۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی و عادی در حمایت از روز جهانی کارگر

تجلیل از مقام معلمان و کارگران با اعتراض به سلب حقوق حقۀ ایشان ،

کارگران و معلمان قشر زحمت کشی از جامعه هستند که هموار مورد ظلم و ستم و سرکوب رژیم قرار گرفته اند و اعتراضات آنها برای احقاق حقوقشان با اخراج از کار ، دستگیری، شکنجه و زندان پاسخ داده شده است. ولی در طی سالیان گذشته حقوق حقه ایشان پایمال گردیده و هیچ ارگانی در داخل حاکمیت ایران نمی تواند ادعا کند که تاکنون کوچکتیرین قدمی در راه بهبود وضعیت این قشر تولیدگر برداشته است .

در حالی روز جهانی کارگران را گرامی می داریم که رهبران سندیکای اتوبوس رانی تهران و نیشکر هفت تپه مانند منصور اسالو،ابراهیم مددی،علی نجاتی و... تنها به جرم دفاع از حقوق خود و سایر کارگران در زندان وشرایط سخت بسر می برند. خانواده های آنها تحت شرایط سخت معیشتی و همواره مورد تهدید ماموین وزارت اطلاعات هستند.

تنها راه برای اینکه این زحمتکشان بتوانند به حقوق مشروعشان دست یابند این است که متحد و پا بر جای دست به اعتراضی جوشان زنند .

ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج (رجائی شهر ) به همراه جمعی از زندانیان عادی که خود قربانیان حکومت سرمایه داری و مافیایی رژیم ایران هستند به عنوان نشان دادن حمایت و همبستگی خویش در روز 11 و 12 اردیبهشت ماه به مدت 2 روز دست به اعتصاب غذا زده و از خوردن و آشامیدن امتناع می کنیم

تا رنجی را که سالیان سال کارگران و معلمان ما و خانواده هایشان تحمل کرده اند بار دیگر تجربه کنیم .

جمعی از زندانیان سیاسی و عادی زندان گوهردشت کرج (رجائی شهر)

10 اردیبهشت 1389

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

به بازجويان (یکی از مادران عزادار)

من به نبرد مي روم اما شمشير نمي كشم بلكه روشني مي بخشم تا لشكر تاريكي بگريزد (پيامبر ايراني - زرتشت)

يك روز در حالي كه به روند بازجويي مادران عزادار در زندان فكر مي كردم كه بازجويان چگونه تلاش مي كردند تا مادران را بدليل حمايت نهادهاي حقوق بشري مختلف از آنان ، به وابستگي به نيروهاي خارجي يا تفكرات سياسي خاص متهم سازند تا كار سركوبشان را راحتتر كنند ، و متعجب بودم كه چرا ما را از حمايت فرزندان ايران از جنبش مادران ايران مي ترسانند ؟ چرا نمي فهمند كه ما اين حمايت را از فرزندان ايران زمين توقع داريم و از حمايت تمامي نهادهاي حقوق بشري ايراني يا جهاني قدرداني مي كنيم ، چرا نمي فهمند كه آرزوي ما درك تمامي خواسته هايمان توسط تممي ايرانيان و حمايتشان از ماست ؟ چرا نمي فهمند ؟ چرا نمي فهمند ...

در همين تفكرات بودم كه نمي دانم به خواب رفتم يا فقط تصوراتم بود ، مي بينم جنبش آزادي خواهي مردم ايران بر تماميت خواهان پيروز گشته ، زندانيان عقيدتي در ميان استقبال پرشور مردم از زندانها آزاد شده و قرار است بزودي دادگاه تعدادي از آمران و عاملان جنايات ، بازجويان و ... برگزار گردد و بيم آن مي رفت كه براي چندين نفر از آنان احكام اعدام صادر شود .

در ميان مادران عزادار بودم كه مقابل قوه قضائيه تجمع كرده بودند با پلاكاردهايي كه خواسته ها و هشدارها را شامل ميشد :

اعدام را بس كنيد - محاكمات عادلانه و علني باشد - آمديم تا 30 سال ديگر شرمنده ايران و ايراني نباشيم - آمديم تا تاريخ تكرار نشود - آمديم تا چشم بر اشتباهات نبنديم - آمديم تا خشونت برود ...

در همين زمان ديدم مادراني ديگر از روبرو مي آيند برخي از چهره هاي آشناي جمعمان بودند و برخي ديگر را نيز بواسطه عكس عزيزانشان كه در دست داشتند شناختيم . در صف جلوي آنها مادران شهيداني بودند كه فجيح ترين جنايات در حقشان روا شده بود مادران ترانه موسوي ، امير جوادي فر ، محمد كامراني ، محسن روح الاميني ، علي قهرماني ، رامين پوراندرجاني ، مصطفي كريم بيگي و ... و در صف بعدي مادران شهداي ديگر ندا ، سهراب ، اشكان ، مسعود و ...

با ديدن آنها احساس كردم پاهايم سست مي شود ولي به درستي كارمان ايمان داشتم . يكي از دوستان گفت : دوستان به پايشان مي افتيم ولي حرفهايمان را مي زنيم مصر مي شويم و قطعا خواهند پذيرفت ، آنها بهتر از هركس ديگري در نهايت درك خواهند كرد .

در اين ضمن آنها به ما رسيدند ، با شرمندگي لبخندي آشنا زديم ، لبخندي آشناتر تحويل گرفتيم و گفتند : آمديم تا تنها نباشيد .

با اشتياق در آغوششان گرفتيم و استوار و پرتوان به طرف در قوه قضائيه رفتيم ...

چشمهايم را باز كردم ، نمي دانم خواب بود يا خيال ؟ ولي به هر صورت حالم بهتر بود ، اميد داشتم ، اميد به اينكه اينبار شرمنده نمي شويم . اين بار همه بيشتر از اعتراض نگران نتيجه اعتراضمان هستيم ، اينبار قرار نيست بعد از پيروزي قدرت تام الاختيار به هيچ كس يا كساني داده شود ، اينبار همه بيدارند و چشم بر اشتباهات نخواهند بست .

ما اينبار خشونت و تماميت خواهي را ،ما تاريكي را فراري مي دهيم و براي رسيدن به آن روز ما به همراهي هم محتاجيم و آن را تمنا مي كنيم .

یکی از مادران عزادار

10 اردیبهشت 1389

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

یورش وحشیانه گارد زندان و شکنجه قرون وسطائی یک زندانی دیگر

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یکی از زندانی سیاسی بند 1 زندان گوهردشت کرج بطرز وحشیانه ای توسط آخریان رئیس بند 1 مورد شکنجه جسمی و توهینهای اخلاقی قرار گرفت.

روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه زندانی سیاسی مرتضی صادقی 34 ساله به سلولی که محل شکنجه زندانیان می باشد توسط حسن آخریان رئیس بند 1 برده شد و پس از اینکه به او دست بند و پابند زدند همراه با چند پاسدار بند با باتونهای برقی و معمولی برای مدتی طولانی او را مورد شکنجه قرار دادند.سپس برای تحقیر کردن وی موی سر او را زدند. شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی آخریان تنها به خاطر اینکه به او گفته بود در سلولها جای برای استراحت من وجود ندارد.

حسن آخریان از شکنجه گران زندان گوهردشت و رئیس بند 1 قصد دارد که او را برای مدتی به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی منتقل کند.در حال حاضر این زندانی را به سالن 3 بند1 منتقل کرده اند که محل نگهداری زندانیانی که دچار ناراحتی حاد روحی و دارای کارت قرمز هستند و همچنین زندانیان بسیار خطرناک می باشند نگهداری می شود.

لازم به یادآوری است زندانی مرتضی صادقی 17 بهمن 1386 به اتهام همکاری با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان دستگیر و محکوم به 2 سال زندان و 70 میلیون تومان جریمه شد. از پایان محکومیت او چند ماه می گذرد ولی از آزادی او خوداری می کنند . علت ادامه بازداشت او را مبلغ 8 میلیون و 200 هزارتومان باقی مانده از جریمه 70 میلیون تومانی عنوان می کنند. بنابه گفته وی او اقدام به تهیه فیلم مستندی از گفته های شورای شهر و بعضی از شهرداران مناطق مختلف نموده است که در آن ثابت می شود که چند میلیارد تومان از بودجه شهر را اختلاص کرده اند این فیلم از شبکه های مختلف ماهواره ای فارسی زبان منتشر شده است و شاکیان او 12 نفر از اعضای شورای شهر و 11 شهردار می باشند.

از طرفی دیگر روز پنجشنبه گارد زندان به سلولهای زندانیان بی دفاع یورش برد و آنها را با توهین و رفتارهای وحشیانه ازسلولهای خود خارج کردند و به محوطه بند در زیر باران برای چند ساعت نگه داشتند. این یورش از ساعت 08:30 آغاز و تا ساعت 11:00 ادامه داشت.گارد زندان حداقل وسایل موجود زندانیان را تخریب و مقداری از آنها را با خود برد. آنها کارتهای تلفن تنها دلخوشی زندانیان که با آن می توانند با خانواده های خود تماس داشته باشند را ضبط و با خود بردند. همچنین موارد غذایی که با هزینه های زیاد از فروشگاه زندان تهیه کرده بودند را یا مصرف کردند و یا اینکه با خود بردند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،شکنجه های قرون وسطائی زندانیان بی دفاع و یورشهای وحشیانه گارد زندان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجعه بین المللی برای پایان دادن به شکنجه های مستمر و سازمان یافته در زندانیهای ایران خواستار اقدامات عملی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

10 اردیبهشت 1389 برابر با 30 آپریل 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

اعتراض گسترده کارکنان اتوبوس رانی تهران به ادامه تعلیق از کار یکی از همکارانشان

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از صبح امروز اتوبوس های تند رو ( بی آر تی ) شرکت واحد در اعتراض به ادامه تعلیق یکی از همکارانشان اقدام به روشن کردن چراغهای اتوبوس خود نمودند.

روز پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه اتوبوسهای تند رو شرکت اتوبوس رانی تهران معروف به بی .آر.تی در اعتراض به ادامه تعلیق یکی از همکارانشان از ساعت 09:00 صبح تا بعد از ظهر اقدام به روشن کردن چراغ اتوبوسهای خود نمودند.آقای عبدالله حسینی که با 18 سال سابقه کار در شرکت اتوبوسرانی تهران، کار او از 7.5 ماه پیش به تعلیق در آمده بود. او در طی این مدت بدون حقوق و مزایا در شرایط سخت مالی بسر می برد و این مسئله باعث ایجاد مشکالاتی مالی زیادی در خانواده شده بود.

آقای حسینی در طی این مدت علیه حکم سرکوبگرانه تعلیق شکایت کرد و پس از 7.5 ماه تلاش اداره کار رای به بازگشت بکار او داد. او هنگامی که صبح امروز در محل کارش در سامانه 1 اتوبوس رانی تهران حاضر شده بود توسط سعید نیسانی سرپرست این سامانه علیرغم داشتن حکم بازگشت به کار از ادامه کاراو ممانعات کرد. اداره کار همچنین در رای مزبور شرکت اتوبوس رانی تهران را موظف به پرداخت تمامی حقوق و مزایای 7.5 ماه اخیر او نموده بود.

آقای حسینی از اعضاء و فعالین سندیکائی شرکت واحد تهران می باشد و یکی از دلایل اخراج او از کار به این دلیل بوده است.

پیش از این خانم فرحناز شیری از اولین بانوان راننده در شرکت اتوبوس رانی تهران که در بدو اشتغال با بهره گیری گسترده تبلغاتی همراه بود از اسفند ماه گذشته از کار خود تعلیق شده است و علیرغم پیگیریهای مستمر ولی تاکنون از بازگشت به کار او خوداری می کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج گسترده اخراج کارگران که در موارد متعدد به خاطر فعالیتهای سندیکایی و دفاع از حقوق خود و کارگران صورت می گیرد را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب کارگران در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 اردیبهشت 1389 برابر با 29 آپریل 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان جهانی کار

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

یکی از زندانیان سیاسی در کنار قاتلان حرفه ای و خطرناک درمحدودیتهای کامل

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"زندانی سیاسی رضا جوشن در سلولی که قاتلین خطرناک در آن قرار دارند جای داده شده است و از داشتن هر گونه تماسی با خانواده اش محروم می باشد.

زندانی سیاسی رضا جوشن از 19 فروردین ماه به توصیه سربازجوی وزارت اطلاعات محبی و به دستور علی فرهادی دادستان کرج به فرعی بند 6 زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.او در میان 11 نفر از زندانیان قاتل و خطرناک جای داده شده است.آنها در سلولی کوچک قرار دارند و از ارتباط با دنیای خارج از سلول محروم می باشند.تعدادی از آنها ماه ها است که در این محیط بسته قرار دارند و دچار ناراحتی روحی هستند روزانه به هرکدام از آنها بیش از 10 قرص آرام بخش قوی داده می شود. زندانی سیاسی رضا جوشن چندین هفته است که از داشتن ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده اش محروم است .

وضعیت و شرایط این سلول قرون وسطائی است و زندانیان از حداقل شرایط اولیه انسانی برخوردار نیستند از این سلول برای شکنجه های روحی و جسمی زندانیان استفاده می کنند.

تا به حال 2 بار کرمانی رئیس اطلاعات زندان گوهردشت کرج به آنجا مراجعه کرده است و زندانی سیاسی رضا جوشن را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داده است. کرمانی به آقای جوشن گفته است: که تو از اینجا سالم بیرون نخواهی رفت.

زندانی سیاسی رضا جوشن پیش از این از 9 فروردین توسط سربازجوی وزارت اطلاعات محبی به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد و تا 19 فروردین ماه تحت شکنجه های جسمی و روحی این فرد قرار داشت . او در اعتراض به شکنجه های جسمی و روحی سربازجوی وزارت اطلاعات 5 روز را در اعتصاب غذا بسر برد.

لازم به یادآوری است که رضا جوشن 25 ساله 10 آذر ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شدو پس از 2 ماه از بند سپاه به بند 4 منتقل شد.مامورین وزارت اطلاعات همچنین در روز16 آذرماه به منزل خانواده جوشن یورش بردند و خانم زهرا اسدپور گرجی مادر این خانواده را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و پس از چند هفته بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی به بند زنان زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. زندانی سیاسی زهرا اسد پور گرجی و فرزندش پیش از این بدلیل دیدار خانوادگی با فرزندش در قرار گاه اشرف در عراق دستگیر و 16 ماه در زندان گوهردشت کرج بسر بردند و پس از پایان محکومیت غیر انسانی خود آزاد شدند. آنها 19 بهمن ماه 1388 در شعبه 1 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی رئیس این شعبه به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال تبعید به زندان زنجان و 4 سال تبعید به روستای قیلار زنجان محکوم شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای که در آن قاتلین حرفه ای قرار دارند و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان به شکنجه های جسمی و روحی علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
09 اردیبهشت 1389 برابر با 29 آپریل 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین المللhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

نویسنده و فعال حقوق کودکان علیرغم سپردن وثیقه و شرایط حاد جسمی همچنان در بازداشت بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" رضا خندان نویسنده و فعال حقوق کودکان دچار ناراحتی حاد قلبی است بطوری که دستها و پاهای او بی حس می شوند ولی تا کنون از درمان جدی وی خوداری کرده اند.

زندانی سیاسی رضا خندان نویسنده ،فعال حقوق کودکان و از اعضای هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران می باشد.او در اثر شکنجه های شدید روحی بطرز مرموزی دچار ناراحتی قلبی شده است و از چند هفته گذشته ناراحتی او شدت بیشتری به خود گرفته است،بطوری که دست ها و پاهای او بی حس می شوند. اما از درمان جدی او تا به حال خوداری شده است و به او گفته شده که آزمایشات وی باید به بیمارستانی در بیرون از زندان ارسال شود . علیرغم گذشته چند هفته هنوز نتیجه آزمایشات و درمان او در ابهام قرار دارد .تعدادی از زندانیان سیاسی بطرز مرموزی در زندان دچار ناراحتی قلبی می شوند. در صورتیکه پیش از بازداشت هیچگونه سابقه ناراحتی قلبی نداشته اند و این مسئله در بین جوانان دستگیر شده که از سلامت کامل برخوردار بودند چندین مورد وجود داشته است .

آقای خندان علیرغم تبدیل قرار بازداشت به سپردن وثیقه و طی تمامی مراحل سپردن وثیقه می بایست 17 اسفند آزاد می شد اما فردی با نام مستعار یاسر از بازجویان وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین هر بار با بهانه های مختلف از آزادی او خوداری می کند. در آخرین مراجعه که خانواده آقای خندان به شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب داشتند به آنها گفته شده است که قرار است پرونده وی مجددا به بازپرسی دادگاه انقلاب در شهر ری عودت داده شود.همچنین در آخرین بهانه گیریها برای ادامه بازداشت او اعلام کرده اند که باید به قسمت دوم اتهامات رسیدگی شودکه مربوط به فعالیتهای او در کانون نویسندگان ایران می باشد. بازجو یاسر آقای خندان را تحت فشار قرار داده بود که چه کسانی بیانیه های کانون نویسندگان را تنظیم و انتشار میدهند.بازجوئی در مورد اتهامات که مربوط به فعالیت حقوق کودگان و فرهنگی کانون نویسندگان ایران می باشد چندین هفته است که پایان یافته است و هر دو اتهام در غالب یک پرونده تنظیم شده بود. اما به نظر می رسد بازجو یاسر قصد دارد که دو پرونده علیه آقای خندان تشکیل دهد و از این طریق به بازداشت غیر قانونی وغیر انسانی او ادامه دهد.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی رضا خندان مهابادی روز 7 بهمن ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات هنگامی که از منزل خواهرش خارج می شد دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.او بیش از 40 روز در سلولهای انفرادی بند مخوف 209 بدون داشتن هیچگونه ارتباطی با خانواده اش بسر برد و در طی این مدت تحت بازجوئیهای طولانی و شکنجه های روحی شدید قرارداشت. پس از آن او را از بند 209 به بند 350 زندان اوین منتقل کردند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ادامه بازداشت غیرقانونی و غیر انسانی در شرایط حاد جسمی این نویسنده سرشناس و فعال حقوق کودکان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب مردم در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 اردیبهشت 1389 برابر با 29 آپریل 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

یک زندانی بدلیل فشارهای طاقت فرسا به زندگی خود پایان داد

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی حسن نصیروند روز گذاشته بدلیل فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی در زندان گوهردشت کرج به زندگی خود پایان داد.

روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه زندانی حسن نصیر وند حدودا 30 ساله و متاهل در اعتراض به رشوه گیری و بی عدالتی فردی بنام علی فرهادی دادستان انقلاب کرج که از خانواده آنها در ازای آزادی عزیزاشان تقاضای مبلغ زیادی رشوه کرده بود و قادر به پرداخت آن نبودند و همچنین به دلیل فشارهای طاقت فرسا و قرون وسطائی در بند 4 زندان گوهردشت اقدام به خودکشی نمود و جان باخت.

جسد این زندانی چند ساعت در حمام این بند رها شده بود. این مسئله باعث تاسف و خشم زندانیان شده بود.

زندانی حسن نصیروند در سلول 5 سالن 10 بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانی بود.او بدلیل اتهام مالی به مبلغ 1.5 میلیون تومان از چند ماه پیش در این بند در حالت بلاتکلیفی بسر می برد. مراجعات مکرر خانواده او به علی فرهادی دادستان کرج با توهین و تحقیر این فرد همراه بود و در نهایت در ازای آزادی آقای نصیروند مبلغ هنگفتی رشوه از آنها خواسته بود که این خانواده قادر به پرداخت آن نبودند.

در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان زندان گوهردشت کرج با حکم این فرد و اکثرا بدلیل ندان رشوه در بازداشت بسر می برند و خانواده های آنها با توهینها و تحقیر این فرد مواجه هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعمال فشارهای طاقت فرسا و قرون وسطائی علیه زندانیان بی دفاع و تقاضای رشوه های سنگین از خانواده های آنها که از دلایل اصلی خودکشی این زندانی است را به عنوان یک قتل محکوم می کند و از مراجع بین المللی و حقوق بشری خواستار اقدامات عملی علیه جنایتهای سازمان یافته توسط افرادی که تحت عنوان مقام قضائی عمل می کنند می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 اردیبهشت 1389 برابر با 29 آپریل 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

در آستانه روز جهانی کارگرفعال سندیکایی شرکت واحد تهران به زندان محکوم شد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران"، در آستانه روز جهانی کارگر موجی از دستگیریها، احضارها به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب ، پرونده سازی جدید و صدور احکام غیر انسانی آغاز شده است.در روزهای اخیر فعال سندیکایی شرکت واحد همایون جابری در شعبه 14 دادگاه انقلاب به 1 سال حبس تعزیری به مدت 3 سال تعلیقی محکوم شد.

در روزهای اخیر آقای همایون جابری از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال زندان قطعی به مدت 3 سال تعلیقی در شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران توسط فردی بنام محمد تقوی محکوم شد.آقای جابری روز 11 اسفند ماه محاکمه شد و در آستانه روز جهانی کارگر برای ایجاد رعب و وحشت در بین کارگران به او ابلاغ گردید.

اتهامات نسبت داده شده توسط محمد تقوی رئیس شعبه 14 دادگاه انقلاب به قرار زیر می باشد: 1-اجتماع وتبانی بقصد برهم زدن امنیت کشور 2-فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران 3- اخلال در نظم عمومی با توجه به محتویات پرونده من جمله گزارش نیروی انتظامی مبنی بر دستگیری مشارالیه در محل وقوع جرم بتاریخ 11/2/88 در پارک لاله.

فعال کارگری همایون جابری اا اردیبهشت ماه سال گذشته برای گرامیداشت روز جهانی کارگر دو ساعت قبل از برگزاری مراسم توسط یک سرگرد پاسدار پلیس امنیت در بیرون از پارک لاله دستگیر شد . او ابتدا به کلانتری 148 و سپس به بند 240 زندان اوین منتقل گردید. آقای جابری چند هفته در بند 240 زندان اوین تحت فشارهای روحی قرار داشت.

از آنجایی که ایران عضو سازمان جهانی کار می باشد و این مسئله رژیم را موظف به اجرای تمامی قوانین بین المللی کار می کند و از جمله آنها ایجاد شرایط آزادانه و امکانات لازم برای گرامیداشت روز جهانی کارگر که یکی از روزهای ثبت شده جهانی است و موظف به اجرای آن است و هرگونه کارشکنی در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر نقض قوانین جهانی است محسوب می شود .از طرفی دیگر سازمان جهانی کار که وظیفه اصلی و مبرم آن نظارت بر اجرای قوانین جهانی کار در کشورهای عضو خود می باشد و کشورهای که قوانین بین المللی کار را رعایت نمی کنند باید اقدامات لازم را علیه آنها بکار گیرد.متاسفانه سازمان جهانی کار بدلیل تسامح در مسئولیتهای خود تا به حال منجر به دستگیری و زندانی شدن تعداد زیادی از فعالین کارگری در ایران شده است. و کارگران ایران را در شرایط قوانین قرون وسطائی قرار داده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، دستگیریها، احضارها، پرونده سازی جدید،محاکمه و صدور احکام غیر انسانی در آستانه روز جهانی کارگر برای ایجاد رعب و وحشت در ایران را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کارخواستار پایان دادن به سکوت خود در مقابل سرکوبهای سیستماتیک و سازمان یافته علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

8 اردیبهشت 1389 برابر با 28 آپریل 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان جهانی کار

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

احضار حامیان مادران عزادار به دادگاه انقلاب و مورد بازخواست قرار دادن آنها

بنابه گزارشات رسیده به" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،روز گذشته 4 نفر از حامیان مادران عزادار به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و بیش از 5 ساعت در مورد اتهامات واهی ساختگی بازجویان وزارت اطلاعات مورد بازخواست قرار گرفتند.

روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه چهار نفر از حامیان مادران عزدار که در یورشهای وحشیانه، گسترده و شبانه مامورین وزارت اطلاعات در 19 بهمن دستگیر و هفته ها در بند مخوف 209 زندان اوین تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار داشتند به شعبه 3 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب فرا خوانده شدند و توسط فردی بنام بیگی رئیس این شعبه بیش از 5 ساعت مورد بازخواست قرار گرفتند.بیگی سعی داشت در طی این مدت اتهامات ساخته شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات و همکاران وی را به آنها بقبولاند. ولی همۀ آنها اتهامات ساختگی نسبت داده شده را رد کردند و به او گفتند که ما حامیان مادران عزادار بودیم و در حریم خصوص خانه های خود مورد تهاجم وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتیم و همانگونه که در دوران بازداشت و زیر شکنجه های طاقت قرسا آنها را قاطعانه رد کردیم در اینجا هم آنها را رد می کنیم.

نام حامیان مادارن عزادار که روز گذشته ساعتها مورد بازخواست بیگی قرار گرفتند به قرار زیر می باشند: 1-خانم فاطمه رستگاری 2. خانم ژیلا کرم زاده مکوندی 3.دکتر لیلا سیف الهی 4.خانم الهام احسنی می باشند.

اتهامات واهی نسبت داده شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات به حامیان مادران عزادار که بر مبنی ماده 500 و 610 اعلام شده است به قرار زیر می باشد:

1.اقدام علیه امنیت از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی مادران عزادار 2. جمع آوری اطلاعات اغتشاشات 3.توهین به مسئولین نظام 4. اجتماع و تبانی علیه نظام 5.تشویق و ترغیب و سازمان دهی افراد برای شرکت در اغتشاشات و فعالیت تبلغی علیه نظام 6. ارتباط با سرپل منافقین( سازمان مجاهدین خلق)

اتهامات فوق توسط سر بازجوی وزارت اطلاعات علوی که در طی دوران اسارت حامیان مادران عزادار تحت وحشیانه ترین شکنجه های روحی و جسمی و توهینهای اخلاقی و تهدید به قتل خانواده های ساخته و پرداخته شده است.سربازجو علوی که یکی از جنایتکاران علیه بشریت در بند 209 زندان اوین می باشد در طی مدت بازداشت حامیان مادران عزادار از هیچگونه ددمنشی علیه آنها فرو گذار نکرد. توهینهای رکیک اخلاقی،دخالت در حریم خصوص و خانوادگی آنها، بازجوئیهای طولانی و شبانه در سلولی کاملا تاریک و کوچک که امکان تنفس برای آنها سخت بود در زیر زمین بند209 با چشم بند،بازجوئیهای ایستاده برای مدت طولانی،تهدید اعضای خانواده به دستگیری و ترور آنها،تهدید به اینکه هربلائی میتوانم سر شما بیاورم، عربده کشی و زدن ضربات به سر و صورت، تحقیر،تحت فشار و مورد تهدید قرار دادن آنها برای گرفتن اعترافات تلویزیونی، وادار کردن آنها به نوشتن انزجار نامه علیه فعالین حقوق بشری، و با بیشرمی و وقاحت ازآنها خواستن برای همکاری در جاسوسی و لو دادن افراد بی گناه و تحت فشارهای مستمر قرار دان آنها حتی در زمان آزادی با تماسهای تلفنی ، تهدید آنها به اینکه در صورت عدم همکاری دستگیر و اتهاماتی مانند محاربه برای صدور حکم اعدام یا احکام سنگین زندان مواجه خواهند شد، تماس های تلفنی با خانواده های آنها و احضار آنها به محلهای مخفی و یا ستاد پیگیری جهت شکنجه روحی و تکرار درخواستهای بیشرمانه همکاری با آنها. اعمال بازجویان وزارت اطلاعات که از جمله آنها فردی با نام مستعار علوی از جنایتکاران علیه بشریت می باشد که تا به حال در شکنجه ،قتل،تهدید خانواده ها ،یورش و دستگریهای ،پرونده سازی و صدور احکام سنگین نقش داشته است.

بازپرسان امنیتی همانند بیگی از بازجویان سابق وزارت اطلاعات می باشند و خود در بازجویها و شکنجه و پرونده سازی شخصا حضور دارند. اینان در حال حاضر تحت نام مقدس قضاوت مشغول جنایت علیه مردم ایران هستند.

لذا ما تمامی تلاش خود را بکار خواهیم برد که نام این جناتیکاران علیه بشریت همراه با موارد مشخص جنایت آنها را در سازمانهای حقوق بشری و حقوقی ثبت نماییم تا بتوانیم در دادگاه های بین المللی آنها را به خاطر جنایتهای متعدد علیه بشریت به عدالت بسپاریم.

لازم به یادآوری است مادران عزدار و حامیان آنها برای رسیدن به عدالت تلاش می کنند که آمرین و عاملین قتل، شکنجه و دستگیری عزیزانشان شناسائی محاکمه و مجازات شوند. مادران عزادار تا به حال بیش از 80 بازداشتی در این راستا داشته اند ولی برای رسیدن به اهداف خود تلاش مضاعف خود را به شیوه های مختلف پیش می برند. دستگیری ،شکنجه ،پرونده سازی در عزم پر جزم آنها خللی ایجاد نخواهد کرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،احضار بیشرمانه حامیان مادران عزادار به بازپرسی و مورد بازخواست قرار دادن آنها را به عنوان شکستن حرمت مادران و یک عمل جنایتکارانه محکوم می کنیم و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگر ویژه زنان و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اعمال سرکوبگرانه علیه مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
8 اردیبهشت 1389 برابر با 28 آپریل 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر ویژه زنان سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین المللhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

۱۳۸۹ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

در آستانه روز جهانی کارگر پرونده سازی جدیدی علیه منصور اسالو

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در آستانه روز جهانی کارگرپرونده جدیدی علیه آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه گشوده شد.

روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه زندانی سیاسی منصور اسالو رئیس سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه با دست بند و پابند به شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب کرج برده شد و پرونده جدیدی علیه او گشوده شد. شاکیان آقای اسالو در این پرونده علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان گوهردشت کرج می باشند . اتهامی که به آقای اسالو نسبت داده شده است ارتباط با معاندین نظام در زندان می باشد.

در ماههای اخیر فشارهای روحی و جسمی و اذیت وآزارها علیه آقای اسالو بصورت غیر قابل تصوری شدت یافته است. او بارها به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی و بند 5 منتقل شد . آقای اسالو از 23 اسفند ماه بطور ناگهانی و با دلیل واهی از بند 4 به بند 5 معروف به بند متادون منتقل شد و او را در کنار زندانیان معتاد و خطرناک که مبتلا به بیماریهای واگیر دار هستند قرار داده شد.

زندانی سیاسی منصور اسالو از ناراحتی قلب،کمر درد و چشم رنج می برد ولی تاکنون از درمان جدی او خوداری کرده اند. این ناراحتیها بقدری حاد می باشند که تا به حال پزشک قانونی 3 بار بر عدم تحمل حبس او تاکید کرده است ولی بازجوی وزارت اطلاعات که مسئول پرونده آقای اسالو می باشد از آزادی استعلاجی او خوداری می کند.

بازجویان وزارت اطلاعات تا به حال علیه تعدادی از زندانیان سیاسی که در زندان هستند و در حال طی محکومیت غیر انسانی و غیر قانونی خود بسر می برند پرونده های جدیدی گشوده اند و به آنها محکومیت سنگینی داده است که از جمله آنها زندانی سیاسی منصور رادپور ، علی صارمی و ... می باشند.

گشوندن پرونده جدید بدستور بازجویان وزارت اطلاعات می باشد که با شکایت علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان گوهردشت به اجرا در آمده است.علی حاج کاظم و معاونش علی محمدی که در پرونده او اعمالی جنایتکارانه مانند ؛ شکنجه و قتل زندانیان سیاسی و عادی مانند زنده یادان امیر حسین حشمت ساران،ولی الله فیض مهدوی و عبدالرضا رجبی ، فروش اندام زندانیان ،تشکیل باندهای مافیایی برای توضیح و فروش مواد مخدر و سرکوب زندانیان، گرفتن رشوه از زندانیان عادی در ازای مرخصی و حتی آزادی آنها نقش دارد. گرفتن رشوه های نجومی از خانواده زندانیان برای دادن مرخصی توسط برادر وی فردی بنام محمد حسین حاج کاظم در خارج زندان صورت می گرفت و لی بخاطر رقابتهای موجود برادر وی دستگیر و محکوم به زندان می شود که در همان زندان گوهردشت محکومیت خود را در دفتر علی حاج کاظم طی می کند و هر روز بعد از وقت اداری همراه با او به منزل می رود. میرشکاری رئیس قبلی زندان گوهردشت و عموی همسر علی حاج کاظم که در جریان افتضاح سوئ استفادی جنسی از زنان و دختران معروف به خانه سبز و صدور آنها به دبی دستگیر شده بود در دفتر علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت کرج به اصطلاح محکومیت خود را طی می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، پرونده سازی جدید علیه زندانیان سیاسی که در حال طی محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی خود در زندان هستند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار و سندیکاه های کارگری جهان خواستار اقدامات گسترده جهانی برای آزادی فعالین کارگری در بند رژیم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

8 اردیبهشت 1389 برابر با 28 آپریل 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان جهانی کار

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

شکجه یک زندانی بیمار و بی دفاع تا آستانه مرگ

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" در طی چند روز گذشته شیوه جدید سرکوب علیه زندانیان بی دفاع در زندان گوهردشت کرج آغاز شده است. زندانیان صبح زود از سلولها بیرون کشیده می شوند و به محوطه هر بند برده می شوند و چندین ساعت در زیر آفتاب قرار داده می شوند.در طی این مدت زندانیان امکان استفاده از سرویسهای بهداشتی و دسترسی به آب نوشیدنی را ندارند.

روز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه زندانیان بند 6 زندان گوهردشت کرج را از سلولهای خود بیرون کشیده و به محوطه بند منتقل کردند. یکی از زندانیان بنام علی اکبر لامعی 30 ساله ازسلول 2، سالن 16 بدلیل ناراحتی روحی ناچار به مصرف قرصهای آرام بخش است. هنگامی که زندانیان به محوطه بند برده می شدند او به دلیل شرایط خاص روحی در پشت آنها حرکت می کرد.

پاسداربندها او را مورد اهانت قرار دادند و سپس وی را به زیر 8 بردند.آنها زندانی لامعی را برای مدت طولانی با باتون و لوله فلزی شکنجه کردند که در اثر این شکنجه ها از چند ناحیه زخمی و دچار شکستگی شد و به اغما فرو رفت.ابتدا او را برای مدتی طولانی که در حالت اغما بسر می برد به حال خود رها کردند سپس پاسداربندها او را به بهداری زندان منتقل کردند.شرایط او در بهداری زندان وخیم اعلام شده است. صدای فریادها و زجه های دردناک این زندانی در محوطه بند شنیده می شد که باعث خشم همبندیانش شده بود.

پاسدار بندهایی که زندانی علی اکبر لامعی را مورد شکنجه قرار می دادند به نامه های زیر می باشند؛قاسم محمدی معروف به دائی قاسم ،شیخی، احمدی، اقباغی می باشند.

همچنین شب گذشته 2 نفراز باند مافیایی بند 6 زندان گوهردشت کرج که زیر نظر علی محمدی معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان می باشند درگیری خونین ایجاد شد. نقش باندهای مافیایی در درون زندان سرکوب زندانیان و فروش مواد مخدر می باشد. این درگیری خونین منجر به زخمی شدن 2 تن از آنها شد ، شدت زخم های آنها بحدی بود که این 2 زندانی به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شدند . اسامی زخمی شدگان وحید سیلانی و مرتضی فرجی می باشند. وضعیت مرتضی فرجی بسیار وخیم اعلام شده است و گفته می شود که ریه او در اثر اصابت چاقو سوراخ شده است و بعضی از گزارشهای تایید نشده حاکی از مرگ وی می باشد. تن این دو زندانی از چند ناحیه دچار زخم های عمیق در اثر ضربات چاقو شده است.

گفته می شود که این 2 نفر به دلیل نافرمانی از دستورات علی محمدی و کرمانی و بدستور آنها توسط سایر اعضای باند مافیایی تصفیه شده اند.

در حال حاضر چند زندانی سیاسی در این بند محبوس می باشند که از جمله آنها آقای احمد زید آبادی می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه زندانیان بیمار و بیدفاع تا آستانه مرگ را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به شکنجه های سیستماتیک در زندانهای این رژیم خواستار اقدامات عملی و فوری است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
7 اردیبهشت 1389 برابر با 26 آپریل 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین المللhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

یکی از زنان دستگیرشده روز عاشورا همچنان در بند 209 در بلاتکلیفی بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یکی از دستگیرشدگان روز عاشورا خانم زهرا بهرامی از زمان دستگیری تا به حال دربند مخوف 209 زندان اوین در بلاتکلیفی بسر می برد.

زندانی سیاسی زهرا بهرامی 45 ساله از دستگیر شدگان روز عاشورا از زمان دستگیری تا به حال در بند مخوف 209 زندان اوین بسر می برد. او در سلولی همراه با 2 نفر دیگر زندانی است و از زمان دستگیر تا به حال از داشتن ملاقات حضوری با خانواده اش محروم بوده است. خانم بهرامی در اثر شکنجه های شدید روحی و جسمی دچار افسردگی شده است .

خانواده بهرامی در چند ماه اول بازداشت از وضعیت و شرایط عزیزشان بی خبر بودند و تاکنون از داشتن ملاقات حضوری محروم هستند.آنها در طی این مدت تحت فشارهای روحی و تهدیدات بازجویان قرار دارند که از انتشار وضعیت وشرایط خانم بهرامی خوداری کنند و گرنه آنها هم دچار مشکل خواهند شد.

خانم بهرامی در جریان اعتراضات گسترده روز عاشورا با یورش مامورین سرکوبگر دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد سپس او را به سلولهای انفرادی بند سپاه در زندان گوهردشت کرج انتقال دادند.در آنجا او تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی و توهینهای اخلاقی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت تا او را به مصاحبه تلویزیونی وادار کنند. خانم بهرامی دوباره بعد از چند هفته به بند 209 زندان اوین منتقل شد و بیش از 3 ماه در سلولهای انفرادی بسر برد. او بصورت مستمر تحت بازجوئیهای طولانی و شبانه بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. بازجویان او را به زیر زمین بند 209 می بردند و در آنجا وی را تحت شکنجه های جسمی و روحی و توهینهای اخلاقی قرار می دادند در اکثر بازجوئیها 3 نفر از بازجویان وزارت اطلاعات حضور داشتند.خانم بهرامی چندین بار وادار به مصاحبه تلویزیونی گردید .بازجویان وزارت اطلاعات برای رسیدن به اهداف غیر انسانی خود دوشیوه جنایتکارانه را بکار می بردند :یک قرار دادن زندانی سیاسی تحت شکنجه های شدید روحی و جسمی و از طرفی دیگر با بکار بردن وعده های دروغین که در صورت همکاری با آنها و انجام مصاحبه تلویزیونی و تکرار گفته های آنها در مصاحبه های تلویزیونی او را آزاد خواهند کرد.

اما بازجویان بعد از گرفتن اعترافات تلویزیونی و تعهد کتبی همکاری با آنها اقدام به پخش مصاحبه های تلویزیونی وی نمودند و اعترافات تلویزیونی را بعنوان اتهام علیه او بکار بردند. ازجمله اتهامات او؛محاربه،اقدام علیه امنیت ،عضویت در انجمن پادشاهی و اتهامات متعدد دیگری می باشد.

خانم زهرا بهرامی مقیم کشورهلند می باشد و دارای ملیت ایرانی- هلندی هستند او برای دیدن فرزندش به ایران سفر کرده بود.

اسامی مستعار تعدادی از بازجویان وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین که در شکنجه های قرون وسطائی و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی مشغول هستند عبارتند از ؛ علوی( او از درنده خو ترین و وحشترین بازجویان و زارت اطلاعات در زندان اوین است این جنایتکار علیه بشریت علاوه به شکنجه های جسمی و روحی با وقاحت و بیشرمی از قربانیان خود می خواهد که با او در جرم و جنایت و جاسوسی همکای کنند در غیر اینصورت احکام ستکینی را علیه آنها بکار خواهد برد. او همچنین به کسانی که با وثیقه های سنگین آزاد شده اند دائم تماس تلفنی برقرار می کند و آنها را با تهدید به مرکز شکنجه وزارت اطلاعات تحت عنوان ستاد پیگیری احضار می کند این احضارها بصورت تلفنی صورت می گیرد . اقدامات او در روزهای اخیر علیه دستگیرشدگان شدت یافته است با این عمل ضدبشری خود سعی در ایجاد فشارهای روحی علیه خانواده و زندانی سیاسی است). یاسر،سعید شیخان،محمدی،سید و احدی می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،وادرار کردن زندانیان سیاسی به اعترافات تلویزیونی تحت شکنجه های قرون وسطائی و بکار بردن آن علیه قربانی تحت عنوان اتهام بعنوان یک عمل جنایتکارانه و غیر انسانی محکوم میکند و از کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگر ویژه زنان و دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
7 اردیبهشت 1389 برابر با 26 آپریل 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگر ویژه زنان و دستگیریهای خودسرانه سازمان ملل متحد

وزارت امور خارجه هلند


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

بیانیه زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی به مناسبت روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر روز اعتراض میلیونها زحمتکش محروم در نظام سرمایه داری تام و مافیایی خانوادگی و آخوندی حاکم در جمهوری اسلامی محروم ترن و مقهورترین همانا قشر کارگران ،این قشر خالق و زحمتکش جامعه می باشند.

رنجبرانی که ما، تمام رفاه و آسایش خویش را از بر ایشان داریم .مهاذا بیشترین ناعدالتی را نیز چه در قوانین استخدام،قوانین بیمه درمانی و رفاه اجتماعی و حتی امنیت شغلی و غیره در مورد ایشان شاهد هستیم .

در طی 30 سال گذشته کوچکترین اعتراض کارگران ایران با سرکوبی سبعانه روبرو گشته و سرویسهای امنیتی رژیم از محجوبیت و صبر و از همه بدتر عدم اتحاد این عزیزان سوء استفاده کرده و هر جا توانستند از شکنجه و زندان و اخنتاق و اخراجشان کوتاهی نورزیدند.

11 اردیبهشت امسال کارگران ایرانی دست به دست هم در روز جهانی کارگر به خیابانها خواهند آمد و ما دختران و پسران این سرزمین که باید برای آبادانی کشور عزیز خویش فردا جای ایشان را در کارخانه ها و مراکز تولیدی پر نماییم . برای دفاع از حقوق ایشان و خویش شانه به شانه شان باید خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران را به لرزه در آوریم .امید به همین است که زلزله ای که منجمان خامنه ای و احمدی نژاد پیش گوئی کرده اند.

زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی

بند 1 سالن 1 زندن گوهردشت کرج

01/02/ 1389 خورشیدی

انتشار: فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایرانhttp://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193