۱۳۸۸ دی ۳, پنجشنبه

یورشهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر به مردم

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، اعتراضات مردم در میدان توپ خانه رو به گسترش است و مردم با سر دادن شعارهای مختلفی به اعتراضات خود ادامه می دهند.

در اعتراضات امروز که اکثرا دختران و پسران جوان شرکت دارند بخاطر حضور گسترده نیروهای سرکوبگر، مردم با تشکیل دسته های چند صد نفره اقدام به شعار دادن می کنند. شعارهایی که در میدان توپ خانه سر داده می شود عبارتند از ؛مرگ بر دیکتاتور،وصیت منتظری مرگ بر دیکتاتور است، زندانی سیاسی آزادی باید گردد.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه وحشیانه بسوی مردم یورش می برند و آنها را آماج باتونهای خود قرار میدهند . موتوسواران نیروی انتظامی به سوی مردم حتی در پیاده روهای یورش می برند و مردم را زیر می گیرند. لباس شخصیها که خود در میان مردم هستند کسانی را که اقدام به شعار دادن می کنند شناسائی می کنند و مورد تهاجم قرار می دهند وآنها رادستگیری می کنند. ولی مادران دلیر حاضر در اعتراضات به رفتار وحشیانه لباس شخصی ها اعتراض می کنند و جوانان را از دست آنها رها می کنند. تا به حال مادران علیرغم ضربات باتون موفق به آزادی چند نوجوان و جوان شده اند.

لباس شخصیها که اعضای سپاه پاسداران می باشند و حشیانه مردم را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

نیروهای سرکوبگر مغازه داران میدان توپخانه را وادار به بستن مغازه های خود کردند.در حال حاضر بیش از 200 نفر از نیروهای گارد ویژه را در میدان توپخانه مستقر کرده اند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
03 دی 1388 برابر با 24 دسامبر 2009


http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: