سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش.

بدستور بازجویان وزارت اطلاعات زندانی سیاسی ارژنگ داودی بدون درمان و با وضعیت حاد به زندان بازگردانده شد


بنا به گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » زندانی سیاسی ارژنگ داودی بدون هیچگونه  درمانی در حالی که وضعیت جسمی وی حاد می باشد با برانکارد به زندان گوهردشت کرج بازگردانده شد
سه شنبه شب  ۱۳ مهرماه بعد  از بیش  ۲۴ ساعت که به بیمارستان هزار تخت خوابی تهران منتقل شده بود بدون هیچ درمانی با وضعیتی حاد و نگران کننده به سالن ۱۲ زندان گوهردشت کرج بازگردانده شد او با برانکارد به سلولش بازگردانده شد .
علت عدم درمان را بدهی زندان به بیمارستان اعلام نمودند.
بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه کینه حیوانی نسب به این زندانی سیاسی دارند و معمولا برای سلب مسئولیت، زندانیان سیاسی که در شرایط حاد جسمی به بیمارستان منتقل می کنند ولی  بدون درمان بازگردانده می شوند.به نظر می آید که بازجویان وزارت اطلاعات  قصد حذف فیزیکی این زندانی سیاسی را دارد و همه شواهد و دلایل حاکی از آن است.
مسئولیت جان زندانی سیاسی ارژنگ داودی مستقیمان به عهده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم می باشد . 

زندانی سیاسی ارژنگ داودی  روز دوشنبه پس از اینکه وضعیت جسمی اش حاد گردید و بیهوش شده او را بطور اورژانس به بیمارستان هزار تخت خوابی تهران منتقل کردند.   بطور ناگهانی بیهوش و به مراکز درمانی  خارج از زندان منتقل گردید.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی در سال ۱۳۸۲ با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات منتقل گردید و مدتها تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت . زندانی سیاسی ارژنگ داودی بارها  به سلول انفرادی بازجویان وزارت اطلاعات منتقل گردید و هر بار به مدت طولانی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت که منجر به صدمات جسمی و بیماریهای  مزمن در وی گردید و بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن وی از درمان او ممانعت می کنند.
او همچنین بارها به زندانهای بندرعباس و سایر زندانها ی کشور تبعید گردید و مورد اذیت و آزار بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت. او علیرغم اینکه در زندان بسر می برد بازجویان وزارت اطلاعات اقدام به پرونده سازی علیه وی نمودند  و پرونده او را به شعبه ۱ دادگاه انقلاب  ارجاع دادند و توسط عاصف حسینی از افراد وزارت اطلاعات که تحت عنوان قاضی مشغول سرکوب زندانیان سیاسی است بدون حضور این زندانی سیاسی و وکیلش او را به اعدام محکوم نمودند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،  عدم درمان زندانی سیاسی ارژنگ داودی به منظور زجر کش کردن وی را محکوم می کند  و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.
 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۴ مهر ۹۴برابر با۰۵ اکتبر ۲۰۱۵
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش.

بیهوش شدن زندانی سیاسی ارژنگ داودی و انتقال وی به بیمارستان


بنا به گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » زندانی سیاسی ارژنگ داودی بطور ناگهانی بیهوش و به مراکز درمانی  خارج از زندان منتقل گردید.
روز دوشنبه ۱۳ مهر ماه حوالی ساعت ۱۳:۰۰ زندانی سیاسی ارژنگ داودی در اثر دردهای شدید که در پهلوی او روی داد بیهوش گردید ، همبندیان او اقدام به انتقال وی به بهداری زندان نمودند . ولی از آنجایی که وضعیت زندانی سیاسی ارژنگ داودی حاد بود بهداری زندان  وی  را به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نمود .
 از لحظه انتقال وی به بیمارستان تا به حال از وضعیت و شرایط این زندانی سیاسی خبری در دست نیست .
در زندان گوهردشت کرج تا به حال چندین زندانی سیاسی از جمله آنها  زنده یاد  امیر حسین حشمت ساران،منصور رادپور ، ولی الله فیض مهدوی، افشین اسانلو و آخرین آنها فعال کارگری شاهرخ زمانی بود بطرز مشکوکی جان باختند ولی مسئولین ولی فقیه در مقابل مرگ مشکوک آنها  سکوت پیشه کرده اند و هیچ واکنشی نشان نداده اند. زندانیان سیاسی معتقدند که این مرگهای مشکوک توسط بازجویان وزارت اطلاعات برنامه ریزی و به اجرا در می آید  
زندانی سیاسی ارژنگ داودی در سال ۱۳۸۲ با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات منتقل گردید و مدتها تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت . زندانی سیاسی ارژنگ داودی بارها  به سلول انفرادی بازجویان وزارت اطلاعات منتقل گردید و هر بار به مدت طولانی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت که منجر به صدمات جسمی و بیماریهای  مزمن در وی گردید و بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن وی از درمان او ممانعت می کنند.
او همچنین بارها به زندانهای بندرعباس و سایر زندانها ی کشور تبعید گردید و مورد اذیت و آزار بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت. او علیرغم اینکه در زندان بسر می برد بازجویان وزارت اطلاعات اقدام به پرونده سازی علیه وی نمودند  و پرونده او را به شعبه ۱ دادگاه انقلاب  ارجاع دادند و توسط عاصف حسینی از افراد وزارت اطلاعات که تحت عنوان قاضی مشغول سرکوب زندانیان سیاسی است بدون حضور این زندانی سیاسی و وکیلش او را به اعدام محکوم نمودند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، نسبت به وضعیت حاد جسمی این زندانی سیاسی که در اثر شکنجه و فشارهای غیر انسانی دچار چنین بیماریهایی شده است  شدیدا ابراز نگرانی می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار دخالت برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.
 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۳ مهر ۹۴برابر با۰۵ اکتبر ۲۰۱۵
 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل
www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی تبعیدی در اعتراض به ضرب و شتم و انتقال به سلول انفرادی


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » انتقال زندانی سیاسی ایرج محمدی به سلول انفرادی پس از ضرب و شتم وحشیانه و اعتصاب غذای وی در اعتراض به رفتارهای وحشیانه زندانبانان ولی فقیه.
روزشنبه ۱۱ مهر ماه پس از یورش وحشیانه مامورین اطلاعات زندان و ضرب و شتم ۲ زندانی سیاسی تبعیدی  که منجر به زخمی و کبود شدن بدن آنها گردید ، زندانی سیاسی ایرج محمدی  توسط مدیر داخله زندان فراخوانده شد واز آنجا به سلولهای انفرادی بند قرنطینه  شکنجه گاه زندان مرکزی زاهدان منتقل گردید.
هنگامی که زندانی سیاسی ایرج محمدی نسبت به انتقالش به سلول انفرادی اعتراض نمود، مجددا توسط زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت. زندانی سیاسی ایرج محمدی در اعتراض به ضرب و شتم و انتقالش به سلولهای انفرادی بند قرنطینه اقدام به اعتصاب غذا نمود .
زندانبانان ولی فقیه برای تحت فشار قرار دادن وی اقدام به قطع داروهای وی نمودند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، ضرب و شتم وحشیانه و انتقال این زندانی سیاسی به سلول انفرادی را محکوم می کند و ازکمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به اعدام و سرکوب زندانیان سیاسی خواهان ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۳ مهر ۹۴برابر با۰۵ اکتبر۲۰۱۵


 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193
طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است

    


شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش.

یورش وحشیانه عوامل وزارت اطلاعات به ۲ زندانی تبعیدی و زخمی نمودن آنها در زندان مرکزی زاهدان


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » یورش وحشیانه اطلاعات زندان زاهدان به ۲ زندانی تبعیدی محبوس در زندان زاهدان و مورد ضرب و شتم قرار دادن آنها که منجر به زخمی شدن آنها گردید.
روز شنبه ۱۱ مهر ماه  حوالی ساعت ۱۰:۰۰ زندانیان تبعیدی در زندان مرکزی زاهدان،  زندانیان سیاسی ایرج محمدی و معلم بازنشسته زندانی محمد امین آگوشی مورد یورش گروهی از عوامل اطلاعات زندان قرار گرفتند و این ۲ زندانی از چند ناحیه زخمی شدند .بدن این ۲ زندانی علاوه بر زخمی شدن دچار کبودی از چند ناحیه شده است.
زخمهای بدن این ۲ زندانی مورد رسیدگی پزشکی قرار نگرفته  و به دلیل  نبود بهداشت در زندان ،خطر عفونی شدن محل زخمها وجود دارد.
این یورش وحشیانه و غیر انسانی علیه ۲ زندانی سیاسی تبعیدی  به فرماندهی و حضور فردی به نام جلیلی معاون اطلاعات زندان صورت گرفت . این یورش وحشیانه توسط بازجویان وزارت اطلاعات برنامه ریزی و خسروی رئیس زندان همراه با اطلاعات زندان آن را به اجرا گذاشتند .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی بی دفاع توسط عوامل وزارت اطلاعات که به اطلاعات زندان معروف می باشند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی  برای پایان دادن به سرکوب زندانیان سیاسی  و اعدام های روزانه در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوندعلی خامنه ای که از جنایتکاران جنگی و جنایت علیه بشریت است  به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۱ مهر ۹۴برابر با۰۳ اکتبر۲۰۱۵


 گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


www.hrdai.net
Tel.:0031620720193

طبق قوانین کپی رایت استفاده از گزارشات « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » فقط با ذکر منبع آن مجاز است