۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

اجرای حکم ضدبشری اعدام حداقل یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان


بنا به گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»صبح امروز  حداقل یک زندانی که از روز پنجشنبه در سلولهای انفرادی در انتظار مرگ به سر می برد به دار آویخته شد.
روز شنبه ۹  آذر ماه زندانی ابراهیم عبدالهی حدودا ۳۰ ساله  در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد. او روز پنجشنبه از بند ۶ به سلولهای انفرادی بند قرنطینه منتقل شد و بیش از ۲ روز در انتظار مرگ بسر برد.  این زندانی  مسئول غذای زندانیان بند ۶ زندان مرکزی زاهدان بود. هنگامی که روز پنجشنبه برای گرفتن جیره غذایی زندانیان بند ۶ مراجعه کرده بود بجای تحویل دادن صبحانه ، به وی دست بند و پابند زدند و  در حین  انتقال  به سلول انفرادی در همانجا دچار سکته قلبی گردید  و ناچار به انتقال وی به بهداری زندان شدند .
اما علیرغم اینکه دچار سکته قلبی شده بود و سخت بیمار بود وی را صبح امروز به دار آویختند.
 موج جدید اعدامهای جمعی  پس از اینکه رژیم ولی فقیه ظاهرا وادار به تن دادن به خواست جامعه جهانی شده است آغاز گردید و تقریبا  روزانه در زندانهای مختلف ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به اجرا در آورده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، استمداد موج اعدام ها که بعضا در ملا عام و اکثر در زندانها بصورت مخفیانه صورت می گیرد  را به عنوان جنایت علیه بشریت   محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
      ۹آذرماه ۹۲ برابر با ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

گسترش اعتصاب غذا به سایر سالنهای زندان قزل حصار کرج و ادامه اعتراضات خانواده های آنها


بنا به گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» از روز گذشته زندانیان سالن ۲ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج در اعتراض به اعدام ۱۰ زندانی  دست به اعتصاب غذا زدند .
روز پنجشنبه ۷ آذر ماه در اعتراض به اعدام ۱۰ زندانی و قرار داشتن نزدیک به ۳۰۰۰ زندانی این زندان در صف انتظار اعدام، زندانیان سالن ۲ از واحد ۲ زندان قزل حصار کرج دست به اعتصاب غذا زدند.در سالن ۲ بیش از ۵۰۰ زندانی نگهداری می شوند و اکثر آنها در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
زندانیان سالنهای بند ۱ و ۳  از واحد ۲ زندان قزل حصارکرج که از روز دوشنبه ۴ آذر ماه  در اعتصاب  غذا بسر می بردند همچنان در اعتصاب غذا هستند و اعلام کرده اند که تا لغو حکم اعدام به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.تعداد زندانیانی که در حال حاضر در اعتصاب غذا بسر می برند به بیش از ۱۵۰۰ نفر می رسد.
گزارشها حاکی از آن است که سایر سالنها قصد دارند که به اعتصاب غذا بپیوندند .
زندانبانان ولی فقیه پس از یورشهای وحشیانه به سالنهای مختلف زندان و تخریب و سرقت وسایل شخصی زندانیان ، مستقر کردن تک تیرانداز در برجکهای زندان و نشانه روی بسوی زندانیان و همچنین نصب تیربار و تقویت نیروهای سرکوبگر خود در درون زندان و مستقر شدن بر نقاط مرتفع این زندان به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت برای پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان ناموفق بودند.
روز گذشته ۷ آذر ماه حسینی رئیس زندان و معاونش گرامی سعی کردند با وعده و وعیدهای دروغین به اعتصاب غذای زندانیان پایان دهند .حسینی خطاب به زندانیان گفت: من تقاضا کردم که یک درجه  تخفیف به تمامی شماها بدهند و با این وعده قصد داشت که زندانیان را وادار کند که اعتصاب غذای خود را بشکنند.اما  زندانیان به او جواب رد دادند و گفتند: تا زمانی که دادستان اینجا نیاید و کتبا احکام اعدام را لغو نکند و آن را بطور رسمی از رادیو و تلویزیون اعلام نکند ما به اعتصاب غذای خودمان ادامه می دهیم.
 از طرفی دیگر خانواده های زندانیان که عزیزانشان در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند  در طی روزهای گذشته  در نقاط مختلفی مانند مقابل مجلس ، دفتر آخوند روحانی ، دفتر آخوند خامنه ای ، قوه قضاییه  دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار لغو حکم اعدام شدند.تعداد خانواده ها به بیش از ۲۰۰ نفر تخمین زده می شد.اکثر خانواده های زندانیان در شهرستانها زندگی می کنند و به لحاظ مالی در تنگنا هستند و به این دلیل کمتر در این اعتراضات می توانند شرکت  کنند ولی قرار است که اعتراضات در روزهای آینده گسترده تر برگزار شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از اعتصاب غذای زندانیان که خواهان لغو احکام ضدبشری اعدام که به عنوان ابزاری در دست آخوندها  برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است ، اعتراضات خانواده ها علیه اعدام  و از کمپین علیه اعدام در ایران حمایت می کند  و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۸ آذرماه ۹۲ برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

استمداد خواهی خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت کردستان به سازمانهای بین المللی و حقوق بشری دنیا


نامه استمداد خواهی خانواده های  زندانیان عقیدتی اهل سنت که فرزندان آنها  وارد چهارمین هفته اعتصاب غذای خود  در زندان قزل حصار کرج شدند،از نهادهای بین المللی حقوق بشری خواستار دخالت برای لغو حکم اعدام فرزندانشان شدند. این نامه استمداد خواهی خانواده ها جهت ارسال به نهادهای حقوق بشری ،انتشاردر رسانه ها و اطلاع عموم  در اختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  قرار داده شده است. متن نامه استمداد خواهی خانواده های زندانیان عقیدتی اهل سنت به قرار زیر می باشد:
ما خانواده های زندانیان جمشید و جهانگیر دهقانی ، حامد احمدی ، کمال ملایی که حدود۴ سال نیم است که   بچه هایمان در زندان بسر می برند و همیشه  تحت شکنجه های شدید روحی و روانی می باشند  وهر لحظه در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند .
حالا حدود ۱ سال است که آنها را در زندان مواد مخدر قزل حصار نگهداری می کنند و در شرایط سختی بسر می برند . هر روز به بهانه ای آنها را اذیت می کنند. ما نمی دانیم چرا اصلا در داخل زندان مواد اند. در حالی که  طبق قانون خودشان نباید آنجا باشند و باید پیش هم پرونده هایشان باشند.
 حالا حدود ۲۵ روز است که دراعتصاب غذا بسر می بردند و شرایط جسمی انها در وضعیت خطر می باشد. خونریزی شدید معده دارند و به علت افت فشار چند بار تا به حال  بیهوش شدند و هیچ مسئولی تا حالا پیش آنها نرفته تا به مشکلاتشان رسیدگی کند.ما نمی دانیم به چه جرمی ؟ هر روز یک اتهام به آنها می زنند .
 ولی جرم بچه های ما فقط اقلیت مذهبی سنی بودن و کرد بودنشان است و فقط به خاطر عقیدشان زندانند و  در این ۴ سال و نیم بچه های مان را هر مدت به یک زندان می برند و نه فقط آنها بلکه ما هم بشدت  در شکنجه روحی و روانی بسر می بریم، بخاطروضعیت  بچه هایمان . نمی دانیم این صدای مظلومیتمان را چطوری  و به کجا برسانیم .
و هر چقدر  نامه می بریم حتی به تمام نهادها ، دفتر خامنه ای ، مجلس ، رئیس جمهوری ، قوه قضاییه ، دادستانی چندین بار برده ایم ، تحصن کردیم  ولی کسی جواب نمی دهد. و فقط سرکارمان می گذاریم و حالا خیلی نگران وضعیت  بچه هایمان هستیم.
تقاضامندیم از تمام نهادهای حقوق بشری بین المللی که نگذارند بچه های ما را اعدام کنند ومورد  اذیت و آزار قرار بدهند و بدون تعصب پیگیر پرونده بچه هایمان شوند.و از تمام رسانه ها خواستاریم بدون تعصب صدای مظلومیت ما خانوادها را برسانند  و بیانیه مفید صادر نمایند .
با کمال  تشکر،
خانواده های زندانیان سیاسی و مذهبی اهل سنت کردستان 
۷ آذر ماه ۱۳۹۲

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193

۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

انتقال حداقل ۴ زندانی به سلولهای انفرادی زندان مرکزی زاهدان برای به اجرا در آوردن حکم ضدبشری اعدام


بنا به گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»انتقال حداقل ۴ زندانی به سلولهای انفرادی زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام .
روز پنجشنبه ۷ آذر ماه حداقل  ۴ زندانی از بندهای  ۳ و ۶  زندان مرکزی زاهدان به سلولهای انفرادی  منتقل کردند. یکی از زندانیان به نام ابراهیم عبدالهی حدودا ۳۰ ساله  که مسئول غذای زندانیان بند ۶ زندان مرکزی زاهدان بود. هنگامی که صبح امروز برای گرفتن جیره غذایی زندانیان بند ۶ مراجعه کرده بود بجای تحویل دادن صبحانه ، به او دست بند و پابند زدند و  در حین  انتقال  به سلول انفرادی در همانجا دچار سکته قلبی گردید  و ناچار به انتقال وی به بهداری زندان شدند . بعضی از گزارشات حاکی از فوت کردن این زندانی است.
سه زندانی دیگر از بند ۳ زندان مرکزی زهدان می باشند که برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند .
اجرای حکم ضدبشری اعدام زندانیان در زندان زاهدان معمولا روزهای شنبه به اجرا گذاشته می شود.
 موج جدید اعدامهای جمعی  پس از اینکه رژیم ولی فقیه ظاهرا وادار به تن دادن به خواست جامعه جهانی شده است آغاز شده است و تقریبا  روزانه در زندانهای مختلف ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به اجرا در آورده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال گروهی زندانیان به سلولهای انفرادی به منظور به اجرا در آوردن اعدام های گروهی را به عنوان جنایت علیه بشریت   محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۷آذرماه ۹۲ برابر با ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

www.hrdai.net

Tel.:0031620720193