۱۳۸۸ دی ۴, جمعه

یورش وحشیانه به زندانیان بند1 زندان گوهردشت و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،روز گذشته تعداد زیادی از گارد زندان گوهردشت کرج همراه با پاسداربندها به بند 1 زندان گوهردشت یورش بردند.آنها با رها کردن سگها و با ضربات باتون زندانیان بی دفاع را مورد یورش قرار دادند که منجر به جراحت چند زندانی گردید.

روز پنجشنبه 3 دی ماه نزدیک به 50 نفر از نیروهای گارد زندان به فرماندهی فردی بنام اصغرسمیعی نژاد همراه با پاسدار بنده ها به بند 1 معروف به بند آخر خطیها یورش بردند و با رها کردن سگ ها و ضربات باتون زندانیان بی دفاع را مورد ضرب و شتم قرار دادند . سپس زندانیان را به سالن هواخوری منتقل کردند و به مدت 2 ساعت در سرمای شدید زمستان نگه داشتند. زندانیان بی دفاع که از داشتن پوشش کافی محروم بودند در سرمای زمستان به خود می لرزیدند. آنها در این مدت حق استفاده از سرویسهای بهداشتی را نداشتند و تعدادی از زندانیان که سخت بیمار بودند در آن شرایط غیر انسانی قرار داده شدند.

در این یورش بهروز جاوید طهرانی تنها زندانی سیاسی محبوس در این بند مورد اهانت و بدرفتاری قرار گرفت و او را همراه باسایر زندانیان در سرمای شدید برای مدت طولانی قرار دادند.

گارد زندان به سلولهای زندانیان به بهانۀ بازرسی یورش برد و وسائل شخصی آنها را تخریب و یا با خود بردند. گارد زندان مواد غذائی زندانیان را که از فروشگاه با چندین برابر قیمت معمول خریداری شده بود را مصرف می کردند و باقی مانده را با خود می بردند. آنها همچنین کارت تلفن که برای تماس با خانواده هایشان بود و دست نوشته های آنها را ضبط کردند.

این یورش وحشیانه که از حوالی ساعت 11:30 آغاز شده بود تا ساعت 13:30 ادامه داشت. پاسدار بندی بنام مرجانی که از شکنجه گران سلولهای سگ دونی است زندانیان را مورد ضرب وشتم قرار میداد. مرجانی و اصغر سمیعی نژاد فرمانده گارد، یکی از زندانیان بنام حمید شریفی را مورد اهانت غیراخلاقی قرار داد که با اعتراض وی مواجه شد. آنها با باتون ابتدا او را در مقابل چشمان سایر زندانیان بشدت مورد ضرب وشتم قرار دادند و وقتی که با هو کردن و اعتراضات زندانیان مواجه شدند به زیر8 بردند و مدتی طولانی با باتون او را شکنجه کردند و سپس به سلولهای انفرادی سگ دونی منتقل کردند.

پاسدار بند مرجانی که از شکنجه گران سلولهای انفرادی (سگدونی) می باشد بخاطر رفتار غیر انسانی و شکنجه های وحشیانه مورد نفرت تمای زندانیان می باشد.او در جریان به کنترل در آوردن سلولهای انفرادی سگ دونی تو سط زندانیان بشدت گوشمالی شده بود.

این یورش به دستور علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و با نظارت کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان گوهردشت کرج صورت گرفت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش و حشیانه به زندانیان سیاسی و سایر زندانیان ،قرار دادن آنها در معرض سرمای شدید،تخریب و ضبط وسائل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران شکنجه سازمان ملل خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به شکنجه زندانیان سیاسی و آزادی آنها است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
04 دی 1388 برابر با 25 دسامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: