۱۳۸۷ تیر ۱۰, دوشنبه

تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات علیه خانواده آقای نبوی مقاله نویس زندانی

بنابه گزارشات رسیده از بند 350 زندان اوین ،آقای سید ظهور نبوی چاشمی 48 سال متاهل و دارای یک فرزند که از تاریخ 10 فروردین ماه 1387 دستگیر و به این بند منتقل گردیده.او به دلیل نوشتن مقاله در مجله سرزمین آریایی به احکام بسیار سنگین و غیر انسانی 4 سال زندان محکوم شده است و در حال حاضر در شرایط غیر انسانی در زندان ا وین بسر می برد.
آقای نبوی یکی از مقاله نویسان مجله سرزمین آریایی بود. این مجله در سراسرایران انتشار می یافت و از وزارت ارشاد مجوز رسمی داشت. دفتر مرگزی این مجله در تهران بود. مجله سرزمین آریایی پس از 3 شماره انتشار ،شماره 4 آن در سال 1384 توقیف گردید آقای نبوی همراه با تعدادی از همکارانش در تاریخ 5 اسفند ماه 1384 دستگیر و به بند 209 اوین منتقل شدند و به مدت 14 روز تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشتند و به دلیل وخیم شدن وضعیت جسمی اش در اثر شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات ناچار شدن با وثیقه او را آزاد کنند.یکی از بازجویان او فردی با نام مستعارعلوی بود ، این فرد در شکنجۀ او مستقیما نقش داشت آقای نبوی پس از مدتی که از بند 209 آزاد شدند به دادگاه شهر ری فرآخوانده شدند و در یک محاکمه کوتاه بدون داشتن وکیل و حق دفاع از خود محکوم به 5 سال زندان شدند.اتهامی که این دادگاه به او نسبت داده بود نوشتن مقاله ای در مجله سرزمین آریایی و این مقاله را به عنوان تبلیغ علیه نظام معرفی کرده بود.
در دی ماه 1386 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران توسط فردی بنام احمد زرگر رئیس این شعبه مورد محاکمه قرار گرفت و به 4 سال زندان محکوم گردید. در تاریخ 10 فروردین ماه آقای نبوی دستگیر و به بند 350 اوین انتقال یافت.
تهدیدات و فشارهای مامورین وزارت اطلاعات علیه این خانواده ادامه دارد ، از زمان دستگیری آقای نبوی تا به حال 2 بارهمسر ایشان را به اداره اطلاعات سمنان فرآخوانده اند و مستمرا ایشان را از طریق تماسهای تلفنی مورد تهدید قرار می دهند. بازجوی وزارت اطلاعات در سمنان هنگامی که خانم نبوی را به اداره اطلاعات فرآخوانده بود با تهدید خطاب به ایشان گفت: كه اگر شما براي پرونده همسرتان با گروه هاي حقوق بشري خارج كشور تماس برقرار كنيد جزاي سختي در انتظار شماست. این تهدیدات پس از تماس سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در فرانسه با خانم نبوی آغاز شده است.از طرفی دیگر در هفته های اخیر برای تحت فشار قرار دادن خانواده ها ی زندانیان سیاسی ، هنگامی که خانم نبوی جهت ملاقات با همسرشان به زندان اوین مراجعه می کند با بازرسیهای غیر معول و تحقیر آمیزی مواجه است و وقتی نسبت به این اعمال غیر انسانی آنها اعتراض می کنند با این جواب مواجه هستند که اگر ناراحت هستید برای ملاقات نیایید. خانم نبوی نسبت به حکم سنگین و غیر انسانی که علیه همسرشان به اجرا در آمده اعتراض نموده اند ولی علیرغم گذشت چندین ماه هنوز جوابی به آنها داده نشده است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، صدور احکام سنگین علیه این مقاله نویس ،تهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات علیه خانواده وی و برخوردهای تحقیر آمیز هنگام ملاقات را محکوم می کند و از سازمانهای مدافع حقوق خبرنگاران در جهان خواهان پایان دادن به سکوت خود در قبال نقض حقوق این مقاله نویس و اقدامات عملی برای پایان دادن به ادامه بازداشت اوست.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
11 تیر 1387 برابر با 1 جولای 2008
شرایط مقاله نویس فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد
1-گزارشگران بدون مرز
2-عفو بین الملل
4- شورای حقوق بشر سازمان ملل
5- کمیسر عالی حقوق بشر
6- دیدبان حقوق بشر
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
tel. : 0031620720193

۱۳۸۷ تیر ۵, چهارشنبه

80 نفر از خانم هایی که دراعتراضات پارک ملت تهران دستگیر شده اند همچنان در زندان اوین بسر می برند

بنابه گزارشات رسیده از بند زنان زندان اوین در حدود 80 نفر ازخانم هایی که در جریان اعتراضات روز جمعه 24 خرداد ماه که درپارک ملت تهران روی داد دستگیر و در بازداشت بسر می برند .
سنین دستگیر شدگان از 16سال تا بیش از 60 سال می باشند. تعداد زیادی از آنها از عابرین پیاده می باشند که دستگیر شده اند. در حال حاضر تعدادی از آنها از زمان دستگیری تا به حال در سلولهای انفرادی بند زنان بسر می برند. زنان و دختران دستگیر شده اعتراضات اخیر را از سایر زندانیان این بند جداکرده اند.
خانم های دستگیر شده در حین انتقال به زندان و در زندان مورد شکنجه های فیزیکی مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفته اند، و در سلولها، چند برابر ظرفیت آن زندانی جا داده اند.افراد دستگیر شده در شرایط سختی بسر می برند.
در بین دستگیر شدگان تعداد زیادی از عابرین می باشند ولی همچنان در بازداشت بسر می برند . مراجعات خانواده آنها به دادگاه انقلاب بی نتیجه بوده و وعده های داده شده توسط دادگاه انقلاب تا به حال هیچ کدام از آنها عملی نگردیده.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، دستگیری گسترده اعتراضات اخیر را محکوم می کند و خواستار آزادی فوری تمامی دستگیر شدگان است و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به دستگیرهای گسترده و خود سرانه در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
6 تیر 1387 برار با 26 ژون 2008


شرایط زندانیان سیاسی فوق را به سازمانهای زیر گزارش شد
1- عفو بین الملل
2- شورای حقوق بشر سازمان ملل
3- کمیسر عالی حقوق بشر
4- دیدبان حقوق بشر

http://pejvakzendanyan.blogfa.com