۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان سیاسی بی دفاع بند 4 زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، صبح امروز گارد زندان گوهردشت کرج به زندانیان سیاسی و سایر زندانیان بی دفاع بند 4 زندان گوهردشت کرج یورش بردند و زندانیان را مورد اهانت و اذیت وآزار قرار دادند.

روز سه شنبه 24 آذر ماه گارد زندان به بند 4 زندان گوهردشت کرج که محل بازداشت اکثر زندانیان سیاسی است یورش بردند و زندانیان را با عربده کشی اهانت و بدرفتاری به سالن هواخوری که رو باز است و در معرض سرمای شدید می باشد برای مدت طولانی منتقل کردند. سپس همراه با سگهای خود به سلولهای زندانیان سیاسی یورش بردند و حداقل وسائل شخصی آنها را که توسط خانواده هایشان تامین شده بود پخش و تخریب کردند. دست نوشتها و کارتهای تلفن که برای تماس با خانواده های خود مورد استفاده قرار می دادند را با خود بردند. گارد زندان حتی مواد غذایی که زندانیان سیاسی که از فروشگاه زندان خریداری کرده بودند را با خود بردند.

در این یورش وحشیانه نزدیک به 40 نفر از نیروهای گارد زندان شرکت داشتند آنها توسط مرادی و سمیعی فرماندهی می شدند. این یورش وحشیانه برای مدتی طولانی ادامه داشت. علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت کرج دستور دهنده این یورش بود و تحت نظارت کرمانی و فرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان صورت می گرفت.

بند 4 زندان گوهردشت کرج محل بازداشت اکثر زندانیان سیاسی است که از جملۀ آنها ؛ منصور اسالو رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،علی صارمی،سعید ماسوری، افشین بایمانی، ارژنگ داودی،علی معزی،هود یازرلو، میثاق یزدان نژاد،محمد علی منصوری،شیرمحمد رضائی،منصور رادپور و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دیگر می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه گارد زندان به زندانیان سیاسی و سایر زندانیان بی دفاع تخریب و به سرقت بردن وسائل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
24 آذر 1388 برابر با 15 دسامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشرhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: