۱۳۸۸ دی ۱۰, پنجشنبه

استقرار نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در میادین و چهار راه های مرکزی شهر تهران

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در پی اعلام تشیع نمادین جانباختگان راه آزادی و اعتراض به کشتار روز عاشورا در خیابانهای مرکزی شهر و بخصوص میدان انقلاب تعداد زیادی از مردم بسوی این نقاط در حال حرکت هستند و تعدادی زیادی در آنجا حضور دارند.

از ساعت 13:00 مردم تهران و بخصوص جوانان در نقاط مرکزی شهر حضور دارند و همچنین تعدادی از مردم از نقاط مختلف تهران به سوی نقاط مرکزی در حال حرکت هستند.

در پی برپائی تظاهرات نمایشی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی،بسیج و لباس شخصیها در روز گذشته و اهانت به مردم ایران توسط عوامل ولی فقیه،مردم تهران و بخصوص جوانان در اعتراض به کشتار مردم در روز عاشورا بدستور علی خامنه ای و توسط نیروهای سرکوبگر تحت امر وی و برای گرامیداشت جانباختگان راه آزادی در روز عاشورا قصد دارند که در نقاط مرکزی شهر دست به اعتراض بزنند.نیروهای سرکوبگر اجازه ایستادن به مردم نمی دهد و مردم را وادار به حرکت می کنند.مردم با تبسم به همدیگر حضور خود را اعلام می کنند.

از حوالی ساعت 12:00 نیروهای سرکوبگر ولی فقیه،نیروی انتظامی، گارد ویژه ،لباس شخصیهای و بسیجیها در میادین و چهار راه مستقر شده اند. در حال حاضر تمامی چهار راه ها از میدان آزادی بسوی میدان انقلاب نیروهای گارد موتورسوار مستقر شده اند و یا با موتورهای خود در حال مانور دادن در خیابانها هستند.عمده تجمع نیروهای سرکوبگر در میدان انقلاب است و هر خودرویی که بوق می زند نیروهای سرکوبگر بسوی او یورش می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

10 دی 1388 برابر با 31 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: