۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

درگیری شدید بین مردم و نیروهای سرکوبگر درخیابان آزادی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی، درگیریهای شدید بین مردم و نیروهای سرکوبگر که تا به حال منجر به آتش کشیدن 4 ماشین گارد و یک ماشین نیروی انتظامی شده است.

صدها هزار نفر در خیابانهای مختلف تهران که مشغول عزاداری عاشورا بودند و شعارهایی علیه رژیم سر می دادند . مورد یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر قرار گرفتند. که مردم به مقابله برخواستند و در گیریهای در خیابانهای مختلف ادامه دارد. در این درگیریها تعدادی زخمی شدند و گزارشاتی حاکی از آن است که تعدادی جان باختند.

مردم و بخصوص جوانان دختر و پسر با یورشهای وحشیانه نیروهای ولی فقیه مقابله می کنند آنها با سنگ با نیروهای سرکوبگر که وحشیانه به مردم تهاجم می کردند درگیر شدند. در نقاطی از تهران حتی نیروهای سرکوبگر را خلع سلاح کردند و آنها را گوشمالی دادند بخصوص نیروهای گارد موتور سوارو لباس شخصیها .

مردم در حالی که با نیروهای سرکوبگر درگیر هستند اقدام به سر دادن شعار های مختلف می کنند که بعضی از شعارهایی به قرار زیر است؛ این ماه ماه خونه سید علی سرنگونه /مرگ بر دیکتاتور/ ما اهل کوفه نستیم که پشت یزید بیستیم/ تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت / زندانی سیاسی آزاد باید گردد/ دیکتاتور بدونه بزودی سرنگونه/ مرگ بر خامنه ای و شعارهای متعدد دیگر

سر خیابان رودکی بسوی خیابان آزادی جوانان پس از دریگیریهای شدید با نیروهای گارد و نیروی انتظامی که مانع ورود مردم به خیابان آزادی می شدند. مردم موفق شدن 4 ماشین گارد ویژه و یک ماشین نیروی انتظامی را به آتش کشیدند و تعدادی از آنها را گوشمالی دادند طوری که بقیه گاردیها و نیروی انتظامی از آن نقطه متواری شدند.

مردم به همدیگر می گویند که قصد دارند امشب را به شام غریبان رژیم تبدیل کنند.

در حال حاضر درگیری شدید در میدان انقلاب،میدان امام حسین ،میدان فردوسی و سایر نقاط تهران ادامه دارد و نیروهای سرکوبگر گاها اقدام به تیراندازی می کنند . آنها همچنین بصورت گسترده اقدام به پرتاب گاز اشگ آور می کنند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

6 دی 1388 برابر با 27 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: