۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

مستقر کردن نیروهای گارد ویژه در مقابل درب ورودی بعضی از بیمارستانها

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،در خیابانهای مرکزی تهران مردم همچنان به تظاهرات خود ادامه میدهند و یورشهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به مردم ادامه دارد.

تظاهرات مردم در نقاط مرکزی شهر متمرکز شده است و مردم همچنان به سر دادن شعارهای مختلف ضد حکومتی ادامه میدهند. مردم در نقاطی مانند میدان انقلاب ،ولی عصر و خیابانها اطراف دانشگاه تهران و میدان قدس و خیابان آزادی گسترده حضور دارند . آنها شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور،مرگ بر خامنه ای و شعارهای متعدد دیگر سر می دهند. این اعتراضات بصورت گسترده ای ادامه دارد.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در میدان قدس به سوی مردم آتش گشودند و یکی از تظاهر کنندگان را زخمی کردند و همچنین تعداد زیادی از مردم در این نقطه دستگیر شد.در کنار ساختمان 310 سه دختر جوان و یک خانم میان سال دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. بنابه کفته شاهدان عینی در میدان انقلاب بیش از 50 نفر دستگیر شدند

از طرفی دیگر در مقابل درب ورودی بعضی از بیمارستانها که از جملۀ آنها بیمارستان 1000 تخت خوابه (خمینی) نیروهای گارد ویژه با سگ ایستاده اند تا در صورت مراجعۀ زخمی شدگان آنها را دستگیر کنند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

16 آذر 1388 برابر با 07 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: