۱۳۸۸ اسفند ۹, یکشنبه

با پافشاری و ایستادگی خانواده ها و مردم تعداد دیگری از دستگیر شدگان اخیر آزاد شدند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعداد زیادی از خانواده ها و مردم تهران در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی شدند.

یکشنبه غروب 9 اسفند ماه از ساعت 18:00 تعداد زیادی از خانواده ها و مردم تهران در مقابل زندان اوین تجمع کردندو بر آزادی عزیزانشان پافشاری کردند. علیرغم بارندگی و سرمای زمستان خانواده ها که تعدادی از آنها از مادران و پدران سالخورده هستند همچنان در مقابل درب زندان اوین به تجمع خود ادامه می دهند.

امشب همانند شبهای دیگر با ایستادگی و پافشاری خانواده ها و مردم تعداد دیگری از دستگیر شدگان اخیر آزاد شدند و تا ساعت 21:15 بیش از 12 نفر آزاد شدند که در بین آنها 3 نفر از زنان دیده می شدند.

زندانیان سیاسی آزاد شده با شور و هیجان زیاد مردم مواجه می شدند و همچنین با دست زدنهای ممتد و سوت کشیدن خانواده ها و حاضرین مواجه می شدند.در مقابل زندانیان سیاسی آزاد شده نسبت به ابراز احساسات خانواده ها و مردم با لبخند زدن و دست تکان دادن و پاسخ دادن به سئوالات آنها ، از مردم تشکر می کردند.

تجمع شبانه مردم و خانواده ها هر شب تا ساعت 23:30 ادامه می یابد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 اسفند 1388 برابر با 28 فوریه 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۸ اسفند ۸, شنبه

جان منصور اسالو در معرض خطر جدی قرار دارد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،در طی چند روز گذشته زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه چندین بار با چاقو مورد تهاجم یکی از پاسداران قاتل قرار گرفته است.

زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس هیئت مدیره شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه در طی چند روز گذشته چندین بار با چاقو مورد حمله قرار گرفت. جمعه شب هنگامی که آقای اسالو درسلول همراه با سایر زندانیان سیاسی بود فرد مهاجم با چاقو بسوی او یورش برد ولی با هوشیاری و حمایت به موقع زندانیان سیاسی و سایر زندانیان این حملات دفع شد. صبح روز شنبه هنگامی که از حفاظت و اطلاعات باز می گشت و در حالی که پاسداربندها نظارگر بودند این فرد با مشت به صورت آقای اسالو ضربه زد.در طی این مدت زندانیان حتی از خود دفاع نکردند و تا به حال واکنشی نشان ندادن و با صبر و بردبار در مقابل این قاتل تحریک شده شکیبائی به خرج دادند.

زندانی سیاسی منصور اسالو تا به حال چند بار به مسئولین زندان شکایت کرده است و تعداد زیادی از زندانیان نیز در این مورد شهادت دادند و حتی پاسدار بندها هم که شاهد حملات این فرد بودند شهادت دادند ولی تا به حال هیچ اقدامی برای جلوگیری از حملات این فرد صورت نگرفته است و فرد مهاجم به حملات و تهدیدات خود مبنی بر قتل آقای اسالو ادامه می دهد. کرمانی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان به آقای اسالو گفته است که این پاسدار قاتل از خانواده شهید و جانباز است و ما نمی توانیم کاری انجام دهیم.

فرد مهاجم پاسداری بنام محمد حسینی که بدلیل ارتکاب دو قتل که یکی از آنها قتل همسرش می باشد در زندان بسر می برد و در حال حاضر در بند 4 زندانی است.این فرد بعد از بازگشت آقای اسالو از سلول انفرادی بدون هیچ دلیلی حملات و تهدیدات خود را شروع کرده است. محمد حسینی هر بار که به آقای اسالو یورش می برد این جملات را تکرار می کند که تا تو را نکشم دست بر نخواهم داشت / من ترا خواهم کشت.

محمود مغنیان رئیس بند 4 زندان گوهردشت به این پاسدار قاتل مسئولیتهای در بند داده است و این فرد از آزادی عمل کامل برخودار است . این فرد همچنین بطور دائم در حال تردد بین دفتر علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و بخصوص در ارتباط مستمر با کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان است و هر سری که از دفتر آنها به بند بازگردانده می شود حملات و تهدیدات خودش را شدت می دهد.

تحرکاتی که از چند هفته پیش علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج آغاز شده است . ابتدا بصورت یورش گارد زندان به سلولها، ضرب وشتم و اهانت و تخریب حداقل وسائل آنها صورت می گرفت. قبل از 22 بهمن با انتقال زندانیان سیاسی منصور اسالو و ارژنگ داودی به سلولهای انفرادی تشدید یافت. و از چند روز پیش تا به حال بصورت یک جنگ روانی و تهدید به قتل و حمله به آقای اسالو به نحو شدیدتری ادامه یافت.

تمامی این تحرکات بخصوص حملات پی در پی به آقای اسالو به نظر می آید که قصد حذف فیزیکی او را دارند. آقای اسالو از ناراحتی قلبی رنج می برد و جنگ روانی و نا امنی که بر علیه او ایجاد کرده اند جان این زندانی را در معرض خطر جدی قرار داده است.

تصمیم گیرندگان اصلی این حملات بازجویان وزارت اطلاعات می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،حملات روزهای گذشته که به قصد قتل آقای اسالو صورت می گیرد را محکوم می کند و نسبت به خطری که متوجه جان این زندانی است هشدار می دهد و برای نجات جان او از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،سازمان جهانی کار واز سایر سندیکاههای کارگری جهان استمداد می طلبد و خواستار اقدامات فوری و عملی برای نجات جان این زندانی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

08 اسفند 1388 برابر با 27 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان جهانی کار

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

خانواده زندانی به قتل رسیده تحت فشار و تهدید برای عدم پیگیری علت قتل فرزندشان

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،کرمانی و فرجی به منزل خانواده خدا دوست که فرزند آنها چند روز اخیر در اثر شکنجه های این 2 فرد به قتل رسیده مراجعه کردند و آنها را تهدید کردند که از پیگیری مسئله قتل فرزندشان خوداری کنند.

روز پنجشنبه 6 اسفند ماه کرمانی و فرجی به منزل خانواده یاور خدا دوست مراجعه کردند و این خانواده را تهدید کردند.کرمانی به این خانواده گفت: یاور بدلیل مصرف مقدار زیادی مواد مخدر از نوع شیشه فوت کرده است. کرمانی در ادامه تهدیداتش به این خانواده گفت: به نفع شما است که سکوت کنیدو این مسئله را در هیچ جایی پیگیری نکنید. کرمانی همچنین با تهدید به این خانواده تاکید می کند:تحت هیچ شرایطی با جایی و یا کسی در این مورد صحبت نکنید . چونکه فرزند دیگر شما هم آنجاست.

از طرفی دیگر روز پنجشنبه 6 بهمن ماه زندانیان بند 1 زندان گوهردشت کرج برای محکوم کردن این جنایت و ابراز تنفر به قتل این زندانی مراسم ختمی برای یاور خدا دوست که با شکنجه های وحشیانه و قرون وسطائی کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج به قتل رسید برگزار کردند. این مراسم از ساعت 16:30 آغاز و تا ساعت 17:30 ادامه داشت.در این مراسم بیش از 600 زندانی شرکت داشتند.این مراسم در حسینیه سالن 1 بند 1 زندان گوهردشت برگزار شد.

لازم به یادآوری است یاور و لطیف خدا دوست دو برادر زندانی در سالن 3 بند1 زندان گوهردشت کرج در حال طی محکومیت خود بودند.آنها بعد از یورش گارد زندان به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت معروف به سگدونی منتقل شدند و مدتی بود که در آنجا در بازداشت بسر می بردند.روز دوشنبه 3 اسفند ماه یاور خدا دوست توسط کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان مورد شکنجه قرار می گیرد که در زیر شکنجه های آنها به قتل میرسد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قتل زندانیان بی دفاع در زیر شکنجه های وحشیانه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواهان اعزام یک هیئت بین المللی برای تحقیق در باره قتل زندانیان در ایران است و رسیدگی به جنایتهای این رژیم می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

08 اسفند 1388 برابر با 27 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر شكنجه سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

۱۳۸۸ اسفند ۷, جمعه

برنامه نظارت::خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط حامیان مادران عزادار شد

در طی تماسهایی که فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران با سازمانهای حقوق بشری داشته ، نحوۀ دستگیری ،نام دستگیرشدگان و آخرین وضعیت مادران عزادار در بند را برای آنها تشریح کردند و خواستار اقدامات عاجل آنها در این باره شدند . نسخه ای از اقدامات برنامه نظارت برای ما ارسال شده است که ترجمه ودر اختیار عموم قرار می گیرد.

برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده و درخواست رسیدگی فوری به وضعیت ذیل در جمهوری اسلامی ایران را دارد.

شرح مختصری از وضعیت پیش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که خانم ام البنین ابراهیمی روز ۶ فوریه ۲۰۱۰ در حدود ساعت ۳ صبح در منزلش دستگیر و بازداشت شده است. خانم الهام احسنی، خانم ژیلا کرم زاده مکوندی، خانم لیلا سیف الهی و خانم فاطمه رستگاری نیز در تاریخ ۸ فوریه در منازل شان و خانم فرزانه زینعلی در تاریخ ۹ فوریه در پارک لاله تهران دستگیر و بازداشت شده اند.

براساس گزارش های به دست آمده، خانم ام البنین ابراهیمی، خانم الهام احسنی، خانم ژیلا کرم زاده مکوندی، خانم لیلا سیف الهی، خانم فاطمه رستگاری و خانم فرزانه زینعلی درحال حاضر در زندان اوین بسر می برند. با این حال، در زمان انتشار این درخواست فوری، خانواده های آنان، علی رغم تجمع در برابر زندان اوین، هیچ گونه اطلاعی از محل حبس و اتهاماتی که به آنان وارد است دریافت نکرده اند.

برنامه نظارت مراتب نگرانی شدید خود را نسبت به حبس خودسرانه شش تن از "مادران عزادار" که پیشتر نام شان ذکر گردید اعلام می دارد. کاملاً مشخص است که این اقدام ها صرفاً به هدف ساکت کردن و به انزوا کشیدن جنبش مدنی ایران صورت گرفته است. برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی این اشخاص و همچنین تمامی مدافعان حقوق بشر که اکنون در سراسر کشور زندانی هستند را آزاد کنند.

اقدامات فوری مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:

۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم ام البنین ابراهیمی، خانم الهام احسنی، خانم ژیلا کرم زاده مکوندی، خانم لیلا سیف الهی، خانم فاطمه رستگاری و خانم فرزانه زینعلی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند.

۲. محل حبس آنان را اعلام و هرچه سریعتر و بدون هیچ گونه قید و شرطی امکان آزادی شان را فراهم سازند. کاملاً مشخص است که حبس آنان کاملاً خودسرانه بوده و صرفاً به دلیل فعالیت های شان در زمینه حقوق بشر صورت گرفته است.

۳. اطمینان دهند که این اشخاص از امکان انتخاب وکیل مدافع و ملاقات با خانواده هایشان برخوردار خواهند بود.

۴. سریعاً به هرگونه اذیت و آزار و اقدام تهدیدآمیز، از جمله در سطوح قضایی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

۵. به کلیه مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر که در ۹ دسامبر ۱۹۹۸ به تصویب رسیده احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنین ماده ۵ قسمت سوم که می گوید: "هر شخصی این حق را دارد که به صورت فردی یا جمعی، در سطوح ملی یا بین المللی، (...) با سازمان های غیردولتی یا میان دولتی ارتباط برقرار کند" و همچنین ماده ۱۲ بند دوم که می گوید: "دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد".

۶. به طور کلی، تحت هر شرایطی مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی را، مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست، رعایت نمایند.

رونوشت:
-
رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
-
ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
-
ریاست دادگستری، جناب آیت الله صادق لاریجانی.
-
وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
-
نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
-
سفارت ایران در بروکسل.

لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال فرمایید.

پاریس – ژنو، ۲۵ فوریه ۲۰۱۰

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع فرمایید.

انتشار :فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

۱۳۸۸ اسفند ۶, پنجشنبه

ادامه تجمع شبانه خانواده ها و مردم منجر به آزادی تعداد دیگری گردید

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،با حضور و تلاش مستمر خانواده ها و مردم تهران تعداد دیگری از دستگیرشدگان اخیر آزاد شدند وبه آغوش گرم خانواده ها و مردم حاضر در مقابل زندان اوین بازگشتند.

روز پنجشنبه 6 اسفند ماه از ساعت 17:30 تعداد زیادی از خانواده های دستگیر شدگان ، زندانیان آزاد شده اخیر و مردم تهران در مقابل زندان به تجمع شبانه خود ادامه دادند و خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شدند.تعدادی از خانواده با جعبه های شیرینی به میان حاضرین آمدن و اقدام به پخش شیرینی در بین آنها نمودند.

تلاش و کوشش بی وقفه و مستمر خانواده های دستگیر شدگان و حمایت بی دریغ مردم تهران باعث گردید که تعداد دیگری از دستگیر شدگان آزاد شوند. تعداد کسانی که تا ساعت 19:30 آزاد شدند به بیش از 12 نفر می رسد. در بین رهایی یافتگان از بند ولی فقیه خانم سمیه رشیدی فعال حقوق زنان و از دانشجویان ستاره دار دیده می شد.

یکی از زندانیان سیاسی بنام ایمان سهراب پورکه از دستگیر شدگان خرداد ماه بود و در بند 350 زندان اوین در بازداشت بسر می برد جزء آزاد شدگان شب گذشته بود.

هنگامی که زندانیان سیاسی از درب مخوف اوین خارج می شدند با شور و هیجان بی نظیر خانواده ها و حاضرین مواجه می شدند. خانواده ها و مردم همانند شبهای گذشته با دست زدنهای ممتد و سوت کشیدن اوج احساسات خود را بیان می کردند.

زندانیان سیاسی آزاد شده با بالا بردن دستان خود به علامت پیروزی ،دست تکان دادن و لبخند زدن تشکر خود را از خانواده ها و حاضرین ابراز می داشتند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

06 اسفند 1388 برابر با 25 فوریه 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

زنان دستگیرشده اعتراضات اخیر در سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعدادی از زنان دستگیر شده در جریان اعتراضات عاشورا و 22 بهمن در سلولهای انفرادی بند زنان زندان گوهردشت کرج تحت شکنجه بسر می برند.

تعدادی از زنان دستگیر شده دراعتراضات عاشورا و روزهای قبل از 22 بهمن و روز 22 بهمن در سلولهای انفرادی بند زنان زندان گوهردشت در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی نگهداری می شوند. در حال حاضر حداقل 3 نفر از آنها در سلولهای انفرادی بسر می برند.آنها بدلیل پر بودن سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت به سلولهای انفرادی بند زنان منتقل شده اند. بازجویان وزارت اطلاعات با شکنجه های روحی و جسمی قصد دارند که از آنها اعترافات دروغین برای پرونده سازی و صدور احکام سنگین بگیرند.

اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد:

1-خانم فاطمه ویسی روز عاشور دستگیر و به سلولهای انفرادی بند زنان زندان گوهردشت منتقل شد.اعضای خانواده زندانی سیاسی فاطمه ویسی توسط این رژیم به خاطر اعتقادت سیاسی آنها اعدام شده اند.

2-مریم بهرامی از دستگیر شدگان روز 22 بهمن است

3- خانم کریمی گفته می شود از هموطنان بهائی است

4 خانم سمیه حسینی که همراه با برادرشان در روز 22 بهمن دستگیر شده اند گفته می شود اخیرا آزاد شده اند.

شرایط سلولهای انفرادی بند زنان زندان گوهردشت کرج قرون وسطائی و معمولا برای بازداشتهای کوتاه مدت بکار برده می شود. در این سلولها در سالهای گذشته قتلهای زنجیره ای روی داده است که پیش از این ما با اسم و مشخصات آنها را افشاء کرده بودیم.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیریهای گسترده مردم ایران و قرار دادن آنها در سلولهای انفرادی،شکنجه های قرون وسطائی و غیر انسانی برای گرفتن اعترافات دروغین جهت صدور احکام سنگین را محکوم می کندو از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه شکنجه و دستگیریهای خودسرانه می خواهد که برای پایان دادن به جنایتها سیستماتیک و مستمر علیه مردم ایران خواستار تشکیل جلسه اصطراری شورای امنیت برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

06 اسفند 1388 برابر با 25 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر زنان سازمان ملل متحد

گزارشگر شكنجه سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

حامیان مادران عزادار ممنوع الملاقات و تحت شکنجه های روحی برای پذیرفتن اتهامات واهی بازجویان

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، خانواده های حامیان مادران عزادار صبح امروز به زندان اوین مراجعه کردند و خواستار ملاقات با آنها شدند ولی بعد از چند ساعت انتظار به آنها گفته شد که بازجویان وزارت اطلاعات اجازه ملاقات به آنها نمی دهند.

روز پنجشنبه 6 اسفند ماه خانواده های مادران عزادار برای ملاقات و آزادی مادران دربند به سالن ملاقات بند 209 زندان اوین مراجعه کردند.علیرغم اینکه قبلا به آنها قول داده شده بود که می توانند با مادران در بند ملاقات کنند پس از چند ساعت انتظار به آنها اعلام شد که بازجویان اجازه ملاقات به آنها نمی دهند.خانواده ها از زمان دستگیری تا به حال موفق به ملاقت، با آنها نشده اند.

حامیان مادران عزادار در بند 209 از پذیرفتن اتهامات نسبت داده شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات امتناع می ورزند. اما بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن آنها ملاقات با خانواده هایشان را منوط به پذیرفتن اتهامات نسبت داده شده کرده اند.

روز چهارشنبه 5 بهمن ماه تعدادی از خانواده های حامیان مادران عزادار به دادگاه انقلاب مراجعه کردند و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت مادران در بند شدند. یکی از مامورین وزارت اطلاعات در دادگاه انقلاب، اعضای یکی از خانواده ها را مورد تهدید و توهین قرار داد و به او گفت در صورت پیگیری وضعیت حقوقی مادران دربند او را هم دستگیر خواهند کرد این تهدید باعث اعتراض شدید سایر خانواده ها شد.هم چنین به خانواده ها گفته شد که پرونده های حامیان مادران عزادار قرار است به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع داده شودو روز یکشنبه 9 بهمن ماه آنها توسط محمد مقیسه ای از اعضای کمسیون مرگ زندانیان سیاسی سال 67 محاکمه شوند.

اسامی حامیان مادران عزادار که در بند مخوف 209 زندان اوین تحت بازجوئی و فشارهای شیدی روحی هستند به قرار زیر می باشد:

1- خانم ام بنین ابراهیمی 49 ساله متاهل و داردی 2 فرزند می باشند او بامداد یکشنبه 17 بهمن ساعت 03:00 در منزل شخصی اش دستگیر شد.

2-خانم الهام احسنی 27 ساله کارشناس درمان عمومی، او همچنین از فعالین حقوق کودکان کار و خیابانی و از یاری دهندگان به زنانی که مبتلا به ویروس آچ .آی .وی است، بود. او دوشنبه شب 19 بهمن ساعت 22:30 دستگیرو به بند 209 زندان اوین منتقل شد.

3- خانم ژیلا کرم زاده مکوندی 49 ساله، دوشنبه شب 19بهمن حوالی ساعت 23:30 دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد.

4 .دکتر لیلا سیف الهی 42 ساله دوشنبه شب 19 بهمن دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.

5-خانم فاطمه رستگاری متاهل و دارای 2 فرزند می باشد دوشنبه شب دستگیر و گفته می شود به بند 209 زندان اوین متقل شدند

6- منیژه طاهری

7- خانم فرزانه زینالی 53 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد او 19 دی ما ه به منظور شرکت کردن در مراسم اعتراضی مادران عزادار عازم پارک لاله بود که در مسیر توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به منازل ، دستگیر،انتقال به بند 209 ،بازجوئیهای طولانی و شکنجه های روحی شدید،اعتراف گیری برای پرونده سازی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگر ویژه زنان و دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل متحد خواستار اقدامات عملی و فوری برای پایان دادن به شکنجه های روحی و آزادی بی قیدو شرط آنها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

06 اسفند 1388 برابر با 25 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر زنان سازمان ملل متحد

گزارشگر شكنجه سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

با یورش مامورین وزارت اطلاعات یکی دیگر از بازاریان تهران دستگیر شد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،حسین نیاکان یکی از بازاریان تهران با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد

حسین نیاکان 48 ساله از بازاریان تهران، بامداد 18 بهمن ماه حوالی ساعت 01:30 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل آنها دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.در این یورش 6 نفر از مامورین وزارت اطلاعات شرکت داشتند و فرماندهی آنها را یکی از سربازجویان وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی بعهده داشت.

سر بازجوی وزارت اطلاعات که با نام مستعار علوی همراه با نفرات تحت فرماندهی اش اقدام به بازرسی تمامی نقاط منزل آقای نیاکان نمودند.و پس بازرسی منزل تلفن همراه،رسیور ماهواره،لب تاب،دفترچه تلفن و دست نوشته های او را با خود بردند.

فرزند آقای نیاکان به مدت 1 ساعت در منزل پدریش مورد بازجوئی و تهدیدات سربازجو وزارت اطلاعات علوی قرار گرفت.

آقای حسین نیاکان از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد. او به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق از سال 1361 تا سال 1369 در زندانهای این رژیم بسر برد و در طی این مدت تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار داشت.او همچنین تحت نظر مامورین وزارت اطلاعات قرار داشت و بارها برای بازجوئی به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات فراخوانده شد.

در حال حاضر تعدادی از بازاریان تهران در زندان اوین بسر می برند که از جملۀ آنها؛ محسن دکمه چی،جواد لاری و محمد بنازاده امیرخیزی می باشند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به بازاریان ، دستگیری ، انتقال به سلولهای انفرادی وشکنجه های آنها برای گرفتن اعترافات دروغین جهت صدور احکام سنگین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر وگزارشگران ویژه دستگیریها خوسرانه و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

06 اسفند 1388 برابر با 25 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

۱۳۸۸ اسفند ۵, چهارشنبه

گشودن پرونده جدیدی علیه علی صارمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،گشودن پرونده جدیدی علیه زندانی سیاسی علی صارمی که به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 به اعدام محکوم شده است.

روز یکشنبه 2 اسفندماه زندانی سیاسی علی صارمی 62 ساله بدلیل شرکت در نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 1367 به اعدام محکوم شده است. از بند 4 زندان گوهردشت کرج با پابند و دست بند به شعبه28 دادگاه انقلاب برده شد و توسط رئیس این شعبه فردی بنام محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ زندانیان سیاسی سال 1367 برای او پرونده جدید گشود و او را مورد محاکمه قرار داد. آقای صارمی بدلیل نداشتن وکیل از پاسخگویی و اظهارنظر به این فرد امتناع کرد.

محمد مقیسه ای با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی خطاب به آقای صارمی گفت : هرچه وکیل بگه که ما عمل نمی کنیم. وکیل نمی خواهی.ولی آقای صارمی بر داشتن وکیل مصر بود و بدین خاطر دادگاه او را به اردیبهشت ماه به تعویق انداخت.

یکی از شیوهای غیر انسانی که علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت کرج بر علیه زندانیان سیاسی برای تحقیر آنها بکار می برد. هنگام انتقال زندانیان سیاسی از زندان به دادگاه آنها را با پابند و دست بند منتقل می کنند.

گشودن پرونده جدید علیه زندانی سیاسی علی صارمی بعد از یورش وحشیانه واز پیش سازمان یافته شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات و مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 ، در تاریخ 22 مهرماه1387 صورت گرفت.این یورش توسط آخوندی بنام روغنی که به جرم فساد اخلاق و کلاهبرداری در زندان بسر می برد همراه با 150 نفر از زندانیان خطرناک به سلول زندانیان سیاسی صورت گرفت و آنها را مورد اذیت و آزار قرار دادند،به اجرا در آمد.روز بعد از یورش بجای مورد بازخواست قرار دادن مهاجمین، زندانیان سیاسی این بند را به سلولهای انفرادی بند 240 منتقل کردند و علیه آقای صارمی پرونده ای جدیدی گشوده شد.

لازم به یادآوری است که زندانی سياسی علی صارمی در ۱۴ شهريورماه ۱۳۸۶ پس از شرکت در مراسم نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی با يورش مامورين وزارت اطلات به فرماندهی فردی با نام مستعار علوی از سر بازجويان و شکنجه گران بند ۲۰۹ دستگير و به سلولهای انفرادی زندان اوين منتقل شد. آقای صارمی بيش از ۷ ماه در بند ۲۰۹ بسر برد. پس از آن او را به بند ۳۵۰ زندان اوين و سپس به زندان گوهردشت کرج بدون هیچ حکمی تبعید کردند.آقای صارمی بعد از 28 ماه بلاتکلیفی 8 دی ماه به اعدام محکوم شد.او در طی حاکمیت این رژیم 4 بار بازداشت شد و به مدت 20 سال در زندانهای این رژیم بسر برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی که در بازداشت بسر می برند و محکوم به مرگ هستند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به شرایط غیر اسانی علیه زندانیان سیاسی خواستار اقدامات عملی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

04 اسفند 1388 برابر با 23 فوریه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

مادران عزادار: بگذارید نسیم بهاری در سرزمین ایران حس شود !

چگونه نوروز برپا کنیم که جوانان ما در آستانه اعدام اند ؟

چگونه سالی تازه را آغاز کنیم که دختران و پسران مان دربندند یا برای فرار از بند از خانه و کاشانه آواره شده اند .

چطور نظاره گر بهار باشیم که هنوز آمران و عاملان کشتار فرزندانمان محاکمه نشده اند درحالی که جگرگوشه های ما به گلوله بسته شدند ، از بلندی پرتابشان کردند یا زیر چرخ های خودروهای پلیس له شدند ، در شکنجه گاهها از بین رفتند و بسیاری نیز مفقودالاثر شده اند .

چگونه بهار را به خانه راه دهیم که مادران و پدران زیادی با تنی فرسوده و همراه با بیماری های مختلف در زندان بلاتکلیف هستند و یا احکام سنگین و غیرعادلانه را طی می کنند و فرزندانشان بی سرپرست و بدون نان آور حیران مانده اند که چرا قاتلان و دزدان آزادند و پدران و مادران آنها در بند !

مقامات جمهوری اسلامی ایران !

قدرت و مقام ماندنی نیست ! اگر بود به شما نمی رسید ! به اعمال غیرانسانی و غیرقانونی پایان دهید ، صدای مادران را بشنوید و مصلحت کشور عزیزمان و مردم شریف را در نظر بگیرید .

ما مادران با انواع تبعیض ها و رنج ها فرزندانمان را با شیره ی جان خود پرورده ایم تا زندگی کنند و از هر کوششی برای پیشرفت و توسعه ی کشورمان دریغ نکرده ایم و اینک که به سال های پایانی عمر خود رسیده ایم می خواهیم شاهد آزادی و شکوفایی جوانان کشورمان باشیم .

ما ، مادران عزادار ، تا رسیدن به خواسته های قانونی خود همچنان عزادار و داغدار خواهیم بود و به تلاش های قانونی خود ادامه خواهیم داد .

- اعدام را بس کنید !

- زندانیان عقیدتی را آزاد کنید !

- آمران و عاملان کشتارهای سی ساله گذشته را محاکمه کنید و بدانید که ما حتی نمی خواهیم قاتلان فرزندانمان اعدام یا قصاص شوند ، فقط می خواهیم آمران و عاملان کشتارهای سی ساله اخیر در دادگاه های علنی و عادلانه محاکمه شوند تا شاید دیگر کسی جرات نکند بالاتر از قانون عمل کند . ما می خواهیم تا در پناه قانون ، زندگی ساده و آرام و بدون وحشتی داشته باشیم .

به امید آن روز و به امید وزیدن نسیم بهاری

مادران عزادار - اسفند 1388

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است