۱۳۸۸ دی ۳, پنجشنبه

آغاز اعتراضات مردم در میدام توپخانه تهران

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، تعداد زیادی از مردم تهران از لحظاتی پیش در میدان توپخانه تهران تجمع کردند و با شعار مرگ بر خامنه ای اعتراضات خود را آغازکردند.

از لحظاتی پیش مردم در میدان توپخانه تهران تجمع کردندو هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود و تا این لحظه بیش از 2000 نفر در آنجا تجمع کرده اند . مردم خود را برای مراسم گرامیداشت آماده می کنند. از هم اکنون مردم با سر دادن شعار مرگ بر دیکتتور/ زندانی سیاسی آزاد باید گردد/ بانگ الله اکبر/ مرگ بر خامنه ای اعتراضات خود را شروع کردند.

از طرفی دیگر تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی و ضد شورش در میدان توپخانه در حال استقرار هستند . نزدیک به 40 الی 50 موتورسوار آنها در حال دور زدن در میدان هستند و همچنین ون های آنها در آنجا مستقر شدند. تعداد زیادی از نیروهای لباس شخصی و بسیجی در آن منطقه پراکنده هستند .

نیروهای سرکوبگر خود را آماده برخورد با مردم می کنند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
03 دی 1388 برابر با 24 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: