۱۳۸۸ دی ۵, شنبه

مردم باشعار این ماه ماه خونه سید علی سرنگونه اعتراضات خود را شروع کردند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تعداد زیادی از مردم از میدان فردوسی به سوی میدان انقلاب در حال تظاهرات هستند.

حوالی ساعت 12:00 صدها نفر از مردم بخصوص دختران و زنان جوان از میدان فردوسی بسوی میدان انقلاب تظاهرات خود را شروع کردند. هر لحظه بر تعداد تظاهرکنندگان افزوده می شود . در نقاط مختف اعتراضات ادامه دارد و اوج آن در میدان امام حسین می باشد. که تمامی مسیرها را به این نقطه بر روی مردم بسته اند و هر کسی که به این سمت در حرکت بود مرود ضرب وجرح و تعداد هم دستگیر شدند.

جوانان با سر دادن شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور ، این ماه ماه خون است ،سید علی سرنکون است /مرگ بر اصل ولایت فقیه/ توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد و شعارهای متعدد دیگر

ماشینها یک دست در اعتراض به سرکوب مردم اقدام به بوق زدن کردندو نیروهای سرکوبگر را کلافه کرده بودند

انبوهی از نیروهای گارد و لباس شخصیها به مردم یورش بدند و در حال حاضر یکی جنگ و گریز بین جوانان و نیروهای سرکوبگر ادامه دارد.نیروهای موتور سوارد مردم را زیر می گیرند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
05 دی 1388 برابر با 26 دسامبر
2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: