۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

درگیری شدید مردم با نیروهای سرکوبگر و شعار مرگ بر خامنه ای در تقاطع فخر رازی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دانشجویان مرگز آموزش سوره از این مرکز آموزشی خارج شدند و در خیابان آزادی درمقابل وزارت کار شروع به راه پیمائی کردند.

دانشجویان مرکز آموزش سوره از این مرکز خارج شدند و در خیابان آزادی شروع به راه پیمائی نمودند آنها از مقابل وزارت کار به سوی میدان انقلاب در حال حرکت هستند و مردم به آنها می پیوندند. دانشجویان و مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور /مرگ بر خامنه ای در حال حرکت هستند .

همچنین در تقاطع ابوریحان هزاران نفر از جوانان در حال تضاهرات هستند و دختران جوان رهبری این تضاهرات و جنگ و گریزها را به عهده دارند. مردم و جوانان با شعارهای مرگ بر خامنه ای و خامنه ای قاتله ولایتش باطله سر میدهند.و جنگ و گریز گسترده ای بین مردم و جوانان از یک طرف و نیروهای سرکوبگر ادامه دارد. جوانان یکی از بسیجیان که با موتور بسوی آنها حمله ور شده بود دستگیر کردند و بشدت کوشمالی دادند و موتور این فرد را به آتش کشیدند. در اعتراضات امروز همه اقشار مردم شرکت دارند از نوجوانان دانش آموز،تا افراد بسیار مسن، کارگران ،معلمین ،بازاریان ،کارمندان و دختران و زنان نقش عمده ای را دارند.

نیروهای سرکوبگر اقدام به تیراندازی کردند و بنابه اخبار تایید نشده حاکی از زخمی شدند 2 دختر بر اثر اثابت گلوله است

همبستگی مردم بی نظیر است دربهای منازل بر تظاهر کنند باز است. مردم با پناه دادن به تضاهر کندگان و دادن آب و سایر مایحتاج آنها از تضاهر کنندگان حمایت می کنند

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

16 آذر 1388 برابر با 06 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: