۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

درگیری شدید مردم با نیروهای سرکوبگر و شعار مرگ بر خامنه ای در تقاطع فخر رازی

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، هزاران نفر از جونان و مردم تهران اعتراضات خود را از تقاطع فخر رازی بطرف جمهوری با شعار مرگ بر خامنه ای شروع کردند.

هزاران نفر از مردم تهران حرکت اعتراضی گسترده خود را با شعار مرگ بر خامنه ای از تقاطع فخر رازی به سوی جمهوری آغاز کردند. این اعتراضات در حالی شروع شد که تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر آرایش گرفته و فضای سنگینی را حاکم کرده بودند ولی با شروع اعتراضات مردم نیروهای سرکوبگر ولی فقیه از هم پاشیده شدند و به سمت دیگری رانده شدند. جوانان با سنگ به حملات وحشیانه نیروهای سرکوبگر که با باتون به مردم حمله می کردند به مقابله برخواستند و آنها را فراری دادند.جمعیت به حدی زیادی است که نیروهای سرکوبگر از مسافتی شروع به شلیگ گاز اشک آور می کنند.

درگیریهای در حال حاضر بین جوانان و نیروهای ولی فقیه ادامه دارد و تفوق مردم ملموس است.

در میدان ولی عصر اعتراضات گسترده است و درگیری شدیدی بین جوانان و نیروهای سرکوبگر روی داد. نیروهای سرکوبگر ولی فقیه با باتون به مردم حمله می کنند و آنها را آماج ضربات خود قرار می دهند . نیروهای لباس شخصی اقدام به دستگیری جوانان می کنند. تا به حال بنابه گفته شاهدان عینی در ولی عصر بیش 10 دختر و پسر دستگیر شدند. نیروهای سرکوبگر همچنین اقدام به شلیگ تیرهوایی نمودند .

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

16 آذر 1388 برابر با 06 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: