۱۳۸۸ آذر ۱۴, شنبه

همه با هم پيش به سوي 16 آذر روز دانشجو ،‌روز قيام براي آزادي

آذر، ماه جنبش غرور ، افتخار و عظمت ايران

ماه فرياد براي رهايي

ماه عزت براي دانشجويان آزاديخواه ايران

ماه فرياد عليه ظلم و استبداد و استعمار و اسثمار

ماه آغاز گام هاي بلند و استوار براي سرافرازي ‌، اقتدار و سربلندي ملت

پنجاه و شش سال است كه روشنفكران و فرهيختگان ، دانشگاه را به سنگري خلل ناپذير آزادی مبدل ساخته اند از آن زمان كه خون سرخ قهرماناني چون شريعت رضوي ، قندچي و بزرگ نيا سنگفرش دانشگاه تهران را رنگين كرد چشمه خوني جوشيدن گرفت كه تا به امروز درون رگ هاي تمامي دانشجويان آزاديخواه و وطن پرست ايران جاري خواهد بود و عشق به آزادي را جان خواهد بخشيد كه افق روشن آن 18 تير 78 را به تصوير كشيد تصويري كه تا به امروز دختران و پسران دانشجو را به صف اول مبارزه مي كشاند تا آزادي و عدالت را فرياد زنند فرياد غرور آفريني كه دژخيمان را بيش از پيش خشمگين ساخته و به خيال خام خود با بستن زنجير به دست هاي دانشجويان و به بند كشيدن دانشجويان مبارزي چون شبنم مددزاده ، ‌مجيد دري ،‌پيمان عارف ، ‌مهسا نادري ، ‌ضياء نبوي ،‌حسن اسدي،مهدیه گلرو،علی پرویز و........و كشتن دانشجوياني چون كيانوش آسا ،‌ محسن روح الاميني ، ‌امير جوادي فر ، ‌مصطفي غنيان و ...... صداي آزاديخواهي دانشجويان را در گلو خفه مي سازد اما هر روز بيش از پيش فرياد ، فرياد ، فرياد خواهد بود كه سكوت را بشكند و رهايي را به ارمغان بياورد رهايي از خويشتن خويش و هر روز تكرار ديروز تا قيام خونين 16 آذر كه هر سال زنان و مردان ،‌ دانشجويان ، ‌كارگران ،‌ معلمان دوش به دوش هم با گام هايي بلندتر و سنگين تر بر سنگهاي خاراي بي عدالتي حاكمان مستبد مي كوبند و سنگدلان و رمالان و جلادان جبار را لرزه به جان مي افكنند تا جايي كه جوخه آتش را به حمايت از جهالت خويش مي خوانند غافل از اينكه از هر قطره خون فرزندان ايران زمين هزاران مبارز آزاديخواه برمي خيزد كه پرچم عزت و شرف را به دوش مي گيرد بدون هيچ ترس و واهمه اي از زندان هاي مخوف و سلول هاي انفرادي و بازجوئي هاي بي وقفه شب و روز بازجويان و جلادان با شكنجه هاي قرون وسطايي

اما همچنان دانشجويان آزاديخواه به هدفشان مي انديشند و روز به روز ايمانشان به هدفشان كه همانا مساوات و برابري و برقراي حقوق حقه انسانهاست بيشتر و بيشتر مي شود كه چشم انداز نهايي آن رهايي و آزادي است.

و امروز با وجود تمامي تهديدها ، ‌دستگيري ها ، ‌احضارها ، ‌شكنجه ها ، ‌تجاوزها تمامي اقشار جامعه همگام با دانشجويان با تمام توان خود در روز 16 آذر روز دانشجو نه تنها در دانشگاهها بلكه در خيابان ها شعار آزادي و مرگ بر ديكتاتور را فرياد خواهند زد

پس زنده باد آزادي و مستدام باد جنبش 16 آذر تا رهايي از بند

شب بيدادگر نافرمان

به سرآيد گه صبح

گاه بيداري خلق

گاه برپايي حق

گاه تاريكي شب

بالياني پرخشم

همه فرياد كشيم

آي آدمها

برخيزيد

صبحدم نزديك است و سپيده در صف

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

11 آذر 1388 برابر با 02 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: