسیده از طرح نیشکر هفت تپه ، کارگران درپی استقرار انبوهی از نیروهای گارد ویژه که از شهرهای اهواز، خرم آباد و دزفول به این شهر گسیل شده اند، و یک حکومت نظامی اعلام نشده را درسطح شهر برقرار کرده اند.

کارگران از ساعت 07:00 صبح امروز اعتراضات خود را در محوطه صنعتی شرکت و مقابل دفتر مدیریت شرکت از سر گرفتند.هر 3 شیفت شرکت در این اعتصاب و اعتراض شرکت دارند و تمامی بخشهای شرکت بطور کامل متوقف گردیده اند.تعداد کارگرانی که در اعتصاب و اعتراضات امروز شرکت دارند بیش از 3000 نفر تخمین زده می شد.

مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی ، اعضای هیئت مدیره و زیودار رئیس حراست در محل کار خود حاضر نشدند .

کارگرانی که روز گذشته در سطح شهر دستگیر شدندو تعداد آنها بیش از 26 نفر تخمین زده می شد در طی شب گذشته و صبح امروز آزاد شدند و آنها در اعتراضات امروز شرکت داشتند . آنها توسط ماورین وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شده بودند و در طی مدت بازداشت مورد بد رفتاری و اهانت مامورین وزارت وزارت اطلاعات قرار داشتند.

در حال حاضر مامورین امنیتی و انتظامی راههای وردی به این شرکت را بسته اند و با خودروهای خود در اطراف شرکت مستقر هستند. و تعداد زیادی از مامورین لباس شخصی وزارت اطلاعات در سطح شرکت حضور دارند.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از تمامی کارگران شرکتهایی که از آنها حمایت نمودند تشکر می کنند و از کارگران شرکت ملی نفت و سایر کارگران ایران خواهان حمایت گسترده تری هستند.

خواسته های کارگران اعتصاب کننده نیشکر هفت تپه به قرار زیر می باشد:

پرداخت حقوق معوقه 3 ماه اخیر

پایان دادن به پرونده سازیها و احضار فعالین کارگری به دادگاه انقلاب

برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و همچنین اعضای هیئت مدیره این شرکت

برکناری رئیس حراست شرکت فردی بنام زیوداری که در سرکوب، جاسوسی و پرونده سازی علیه کارگران نقش مستقیم دارد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کند و از سازمان جهانی کتر خواستار گایان دادن به سکوت خود در مورد نقض مستمر و سیستماتیک حقوق کارگران در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

02 خرداد 1387 برابر با 22 می 2008

http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

توجه: استفاده از خبر فوق با ذکر ماخذ مجاز می باشد

۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

حکومت نظامی اعلام نشده در سطح شهر شوش و دستگیری گسترده کارگران هفت تپهبنابه گزارشات رسیده از شهر شوش، ازشب گذشته دستور سرکوب کارگران نیشکر هفت تپه صادر گردیده و در حال حاضر در شهر یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کنند.

شب گذشته ابنوهی از نیروهای گارد ویژه از شهرهای خرم آباد ، اهواز ودزفول به شهر شوش گسیل داشته اند این نیروها در اتوبوسها و وانتهای گارد ویژه در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند و یا در سطح شهر مشغول به گشت زنی هستند.این نیروها در نقاطی مانند مرگز شهر بازار، بازار، فرمانداری و خیابانهای اصلی شهر مسقر هستند.نیروهای گارد ویژه همچنین در تمامی نقاط ورودی شهر مسفقر شدند و به محض اینکه متوجه شوند که کارگرانی را که از نقاط مختلف قصد ورد به شهر را دارند دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل می کنند

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از صبح امروز شروع به دستگیری گسترده کارگران در سطح شهر زده اند و تا به حال دها کارگر دستگیر شده اند. از جمله کسانی که صبح امروز در خیابانهای شهر دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدن آقایان رحیم بساق،کورش بهمنی از قسمت تراشکاری شرکت، مهران اکبری و علی شهبازی می باشند.

در حال حاضر جو شهر متشنج است. وکارگران علیرغم این جو رعب و وحشت در سطح شهر حضور دارند و قصد دارند تا رسیدن به خواسته هایشان به اعتراضات خود ادامه دهند.

بنابه خبرهای موثقی که به دست کارگران رسیده است فرماندار دستور سرکوب کارگران را صادر کرده است و بر نحو سرکوب کارگران خود شخصا نظارات دارد.

خواسته های کارگران اعتصاب کننده نیشکر هفت تپه به قرار زیر می باشد:

پرداخت حقوق معوقه 3 ماه اخیر

پایان دادن به پرونده سازیها و احضار فعالین کارگری به دادگاه انقلاب

برکناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و همچنین اعضای هیئت مدیره این شرکت

برکناری رئیس حراست شرکت فردی بنام زیوداری که در سرکوب، جاسوسی و پرونده سازی علیه کارگران نقش مستقیم دارد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری کارگران که برای حقوق معوقه خود اعتراض می کنند را محکوم می کند و خواستار دخالت سازمان جهانی کار و سازمانهای حقوق بشری برای پایان دادن به سرکوب کارگران در ایران است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اول خرداد 1387 برابر با 21 مه 2008

http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

توجه: استفاده از خبر فوق با ذکر ماخذ مجاز می باشد

طرح جدید وزارت اطلاعات و زندانبانان علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهرداشت کرجبنابه گزارشات رسیده از زندان گوهرداشت کرج ، وزارت اطلاعات طرح جدیدی را با کمک حاج کاظم رئیس زندان محمود مغنیان رئیس بند 2 و رجبعلی آجیر رئیس دارالقرآن بند2 علیه زندانیان سیاسی به اجرا گذاشته است .

طرح جدید وزارت اطلاعات برای پراکنده کردن زندانیان سیاسی فرعی 5 ، بند2 این زندان ، به بندهای دیگر که شرایطی بسا دشوارتر و طاقت فرساتر دارد در حال اجرا دارد. آنها 3 هفته پیش ابتدا این طرح را علیه آقای جاوید طهرانی به اجرا در آوردندو او را به بخشی از بند یک که محل نگهداری معتادین حرفه ای هستند منتقل کردند و از آن تاریخ تا به حال هیج خبری از وضعیت ایشان در دست نیست.

در حال حاضر مجری اصلی این طرح در بند 2 محمود مغنیان و رجبعلی آجیر می باشند. آجیر یکی از کسانی است که زندانیان عادی را علیه زندانیان سیاسی تحریک می کرد و آنها را تشویق به درگیری فیزیکی با زندانیان سیاسی می نمود. و تحریکات آنها در سالهای گذشته منجر به درگیریهای خونین در این بند گردیده که یکی از قربانیان این درگیریها آقای جاوید طهرانی بود که بشدت مجروح گردید. رجبعلی آجیر یکی از افرادی است که در ورود و پخش مواد مخدر در زندان نقش موثری دارد و از طریق شبکه هایی که در زندان ایجاد کرده است و مواد مخدر را در بین زندانیان پخش می کند.

روز یکشنبه محمود مغنیان رئیس بند به یکی از زندانیان سیاسی این بند که نسبت به کیفیت بد غذا اعتراض کرده بود گفت : دو سه روز آینده همۀ شما به بندهای مختلف منتقل خواهید شد. در حال حاضر آقایان امیر حشمت ساران ، افشین بایمانی و علیرضا کرمی خیر آبادی از زندانیان سیاسی که در فرعی 5 بند 2 زندانی هستند.

در طی 2 سال گذشته به دستور وزارت اطلاعات به زندانیان سیاسی که به بهداری زندان مراجعه می کنند و خواستار مداوی خودهستند قرصها و شربتهایی مانند متادون به عنوان مسکن تجویز می کنند . که زندانیان سیاسی با مصرف کردن این داروها وضعیت جسمی آنها به وخامت می گرایید و حتی بیهوش می شدند. این داروها باعث می شد که زندانیان به آنها وابستگی پیدا کنند. پس از مدتی زندانیان بند 2 متوجه گردیدن که به عمد در صد مواد مخدر در آن به نسبت بسیار بالائی است. و از این طریق وزارت اطلاعات و زندانبانان قصد معتاد کردن زندانیان سیاسی این بند را داشتند. این شیوه غیر انسانی در زندانهای مختلف بکار برده می شود.وزارت اطلاعات از مراگز درمانی زندانها برای مقاصد غیر انسانی خود علیه زندانیان سیاسی بکار می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، طرحهای جدید سرکوبگرانه وزارت اطلاعات و زندانبانان علیه زندانیان سیاسی را محکوم مکند، و از کمیسر عالی حقوق بشر و تمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی علیه اعمال ضد بشری علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

31 اردیبهشت 1387 برابر با 20 مه 2008

به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan1.blogfa.com

pejvak_zendanyan@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193