۱۳۸۸ آذر ۲۵, چهارشنبه

زندانی سیاسی رضا جوشن بیش از 15 روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی سیاسی رضا جوشن از 10 آذرماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات در اعتراض به شکنجه های وحشیانه و دستگیری خودسرانه دراعتصاب غذا بسر می برد.

آقای جوشن 25 ساله از زمان دستگیری در تاریخ 10 آذر ماه در اعتراض به دستگیری خود سرانه و شکنجه های وحشیانه بازجویان وزارت اطلاعات در سلولهای انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج در اعتصاب غذا بسر می برد.

خانواده آقای جوشن برای پیگیری وضعیت فرزندشان بارها به دادگاه انقلاب و زندان گوهردشت کرج مراجعه کردند و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت فرزندشان بودند. پس از پیگیریهای مستمر خانواده، بازجویان وزارت اطلاعات به او اجازه مکالمه تلفنی بسیار کوتاهی دادند. هنگامی که او از شکنجه ها و در اعتصاب غذا بودن با خانواده اش صحبت می کرد ناگهان مکالمه تلفنی وی قطع می شود.آقای جوشن هنگام مکالمه با مکث و نیمه نفس صحبت می کردوبه سختی قادر به صحبت کردن بود که حاکی از شرایط بسیار بد این زندانی است.

زندانی سیاسی رضا جوشن در اثر تصادف و شکنجه هایی که در دستگیری قبلی بر او روا داشته شده بود از ناحیۀ پا دچار آسیب دیدگی شدیدی شده بود.

عضو دیگر این خانواده خانم زهرا اسدپور گرجی 51 ساله مادر رضا جوشن روز 16 آذر با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند سپاه در زندان گوهردشت کرج منتقل گردید.خانم اسدپور گرجی پیش از این بدلیل دیدار با فرزندش در قرارگاه اشرف در عراق همراه با دخترشان فاطمه جوشن به 16 ماه زندان محکوم شدند که مدتی پیش پس از طی کردن محکومیت غیر انسانی آزاد شدند.زندانی سیاسی زهرا اسدپور گرجی از ناراحتی قلبی رنج می برد و اخیر مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و داراری شرایط حاد جسمی است.

محبی و رضا عارفیان از بازجویان وزارت اطلاعات کرج ، زندانی سیاسی فوق الذکر را خود مورد بازجوئی و تحت شکنجه های قرار میدهند. دستگیریهای دانشجویان ،زندانیان سیاسی و خانواده های آنها و سایر فعالین مدنی در کرج به دستور و با حضور این 2 بازجوی جنایتکار علیه بشریت صورت می گیرد و توسط همین افراد مورد بازجوئی و تحت شکنجه قرار می گیرند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطرجدی که متوجه جان این زندانی سیاسی هشدار میدهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر دستگیریهای خودسرانه خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

25 آذر 1388 برابر با 16 دسامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: