۱۳۸۸ آذر ۸, یکشنبه

وضعیت حاد جسمی زندانی سیاسی که دچار قطع نخاع است

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،وضعیت جسمی زندانی سیاسی هادی(همایون) عابد با خدا که دچار قطع نخاع است رو به وخامت گذاشته و جان این زندانی در معرض خطر جدی قرار گرفته.

زندانی سیاسی هادی عابد با خدا 50 ساله که دچار قطع نخاع است و قادر به حرکت نیست. بیش از 20 روز است که در بهداری زندان مرکزی رشت نگهدای می شود. شرایط جسمی او بدلیل عدم رسیدگی پزشکی رو به وخامت گذاشته است . در حدود 4 هفته است که سوند ادراری او عوض نشده در صورتیکه می بایست هر هفته یک بار عوض می شد.این مسئله باعث شده است که عفونت در خون او افزایش یابد و رنگ چهره اش زرد شود .علیرغم گذشت 20 روز از مکاتبات بهداری زندان با پزشک قانونی مبنی بر اینکه او قادر به تحمل کیفرنیست و خواستار اقدام در این باره شده بودند. امروز به پزشک قانونی انتقال داده شد و به خانواده وی اعلام شد که این مسئله را بررسی خواهند کرد.هر ساعتی که از بازداشت او می گذرد جان وی را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

هنگامی که این زندانی سیاسی به پزشک قانونی آورده شد 2 سرباز همراه وی قصد داشتند او را از خودرو بر روی برانکارد قرار دهند ولی قادر به حمل او نبودند که با کمک مردم بر روی برانکارد قرار داده شد . حاضرین در پزشک قانونی و عابرین با دیدن این صحنه واینکه متوجه شدن او یک زندانی سیاسی که دچار قطع نخاع است از این عمل ضد بشری رژیم سخت بر آشفته شدند و بعضی از آنها اقدام به اعتراض نمودند و در عرض مدت کوتاهی تعداد زیادی از مردم در آنجا تجمع کردند.مامورین حاضر و همراه وی از ترس شدت یافتن اعتراضات مردم شتاب زده وی را به درون پزشکی قانونی منتقل کردند.

بهداری زندان از رسیدگی جدی به زخم های این زندانی سیاسی خوداری می کند و این مسئله باعث ایجاد عفونت در زخمهای او شده است .او در طی 4 هفته بازداشت بشدت دچار کاهش وزن شده و از زمان بازداشت تا به حال از استحمام کردن محروم بوده و در وضعیت بسیار بد بهداشتی نگهداری می شود.آقای عابد با خدا قادر به ایستادن و راه رفتن نیست و امور شخصی اش با کمک دیگران صورت می گیرد.

از طرفی دیگر وزارت اطلاعات برای تحت فشار مالی قرار دادن این خانواده که در کار میکس و ادیت فیلمهای ازدواج بودند تمام وسایل کار آنها را از چندین ماه پیش ضبط کرده است.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی هادی(همایون) عابد با خدا در شعبۀ 2 دادگاه انقلاب به 2 سال زندان محکوم شده است و در تاریخ 17 آبان ماه دستگیر و به زندان مرکزی رشت منتقل شد. او همچنین در دهۀ 1360 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق چند سال در زندانهای اوین و قزل الحصار تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بسر برد. پاسداران هنگامی که قصد دستگیری او را داشتند، بسوی وی شلیک کردند که در اثر اصابت گلوله، باعث قطع نخاع وی شد.قطع نخاع او باعث شده که تعدادی از اندامهایش بطور طبیعی عمل خود را نتوانند انجام دهند که از جملۀ آنها راه رفتن، مثانه (با سوند ) و کلیه و دستگاه گوارشی او بشدت آسیب دیده است.همچنین برادر وی هرمز عابد باخدا در دهۀ 1360 بخاطر هواداری از سازمان مجاهدین در زندان اعدام شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به شرایط حاد و در معرض خطر قرار گرفتن جان این زندانی سیاسی که دچار قطع نخاع است و ازانجام امور شخصی خود عاجز است، هشدار میدهد و دستگیری او را بعنوان یک عمل ضدبشری محکوم می کند. از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای حقوق بشری جهان خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به جنایتهای سیستماتیک این رژیم علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

8 آذر 1388 برابر با 29 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

گزارش تکمیلی از حرکت اعتراضی مادران و برخوردهای وحشیانه مامورین ولی فقیه

امروز شنبه 7 آذر ماه تعداد زیادی ازمادران و دختران جوان از ساعت 17 در پارک لاله به نشانه اعتراض گرد هم آمدند. تمام محوطه پارک توسط نیروهای انتظامی و افراد لباس شخصی کنترل می شد مادران شروع به حرکت به دور میدان آب نما را کردند در دور دوم یک اتومبیل نیروی انتظامی در چندمتری مادران ایستاد و 6 مامور نیروی انتظامی با دو لباس شخصی از جلو و 5 مامور نیروی انتظامی از پشت سر به مادران نزدیک شدند و با داد و فریاد سعی می کردند مادران را متفرق کنند اما مادران به حرکت خود ادامه دادند.

یکی از ماموران از جلو مانع حرکت مادران شد و با داد و فریاد گفت چکار می کنید؟ یکی از مادران گفت در پارک قدم می زنیم! که دوباره داد و بیداد کرد دسته جمعی در پارک قدم می زنید! سردسته شما کیست؟ که مادران گفتند ما سردسته نداریم بچه های ما را کشته اید داریم با این حرکت اعتراض می کنیم. همین مامور باتوم خود را در آورد و بالای سر یکی از مادران گرفت و گفت: تو سردسته آنها هستی و به ماموران دیگر گفت بازداشتش کنید که صدای اعتراض دیگر مادران بالا رفت.همین مامور داد زد شما دیگه کی هستید؟ که یکی از دختران گفت ایرانی! که باتوم خود را بلند کرد وبا فریاد گفت ایرانی ما را مسخره می کنید.

امروز ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی ها با وحشی گری هر چه تمام تر فریاد می زدند تا مادران را از پارک بیرون کنند. حتی به خانم هایی که با همسران خود آمده بودند و نشسته بودند برخورد می کردند و با فحاشی و فریاد آنها را بیرون می کردند .

مادران به درب مقابل پارک لاله رسیدند و همچون هفته گذشته در خیابان به حرکت خود ادامه دادند و در حالی که دستها را به نشانه پیروزی بالا گرفته بودند سرود ای ایران و یار دبستانی را خواندند ماموران در پشت مادران حرکت می کردند و وقتی دیدند مادران مصمم به حرکت خود ادامه می دهند. یکی از مامورانشان از یک فروشگاه بیرون آمد و با اسپری فلفل به جان مادران افتاد در پایان مادران و دختران با روشن کردن شمع به حرکت اعتراضی خود پایان دادند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
07 آذر 1388 برابر با 28 نوامبر2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

یورش نیروهای سرکوبگر با گاز اشک آور بسوی مادران عزادار

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مادران عزادار علیرغم حضور تعدادی از نیروهای سرکوبگر و پرتاب گاز اشک آور و برخورهای توهین آمیز و غیر انسانی ، تجمع اعتراضی خود را از میدان آب نمای پارک لاله به خیابانهای تهران کشاندند و در حین راه پیمائی شروع به خانواندن سرود ای ایران و یار دبستانی نمودند.

مادران عزادار از ساعت 17:00 در پارک حضور داشتند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شد . ساعت 17:15 دقیقه اقدام به راه پیمائی به دور میدان آب نما نمودند که با برخورد وحشیانه نیروهای ولی فقیه مواجه شدند و از ادامه راه پیمائی آنهادر پارک ممانعت گردیدد.ولی مادران قهرمان و دختران جوان شرکت کننده در این حرکت اعتراضی ،راه پیمائی خود را از پارک لاله بسوی خیابان کارگر و 16 آذر و بلوار گشاورز به مسافت طولانی ادامه دادند.

مادران و دختران جوان راه پیمائی خود را به خیابانهای تهران کشاندند. آنها با روشن کردن شمع و خواندن سرود ای ایران و یاردبستانی در خیابانها به اعتراضات خود ادامه دادند. ماشینها با مشاهدۀ راه پیمائی اعتراضی مادران به حمایت از آنها اقدام به بوق زدند می کردند و تعدادی از عابرین پیاده به حرکت اعتراضی مادران پیوستند.

تعداد مادران و دختران جوانی که در راه پیمائی امروز شرکت داشتند به بیش از 150 نفر تخمین زده می شد.

نیروهای سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی حوالی ساعت 17:45 دقیقه برای متفرق کردن مادران اقدام به پرتاب گاز اشگ آور نمودند که تعدادی از مادران دچار ناراحتی تنفسی شدند. ولی مادران قهرمان با خواندن سرود به اعتراضات خود ادامه دادند و به اعمال سرکوبگران توجهی نکردند. رفتار نیروهای سرکوبگر با مادران و دختران جوان توهین آمیز و وحشیانه بود . این راه پیمائی تا حوالی ساعت 18:00 ادامه داشت.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
07 آذر 1388 برابر با 28 نوامبر2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

بازاریان تهران در سلولهای انفرادی و تحت شرایط غیر انسانی قرار دارند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،بیش از 2 ماه است که از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی جواد لاری از بازریان، بازار تهران خبری در دست نیست.تلاشهای خانواده او برای مطلع شدن از وضعیت عزیزشان تا به حال بدون پاسخ باقی مانده است.

زندانی سیاسی جواد لاری از بازاریان بازار تهران که نزدیک به 11 هفته است در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی است. او در طی این مدت هیچگونه ملاقاتی با خانواده خود نداشته است و فقط تماس تلفنی بسیار کوتاه و کنترل شده که با حضور بازجویان وزارت اطلاعات صورت می گیرد داشته است.در این تماسها زندانی سیاسی فقط باید در کادر گفته های بازجو با خانواده خود صحبت کند.بازجویان وزارت اطلاعات برای توجیه دستگیریها و ادامه بازداشتهای خودسرانه ، دستگیرشدگان را در سلولهای انفرادی قرار میدهند و با شکنجه های جسمی و روحی سعی دارند که زندانی سیاسی را وادار به اعتراف کنند.اعترافاتی که با شکنجه از زندانی گرفته می شود برای پرونده سازی دردادگاههای فرمایشی ولی فقیه بکار برده می شود تا احکام سنگین و غیر انسانی را علیه آنها صادر کنند . تا به حال قاضیهای ولی فقیه این شیوه ضدبشری را بطور سیستماتیک علیه زندانیان سیاسی بکار برده اند.

خانواده آقای لاری تقریبا روزانه به دادگاه انقلاب و دادستانی مراجعه می کنند تا از وضعبت و شرایط عزیزشان مطلع شوند. تا 2 هفته پیش اسم وی بعنوان زندانی سیاسی که در اسارت بسر میبرد در دادگاه انقلاب ثبت نشده بود. این در حالی است که بازداشتها با حکم دادگاه انقلاب صورت می گیرد. به آنها گفته شده که پرونده او در شعبه 3 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب و توسط فردی بنام بیگی تحت بررسی است. رئیس شعبۀ 3 تاکنون از روبرو شدن و پاسخ دادن به این خانواده خوداری می کند.این خانواده همچنین بارها به دادستانی انقلاب مراجعه کرده است ولی به آنها پاسخی داده نمی شود. خانواده لاری درنگرانی فزاینده ای بسر می برند.

در حال حاضر علاوه بر آقای لاری یکی دیگر از بازاریان شناخته شده تهران آقای محسن دکمه چی و همسرش خانم مریم النگی در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین زندانی هستند.

زندانی سیاسی جواد لاری از ناراحتی جسمی زیادی رنج می برد که از جملۀ آن ناراحتی شدید زانویش می باشد.

بازداشت تعدادی از بازراریان تهران خشم سایر بازاریان را بر انگیخته است.آنها خواهان آزادی همکاران خود هستند.

لازم به یاد آوری است آقای جواد لاری در تاریخ 25 شهریور با یورش مامورین وزارت اطلاعات به درون منزل و بازرسی طولانی و وحشیانه او را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل کردند. آقای جواد لاری از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد و چندین سال در زندان تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار داشت او در اثر این شکنجه ها شنوائی یکی از گوشهای خود را از دست داده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ادامه بازداشت بازاریان تهران و بی اطلاع نگه داشتن و عدم پاسخگویی دادگاه انقلاب و زندان اوین به خانواده های آنها را محکوم می کنند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایتهای این رژیم علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

07 آذر 1388 برابر با 28 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.: 003162020193

۱۳۸۸ آذر ۵, پنجشنبه

شدت یافت احضارها و یورشها علیه اعضای خانواده نبوی در شهر سمنان

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، درطی روزهای گذشته احضارها،بازجوئیها ، یورشها و تحت نظرقرار دادن خانواده نبوی توسط مامورین وزارت اطلاعات در شهر سمنان شدت گرفت است.

در طی روزهای گذشته تعدادی از اعضای خانواده نبوی به ستاد خبری وزارت اطلاعات شهر سمنان احضار شدند و ساعتها مورد بازجوئی و تهدید و اذیت و آزار قرار گرفتند. مامورین وزارت اطلاعات همچنین به تعدادی از منازل تابستانی خانوادۀ نبوی در یکی از روستاهای سمنان یورش بردند و آنها را برای مدتی طولانی مورد بازرسی و ساکنین آن را مورد سئوال و جواب قرار دادند.آنها هچنین چندین روز است که منازل خانواده نبوی را در سمنان زیر نظر خود گرفته اند و به اذیت و آزار این خانواده می پردازند.

از طرفی دیگر زندنی سیاسی عاطفه نبوی از فعالین دانشجوئی روز دوشنبه 2 آذر ماه به شعبۀ 12 دادگاه انقلاب برده شد و توسط فردی بنام قمی رئیس این شعبه حکم غیر انسانی و بسیار سنگین 4 سال زندان را به وی ابلاغ کرد. خانم نبوی بدلیل سوابق سیاسی خانوادگی و فامیلی خود که از هواداران سازمان مجاهدین خلق هستند و در زندان و یا در قرارگاه اشرف در عراق بسر می برند محکوم شده است.زندانی سیاسی عاطفه نبوی هنگام محاکمه توسط قمی دردادگاه انقلاب بیشترین تاکیدات این فرد بر مبنای سوابق خانوادگی و فامیلی او متمرکز شده بود.زندانی سیاسی عاطفه نبوی 25 خردادماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. او در طی مدت بازداشتش توسط 2 بازجوی وزارت اطلاعات با نامهای مستعار علوی و سید مورد شکنجۀ جسمی و روحی قرار گرفت.این 2 بازجوی وزارت اطلاعت از مامورین درنده خوی بند 209 زندان اوین می باشند و در شکنجه و اذیت آزار زندانیان سیاسی نقش فعالی دارند.خانم نبوی 95 روز در بند مخوف 209 زندان اوین بسر برد و سپس به بند متادون منتقل شد. او هم اکنون در بند زنان زندان اوین زندانی است.

درحال حاضر علاوه بر زندانی سیاسی عاطفه نبوی 3 عضو دیگر این خانواده در زندانهای اوین و سمنان بسر می برند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد:خانم فاطمه نبوی در زندان سمنان، سید ضیاء نبوی دبير شورای دفاع از حق تحصيل در بند 350 زندان اوین جلال نبوی در قم دستگیر شد و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.خانم طیبه نبوی اخیرا پس از پایان یافتن دوران محکومیتش آزاد گردید. همچنین چندین نفر از اعضای خانواده نبوی دارای محکویتهای تعلیقی هستند.

خانواده آزادیخواه نبوی در تهران،سمنان و قم دائم مورد یورش،احضار ،دستگیری ، بازجوئی و بازداشت مامورین وزارت اطلاعات قرار دارند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور حکم سنگین و غیر انسانی ،احضار و بازجوئی ،یورش به منازل و اذیت وآزار این خانواده را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجعه بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به اذیت وآزار خانواده ها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

5 آذر 1388 برابر با 26 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه

گروگان گیری خانواده زندانی سیاسی برای وادار کردن به اعتراف زندانی سیاسی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نزدیک به 3 ماه است که از وضعیت و شرایط زندانی سیاسی محسن دکمه چی از بازاریان شناخته شده تهران هیچ خبری در دست نیست.

نزدیک به 3 ماه از دستگیری زندانی سیاسی محسن دکمه چی از بازاریان شناخته شده تهران می گذردولی از وضهیت و شرایط این زندانی سیاسی خبری در دست نیست.او همچنان در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد از این طریق سعی دارند که بر علیه او پرونده سازی نمایند. آقای دکمه چی قبل از بازداشت همسرش یکبار در حضور سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی تماس تلفنی کنترل شده و کوتاه با خانوادهاش داشت در حین تماس سر بازجو علوی گوشی را از آقای دکمه چی گرفت و خانم دکمه چی را تهدید به بازداشت کرد که چند روز بعد تهدیداش را عملی نمود و خانم دکمه چی بازداشت شد.

سربازجوی وزارت اطلاعات علوی ،چند روز پس از تهدیدات تلفنی علیه خانم مریم النگی همسر محسن دکمه چی مبنی بر دستگیری، او را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل کردند.بازجوی وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن آقای دکمه چی اقدام به دستگیری همسر وی نمودند. خانم النگی از ناراحتی شدید گردن و کمر درد رنج می برد.و برای وادار کرن به اعتراف آقای دکمه چی او را دستگیر کرده اند.خانم مریم النگی 48 ساله ودر 19 مهرماه دستگیر شد.علیرغم شروع فصل سرما وسائل حرارتی بند 209 خاموش می باشد و زندانیان سیاسی اسیر در سرما بسر می برند و دریچه سلول را به عمد شبها باز نگه می دارند.

خانواده زندانیان سیاسی دکمه چی بصورت روزانه به دادگاه انقلاب مراجعه می کنند ولی با وعدهای دروغین و رفتارهای غیر انسانی مواجه هستند.پرونده زندانیان سیاسی فوق در شعبۀ 4 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب می باشد و به این خانواده حتی نام رئیس این شعبه گفته نشده و تا به حال رئیس شعبه با این خانواده روبرو نشده است و حاضر به پاسخگوئی در مورد وضعیت عزیزان آنها نیست. دادگاه انقلاب حتی علت دستگیری را به این خانواده اعلام نکرده است. مراجعات آنها به زندان اوین برای ملاقات با عزیزانشان تا به حال بی نتیجه بوده است.

آقای دکمه چی برای امرار معاش خانواده هایی زندانی سیاسی که سرپرست آنها دستگیر شده اند به آنها کمک مالی می نمود. او بارها بخاطر کمک مالی به خانواده های زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات تهدید به بازداشت شده بود.همچنین دختر ایشون در قرارگاه اشرف در عراق بسر می برد.

لازم به یادآوری است که آقای محسن دکمه چی 52 ساله و از بازاریان شناخته شده بازار تهران روز 16 شهریور ماه در پی یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کسب ایشان دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید.زندانی سیاسی محسن دکمه چی از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد او در آن دوران نزدیک به 7 سال بدلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر و تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت و بصورت معجزه آسائی از قتل عام های زندانیان سیاسی سال 67 نجات یافت.او به خاطر شکنجه های جسمی در دهۀ 1360 از ناراحتی شدید کلیوی رنج می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری، قرار دادن در سلولهای انفرادی ، تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن و به گروگان گرفتن اعضای خانواده برای وادار کردن زندانی سیاسی به اعترافات جهت پرونده سازی و محکومیتهای سنگین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر برای پایان دادن به دستگیریهای مستمر ،شکنجه و موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفت تصمیمات لازم اجرا است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
04 آذر 1388 برابر با 25 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

۱۳۸۸ آذر ۱, یکشنبه

استقرار تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر برای ممانعت از گرامیداشت فروهرها

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انبوهی از نیروهای سرکوبگر در خیابان هدایت مستقر شده اند و تعدادی از آنها در حال گشت زدن می باشند. و لی تعداد زیادی از مردم در خیابان هدایت حضور دارند و برای مراسم گرامیداشت آماده می شوند.

از ساعت 15:00 زمانی که از قبل اعلام شده بود مراسم گرامیداشت زنده یادان داریوش و پروانه فروهر برگزار خواهد شد. کوچه ورود به منزل زنده یاد فروهرها را بسته اند و به مردم اجازه نمی دهند برای گرامیداشت به آنجا بروند. در حال حاضر تعداد زیادی از مردم در خیابان هدایت حضور دارند و در حال آماده شدن برای برگزاری مراسم گرامیداشت می باشند و هر لحظه بر تعداد آنها در خیابان هدایت افزوده می شود.آقای خسرو سیف و تعدادی از فعالین دانشجوئی ،فعالین زنان و سایر اقشار جامعه در آنجا حضور دارند.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه نیروی انتظامی ، تعداد زیادی از لباس شخصیها (اعضای سپاه پاسداران) ،بسیج و همچنین افرادی که ملبس به لباس مشکی (فدائیان ولایت) که در سرکوب خونین قیام مردم شرکت داشتند در خیابان هدایت در حال گشت زدن هستند . آنها تعدادی خودرو که مخصوص دستگیری است را در آنجا مستقر کرده اند. اقدامات امنیتی حتی به خیابانهای اطراف گسترش یافته است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
اول آذر 1388 برابر با 22 نوامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.: 0031620720193

۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

در آستانه 16 آذر موجی از دستگیریها و صدور احکام سنگین علیه فعالین دانشجوئی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نادر احسنی از فعالین دانشجوئی و دستگیر شدگان 16 آذر 1386 توسط محمد مقیسه ای از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی 1367 و رئیس شعبۀ 28 دادگاه انقلاب به حکم سنگین یک سال زندان تعزیری محکوم گردید.

در آستانه 16 آذر برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بخصوص در میان دانشجویان در روزهای اخیر موجی از دستگیریهای دانشجویان در سراسر ایران آغاز شده است. در این راستای همچنین فعالین دانشجوئی که در سالهای اخیر دستگیر شده بودند و پرونده آنها همچنان باز باقی مانده بود واز محاکمۀ آنها مدتها می گذشت اما از اعلام حکم آنها خوداری می شد.از مدتی پیش صدور احکام سنگین و غیر انسانی علیه آنها آغاز شده است.

روز شنبه 30 آبان ماه محمد مقیسه ای از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی 1367 و رئیس شعبۀ 28 دادگاه انقلاب به آقای ابوطالبی وکیل نادر احسنی ابلاغ کرد که موکلش به دلیل تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین تا به حال فعالین دانشجوئی دیگری مانند آقای سعید حبیبی 3 سال زندان تعزیری ،مهدی گرایلو 5 سال زندان تعزیری،کیوان امیری الیاسی 5 سال زندان تعزیری،مهدی الیهاری 2 سال زندان تعزیری و سروش ثابت دشتستانی 2 سال زندان تعزیری محکوم شده اند.

نادر احسنی در تاریخ 11 آذر ماه 1386 از جلوی منزل شخصی پدری خود توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. آقای احسنی به مدت 68 روز در بند 209 زندان اوین زندانی بود، که 58 روز آن را در سلولهای انفرادی بسر برد. او در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.آقای احسنی پس 68 روز در بند بودن با تلاشهای گسترده بین المللی، رژیم را وادار به آزادی او و سایر دستگیر شدگان نمود. حسن زارع دهنوی معروف به حسن حداد برای تحت فشار قرار دادن این خانواده آنها را وادار به قرار دادن وثیقه بسیار سنگین 100 میلیون تومانی نمود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موجی از دستگیریهای دانشجویان و صدور احکام سنگین علیه فعالین دانشجوئی در آستانه 16 آذر را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهد که پرونده نقض حقوق بشر این رژیم را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نماید

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
30 آبان 1388 برابر با 21 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.: 0031620720193

مادران عزادار مراسم اعتراضی خود را باشعار مرگ بر دیکتاتور و سرود ای ایران برگزار کردند

مروز شنبه 30 آبان ماه مادران عزادار همچون هفته های گذشته در پارک لاله با وجود حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی تجمع اعتراضی خود را شکل دادند.

از ساعت 17 مادران در میدان آب نمای پارک لاله به صورت پراکنده نشسته بودند تا بقیه مادران به جمع آنها بپوندند. دائما ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی به دور میدان با اتومبیل حرکت می کردند. درست از ساعت 17:07مامور نیروی انتظامی به همراه 3 لباس شخصی به سمت مادران آمدند و با فریاد به آنها گفتند: بروید بیرون اما مادران همچنان ایستادند از سمت دیگری نیز 4 مامور نیروی انتظامی به سمت مادران آمدند تا مانع حرکت آنها به دور میدان آب نما شوند.

ایستادگی مادران وصف ناپذیر بود تا جایی که ماموران با بی سیم اعلام کردند این پدر سوخته ها متفرق نمی شوند نیرو بیاورید و با زدن سوت نیروهای لباس شخصی خود را که پراکنده بودند به سمت میدان آب نما کشاندند تا جلوی حرکت مادران را بگیرند وبرای جلوگیری از حرکت مادران به دور میدان آب نما به سربازان دستور می دادند کیف آنها را بگیرید و بفرستیدشان بیرون.

حتی اجازه نشستن به خانمها رانمی دادند بیش از 100 نفر از مادران و دختران جوان از سمت میدان آب نما به درب بلوار کشاورز در حالی که دستها را به نشانه پیروزی بالا گرفته بودند و تصاویر تعدادی از شهدارا در دست داشتند و سرود ای ایران و یار دبستانی را می خواندند و شعار مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر را سر می داند حرکت کردند.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در پشت مادران حرکت می کردند و دو لباس شخصی دائما از جمعیت عکس و فیلم می گرفتند. یک پسر جوان مادران را همراهی می کرد که نیروهای لباس شخصی قصد داشتند او را بازداشت کنند ولی مادران جلو آمدند و با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور پسر جوان را آزاد کردند.

هنگامی که مادران به بلوار کشاورزسمت خیابان رسیدند ایستادند. 1 دقیقه اعلام سکوت برای جانباختگان راه آزادی مردم ایران نمودند و برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی 5 بار الله اکبر سر دادند که دوباره ماموران سعی داشتند با داد و فریاد مادران را متفرق کنند. اما مادران در حالیکه دستها را به نشانه پیروزی بالا گرفته بودند با خواندن سرود ای ایران و یار دبستانی و سر دادن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد تا خیابان وصال به حرکت اعتراضی خود ادامه دادند در طول مسیر نیروهای لباس شخصی و انتظامی پشت سر مادران حرکت می کردند و مردم نیز با زدن بوق مادران را همراهی می کردند.مادران ساعت 17:45 به حرکت اعتراضی خود پایان دادن. در حین راهپیمائی مادران عزادار برای گرامیداشت روز 16 آذر فراخوان شرکت در آن را می دادند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
30 آبان 1388 برابر با 21 نوامبر2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 003162072019

تایید حکم سنگین و غیر انسانی علیه یک زندانی سیاسی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، حکم سنگین و غیر انسانی زندانی سیاسی حسین اعزامی که به 2 سال زندان محکوم شده بود مورد تایید دادگاه تجدید نظر قرار گرفت.

زندانی سیاسی حسین اعزامی 21 ساله و تنها نان آور خانواده و از اقشار ضعیف جامعه است. هفتۀ گذشته حکم سنگین و غیر انسانی 2 سال زندان که صلواتی رئیس دادگاه فرمایشی ولی فقیه، با اتهامات ساختگی بازجویان وزارت اطلاعات محکوم کرده بود در دادگاه تجدید نظر شعبۀ 36 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام زرگر مورد تایید قرار گرفت.

خانواده اعزامی برای ملاقات با قاضی تجدید نظر دادگاه انقلاب مدتها پیگیر بودند تا بالاخره توانستند با وی قبل از تشکیل دادگاه صحبت کنند. این خانواده از وضعیت سخت معیشتی ، فرزند مبتلا به سرطان خود که نیاز مبرم به درمان دارد و هزینۀ ویژه ای را می طلبد و مستاجر بودن خود را با زرگر در میان گذاشتند. آنها به زرگر یادآوری کردند که حسین تنها نان آور خانواده است و بودن او در بازداشت شرایط معیشتی خانواده را بسیار سخت خواهد کرد. در ضمن فرزند آنها بی گناه است و از بی گناهی وی خود آگاه هستند. زرگر رئیس شعبۀ 36 دادگاه تجدید نظر انقلاب با لحنی خشن و توهین آمیز خطاب به این خانواده دردمند و آزادیخواه گفت:پسرتون که لات و عربده کش است. دادگاه تجدید نظر غیابی تشکیل شد . زندانی سیاسی حسین اعزامی از حق حاضر شدن در دادگا و دفاع از خود محروم شد او همچنین از داشتن وکیل انتخابی محروم بود. دادگاه انقلاب اجازه ورود وکلای انتخابی به پرونده زندانیان سیاسی را نمی دهد. در صورتیکه در شعبۀ 54 دادگاه تجدید نظر انقلاب شیوه تشکیل دادگاه متفاوت است و با حضور زندانی سیاسی و وکیل تسخیری تشکیل می شود.

لازم به یادآوری است که حسین اعزامی در تاریخ 24 خرداد ماه هنگامی که از خانه به قصد خرید هدیه روز مادر خارج می شد توسط بسیجیها دستگیر شد و در بازداشتگاه مورد شکنجه جسمی شدید قرار گرفت.او پس از مدتی به زندان اوین منتقل گردید . در آنجا مورد شکنجه بازجویان قرار گرفت که او را وادار به اعتراف کنند تا از این اعترافات برای پرونده سازی علیه او بکار برده شود.زندانی سیاسی حسین اعزامی در دادگاه فرمایشی ولی فقیه علی خامنه ای که توسط صلواتی برگزار می شد شرکت داده شد. آقای اعزامی تمامی اتهامات وارده را رد کرد و بر بی گناهی خود پافشاری نمود که باعث خشم بازجویان و صلواتی گردید.صلواتی برای انتقام گیری از این زندانی سیاسی او را به 2 سال زندان محکوم کرد و پرونده وی را به دادگاه تجدید نظر ارجاع دادو حکم غیر انسانی 2 سال زندان او مورد تایید قرار گرفت. زندانی سیاسی حسن اعزامی در حال حاضر در بند 350 زندان اوین در بازداشت بسر می برد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام سنگین و غیر انسانی و گروهی علیه زندانیان سیاسی که حق دفاع و داشتن وکیل انتخابی از آنها سلب شده را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل متحد خواهان اقدامات عاجل برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

30 آبان 1388 برابر با 21 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

۱۳۸۸ آبان ۲۹, جمعه

بیماریهای مرموزی که زنان زندانی سیاسی دچار آن می شوند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دانشجوی زندانی شبنم مددزاده ازناراحتی حاد تپش قلب رنج می برد. علیرغم گذشت 20 روز از ناراحتی قلبی او و شدت یافتن آن از درمان وی بدلایل واهی خوداری می کنند.عدم درمان باعث شده که جان او را درمعرض خطر جدی قرار دهد.

دانشجوی زندانی شبنم مددزاده از 20 روز پیش دچار تپش قلبی شده است و ناراحتی او بسیار نگران کننده است.او بسیار جوان است و همچنین خود و خانواده اش سابقۀ قبلی این نوع بیماری را نداشته اند. زندانی سیاسی شبنم مددزاده تا به حال چندین بار بخاطر شدت یافتن ناراحتی قلبیش به بهداری زندان اوین مراجعه کرده است ولی به او گفته شده است دستگاه نوار قلب آنها خراب است و نمی توانند برایش کاری انجام دهند. یکی از پاسداران زن شاغل در بهداری زندان بنام غفاری خطاب به خانم مددزاده می گوید: ما شما را اینجا نیاوردیم که نجات بدهیم ،شماها را اینجا آوردیم که زجر کشتان کنیم.

این جواب کسی است که باید امدادهای پزشکی به بیمارانی که نیاز مبرم به آن را دارند را بدون توجه به اعتقادات و دیدگاههای آنها برساند. گفتۀ این فرد حاکی از نیات پلیدی است که بازجویان وزارت اطلاعات در لوای کارکنان بهداری زندان در پی آنها هستند. آنها حتی در مراکزی که تحت عنوان درمانی در زندانها ایجاد کرده اند زندانیان سیاسی را تحت فشار و مورد تهدید قرار میدهندو سعی در حذف فیزیکی آنها دارند و ابائی هم از گفتن نیات پلید خود به قربانیانشان ندارند.

خانواده مددزاده پس از اطلاع از جواب غفاری از کارکنان بهداری زندان اوین به فرزندشان شوک شدند. برای درمان و نجات فرزندشان به مقیسه ای از اعضای کمسیون مرگ، قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و رئیس فعلی شعبۀ 28 دادگاه انقلاب که مسئولیت پرونده هر دو فرزندشان را در دست داردمراجعه کردند. مقیسه ای با رفتاری توهین آمیز و خشن قبل از اینکه اجازۀ صحبت به آقای مددزاده بده خطاب به این پدر دردمند که 72 سال سن دارد گفته است : تومنافقی، و بعد از آن بطور توهین آمیزی خطاب به این پدر گفت: برو ،برو بیرون و اجازه مطرح کردن مشکل فرزندانش را به او نداد.

از زمان انتقال زندانیان سیاسی زن به بند عمومی بطور مرموزی هر کدام از آنها دچار ناراحتی شده اند که سابقۀ قبلی این نوع بیماری را نداشته اند علاوه بر شبنم مددزاده خانم مهسا نادری دچار سردردهای شدید و مستمر است.

از طرفی دیگر تا به حال چندین بار است که دادگاه این دانشجوی در بند و برادرش فرزاد مددزاده به دلایل واهی به تعویق افتاده است و قرار است که روز 14 آذر ماه دادگاه آنها تشکیل گردد.

خانم مددزاده و سایر زندانیان سیاسی زن مدتی است که از ملاقات حضوری با خانواده هایشان محروم هستند این در حالی است که زندانیان عادی و خطرناک بصورت هفتگی از ملاقات حضوری بهره مندند.

دانشجوی زندانی شبنم مددزاده اول اسفند 1387 توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و با طرح فریبکارانه ای بردار او رابه اداره اطلاعات فراخواندند و وی را دستگیر کردند . آنها بیش از 7 ماه در بند مخوف 209 زندان اوین زندانی بودند . ونزدیک به 8 ماه است که در بلاتکلیفی بسر می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، نسبت به بیماریهای مرموزی که زندانیان سیاسی زن به آن مبتلا می شوند ، عدم درمان آنها، تهدید غیر مسقیم به حذف فیزیکی و توهین به خانواده ها توسط فردی که خود را قاضی می نامد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل خواستار اقدامات فوری برای نجات جان وآزادی زنان زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

29 آبان 1388 برابر با 20 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193

زندانی سیاسی که دچار معلولیت شدید جسمی است دستگیر و در بازداشت بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانی سیاسی هادی عابد با خدا از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 که دچار نقص شدید جسمی( قطع نخاع) می باشد و حتی قادر به انجام کارهای شخصی روزانه خود نیست دستگیر و به زندان مرکزی رشت منتقل گردید.

زندانی سیاسی هادی عابد با خدا 50 ساله و دچار قطع نخاع می باشد و از انجام امور شخصی خود عاجز است .او اخیرا در شعبۀ 2 دادگاه انقلاب رشت به 2 سال حکم تعزیری محکوم شد و در تاریخ 17 آبان ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزل آنها دستگیر و به زندان مرکزی رشت منتقل گردید.بدلیل معلولیت شدید جسمی و قادر نبودن به انجام کار شخصی خود، او را در حال حاضر در بهداری زندان رشت در بازداشت قرار داده اند.زندانی سیاسی هادی عابد با خدا اعلام کرده است که در صورت انتقال به بند عموی اقدام به اعتصاب غذا خواهد نمود . مشکلات جسمی این زندانی به حدی حاد است که بهداری زندان رشت طی نامه ای به پزشک قانونی عدم تحمل کیفر او را تایید کرده و خواستار اقدام در این مورد شده است.

مامورین وزارت اطلاعات چند ماه پیش به منزل زندانیان سیاسی هادی عابد با خدا یورش بردند او و همسرش را دستگیر وبه اداه اطلاعات رشت منتقل کردند. آنها برای مدتی طولانی تحت بازجویی قرار داشتند ولی به خاطر معلولیت شدید جسمی، آنها را با وثیقه سنگین آزاد کردند و مقدار زیادی از وسائل منزل آنها را مانند کامپیوتر و غیره را با خود بردند و همچنین برای تحت فشار مالی قرار دادن این خانواده دستور اخراج فرزندانش را از محل کار صادر کردند.

بازجویان وزارت اطلاعات علیه او پرونده سازی نمودند و آن را به شعبۀ 2 دادگاه انقلاب ارسال کردند.آنها اتهامات واهی به وی نسبت دادند که از جملۀ آن؛ عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران،خروج غیر قانونی از کشور در صورتیکه او پاسپورت قانونی دارا است ،تشویق زندانیان سیاسی سابق به پیوستن به سازمان مجاهدین خلق ایران و اتهامات دیگر.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی هادی عابد با خدا در دهۀ 1360 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق چند سال در زندانهای اوین و قزل الحصار تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بسر برد. پاسداران هنگامی که قصد داشتند او را دستگیر کنند بسوی وی شلیک کردند که در اثر اصابت گلوله، باعث قطع نخاع وی شد.قطع نخاع او باعث گردید که تعداد از اندامهایش بطور طبیعی عمل خود را نتوانند انجام دهند که از جملۀ آنها راه رفتن، مثانه (با سوند ) و کلیه و دستگاه گوارشی او بشدت آسیب دیده است. او عملا از کار افتاده است و دچار معلولیت شدید جسمی است.هرمز عابد باخدا برادر آقای هادی عابد با خدا در دهۀ 1360 بخاطر هواداری از سازمان مجاهدین در زندان اعدام گردید

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران دستگیری زندانیان سابق سیاسی که دچار معلولیت شدید جسمی هستند و حتی قادر به انجام امور شخصی خود نمی باشند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری جهان خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به جنایتهای سیستماتیک این رژیم علیه مردم ایران است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

29 آبان 1388 برابر با 20 نوامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.:0031620720193