۱۳۸۸ دی ۱, سه‌شنبه

سازمان زندانها و مسئولین زندان گوهردشت تسلیم خواسته های زندانیان شدند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در پی اعتراض گسترده و به کنترل در آوردن شکنجه گاه مخوف زندان گوهردشت کرج توسط زندانیان اکثر زندانیان به خواسته خود رسیدند و از سلولهای انفرادی شکنجه گاه به بندهایی که قبلا در آن بودن بازگردانده شدند.

زندانیان سالن 2 بند1 زندان گوهردشت کرج که معروف به سگ دونی است در پی اعتراض گسترده و به کنترل در آوردن این شکنجه گاه مخوف و قرون وسطائی که در آن زندانیان بر اثر شکنجه های غیر انسانی و محدودیتهای مختلف مرگ تدریجی را طی می کردند. آنها با به کنترل در آوردن چند ساعته این شکنجه گاه توانستند سازمان زندانها و مسئولین زندان گوهردشت را وادار به عقب نشینی کنند و اکثر آنها بجزء 3 نفر از آنجا رهایی یابند و به بندهای عمومی زندان بازگردانده شوند.

پس از اینکه 2 بار این شکنجه گاه به کنترل زندانیان در آمده بود. روز یکشنبه 28 آذر ماه هیئتی از سازمان زندانها و مسئولین زندان برای بررسی این موضوع و بازدید به این شکنجه گاه مراجعه کردند. اسامی هیئت بازدید کننده عبارت بودند از؛ سهراب سلیمانی مدیر کل سازمان زندانها ی تهران همراه با معاونش درویش ،علی حاج کاظم رئیس زندان،علی محمدی معاون زندان،کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان و ترابی رئیس بازرسی زندان برای بازدید به سلولهای انفرادی سالن 2 بند 1 زندان گوهردشت مراجعه کردند. آنها پس از بازدید وادار شدند که به خواسته های زندانیان تن در دهند و اکثر زندانیان را از آنجا خارج کردند بجز 3 زندانی که همچنان در سلولهای انفرادی به حکم قاضی ولی فقیه بسر می برند.

لازم به یادآوری است که زندانیان سیاسی بهروز جاوید طهرانی ،منصور اسالو،منصور رادپور و افشین بایمانی برای مدتی در سلولهای انفرادی این شکنجه گاه زندانی بودند. زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی طولانی ترین مدت را که 6 ماه بود در سلولهای انفرادی این بند تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت بسر برد و همچنان در بند 1 معروف به آخر خطیها بسر می برد.زندانی سیاسی منصور رادپور چند ماه در سلولهای انفرادی این بند زندانی بود.آقای اسالو اخیر به بند 4 زندان گوهردشت منتقل شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شکنجه گاههای مخوفی مانند بند1 و بند سپاه در زندان گوهردشت، بند 209 ،240،بند الف-1 سپاه پاسدارن در زندان اوین و سایر زندانهای ایران که در حال حاضر صدها زندانی سیاسی در آن تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار دارند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه شکنجه ،دستگیریهای خودسرانه و زنان سازمان ملل متحد می خواهد که بیش از این نظارگر این شرایط نباشند و با اقدامات عملی خود خواستار پایان دادن به جنایتهای علیه بشریت علیه مردم در ایران باشند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
01 دی 1388 برابر با 22 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: