سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش.

اعدام قرون وسطایی حداقل یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان


بنا به گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » اعدام حداقل یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان .
روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه حداقل یک زندانی از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شد . این زندانی با نام بندانی ۳۰ سال سن داشت وی اهل شهرستان ایذه در استان خوزستان بود و به مدت ۷ سال در زندان مرکزی زاهدان زندانی بود.
 این زندانی که به عنوان کارگر در منطقه چابهار کار می کرد به اتهام قتل بازداشت شده بود اما به دلیل فقر قادر به گرفتن وکیل و دفاع ازخود در دادگاه نبود.این زندانی روز یکشنبه ۹ شهریور ماه جهت اجرای حکم اعدام به بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده بود.  

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران اعدام این زندانی را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی  به شورای امنیت سازمان ملل  متحد است.
  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۱ شهریورماه۱۳۹۳ برابر با۲ سپتامبر۲۰۱۴
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net
Tel.:0031620720193

   


 طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز است

دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش.

اعدام قرون وسطایی حداقل ۴ زندانی در زندان قزل حصار کرج


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز گذشته حداقل ۴ زندانی در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند.
روز دوشنبه ۱۰ شهریور ماه حداقل ۴ زندانی از سالنهای ۱،۲ و ۳  واحد ۲  زندان قزل حصار کرج در یک اعدام جمعی و قرون وسطایی به دار آویخته شدند. سنین زندانیان اعدام شده  بین ۳۰ و ۴۴ سال می باشد که بیش از ۲ سال  در واحد ۲ زندان قزل حصار زندانی بودند.
اسامی تعدای از زندانیان که صبح روز گذشته به دار آویخته شدند به قرار زیر می باشد:
۱ـ حسین عالمیان ۳۰ ساله که  ۲ سال و نیم در سالن ۳  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج  زندانی بود
۲ـ علی شاهوردی  لو ۳۲ ساله  وی ۲۸ ماه در سالن ۲  واحد ۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
۳ـ علی حمیدی ۴۴ ساله ، ۲۸ ماه در سالن ۲ واحد۲ زندان قزل حصار کرج زندانی بود
و یک زندانی از سالن ۱ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج جزو اعدام شدگان می باشد.
روز یکشنبه ۹ شهریورماه زندانبانان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای معروف به ضحاک ماردوش در بین مردم ایران، این ۴ زندانی را ساعت ۰۶:۰۰ هنگامی که سایر همبندیانشان در خواب بودند تحت عنوان  اینکه می خواهند آنها را به دادگاه ببرند از بند خارج  وبه سلولهای انفرادی منتقل نمودند و تا لحظه اعدام همبندیان آنها از قصد اعدام آنها بی خبر بودند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام جمعی حداقل ۴ زندانی در زندان قزل حصار کرج  را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی  به شورای امنیت سازمان ملل  متحد است.
  
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ شهریورماه۱۳۹۳ برابر با۱ سپتامبر۲۰۱۴
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net
Tel.:0031620720193

   


 طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز است

تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی بلوچ جهت همکاری با وزارت اطلاعات ولی فقیه


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »انتقال زندانیان سیاسی هموطن بلوچ به اداره اطلاعات ، تهدید آنها به  اعدام و همچنین تحت فشار قرار دادن آنها و خانواده هایشان جهت همکاری با وزارت اطلاعات
در طی هفته های گذاشته، تقریبا هر هفته تعدادی از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ را از زندان زاهدان به اداره اطلاعات زاهدان منتقل می کنند و آنها را با تهدید به اعدام تحت فشارهای غیر انسانی روحی و جسمی قرار می دهند . بازجویان وزارت اطلاعات همچنین با خانواده های آنها تماس می گیرند و به آنها می گویند که به فرزندانشان بگویند که با وزارت اطلاعات همکاری کنند در غیر این صورت آنها را اعدام خواهند کرد.
در آخرین مورد، روز یکشنبه ۹ شهریور ماه زندانی سیاسی محکوم به اعدام جواد آبادیان ۲۲ ساله به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد.این زندانی سیاسی همراه با پدرش ملک محمد آبادیان و سایر برادرانش که همگی محکوم به اعدام هستند در زندان مرکزی زاهدان زندانی می باشند.
اسامی زندانیان سیاسی هموطن بلوچ که بعضی از آنها محکوم به اعدام هستند  و در طی هفته های گذشته به اداره اطلاعات زاهدان منتقل شدند به قرار زیر می باشد:
۱ـ زندانی سیاسی محکوم به اعدام ملک محمد آبادیان ۵۵ ساله ،۲ سال و نیم است که  در زندان بسر می برد. او چندین ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات  زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت .وی۱ ماه پیش به مدت یک هفته به اداره اطلاعات منتقل شد.
۲ـ زندانیان سیاسی عابد بمپوری ۲۸ ساله ، ۷ سال است که در زندان بسر می برد و محکوم به ۲۳ سال زندان است. تا به حال  ۳ بار به اداره اطلاعات منتقل شده است آخرین  بار یک روز پیش از عید فطر به مدت۱۵ روز در اداره اطلاعات تحت فشارها و تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
۴ ـ زندانی سیاسی احسان کلکلی ۲۶ ساله ۷ سال است که در زندان  بسر می برد و محکوم به ۲۳ سال زندان است  . حدودا ۴ هفته پیش به اداره اطلاعات منتقل گردید و به مدت ۴ روز تحت فشارهای غیر انسانی و تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت .
۵-ـ  زندانی سیاسی عبدالغنی ریگی ۲۲ ساله، ۴ سال است که در زندان بسر می برد و محکوم به اعدام است.
۶ ـ زندانی سیاسی محمود شه بخش ۲۳ ساله ۲ سال و نیم است که در  زندان  بسر می برد و محکوم به اعدام و ۵ سال زندان می باشد . او ماه گذشته ۱۵ روز در اداره اطلاعات زاهدان تحت فشارهای غیر انسانی و تهدید قرار داشت.
۷ ـ زندانی سیاسی عبدالخالق گمشاد زهی ۲۲ ساله،  ۴ سال است که  در زندان بسر می برد . او محکوم به اعدام می باشد . وی نیز به مدت ۱۵ روز  در اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان  قرار داشت.
۸ ـ  زندانی سیاسی وحید شه بخش ۲۲ ساله و محکوم به اعدام ، ۲ سال و نیم است که در  زندان بسر می برد . او ماه گذشته  به مدت یک هفته در اداره اطلاعات  زاهدان تحت شکنجه های جسمی  و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
۹ ـ زندانی سیاسی محکوم به اعدام  بشیراحمد حسین زهی ۲۹ ساله، ۴ سال است که در زندان بسر می برد  . ماه گذشته به مدت یک هفته در اداره اطلاعات تحت فشارهای غیر انسانی و تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.
۱۰ ـ زندانی سیاسی محکوم به اعدام  عبدالمالک میربلوچ زهی معروف به حمزه ریگی  ۳۱ ساله، ۴ سال و نیم است که در زندان بسر می برد . وی به مدت ۱ هفته به اداره اطلاعات زاهدان منتقل و تحت فشارهای شدید قرار گرفته است .او تهدید به اجرای حکم  اعدام شده است.
۱۱ ـ زندانی سیاسی فاروق باران زهی ۲۹ساله، ۳ سال و نیم در زندان بسر می برد و محکوم به  ۲۳ سال  زندان است .او به مدت ۱۵ روز به اداره اطلاعات منتقل گردید و تحت فشارهای غیر انسانی قرار داشت.

۱۲ـ زندانی سیاسی شاه مراد سپاهی که در بلاتکلیفی بسر می برد به مدت  ۱۵ روز به اداره اطلاعات منتقل گردید  و مورد شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار گرفت.
۱۳ ـ  زندانی سیاسی ... شه بخش ۲۹ ساله، ۲ سال و نیم است که در بلاتکلیفی در زندان بسر می برد . او به مدت ۱  هفته به اداره اطلاعات منتقل گردید و تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان قرار داشت.
۱۴ ـ زندانی سیاسی عبدالغنی شه بخش ۲۷ ساله، ۲  و نیم سال در بلاتکلیفی در زندان بسر می برد  او به مدت  ۱ هفته در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت شکنجه های جسمی وروحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت
۱۵ ـ زندانی سیاسی جلال الدین اسماعیل زهی ۳۰ ساله، ۲ سال و نیم در حالت بلاتکلیفی در زندان بسر می برد . او به مدت ۱۰  روز به اداره اطلاعات زاهدان منتقل گردید و توسط بازجویان وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان  قرار داشت.
۱۶ ـ زندانی سیاسی محکوم به اعدام  محمد حسین ریگی ۲۸ ساله، یک سال و نیم است که در زندان بسر می برد  و به مدت ۱۰ روز به اداره اطلاعلات منتقل گردید و پس از فشارها و اذیت و آزارها به وی و خانواده اش گفته شد که در صورت عدم همکاری با مامورین وزارت اطلاعات او را اعدام خواهند کرد.

۱۷ـ زندانی سیاسی سعید ریگی ۲۷ ساله، ۱ سال و نیم در حالت بلاتکلیفی در زندان بسر می برد . او به مدت ۱۵ روز در اداره اطلاعات تحت شکنجه و اذیت و آزار قرار داشت و به وی و خانواده اش گفته شد که در صورت عدم همکاری با مامورین وزارت اطلاعات او را به اعدام محکوم خواهند کرد.
۱۸ ـ زندانی سیاسی گل محمد شه بخش ۳۵ ساله، ۴ سال است که زندانی می باشد  و محکوم به حبس  ابد است . وی نیز به مدت ۱۰ روز به اداره اطلاعات منتقل گردید و پس از شکنجه های غیر انسانی به وی گفته شده است که در صورت عدم همکاری با آنها او را  به اعدام محکوم خواهند کرد.
۱۱ ـ زندانی سیاسی نوری محمد زنگی زهی ۳۲ ساله، ۴ سال است که زندانی می باشد و محکوم به  ۵ سال زندان است . او به مدت  ۱ هفته در ادره اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی که محکوم به احکام سنگین و غیر انسانی هستند به شکنجه گاه وزارت اطلاعات و تحت شکنجه قرار دادن آنها به منظور همکاری با وزارت اطلاعات  را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۰ شهریورماه۱۳۹۳ برابر با۰۱ سپتامبر ۲۰۱۴
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net
Tel.:0031620720193

   


 طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز است

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش.

اعتصاب غذای ۳ زندانی در اعتراض به شرایط غیر انسانی در زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» از روز گذشته  ۳ زندانی در سالن ۱۲ بند ۳ زندان گوهردشت کرج در اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و فشارهای طاقت فرسا دست به اعتصاب غذا زدند.
روز شنبه ۸ شهریور ماه بحرینی رئیس اطلاعات زندان گوهردشت کرج قصد داشت با فریب ، زندانیان خالد حردانی، فرهنگ و شهرام پورمنصوری   را به زیر هشت منتقل  و از آنجا آنها رابه نقطه نامعلومی انتقال دهند. ولی این ۳ زندانی از قصد پلید بحرینی آگاه شدند و از رفتن به زیر هشت خوداری نمودند.همزمان سایر زندانیان سیاسی این بند  از آنها حمایت کردند و مانع از انتقال آنها شدند.
به دنبال  قصد پلید و غیر انسانی انتقال این ۳ زندانی به نقطه ای نامعلوم ، زندانیان خالد حردانی که به حبس ابد محکوم می باشد و فرهنگ و شهرام پورمنصوری اقدام به اعتصاب غذا نمودند و در دومین روز اعتصاب غذای خود بسر می برند.

خواسته های زندانیان فوق برای پایان دادن به اعتصاب غذا به قرار زیر می باشد:
۱ـ لغو تصمیم انتقال   به نقطه نامعلوم به منظور تحت فشار قرار دادن آنها
۲ـ رسیدگی پزشکی به وضعیت و شرایط وخیم جسمی آنها
۳ـ- پایان دادن به رفتار و اعمال غیر انسانی در سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج
زندانی خالد حردانی از بیماری حاد گوارشی رنج می برد و مدتها است که بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند و روز به روز وضعیت جسمی او حادتر می شود.اکنون بازجویان وزارت اطلاعات به جای رسیدگی به وضعیت و شرایط جسمی او ، قصد دارند وی را به نقطه ای نامعلوم منتقل کنند تا تحت فشارهای غیر انسانی قرار دهند.
لازم به یاد آوری است  بحرینی پیش از این از شکنجه گران و جنایتکاران علیه بشریت در زندان ارومیه بود که در قتل چندین زندانی نقش مستقیم داشته و بطور سیستاماتیک زندانیان سیاسی  و عادی زندان مرکزی ارومیه را مورد شکنجه های وحشیانه قرار می داد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، قصد انتقال این زندانیان به نقطه نامعلوم  به منظور تحت فشارهای غیر انسانی قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر برای پایان دادن به اعدام و شکنجه در زندانها خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۹ شهریورماه۱۳۹۳ برابر با۳۱ اوت ۲۰۱۴
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین المللwww.hrdai.net
Tel.:0031620720193

   


 طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» فقط با ذکر منبع آن مجاز است