۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

تهران یکپارچه فریاد اعتراض است

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تهران علاوه بر مراسم شام غریبان که در نقاط مختلف در حال برگزاری است و به اعتراض علیه رژیم تبدیل شده است. از ساعت 22:00 در اعتراض به سرکوب خونین مردم در تهران وشهرستانها که امروز بدستور خامنه ای انجام گرفت مردم یک صدا بانگ الله اکبر سر دادند.

از ساعت 22:00 صدای بانگ الله اکبر تمامی فضای تهران را فرا گرفته است.مردم در خیابانها ،کوچه ها پشت بام ها واز تمامی نقاط تهران بانگ الله اکبر/ مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای شنیده می شود. این در حالی است که در اکثر نقاط تهران اعتراضات خیابانی ادامه دارد. مردم بعد از شام غریبان که در میدان کاج برگزار شده بود به سوی میدان محسنی در حال حرکت هستند. اکثر مسیرها بر مردم بسته شده است و یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرده اند.

گزارشاتی تایید نشده حاکی است که پیکر جانباختگان راه آزادی قرار است فردا به خاک سپرده شود و صحبت از اعلام عزای عمومی برای فردا از طرف مردم است و همچنین ادامه اعتراضات گسترده می باشد.

ستونهای از خودروهای نیروهی سرکوبگر در شهر تهران به حرکت در آمده اند. نیروهای سرکوبگر علی خامنه ای که امروز در سطح تهران وسایر شهرستانها جنایتهای متعددی آفریدند و تا به حال جان تعدادی از مردم که خواهان حقوق خود هستند را گرفته اند و تعداد زیادی را زخمی کردند.نیروهای سرکوبگر ولی فقیه هر دنائت و پستی را علیه مردم ایران بکار می برند تا شاید بتوانند جلوی اعتراضات آنها را بگیرند.نیروهای وحشت زده که اکثرا چهرۀ خود را پوشانده اند واز دیدن چهره شان توسط مردم وحشت دارند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

6 دی 1388 برابر با 27 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: