۱۳۸۸ آبان ۹, شنبه

پیمان عارف دربخش مراقبتهای ویژه قلب بیمارستان مدرس بستری شد

بنابه گزارشات رسیده ،پیمان عارف فعال دانشجوئی بدلیل حاد بودن ناراحتی قلبی اش در بخش مراقبتهای قلب بیمارستان مدرس بستری شد.

پیمان عارف روز جمعه 8 آبان ماه در اثر فشارهای غیر انسانی و عدم دسترسی به داروهایش دچار حملۀ قلبی گردید و به بهداری زندان منتقل شد.او بخاطر وضعیت حاد ناراحتی قلبی اش از بهداری زندان اوین به بیمارستان مدرس منتقل گردید و در بخش مراقبتهای قلبی این بیمارستان بستری گردید.

فعال دانشجوئی پیمان عارف روز چهارشنبه 6 آبان ماه از سلولهای انفرادی بند 240 به بند کارگری 350 منتقل شد. از زمان انتقال به بند کارگری فشارها و اذیت وآزارها علیه او شدت یافت و محدودیت ارتباطیش با خانواده به حداقل رسید.رئیس این بند فردی بنام بزرگ نیا است که در اذیت وآزار زندانیان سیاسی مسقیما نقش دارد و یکی از شکنجه گران شناخته شده زندان اوین است.

پیمان عارف و مجید دری دانشجویان ستاره دار زندانی در پی انتشار نامه ای خطاب به جعفری دولت آبادی دادستان تهران نسبت به صحبتهای کذب او اعتراض کردند. روز یکشنبه 3 آبان ماه دادستان تهران در یک اقدام غیر انسانی دستور انتقال آنها را به سلولهای انفرادی بند 240 صادر کرد. پیمان عارف در اعتراض به انتقالش به سلولهای انفرادی اقدام به اعتصاب غذا نمود.

پیمان عارف دانشجوی ستاره دار کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران 27 خرداد ماه دستگیر وبه سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل گردید و 75 روز را در سلولهای انفرادی بسر برد. او هنگام انتقال از دادسرای نظامی به دادگاه انقلاب بشدت مورد ضرب وشتم بازجو قرار گرفت.این دانشجوی زندانی به 18 ماه زندان محکوم شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به وضعیت حاد جسمی این دانشجوی در بند شدیدا ابراز نگرانی می کند و مسئولیت مستقیم جان این دانشجو را به عهدۀ ولی فقیه می داندو از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به فشارها علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 آبان 1388 برابر با 31 اکتبر 2009

وضعیت زندانی سیاسی فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

مادران عزادار با حمل عکس جانباختگان و خواندن سرود ای ایران به اعتراضات خود ادامه دادند

بنابه گزارشات رسیده تجمع اعتراض هفتگی مادران علیه سرکوب خونین و ادامه بازداشتهای اخیر علیرغم اینکه تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگربا حضور خود سعی در ممانعت از شکل گیری آن داشتند ادامه یافت مادران عزادار خواستار آزادی زندانیان سیاسی و محاکمۀ آمرین و عاملین سرکوب خونین مردم ایران هستند.

مادران عزادار تجمع اعتراضی خود را از ساعت 17:00 در میدان آب نمای پارک لاله تهران آغاز کردند.در این تجمع اعتراضی علاوه بر مادران عزادار ،شخصیتهای فرهنگی مانند خانم سیمین بهبهانی،خانم خدیجه مقدم ،فعالین دانشجوئی و تعداد زیادی از مردم شرکت داشتند . مادران و مردم با در دست داشتن عکس شهدای راه آزادی اخیر مانند سهراب ،ندا و سایر شهدا مردم ایران و با بر افروختن شمع در میدان آب نما ی پارک لاله اقدام به راهپیمائی بدور این میدان نمودند. برخلاف همیشه که راهپیمائی در سکوت برگزار می شد اینبار اما در حین راهپیمائی به دور میدان اقدام به خواندن سرود ای ایران ای مرز پر گهر نمودند.

در پایان راهپیمائی با اعلام 1 دقیقه سکوت یاد و خاطرۀ شهدای اخیر را گرامی داشتند و سپس برای آزادی زنداینان سیاسی 3 بار الله اکبر گفتند.

تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات امروز بین 200 الی 250 نفر تخمین زده می شد و در حین راه پیمائی علیرغم اینکه مامورن سرگوبگر آنها را در محاصرۀ خود داشتند و همراهی می کردند تا کسی به جمع آنها نپیوندد تعداد زیادی از مردم حاضر در پارک به صفوف راه پیمائی مادران می پیوستند.تجمع اعتراضی امروز تا ساعت 17:45 ادامه یافت.

تعداد نیروهای سرکوبگر نسبت به هفته های قبل خیلی بیشتر بود .نیروهای سرکوبگر انتظامی با باتون و سلاح گرم و همچنین تعداد زیادی از نیروهای لباس شخصی در آنجا مستقر شده بودند . آنها با تهدید سعی در متفرق کردن جمعیت را داشتند ولی مادران قهرمان بدون توجه به تهدیدات آنها اینبار اعتراضات خود را از سکوت خارج کردند و با حمل کردن عکس جانباختگان راه ازادی و سرود ای ایران به اعتراضات خود ادامه دادند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
09 آبان 1388 برابر با 31 اکتبر
2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

مادران عزادار با حمل عکس جانباختگان و خواندن سرود ای ایران به اعتراضات خود ادامه دادند

بنابه گزارشات رسیده تجمع اعتراض هفتگی مادران علیه سرکوب خونین و ادامه بازداشتهای اخیر علیرغم اینکه تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگربا حضور خود سعی در ممانعت از شکل گیری آن داشتند ادامه یافت مادران عزادار خواستار آزادی زندانیان سیاسی و محاکمۀ آمرین و عاملین سرکوب خونین مردم ایران هستند.

مادران عزادار تجمع اعتراضی خود را از ساعت 17:00 در میدان آب نمای پارک لاله تهران آغاز کردند.در این تجمع اعتراضی علاوه بر مادران عرادار ،شخصیتهای فرهنگی مانند خانم سیمین بهبهانی،خانم خدیجه مقدم ،فعالین دانشجوئی و تعداد زیادی از مردم شرکت داشتند . مادران و مردم با در دست داشتن عکس شهدای راه آزادی اخیر مانند سهراب ،ندا و سایر شهدا مردم ایران و با بر افروختن شمع در میدان آب نما ی پارک لاله اقدام به راهپیمائی بدور این میدام نمودند. برخلاف همیشه که راهپیمائی در سکوت برگزار می شد اینبار اما در حین راهپیمائی به دور میدام اقدام به خواندن سرود ای ایران ای مرز پر گهر کردند.

در پایان راهپیمائی با اعلام 1 دقیقه سکوت یاد و خاطرۀ شهدای اخیر را گرامی داشتند و سپس برای آزادی زنداینان سیاسی 3 بار الله اکبر گفتند.

تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات امروز بین 200 الی 250 نفر تخمین زده می شد و در حین راه پیمائی علیرغم اینکه مامورن سرگوبگر آنها را در محاصرۀ خود داشتند و همراهی می کردند تا کسی به جمع آنها نپیوندد تعداد زیادی از مردم حاضر در پارک به صفوف راه پیمائی مادران می پیوستند.تجمع اعتراضی امروز تا ساعت 17:45 ادامه یافت.

تعداد نیروهای سرکوبگر نسبت به هفته های قبل خیلی بیشتر بود .نیروهای سرکوبگر انتظامی با باتون و سلاح گرم و همچنین تعداد زیادی از نیروهای لباس شخصی در آنجا مستقر شده بودند . آنها با تهدید سعی در متفرق کردن جمعیت را داشتند ولی مادران قهرمان بدون توجه به تهدیدات آنها اینبار اعتراضات خود را از سکوت خارج کردند و با حمل کردن عکس جانباختگان راه ازادی و سرود ای ایران به اعتراضات خود ادامه دادند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
09 آبان 1388 برابر با 31 اکتبر
2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

پلیس امنیت از رفع پلمپ جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان خوداری می کند

بنابه گزارشات رسیده ،کوششها برای رفع پلمپ دفتر جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان همچنان با ممانعت پلیس امنیت مواجه است و بازگشائی آن مشروط به همکاری با پلیس امنیت برای خبرچینی علیه اعضای آن و اخراج کودکان افغانی است.

از روز دوشنبه 4 آبان ماه كه ان. جي. او. جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان توسط پليس امنيت پلمپ شد مسوولين جمعيت تلاش و پيگيري هاي مستمری براي بازگشايي آن انجام داده اند.تنها جوابي كه از پليس امنيت شنيده اند منوط به همكاري ان جي او با پليس امنيت در 2 مورد زیر می باشد.

1- مسوولان جمعيت گزارش ماهانه از فعاليت هاي ان جي او به پليس امنيت بدهند .اين درخواست يك درخواست كاملا غير قانوني و براي كنترل شديد و همه جانبه سازمانهاي غير دولتي است چرا كه جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان يك سازماني است غير دولتي و مستقل و هيچ گونه تعهدي در قبال دولت ندارد .دولتي كه از زمان بازگشايي اين ان جي او به جاي همكاري ، دائما با تهديدهاي مختلف مشكلاتي را براي جمعيت فراهم كرده است و امروز هم با پلمپ كردن درب جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان صدها كودك كار و كودك افغاني را از برخورداري از امكانات آموزشي محروم كرده

2- مسئولان جمعيت اسامي تمامي كودكان افغاني كه فاقد كارت سكونت هستند به همراه آدرس كامل و دقيق آنها را به پليس امنيت بدهد . اين در خواست در حالي صورت گرفته كه چندين ماه است نيروي انتظامي با جديت افاغنه فاقد كارت را چه زن چه مرد و چه كودك را شناسايي و دستگير و بعد از مدتي آنها را به پاسگاههاي مرزي مي فرستند سه روز آنها را در گرما و سرما و در شرايط نامطلوب در پاسگاههاي مرزي نگه مي دارد و سپس آنها را در مرز افغانستان به حال خود رها مي كند بدون توجه به اينكه چه خطراتي آنها را تهديد مي كند و چه بلايي بر سر آنها خواهد آمد به خصوص كه اكثر آنها را زنان و كودكان تشكيل مي دهند.

مسئولین جهان شایسته کودکان در تماس با دفتر یونسف در تهران جهت حمایت آنها و اقدام برای رفع پلمپ این دفتر هستند.همچنین آنها قصد دارند با دفتر مرگزی یونیسف در پاریس تماس بگیرند و خواستار اقداماتی برای بازگشائی این ان.جی.او شوند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، پلمپ کردن دفتر جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان که پناهگاهی است برای کودکان خیابانی،کار و کودکان افغانی که برای کمک های آموزشی،بهداشتی ،حقوقی و موارد دیگر بکار برده می شد را محکوم می کند و از یونیسف و سایر سازمانهای مدافع حقوق کودک می خواهد که برای پایان دادن به بستن و فشار آوردن علیه ان.جی.او های حمایت از کودکان در ایران اقدام نماید.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
09 آبان 1388 برابر با 31 اکتبر 2009

گزارش فوق را به یونیسفارسال گردیدhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :0031620720193

۱۳۸۸ آبان ۸, جمعه

دانشجوی زندانی پیمان عارف دچار حملۀ قلبی گردید و به بهداری زندان منتقل شد

بنابه گزارشات رسیده ،پیمان عارف فعال دانشجوئی روز جمعه در اثر فشارهای که بر او وارد می شود و عدم دسترسی به داروهایش دچار حملۀ قلبی گردید و به بهداری زندان منتقل شد.

پیمان عارف روز جمعه 8 آبان ماه در اثر فشارهای که علیه او وارد می کنند و عدم دسترسی به داروهایش دچار حملۀ قلبی گردید و به بهداری زندان منتقل شد. فعال دانشجوئی پیمان عارف روز چهارشنبه 6 آبان ماه از سلولهای انفرادی به بند کارگری 350 منتقل شد.رئیس این بند فردی بنام بزرگ نیا است که در اذیت وآزار زندانیان سیاسی مسقیما نقش دارد.

از زمان انتقال به بند کارگری فشارها و اذیت وآزارها و همچنین محدود کردن ارتباطش با خانواده شدت یافته است. این فعال دانشجوئی طی تماسی که با خانواده اش داشته اعلام کرده است در صورتیکه فشارها و آذیت و آزارها و محدودیتها ادامه یابد از روز شنبه 9 آبان ماه اعتصاب غذای تر خودش را به اعتصاب غذای خشک تبدیل خواهد کرد.

پیمان عارف دانشجوی ستاره دار زندانی در پی انتشار نامه ای خطاب به جعفری دولت آبادی دادستان تهران و اعتراض به صحبتهای کذب او، دادستان تهران طی یک اقدام غیر انسانی روز یکشنبه 3 آبان ماه دستور انتقال او را به سلولهای انفرادی بند 240 صادر کرد. پیمان عارف در اعتراض به انتقالش به سلولهای انفرادی بند 240 اقدام به اعتصاب غذای نمود.

پیمان عارف دانشجوی ستاره دار کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران 27 خرداد ماه دستگیر وبه سلولهای انفرادی زندان اوین منتقل گردید و 75 روز را در سلولهای انفرادی بسر برد. پیمان عارف هنگام انتقال از دادسرای نظامی به دادگاه انقلاب بشدت مورد ضرب وشتم بازجو قرار گرفته بود.این دانشجوی زندانی به 18 ماه زندان محکوم شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال دانشجوی زندانی به سلولهای انفرادی ، تحت فشار قرار دادن او، عدم دسترسی به داروهایش و سوق دادن او بسوی اعتصاب غذا را محکوم می کند و مسئولیت جان این دانشجوی زندانی به عهدۀ ولی فقیه می باشد. از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به فشارها علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 آبان 1388 برابر با 31 اکتبر 2009

وضعیت زندانی سیاسی فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

کارگران نیشکر 7 تپه نسبت به عدم رسیدگی به خواسته های خود هشدار میدهند

بنابه گزارشات رسیده علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه بیش از 6 ماه است که از حقوق و مزایا محروم است و در شرایط سخت عیشتی قرار دارد.

علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه بیش از 6 ماه است که حقوق و مزایای او قطع شده است . قطع شدن حقوق و مزایای این فعال کارگری که متاهل و دارای 4 فرزند می باشد شرایط سخت معیشتی برای او و خانواده اش ایجاد کرده است. آقای نجاتی بیش از 20 سال است که در این شرکت شاغل است.

آقای علی نجاتی بخاطر شرکت در اعتراضات کارگری که حقوق آنها ماها به تعویق افتاده بود و قطع سایر مزایای کارگران چندین بار دستگیر و مدتی را در بازداشت بسر برد .آخرین بازداشت او در اسفند ماه 1387 می باشد که با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شد و چندین هفته در بازداشت بسر برد. در اثر اعتراضات و فشارهای گسترده بین المللی ناچار به آزادی او شدند.

در تاریخ 8 فروردین ماه به آقای نجاتی ابلاغ شد که از کار اخراج شده است و علت اخراج او را غیبت غیرموجه اعلام کرده بودند. در صورتیکه او در آن زمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر و در زندان آنها بسر می برد.آقای نجاتی نسبت به حکم اخراجش و علت اعلام شده توسط کارفرما به اداره کار شوش شکایت کرد و به اداره کار شوش اعلام کرد که اخراج من غیر قانونی و علاوه بر آن من قبل از دستگیری تقاضای مرخصی هم کرده بودم و دستگیری من خارج از اراده ام بوده است.

اداره کار شوش جلسه ای تشکیل داد که با حضور نماینده کارفرما،نماینده اداره کار و آقای نجاتی بود در آن جلسه نماینده کارفرما و نماینده اداره کار به آقای نجاتی اعلام کردند که در اخراج وی نقشی نداشته اند و این خواست اداره اطلاعات شوش بوده. پس از عدم موافقت اداره کار شوش نسبت به بازگشت بکار این فعال کارگری . آقای نجاتی شکایت خود را به دیوان عدالت اداری کشور در تاریخ 21 مهرماه ارسال کرد، که تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده است.

وزارت اطلاعات که در پشت صحنۀ سرکوب و فشار علیه فعالین کارگری و کارگران است و حتی احکام زندان و مدت آن را با توصیه این اداره صورت می پذیرد و دادگاه انقلاب گاها نقش ابلاغ کننده دارد. اخیرا اقدام به صدور احکام سنگین زندان علیه اعضای اصلی سندیکا ی نیشکر هفت تپه نموده اند . فعالین کارگری تا به حال چند بار دادگاهی شده اند.احکام بدوی آنها مورد تایید دادگاه انقلاب مرکز استان اهواز قرار گرفته است و در حال حاضر این احکام در اجرای احکام دادگاه انقلاب شوش می باشد و گفته می شود حتی حکم جلب آنها هم صادر شده است و هر لحظه امکان دستگیری فعالین کارگری می رود.اسامی فعالینی کارگری که محکوم به زندان شده اند عبارتند از : علی نجاتی،فریدون نیکو فرد،قربانعلی علیپورو جلیبل احمدی هرکدام از آنها به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده اند و آقای محمد حیدری مهر به 3 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.

از طرفی دیگر کارگران نیشکر هفت تپه خواستار لغو احکام زندان و بازگشت آقای علی نجاتی به کار و پرداخت حقوق و مزایای معوقه و اعاده حیثیت از او هستند. در صورتیکه خواسته های آنها تحقق نیابد آنها در روزهای آینده اقدام به اعتراضات گسترده خواهند زد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اخراج کارگران،قطع حقوق و مزایای آنها و صدور احکام زندان بخاطر پیگیری حقوق معوقه خود را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار (آی.ال.او) و ) و بخصوص از اتحادیه بین المللی کارگران (آی .یو.اف) می خواهد که از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که عضو این اتحادیه است حمایت فعال نمایید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

29 مهر 1388 برابر با 21 اکتبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

سازمان جهانی کار( آی.ال.او)

اتحادیه بین المللی کارگران(آی.یو.اف)http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.: 003162020193

۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

صدور حکم غیر انسانی زندان علیه یک زندانی سیاسی زن

بنابه گزارشات رسیده دادگاه انقلاب سمنان زندانی سیاسی طیبه نبوی را به احکام غیر انسانی 3 ماه حبس تعزیری و 1 سال زندان تعلیقی محکوم کرد.

زندانی سیاسی طیبه نبوی بیش از 2 ماه پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان منتقل شد در طی این مدت تحت فشارهای بازجویان وزارت اطلاعات و در شرایطی بسیار سخت و بلاتکلیف قرار داده شد. پس از آن به دادگاه انقلاب سمنان برده شد و به حکم غیر انسانی 3 ماه زندان تعزیری و 1 سال زندان تعلیقی محکوم شد.

زندانی سیاسی طیبه نبوی در 26 مردادماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات سمنان منتقل شد او چندین هفته در سلول انفرادی بسر برد و از ملاقات با فرزند 3 ساله اش و خانواده اش محروم بود. او در طی مدتی که در سلولهای انفرادی قرار داشت تحت بازجوئیهای طولانی در طی ساعات مختلف شبانه روز قرار داشت و در حین بازجوی تحت شکنجه های جسمی و روحی بود. زندانی سیاسی طیبه نبوی همچنان در بند زنان زندان سمنان زندانی است.

عرفانی بازجوئی وزارت اطلاعات در سمنان در یورش به منازل ،احضار به اداره اطلاعات،بازجوئیهای طولانی و همراه با شکنجه جسمی و روحی،قرار دادن زندانیان سیاسی برای مدت طولانی در سلولهای انفرادی و تهدید خانواده ها و ضبط اموال آنها را بعهده داردو تا به حال تعداد زیادی از خانواده نبوی و سایر فعالین این شهر را احضار و برای آنها پرونده سازی کرده است.

در حال حاضر 4 عضو این خانواده در زندان بسر می برند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد:زندانی سیاسی سید ظهور نبوی مقاله نویس مجله سرزمین آریائی محکومیت 4 سال زندان، در بند 350 زندان اوین ،خانم عاطفه نبوی از دستگیرشدگان اخیر و سید ضیاءنبوی دبير شورای دفاع از حق تحصيل از 24 خرداد ماه در بند 209 زندان اوین بلاتکلیف و خانم فاطمه نبوی در بند زنان زندان سمنان در بلاتکلیفی بسر می برد. همچنین خانم خدیجه نبوی بدلیل دفاع از همسرش(ظهور نبوی ) که در زندان بسر می برد به 1 سال زندان محکوم شده است و هر لحظه احتمال بازداشت او می رود . خانم حمیده نبوی عضو دیگر این خانواده سال گذشته بخاطر قصد شرکت در مراسم بیست و یکمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 دستگیر و به یک سال زندان محکوم شد او اخیرا بدلیل پایان یافتن مدت بازداشتش آزاد شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور حکم غیر انسانی علیه این زندانی سیاسی زن را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای سیستماتیک این رژیم علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

07 آبان 1388 برابر با 29 اکتبر 2009

وضعیت زندانی سیاسی فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

زندانی سیاسی یاسر مجیدی با شرایط بد جسمی بیش از 5 سال است که در تبعید بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی بیرجند زندانی سیاسی یاسر مجیدی در شرایط غیر انسانی و طاقت فرسا و تحت فشارهای مستمر بازجویان وزارت اطلاعات بیش از 5 سال است که در تبعید بسر می برد.

زندانی سیاسی یاسر مجیدی 30 ساله تنها زندانی سیاسی است که بیش از 5 سال است که در زندان بیرجند در تبعید بسر می برد و همچنین تنها زندانی سیاسی این زندان می باشد.ا و در طی این مدت در قرنطینه زندان بیرجند نگهداری می شود. زندانیان این بند دائم در حال جابجا شدن هستند و تا اینکه با یک زندانی خوی می گیرد او را به جایی دیگر منتقل می کنند هدف از نگهداری او در بند قرنطینه ایجاد فشار روحی علیه این زندانی سیاسی می باشد .

او از ناراحتی حاد آسم رنج می برد و درمیان زندانیان که سیگاری هستند قرار داده شده و همچنین این بند فاقد تهویه می باشد. او بارها دچار حملۀ آسم شد و تا مرز مرگ پیش رفته است. ولی از درمان موثر او تا بحال خوداری شده و بیشتر داروهای مسکن به او داده می شود . آقای مجیدی باید تحت درمان پزشک متخصص قرار گیرد و آزمایشات لازم و همچنین نوع داروی مورد نیاز تجویز شود.این منوط به موافقت بازجویان وزارت اطلاعات می باشد که تا به حال از موافقت با درمان او خوداری کرده اند.

تعداد زندانیانی که در سلولها جا داده می شوند چندین برابر بیشتر از ظرفیت آن است. بطوری که زندانیان باید بصورت کتابی استراحت کنند و به خاطر کمبود اکسیژن دچار سردرد و سایر ناراحتیها شده اند.

غذای زندان بیرجند به لحاظ کمی و کیفی غیر قابل مصرف می باشد و هیچگونه امکان دیگری برای زندانی وجود ندارد . غذای زندانیان فاقد گوشت قرمز و سفید و یا ماهی است و چند سالی است که زندانیان میوه و سبزیجات را به چشم ندیده اند.وقتی که زندانیان اعتراض می کنند به آنها گفته می شود تحریم است و ما بودجه نداریم. ولی بودجه های نجومی برای سرکوب مردم ایران همیشه وجود دارد.

علاوه بر فشارهای غیر انسانی که علیه این زندانی وارد می شود بازجویان وزارت اطلاعات افرادی را که تحت نام انجمن نجات هستند را هر از چند گاهی سراغ این زندانی می فرستند و ضمن تهدید و اذیت وآزار این زندانی از او می خواهند که با آنها همکاری کند و علیه اعتقادات خودش برای آنها کتاب بنویسد . به او بارها گفته اند که هر گونه تغییر در شرایطش منوط به همکاری با آنها است .لازم به یادآوری است که انجمن نجات وابسته به وزارت اطلاعات است و بطور مستمر علیه زندانیان سیاسی که هوادار مجاهدین هستند فشار وارد می کنند . آنها به راحتی به زندانها تردد می کنند و قدرتی مافوق در زندانها دارند.تا به حال گزارشات متعددی از زندانیان سیاسی در این باره دریافت کرده ایم.

پدر و مادر سالخورده او که دچار ناراحتی جسمی متعددی هستند و باید مسافت طولانی راه وهزینه زیاد متحمل شود تا بتوانند با فرزندشان ملاقات کنند . آنها به خاطر شرایطی که دارند هر چند ماه یک بار با او می توانند ملاقات کنند.خانواده مجیدی تا به حال با چندین وکیل صحبت کرده اند تا پیگیر وضعیت حقوقی فرزندشان باشند ولی بازجویان وزارت اطلاعات اجازه دسترسی به پرونده را به وکلایش نمی دهند. و هیچکس مسئولیت پرونده فرزندشان را بعهده نمی گیرد و جوابگوی آنها نیست و این خانواده را از جائی به جای دیگر احاله می دهند. از طرفی دیگر بازجوی وزارت اطلاعات در کرج بنام محبی که در دستگیری و اذیت و آزار خانواده ها و بازجوئی آنها در بند سپاه زندان گوهردشت نقش دارد. برخوردی غیر انسای با این خانواده دارد و آنها را مورد تهدید قرار میدهد.

لازم به یاد آوری یاسر مجیدی در سن 21 سالگی و در سال 1380 در کرج به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر شد و بیش از 8 ماه تحت شکنجه های قرون وسطائی وزارت اطلاعات قرار داشت. او به 28 سال زندان محکوم شد و پس از 3 سال زندان از زندان گوهردشت کرج به زندان بیرجند تبعید شد و از آن تاریخ تا به حال در زندان بیرجند در تبعید بسر می برد.او تنها زندانی سیاسی که که تا به حال بیش از 5 سال که در تبعید بسر می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛تبعید زندانیان سیاسی به نقاط دور دست برای تحت فشار قرار دادن زندانی سیاسی و خانواده اش را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

06 آبان 1388 برابر با 28 اکتبر 2009

وضعیت زندانی فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :003162020193

خانواده های زندانیان سیاسی در محاصره نیروهای سرکوبگر قرار دارند
بنابه گزارشات رسیده تعداد زیادی ازخانواده های زندانیان سیاسی فعالین زنان و مردم در مقابل دادستانی تهران با در دست داشتن پلاکارد همچنان به تجمع اعتراضات خود ادامه می دهند و خواهان آزادی عزیزان خود هستند

تجمع اعتراضی خانواده که از ساعت 11:00 شروع شده است هچنان ادامه دارد در این تجمع علاوه بر خانواده های زندانیان سیاسی،فعالین زنان و مردم شرکت دارند . خانواده های زندنیان سیاسی با در دست داشتن پلاکارد ها و دست نوشتها که بر روی آنها نوشته شده است. زندانی سیاسی آزاد باید گردد / دادگاه فرمایشی ملغا باید گردد و همچنین اسامی عزیزانشان که خواستار آزادی آنها هستند است.

حوالی ساعت 11:00 تعدادی از اعضای خانواده ها به نمایندگی از سایر خانواده به درون دادستانی رفتند و خواستار صحبت با دادستان در مورد آزادی عزیزانشان شدند. به آنها گفته شد که از هر خانواده یک نفر باید حاضر باشد که دادستان برای هر کدام جوابی داره ! ولی وقتی از هر خانواده عضوی برای صحبت با دادستان مراجعه کردند دادستانی حرف خود را عوض کرد و گفت دادستان اینجا نیست . تعدادی از اعضای خانواده همچنان در درون دادستانی بسر می برند و اعلام کرده تا آزادی عزیزانشان به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

نیروهای سکوبگر ولی فقیه برای ایجاد درگیری تعداد از افراد لباس شخصی خود را وارد جمعت کردند و با پیش کشیدن بحثهای انحراف سعی در تحریک خانواده ها و ایجاد درگیری داشتند که با بایکوت کامل خانواده ها مواجه شدند. طرح آنها به شکست انجامید و آنها آنجا را ترک کردند.

پس از آن برای ممانعت از پیوستن بیشتر مردم به تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی نیرهای اطلاعاتی خانواده ها را به محاصرۀ خود در آوردند.تعدادی از ماشینهای نیروی انتظامی در محل در حال گشت زدن هستند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
06 آبان 1388 برابر با 28 اکتبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

لحظاتی پیش تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل دادستانی آغاز گردید

بنابه گزارشات رسیده ده ها تن از خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی تهران با در دست داشتن پلاکارد دست به تجمع اعتراضی زدند.

از ساعت 11:00 ده ها تن از خانواده زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند و لحظه به لحظه بر تعداد خانواده افزوده می شود.خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به ادامه بازداشت و بلاتکلیفی بودن و همچنین ادامه یافتن بازداشتها دست به این تجمع اعتراضی زدند.خانواده های زندانیان سیاسی در بیانیه خود تاکید کردند که در صورت ادامه یافتن بازداشت عزیزانشان اقدام به تحصن و حتی اعتصاب غذا خواهند زد.

خانواده های زندانیان سیاسی با در دست داشتن پلاکاردهای که بر روی آنها نوشته شده است: دادگاه فرمایشی ملغا باید گردد/ زندانی سیاسی آزاد باید گردد و همچنین اسامی عزیزانشان که خواهان آزادی آنها هستند به اعتراضات خود ادامه میدهند

همچنین تعداد از فعالین زنان وخبرنگاران به حمایت از خانواده ها به جمع آنها پیوستند که از جملۀ آنها خانم ژیلا بنی یعقوب و مهسا امرآبادی می باشند. تعداد زیادی از مردم رهگذار به آنها پیوستند و همچنین تعداد زیادی از مردم در گوشه ای دیگر تجمع کرده اند.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به دادستانی گسیل شده اند و چند ماشین از نیروی انتظامی در حال گشت زدن هستند و همچنین تعداد زیادی موتور سوار لباس شخصی در حا دور زدن هستند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
06 آبان 1388 برابر با 28 اکتبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه

جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان توسط نيروهاي امنيتي بسته شد

جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان با شعار جهاني كه شايسته كودكان باشد شايسته همگان خواهد بود در شهر ري از سال 1383 فعاليت خود را آغاز كرد و تعداد زيادي از فعالان حقوق كودك ،‌فعالين مدني و اجتماعي و دانشجويان به عنوان عضو به همكاري با جمعيت پرداختند جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان سازماني غير دولتي ، مستقل و غير انتفاعي است و اهداف زير را دنبال مي كند

1- دفاع از حقوق انساني كودكان مستقل از مليت ،‌نژاد ، مذهب ، جنسيت

2- تلاش براي ايجاد شرايطي كه در آن كودكان در امنيت ، شادي و رفاه زندگي كنند

3- مبارزه با كليه شيوه هاي كودك ستيزي و عواملي كه باعث مي شوند كودك از رشد و تكامل مناسب جسماني ، رواني ، فكري و عاطفي بازماند اعم از فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي و در رأس آن ها مبارزه با پديده كاركودك

4- بسيج افكار عمومي و ارتقاء و سمت و سو دادن به جنبش اجتماعي حقوق كودك و سازماندهي آن براي ملزم ساختن دولت ها و نهادهاي مربوط به كودك در جهت تأمين حقوق انساني كودك

5- حمايت بالفعل از كودكان محروم و آزار ديده و يا نيازمند به كمك فوري به لحاظ آموزشي ، بهداشتي ، مددكاري و حقوقي به تناسب توانايي و امكانات جمعيت

در راستاي همين اهداف جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان در محدوده شهر ري براي حمايت از كودكان كار و خيابان ( كودكاني كه در كارگاههاي قالي بافي ،‌صابون سازي ، شيشه گري ، زغال سازي ، توليد كيف و كفش ،دوخت گوني و.....مشغول به كار هستند) ، كودكان مهاجر كه از امكان تحصيل محرومند با تشكيل كميته آموزش ، كميته بهداشت ، كميته حقوق ، كميته كار و مددكاري فعاليت خود را شروع كرد .

مكان اين جمعيت اگرچه يك مكان قديمي بود اما توسط خود كودكان كار، كودكان مهاجر كه عمدتا افغاني هستند رنگ آميزي و تميز شد حتي كلاس هاي درس و حياط مدرسه را خود كودكان تميز مي كردند چرا كه جمعيت دفاع را خانه خود و اعضاء آن را خانواده خود مي دانستند.از طرف جمعيت براي كودكان كتاب آموزشي ، كيف ، دفتر ،‌لوازم التحرير، صندلي تهيه شد و كودكان با شوق و اشتياق فراوان در اين كلاس ها حاضر مي شدند به طوري كه خود كودكان نام اين جمعيت را مدرسه گذاشته بودند.از زمان فعاليت اين جمعيت تا به امروز سالانه تعداد زيادي از كودكان كار و كودكان مهاجركه تعداد آنها به 90-80 نفرهم مي رسيد از امكانات آن بر خوردار مي شدند.

در كميته حقوق مسائل حقوقي كودكان كار و كودكان مهاجر از قبيل كودك آزاري ، اعدام ، اجبار كودكان به ازدواج زودهنگام ، كار كودك پيگيري مي شد

در كميته كار نيز مسايل و مشكلاتي كه كودكان كار در كارگاهها با آن روبه رو بودند همچون محيط كار ، ارتباط با كارفرما، دستمزد پيگيري مي شد

در كميته بهداشت مسائل و مشكلات بهداشتي و درماني كودكان پيگيري مي شد

جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان با يونيسف و يونسكو نيز همكاري نزديك داشت .اين جمعيت در كنار ساير سازمانهاي غير دولتي حامي كودكان با برگزاري همايش و سمينار به مناسبت هاي مختلف همچون روز جهاني كودك ، روز مبارزه عليه اعدام كودكان ، روز مبارزه عليه كار كودكان و روز كارگر به مبارزه با عدم رعايت پيمان نامه حقوق كودك از طرف دولت مي كرد .

اگرچه اين نهاد اجتماعي سالهاست تلاش مي كند براي فعاليت قانوني خود مجوز بگيرد اما حكومت از دادن مجوز سر باز مي زند و روز دوشنبه 4 آبان جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان توسط نيروهاي پليس امنيت به بهانه نداشتن مجوز و تشكيل جلسات سياسي مخالف حكومت بسته شد .لازم به يادآوري است كه جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان يك نهاد اجتماعي است نه سياسي .با بسته شدن جمعيت تلاش براي جهان شايسته كودكان تعداد زيادي از كودكان كار و كودكان افغاني كه جمعيت را مركزي براي رشد و ارتقا خود مي دانستند بار ديگراز امكان تحصيل محروم شدند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
06 آبان 1388 برابر با 28 اکتبر 2009

گزارش فوق را به سازمان زیر ارسال گردید:

یونیسفhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :0031620720193

پنجمین تجمع اعتراضی پی در پی دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشجویان دانشگاه آزاد پنجمین تجمع اعتراضی و مسالمت آمیر خود را در پنجمین سه شنبه از آغاز سال تحصیلی برگزار نمودند.

بیش از 1500 نفر (تا دوهزار نفر هم گفته شده)دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در پی فراخوانی که پیش از این داده شده بود در اعتراض به دولت کودتا و وقایع پس از انتخابات و همچنین حمایت از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز اقدام به برگزاری تجمع و راهپیمایی نمودند.

در حدود ساعت 12 ظهر روز سه شنبه 5 آبان ماه و با تعطیل شدن کلاس های نوبت صبح در صحن اصلی دانشکده فنی و با فریاد های «الله اکبر» دانشجویان تجمع شکل می گیرد.

سپس دانشجویان با خواندن سرود های «یار دبستانی» و «محمود قاتل» به تجمع خود ادامه می دهند.

در ادامه دانشجویان از صحن اصلی دانشکده فنی تا مقابل ساختمان ریاست راهپیمایی می کنند.

«مرگ بر دیکتاتور»،« نصر من الله و فتح قریب، ننگ بر این دولت مردم فریب»از دیگر شعار های داده شده در این تجمع بود.

دانشجویان با سر دادن شعار های « دانشجو می میرد, ذلت نمی پذیرد»،«دانشجو دانشجو، حمایت حمایت ، « دانشجو دستگیر بشه ، دانشگاه تعطیل می شه» حمایت خود را از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نشان دادند.

حضور دانشجویان دانشکده های دیگر واحد تهران جنوب علی رغم مسافت زیاد با دانشکده فنی از نکات جالب توجه این تجمع بود.

این تجمع که از ساعت 12 ظهر آغاز شده بود در حدود یک ساعت به طول کشید و با خواندن سرود« یار دبستانی » پایان یافت.

از صبح امروز تعداد نیروهای حراستی به شدت در دانشکده فنی افزایش یافته بود و رفت و آمد نیروهای امنیتی نیز در صحن دانشکده محسوس بود.

علی رغم همه این شرایط استقبال پر شور دانشجویان موجب غافلگیری حراست و نیروهای بسیج شد.

رییس حراست واحد تهران جنوب نیز خود شخصا هنگام تجمع در دانشکده فنی حضور داشته است.

البته گفتنی است برخی از نیروهای حراستی و امنیتی با فیلمبرداری از چهره دانشجویان قصد ایجاد تنش و ممانعت از شکل گیری تجمع را داشتند که با حضور گسترده و هوشیاری دانشجویان ناکام ماندند.

تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در حالی در حمایت از دانشجویان واحد تهران مرکز انجام می گیرد که سومین تجمع مسالمت آمیز دانشجویان واحد تهران مرکز با حمله نیرو های بسیجی که با اتوبوس از خارج دانشگاه آورده شده بودند و به باطوم،شوکر الکتریکی،زنجیر،گاز اشک آور واسپری فلفل مجهز بودند به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن ده تن از دانشجویان مجروح و مصدوم شدند و بیش از چهل ترم حکم ممنوعیت از تحصیل برای دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مر کز صادر شده است.

این تجمع گسترده پنجمین تجمع اعتراضی و متوالی دانشجویان دانشگاه آزاد در پنجمین سه شنبه از اغاز سال تحصیلی بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

05 آبان 1388 برابر با 27 اکتبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :003162020193

صلواتی در آستانه اعتراضات گسترده 13 آبان صدور احکام سنگین علیه دستگیر شدگان را شدت بخشیده است

بنابه گزراشات رسیده در آستانه روز 13 آبان و برای ایجاد فضای رعب و وحشت و جهت پیشگیری از شرکت گسترده مردم در این تظاهرات، صلواتی قاضی ولی فقیه علی خامنه ای بصورت شتاب زده ای اقدام به صدور احکام سنگین علیه زندانیان بی نام و نشان که اکثرا از فقیرترین قشر جامعه هستند زده است.

اکبر اجدادی رایگان 20 ساله و نان آور خانواده روز 6 تیر ماه در محل کسب اش دستگیر و به بند 1-الف سپاه پاسداران منتقل شد. او در حدود 1 ماه در این بند تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان سپاه پاسداران قرار گرفت.بازجویان سپاه پاسداران از او می خواستند که در دادگاه فرمایشی و در مقابل دوربین تلویزیون گفته های دیکته شده آنها را علیه خود بعنوان اعتراف بیان کند. در طی این مدت از داشتن هرگونه تماسی با خانواده اش محروم بود و خانواده وی هیچگونه اطلاعی از وضعیت و شرایط او نداشتند.پس از یکماه شکنجه در بند 1-الف سپاه پاسداران به سلولهای انفرادی بند 240 انتقال داده شد و به مدت 1 ماه در آنجا بود.سپس به قرنطینه بند 7 زندان اوین منتقل شد و بعد از چند هفته به بند 7 زندان اوین انتقال داده شد.

در طی این مدت چند بار در دادگاه فرمایشی وادار به شرکت شد. او در شعبۀ 15 دادگاه انقلاب توسط صلواتی مورد محاکمه قرار گرفت.و روز یکشنبه 3 آبانماه همراه با حسام ترمسی 20 ساله وآقای حسن زاده متاهل و 4 نفر دیگر توسط صلواتی محکوم به احکام سنگین زندان شدند.زندانی سیاسی اجدادی به 32 ماه زندان و حسام ترمسی به 28 ماه زندان محکوم شدند. او از داشتن وکیل محروم بود و وکلایی را که تحت عنوان تسخیری توسط بازجویان تعیین می شوند . نقش اکثر وکلای تسخیری وادار کردن دستگیر شدگان به تن دادن به اتهاماتی که بازجویان سپاه پاسداران به آنها نسبت داده اند می باشد . آنها به زندانیان سیاسی می گویند که اگر این اتهامات را بپذیرید من سعی می کنم که وساطت کنم و شما را آزاد کنم. متاسفانه تا به حال تعدادی از زندانیان سیاسی به حرف وکلای تسخیری اعتماد کردند و اتهامات بازجویان سپاه پاسداران را پذیرفته اند که با احکام سنگین زندان مواجه شده اند.

خانواده او بصورت روزانه به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کردند ولی از پاسخگویی به آنها خوداری می کردند. نزدیک به 2 ماه از فرزندشان بی خبری بودند و از زمان دستگیری تا به حال نتوانسته بودند فرزندشان را بصورت حضوری ملاقات کنند. فقط روز یکشنبه 3 آبان هنگام ابلاغ حکم چند لحظه ای توانستند او را از نزدیک ببینند. بازجویان سپاه پاسداران برای مخفی نگه داشتن جنایتهای که در حق زندانیان سیاسی روا داشته اند بر روی این خانواده و سایر خانواده ها مستمرا فشار می آورند و یا آنها را تهدید می کنند که نباید از وضعیت و شرایط فرزندان و عزیزان خود با رسانه ها و سازمانهای حقوق بشری چیزی بیان کنند.

لازم به یادآوری است تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان اخیر از اقشار ضعیف جامعه می باشند و بی نام نشان هستندو تنها نان آور خانواده، دستگیر شده است. بعضی از آنها در خانواده،افراد مریض و صعب العلاج دارند که حتی قادر به پرداخت هزینه درمان و داروی او نیستند و جان عزیزاشان در معرض خطر است. تعدادی از آنها مستاجر هستند و از زمان دستگیری عزیزانشان تا به حال قادر به پرداخت اجاره منزل خود نیستند و در معرض بیرون کردن از منزل اجاره ای خود قرار دارند. شرایط معیشتی این خانواده بسیار سخت است. لذا بر تک تک هموطنان ما در داخل و خارج از ایران است که به حمایت از آنها برخیزند و اجازه ندهند که بر آنها فشارهای طاقت فرسا که باعث و بانی آن ولی فقیه است بیشتر شود.

کسانی که قادر به کمک مالی به این خانواده های هستند می توانند با ما تماس بگیرند تا مستقیما مبلغ کمکی را به شماره حساب این خانواده ها واریز کنند و خود سهمی در آزادی و دمکراسی کشورشان داشته باشند. ما برای حفظ حرمت و بزرگواری آنها نامی از آنها نمی بریم فقط در صورتیکه امکان قطعی کمک مالی از طرف تماس گیرنده باشد شماره حساب به آنها داده می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری و صدور احکام سنگین علیه نان آور تعدادی از حانواده ها برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و خانواده های آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

05 آبان 1388 برابر با 27 اکتبر 2009

وضعیت زندانیان فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. :003162020193