۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

گزارشی از شرایط قرون وسطایی و شکنجه های غیر انسانی در زندان قزل حصار کرج

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" شکنجه های وحشیانه ، رفتارهای غیر انسانی و قرون وسطایی با زندانیان بی دفاع زندان قزل حصار کرج

گزارشی از شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی ،رفتارهای تحقیر آمیز ،ازدحام چند برابر زندانیان در سلولها و محروم بودن زندانیان از حداقل حقوق اولیۀ انسانی خود در زندان مخوف و قرون وسطایی ولی فقیه قزل حصار کرج.

واحد 3 زندان قزل حصار از 9 سالن تشکیل شده است که هر سالن آن دارای 12 سلول می باشد.در هر سلول 12 مترمربعی 12 الی 15 زندانی جای داده شده اند. ازدحام بیش از حد در سلولها باعث شده که زندانیان قادر به استراحت نباشند و بصورت شیفتی و یا کتابی کنار هم استراحت کنند بدلیل عدم وجود فضای کافی برای زندانیان آنها ناچار هستند که در کریدور ،راهروی سرویسها و راه پله ها استراحت کنند.عملا در هر سالن بیش از 250 نفر زندانی جای داده شده است .علاوه براین از سقف بعضی از سلولها آب چکه می کند.

بدستور حسینی رئیس زندان که بصورت دستور العمل بر در و دیوار سالنها نصب شده است زندانیان در اکثر ساعات روز باید در حیاط سالن باشند . این در حالی است که هوای سرد ، سوزش سرما شرایط را برای زندانیان طاقت فرسا کرده است. کسانی که به دلیل بیماری قادر به خروج از سالن و رفتن به حیاط نباشند توسط پاسداربندها به زیر هشت برده می شوند و وحشیانه مورد شکنجه قرار می دهند که در اکثر مواقع منجر به شکستن دست و پای زندانی می شود.

زندانیان فقط با لباسهایی که بر تن دارند وارد زندان می شوند و طبق قوانین زندان هر 6 ماه یکبار خانواده ها می توانند برای عزیزانشان لباس بیاورند از طرفی زندان هم لباسی در اختیار زندانیان قرار نمی دهد.با سرد شدن هوا و شروع فصل سرما زندانیان از نداشتن پوشش کافی سخت در رنج هستند.

زندانیان از آب آشامیدنی سالم محروم می باشند و ناچار هستند آب آلوده به گازوئیل را مصرف کنند که به لحاظ بو و طعم غیر قابل استفاده می باشد. این مسئله چند ماه است که ادامه دارد و زندانیان حق اعتراض به این شرایط را ندارند.

در طی 24 ساعت فقط 2 ساعت آب گرم برای استحمام وجود دارد . بدلیل نبود اب گرم،کافی نبودن تعداد حمام ها و آلوده بودن آب به گازوئیل زندانیان هر چند هفته یکبار قادر به استحمام هستند.

زندانیانی که نسبت به شرایط طاقت فرسا و قرون وسطایی اعتراض می کنند به زیر 8 برده می شوند و در آنجا مورد شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند. در زیر 8 حوضچۀ آب سرد وجود دارد که زندانی را مجبور می کنند که لباسهایش را درآورده و وارد حوضچه شود .زندانی را از حوضچه آب سرد خارج می کنند و او را آماج باتونهای خود قرار می دهند وبه هدف شکستن دست و پای زندانی او را شکنجه می کنند.شیوۀ دیگر تحقیر زندانی، او را مجبور به در آوردن لباسهایش می کنند و در سالنهای واحد می چرخانند تا مورد تحقیر قرار گیرد.

شکنجه گرانی که اقدام به این اعمال غیر انسانی می کنند.یحیی پور معاون واحد 3 زندان قزل حصار و شراروند معاون سالن می باشند. پاسداربندها اقدام به شکنجۀ زندانیان با باتون و سایر ابزار شکنجه می کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط قرون وسطایی و اعمال شکنجه های غیر انسانی علیه زندانیان بی دفاع را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار رسیدگی به پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

10 آذر 1390 برابر با اول دسامبر 2011

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

یورش،اذیت و آزار ،تخریب و به سرقت بردن وسایل شخصی زندانیان بی دفاع بند 1 زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز گذشته نیروهای گارد ویژه زندان به زندانیان بی دفاع بند 1 زندان گوهردشت یورش بردند و آنها را مورد اذیت وآزار قرار دادند .

روز سه شنبه 8 آذر ماه حوالی ساعت 09:10 بیش از 30 نفر از نیروهای گارد ویژه به بند 1 زندان گوهردشت کرج یورش بردند و زندانیان بی دفاع را مورد اذیت وآزار قرار دادند.نیروهای گارد ویژه قصد داشتند که زندانیان را به زور به محوطۀ بند در هوای سردو زیر صفر درجه منتقل کنند ولی زندانیان مقاومت کردند و گارد زندان را وادار به عقب نشینی کردند.

گادر ویژه زندان به سلولهای زندانیان حمله ور شدند و وسایل شخصی آنها را تخریب و یا با خود بردند. گارد ویژه زندان اقدام به ربودن کفشهای ورزشی زندانیان که با پول شخصی خود از فروشگاه زندان و یا اینکه توسط خانواده های آنها تامین کرده بودند نمودند.آنها همچنین سایر وسایل شخصی زندانیان مانند رادیو که با هزینۀ زیاد از فروشگاه زندان خریداری شده بود را ربودند.

این یورش وحشیانه تا چند ساعت بعد ادامه داشت. فرماندهی این یورش توسط آقایی یکی از شکنجه گران این زندان صورت گرفت. محمد مردانی رئیس زندان در بند حضور داشت و بر یورشهای وحشیانه و اذیت وآزار زندانیان و تخریب و به سرقت بردن وسایل شخصی آنها را نظازت می کرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش وحشیانه به زندانیان بی دفاع ومورد اذیت وآزار قرار دادن ،تخریب و به سرقت بردن وسایل شخصی آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای دیکتاتور ایران می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

09 آذر 1390 برابر با 30 نوامبر 2011

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

تجمع گسترده مردم در مقابل فرماندری و اعتصاب یکپارچه بازاریان در بندر گناوه

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز دوشنبه 7 آذر ماه 1390مردم بندر گناوه به دليل قانون گمركي جديد كه كالاي همراه ملوانی - مشهور به " ته لنجي " را محدود نموده است، با بستن درب مغازه های خود همراه با لنج داران، ملوانان و سایر اقشار مردم بسوی فرمانداری شهر حرکت کردند و در آنجا دست به تجمع گسترده ای زدند.آنها خواستار لغو قوانین کمرکی جدید شدند.

براساس قانون جديد، كالاي همراه ملواني و تعداد سفر سالانه هر ملوان به گونه ای کاهش یافته که باعث اعتراض کلیه لنج داران، ملوانان و بازاریان این شهر گردید.مطابق قانون جدید سفر هر ملوان براي واردات 5/1 ميليون تومان كالا، از 8 به 4 بار در سال كاهش يافته است و ورود تعدادی از اقلام تجاری و مواد خوراکی ممنون اعلام گردیده. به زعم عده کثیری از تجّار و بازاریان، قانون جدید عامل و باعث فلج شدن کامل کار و کسب در این بندر خواهد شد چرا که عمده درآمد ساکنین گناوه از این راه تامین می گردد.

بازاریان ،لنج داران،ملوانان و سایر اقشار مردم شهر گناوه اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.گزارشات دیگری حاکی از آن است که اعتراضات در اکثر نقاط حاشیۀخلیج فارس از شمال تا جنوب آن ادامه دارد. شدت اعتراضات در مناطقی مانند بندر دیر،بندر کنگان و دلوار بیشتر می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران از اعتراضات به حق بازاریان لنج داران و ملوانان زحمتکش حمایت می کند و خواستار لغو قوانین ضد مردمی می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

08 آذر 1390 برابر با 27 نوامبر 2011

http://hrdai.net


Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

تحصن و اعتراض مردم بندر گناوه در اعتراض به قانون جديد ته لنجي

بنا به گزارش ارسالی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز شنبه 5 آذر ماه 1390مردم بندر گناوه به دليل قانون گمركي جديد كه كالاي همراه ملوانی - مشهور به " ته لنجي " را محدود نموده است، با بستن درب اکثر مغازه های خود دست به تحصن زده اند و قرار است این تحصن که همراه با تجمع مسالمت آمیز در چهار راه بسیج گناوه صورت گرفته تا روز دوشنبه ادامه یابد.

براساس قانون جديد، كالاي همراه ملواني و تعداد سفر سالانه هر ملوان به گونه ای کاهش یافته که باعث اعتراض کلیه لنج داران، ملوانان و بازاریان این شهر گردید.مطابق قانون جدید سفر هر ملوان براي واردات 5/1 ميليون تومان كالا، از 8 به 4 بار در سال كاهش يافته است و ورود تعدادی از اقلام تجاری و مواد خوراکی ممنون اعلام گردیده. به زعم عده کثیری از تجّار و بازاریان، قانون جدید عامل و باعث فلج شدن کامل کار و کسب در این بندر خواهد شد چرا که عمده درآمد ساکنین گناوه از این راه تامین می گردد.

اين در حالي است كه معترضان در بنادر تجاري استان از جمله کنگان، دير و دلوار معتقدند چون در زمان خريد و سفارش كالا، قانون جديد ته لنجي ابلاغ شده، بايد امكان تخليه كالاهايشان براساس شرايط قبلي فراهم شود و تجدید نظر اساسی در این قانون گردد.

معترضان مصمم هستند در صورتی که تا روز دوشنبه به اعتراضات آنها رسیدگی جدی نگردد، روز دوشنبه به اتفاق زن و بچه در جلوی درب فرمانداری گناوه دست به تحصن خواهند زد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

06 آذر 1390 برابر با 27 نوامبر 2011

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از انجام عمل جراحی دانشجوی زندانی در آخرین لحظات


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"نیاز فوری به عمل جراحی دانشجوی زندانی و ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از انجام عمل جراحی وی .

دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد که از بیماری حاد جسمی رنج می برد پس از ماه ها پیگیری خانواده اش به منظور عمل جراحی ، مدتی پیش او را همراه با 5 مامور و با پابند و دست بند به یکی از بیمارستانهای خارج از زندان منتقل کردند.پزشکان متخصص پس از معاینات اولیه همانطوری که سال گذشته اعلام کرده بودند اکیدا توصیه کردند که باید فورا تحت عمل جراحی قرار گیرد.اما آخوندی بنام علوی از سربازجویان وزارت اطلاعات و مسئول پرونده وی در آخرین لحظات از انجام عمل جراحی این دانشجوی زندانی برای دومین بار ممانعت به عمل آورد و او را با شرایط حاد جسمی به زندان گوهردشت کرج بازگرداندند.

مادر دانشجوی زندانی همراه با سایر اعضای خانواده که در بیمارستان حضور داشتند از فردی که فرمانده اکیپ مسئول انتقال فرزندش به بیمارستان بود خواستار توضیح شد که چرا فرزندش بنابه تاکید پزشکان متخصص مبنی بر فوریت انجام عمل جراحی از انجام عمل جراحی ممانعت به عمل می آورند و قصد دارند او را با این شرایط حاد جسمی به زندان بازگردانند.این فرد بجای پاسخ دادن به او با خشونت و برخوردی غیر انسانی اقدام به هل دادن این مادر بیمار نمود و شروع به توهین کردن به دانشجوی زندانی و سایر اعضای خانواده که در آنجا حضور داشتند نمود.

از طرفی دیگر مادر دانشجوی زندانی به دلیل طولانی شدن مدت انتظار در بیمارستان و بدون غذا بودن آنها ،برای فرزندش و مامورین همراه اقدام به تهیۀ غذا نمود . زمانیکه دانشجوی زندانی در حال خوردن غذا بود فرمانده اکیپ وحشیانه به سوی دانشجوی زندانی حمله ور شد و غذا را از دست او گرفت و بسوی دیگری پرت نمود.این مسئله باعث انزجار و اعتراض شدید دانشجوی زندانی ، خانواده وی ،کادر پزشکی و مردم گردید.

خانم سنجری مادر دانشجوی زندانی که از زندانیان سیاسی دهۀ 60 می باشد و چند تن از اعضای خانواده اش از جمله برادرانش در دهۀ 60 اعدام شده اند مبتلا به ناراحتی دیابت و حاد قلبی است و وضعیت او در بیمارستان به خاطر برخوردهای وحشیانه به وخامت گرایید.

سال گذشته بنابه توصیۀ اکید کمسیون پزشکی برای انجام عمل جراحی دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد به اتاق عمل یکی از بیمارستانهای خارج از زندان برده شد ولی زمانی که پزشکان آمادۀ عمل جراحی وی می شدند بدستور بازجویان وزارت اطلاعات عمل جراحی متوقف گردید و او را از بیمارستان به زندان گوهردشت کرج تبعید کردند. از آن زمان تا به امروز وضعیت جسمی وی وخیم تر شده و وزن او نزدیک به 30 کیلو کاهش یافته است. جان دانشجوی زندانی در معرض خطر جدی قرار دارد.

این یکی از شیوه های غیر انسانی و قرون وسطایی است که بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی که در وضعیت حاد جسمی بسر می برند اعمال می کنند و بیماری آنها را که در اثر شکنجه های جسمی بوجود آمده است به عنوان ابزاری برای زجر کش کردن زندانیان سیاسی بکار می برند و آخرین مورد آن زجر کش کردن زنده یاد محسن دگمه چی بازاری زندانی بود.

لازم به یادآوری است دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد 24 ساله ،دانشجوی رشتۀ مترجمی زبان پیام نور بود.او در تاریخ 19 شهریورماه 1386 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولها انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید و بیش از 6 ماه در بند مخوف 209 زندان اوین تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. او توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ به 13 سال زندان به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 محکوم شد.او در حال حاضر در سالن ایزوله شده 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،عدم درمان زندانیان سیاسی که در وضعیت وخیم جسمی بسر می برند و برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی با خانواده های آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه برای بازدید از زندانها ،ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها جهت تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به سازمان ملل می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

06 آذر 1390 برابر با 27 نوامبر 2011

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۹۰ آذر ۵, شنبه

وضعیت حاد وبلاگ نویس زندانی در زندان ندامتگاه کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وبلاگ نویس زندانی در شرایط حاد جسمی در زندان ندامتگاه کرج بسر می برد.

در طی چند هفتۀ اخیر وضعیت جسمی وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری در زندان ندامتگاه کرج رو به وخامت گراییده است.او در طی هفتۀ گذشته 3 بار بیهوش گردید و هر بار به مدت یک ساعت در کما بسر برد. هم بندیانش، او را به بهداری زندان منتقل کردند اما بهداری زندان بدون انجام معاینات و آزمایشهای لازم برای تشخص علت بیماریش تنها به دادن قرصهای مسکن معمولی اکتفا کرده و او را به سلول خودش بازگرداندند.

بنابه گفتۀ خانواده پورشجری ،وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) به سختی قادر به حرکت می باشد و هر روز وضعیت جسمی او وخیم تر می شود.

وبلاگ نویس زندانی به دلیل شکنجه های جسمی و وارد کردن ضربات به سر وی توسط بازجویان زارت اطلاعات دچار چنین بیماری حاد جسمی شده است.او از درمان محروم می باشد و بازجویان وزارت اطلاعات اجازۀ انتقال و درمان وی در بیمارستانهای خارج از زندان را نمی دهند.

این وبلاگ نویس قرار است که در 30 آذر ماه در دادگاه انقلاب کرج بر مبنای محاربه به صرف نوشتن دیدگاه های شخصی اش مورد محاکمه قرار گیرد.او از بدو دستگیری تا به حال از داشتن وکیل محروم بوده و بازجویان وزارت اطلاعات مانع گرفتن وکیل برای وی می شوند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به وضعیت حاد جسمی وبلاگ نویس زندانی و عدم درمان وی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات شدیدا ابراز نگرانی می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

5 آذر 1390 برابر 26 نومبر 2011

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان


به نام تمامی زنان قربانی خشم و خشونت،

ساکت نشسته ای سخن نمی گویی

سکوت تو گواه راستین هیاهوی درون توست

سخن بگو

بگذار آتش درونت زبانه کشد و هر چه زشتی و پلیدیست بسوزاند

سخن بگو گل واژه بلند رهایی ها

با من سخن بگو

که سالها نه، قرنهاست

که به انتظار پیام رهایی نشسته ایم

به مناسبت 25 نوامبر ، روز جهانی منع خشونت علیه زنان برآن شدیم تا دگر بار بنویسیم از دردهای نهفته و زخم های برجای مانده بر جسم و روح زنان ، از حصارهای خشونت و شکنجه و تحقیر ، از قتل های ناموسی و ترک تحصیل اجباری ، ازدواج های زودهنگام و اجباری دختران ، سوءاستفاده ها و آزارهای جنسی و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی.

متاسفانه باز هم باید بنویسیم از زنان آزاده ایرانی و پرچمداران و طلایه داران رهایی که بیش از 3 دهه است در این رژیم زن ستیز ولایت فقیه نهایت خشم و خشونت را با گوشت و پوست و استخوان خود در خیابان ها ، دانشگاهها ، در زندانها و بیدادگاهها لمس کرده اند چرا که زن بوده اند.

باید نوشت از زنانی که یک روز با شعار یا روسری یا توسری و بدحجابی در زیر باتونهای چماقداران رژیم له می شدند و امروز با شعار تفکیک جنسیتی در دانشگاهها مورد تحقیر قرار می گیرند. چرا که زن بوده اند و جنس دوم.

باید نوشت از زنانی که با بدنهای کبود و روحی شکسته و درهم در راهروهای بیدادگاههای رژیم ولی فقیه حقوق از دست رفته خویش را مطالبه می کنند. زنانی که هیچگاه صدای آنها شنیده نشده چرا که زن بوده اند و برده !

باید نوشت از زنانی که به طرز وحشیانه ای سنگسار می شوند چرا که باز هم زن بوده اند.

و باز هم در آستانه این روز باید نوشت از زنان آزاده سرزمینمان که در بازداشتگاههای رژیم در اتاقهای بازجویی سیلی و لگد و حتی تجاوز بازجویان را به جرم زدن بودن لمس کرده اند. از زنانی که در بیدادگاههای رژیم زن ستیز به جرم ایستادگی و مقاومت به احکام سنگین و طولانی مدت حبس محکوم شده اند از مادران پارک لاله (عزادار) و حامیان آنها که به جرم دادخواهی مورد هجوم ایادی رژیم در میعادگاه همیشگی شان در پارک لاله قرار می گرفتند و امروز 2 تن از حامیان آنها به حکم سنگین و ناعادلانه دو سال حبس محکوم شده اند .

و اما در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، تمامی زنان قربانی خشونت ، زنان دربند بار دیگر هم پیمان می شویم که تا رسیدن تمامی زنان آزاده ایران زمین به هویت انسانی و حقوق برابر و لغو هر گونه خشونت علیه زنان همچنان ایستاده ایم و بر این عقیده ایم که در آستانۀ پیروزی قرار داریم.

بخش زنان فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

4 آذر 1390 برابر با 25 نوامبر 2011

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

خانواده و هواداران آقای بروجردی مسئول ترور نافرجام را رهبر حکومت می دانند


بنابه گزارش ارسالی از خانواده و هواداران روحانی مبارز آقای بروجردی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ، صبح روز سه شنبه یکم آذرماه ، مسئولین زندان اوین در اقدامی غیر انسانی، اقدام به سوء قصد به جان آقای بروجردی نمودند.

شاهدان عینی بیان داشتند که مسئولین مربوطه با طرح دعوای ساختگی، یکی از زندانیان اعدامی را مامور کرده بودند تا در حین این زد و خورد، آقای بروجردی را به قتل برساند . این زندانی ، به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.

مسئولین زندان به این زندانی تاکید کرده بودند در صورتیکه آقای بروجردی را به قتل برساند عفو رهبری شامل حال ایشان شده و آزاد خواهد شد ! ولی این سوء قصد بدلیل همکاری زندانیان، ناکام ماند.

گفتنی ست ادامه نامه نگاری های آقای بروجردی در افشای هویت ضد بشری و غیر ایرانی رژیم ولایت فقیه، حاکمیت را بر آن داشته است تا به هر طریق ممکن ایشان را از بین ببرد.

آقای بروجردی ، چندی پیش طی نامه ای به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا، تاکید و یادآوری نمود که سران حکومت ولایت فقیه نه تنها حاضر به تغییر رفتار خشونت آمیز و استبدادی خود نیستند، بلکه تمامی راهکارهای مسالمت آمیز برای هرگونه اصلاحات در حکومت و تغییر را مسدود کرده اند.

آقای بروجردی هم اکنون از بیماریهای متعددی رنج می برد . در گزارشی که در اکتبر سال جاری توسط گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل منتشر گردید، آقای احمد شهیداز مقامات ایرانی خواست که توجهات پزشکی لازم را به آیت الله بروجردی مبذول کرده و او را آزاد کنند .

خانواده و هواداران آقای بروجردی مسئولیت چنین اقداماتی را متوجه قوه قضائیه و مخصوصا رهبر حکومت می دانند و از مجامع مدافع حقوق بشر می خواهند که قبل از اینکه دیر شود اقدامی موثر و فوری برای آزادی آقای بروجردی انجام دهند .

خانواده و هواداران آقای بروجردی

آذر 1390

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۹۰ آبان ۳۰, دوشنبه

دیکتاتور حاکم بر ایران و اعوان و انصارش نیز سرنوشت قذافی را در پیش روی خویش قرار داده( دانشجویان زندانی)

بیانیۀ 3 دانشجوی زندانی بند 350 زندان اوین در مورد سرنوشت عبرت انگیز قذافی دیکتاتور لیبی برای دیکتاتور حاکم بر ایران و اعوان و انصارش که سرنوشتی همانند قذافی را در پیش روی دارند، جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است .متن بیانیۀ 3 دانشجوی زندانی بند 350 زندان اوین به قرار زیر می باشد:

پس از مدتها جنگ داخلی و تعقیب و گریز و کشتار هزاران بی‌گناه، عاقبت قذافی دیکتاتور خونریز لیبی نیز چون اسلافش به دست مردم انقلابی لیبی دستگیر و کشته شد.

قیام باشکوه مردم لیبی و ایستادگی کم نظیر آنها، پس از 40 سال بساط دیکتاتوری قذافی را برهم زد و اینک با مرگ وی امید می‌رود که آرامش به لیبی بازگردد و آزادی و دموکراسی در این کشور پا بگیرد. آری این سرنوشت محتوم دیکتاتورها است. در ماه‌های اخیر، مبارک و بن‌علی نیز به پایان دیکتاتوری خود رسیدند و یکی محاکمه می‌شود و دیگری به غربت فرار کرده است و به زودی سقوط دیگر دیکتاتورهای منطقه چون اسد و صالح جشن گرفته می‌شود.

تصاویری که از قذافی در هنگام دستگیری و لحظاتی پس از آن منتشر شد بسیار دلخراش و تأسف‌برانگیز بوده و این اعمال مورد تأیید هیچ یک از مجامع حقوق بشری نبوده و نیست. اما بر همه کاملاً روشن است که جنایات دیکتاتور منفور لیبی نتیجه‌ای جز این را رقم نمی‌زند و خشم انقلابیون حاصل اعمال فجیع قذافی بود که دست آخر دامان خودش را گرفت.

قذافی در حالی که اعلام کرده بود «همه انقلابیون را سوراخ به سوراخ و شکاف به شکاف دنبال خواهم کرد و به سزای اعمالشان خواهیم رساند»، خود مجبور به پنهان شدن در شکافی شد که آخرین پناهگاهش بود و همانجا به دست انقلابیون خشمگین افتاده و به طرز دلخراشی کشته شد.

ما با معنی و مفهوم این‌چنین جملات کاملاً آشنا هستیم و اولین بار نیست که با این‌چنین عباراتی مواجه می‌شویم. اکثر دیکتاتورهای جهان این‌چنین جملات را در طول تاریخ تکرار کرده‌اند. شاید در سال 88 بارها این قبیل عبارات را از زبان حاکمان جمهوری اسلامی نیز شنیده‌ایم، اما با ادبیات و الفاظی متفاوت. و شاید آنها نیز قذافی شوند، با عاقبتی یکسان.

مطمئناً این تصاویر دلخراش را دیکتاتورهای منطقه نیز دیده‌اند، اما بی‌شک احساسی متفاوت از آنچه که در ما ایجاد شده وجود این بیننده‌های خاص را فراگرفته است. ترس، ترس از عاقبتی همچون قذافی، ترسی که لرزه بر تن حاکمان و خلفای دیکتاتور بحرین، یمن، سوریه و جمهوری اسلامی انداخته و قطعاً تا مدت‌ها خواب از چشمشان خواهد ربود، چون خود را به جای جسد خونین قذافی تصور می‌کنند در حالی که در دست انقلابیون کشورشان به مدفن خود حمل می‌شوند.

تنها عامل این اتفاقات، مردمان آزادی‌خواهی هستند که به خاطر آزادی و دموکراسی به میدان آمدند و از جان خویش گذشتند و با وجود تمام کشتارها و سرکوب‌ها لحظه‌ای پا پس نکشیدند و امروز نتیجه این جانفشانی ها را مشاهده می‌کنند. قیام مردم منطقه نشان داد که تنها راه رسیدن به آزادی و دموکراسی در کشورهای دیکتاتوری، ایستادگی مردم و پا پس نکشیدن از آرمانهایشان می‌باشد و اینکه گمان نکنند با حرکت‌های مقطعی می‌توان شاهد مطلوب را در آغوش کشید.

خیزش دموکراسی خواهانه مردم ایران قبل از تمام این قیام‌ها آغاز شد اما به دلیل عدم وجود حرکتی پیوسته و دنباله‌دار به نتیجه دلخواه نرسید و هنوز دیکتاتور بر جای خویش قرار دارد. امید است که مردم ایران با مشاهده انقلاب‌های عربی به این نتیجه رسیده باشند که اگر می‌خواهند در کشوری آزاد و دموکرات زندگی کنند، باید هزینه بدست آوردن آزادی را بپردازند. دیکتاتور حاکم بر ایران و اعوان و انصارش نیز سرنوشت قذافی را در پیش روی خویش قرار داده و بدانند:

پیش از شما

به سان شما بی‌شمارها

با تار عنکبوت نوشتند روی باد

این دولت خجسته جاوید زنده باد.

آرش صادقی - مصطفی نیلی - احمد شاهرضائی

آبان 1390

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

«سکوت پر ابهام‌ترین سرود زندگی، مرگ را در حنجره طنین‌انداز است»دانشجوی زندانی جواد علیخانی


پیام تبریک دانشجوی زندانی جواد علیخانی دانشجوی دکترای دامپزشکی به مناسبت شروع سال تحصیلی جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است متن یپام به قرار زیر می باشد:

پیام تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشجویان شهید چمران اهواز

سلام، یاران دبستانی من !

دگر بار در حالی به استقبال سال تحصیلی جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز رفته‌اید که یاران دبستانی شما شجاعانه سکوت را در گلو شکسته و در معبد وحشت فریاد آزادی و دموکراسی خواهی برآورده‌اند و در راه دفاع و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان ایرانی، هزینه‌های سنگینی را متحمل شده و از هر حیث مغضوب حکومت گشته و در پایان نیز تجربه دوگانه زندان را از سر می‌گذرانند.

آری، به گواه تاریخ، جنبش دانشجویی ایران به واسطه ذات نقاد و پرسشگر خود در مواجهه با قدرت متمرکز، همواره پیشگام در مبارزات استبداد ستیزانه مردم بوده است و از این حیث تجربیات فراوانی چون 16 آذر 32، 18 تیر 78 و 25 خرداد 88 را در کارنامه انتقادات و اعتراضات علیه حاکمیت به ثبت رسانده است و درست به همین دلیل پیشگام بودن و مرکز ثقل بودن در دستیابی به دموکراسی و به تبع آن، توسعه همه جانبه، رنج‌های فراوانی را متحمل گشته است.

لذا در این نوشتار کوتاه برآن شدم تا ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و ابراز شادمانی از حضور تان در دانشگاه شهید چمران، نکاتی چند را به شما یاران دبستانی‌ام متذکر شوم و با اینکه پنجمین سال محرومیت از تحصیل را تجربه می‌کنم و به جای حضور در کلاس‌های درس و پشت نیمکت نشستن با یاران دبستانی‌ام در زندان‌های مختلف - از سپیدار و کارون اهواز تا زندان اوین- تجربیات گرانسنگی اندوختم و بدین باور رسیده‌ام که «سکوت به جز بایسته ظلمت نیست و به اقتضای شب است و سیاهی است تنها که صداها همه خاموش می‌شوند».

1- سرکوب مهندسی شده نهاد دانشگاه در سالیان اخیر در تمامی وجوه این نهاد مدنی، اعم از تشکل‌های سیاسی دانشجویی، فرهنگی و علمی و اخراج و بازنشسته کردن پیش از موعد اساتید منتقد و تحول‌خواه و فراخوانی گسترده دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و اخراج و ستاره‌دار کردن نخبگان دانشجو و در نهایت زندانی کردن دانشجویان، این حقیقت را در ذهن هر انسان پرسشگر متبادر می‌سازد که نظام تئوکراسی فقاهتی به خوبی به نقش نقادانه و اسستبداد ستیزانه نهاد دانشگاه پی برده و از آنجا که این نهاد مدرن را در تقابل و تعارض با اندیشه‌های تمامیت‌خواهانه و انحصارطلبانه خویش می‌بیند، سعی در حذف و تضعیف و یا امتناع و تعویق تشکل یابی دانشجویان می‌نماید و در مقاطعی که این پتانسیل را داشته باشد، تمام تلاش خود را می‌نماید تا نهاد علم را تابعی از اصول ایدئولوژیک خود سازند و اینگونه کارکرد اصیل دانشگاه که به نوعی معطوف به حقیقت و از جنس پرسشگری و طرح مسأله است را به بیراهه بکشانند و اینگونه نبض حیاتی جامعه را در کنترل و در خدمت اهداف ایدئولوژیک خود می‌سازند که به عنوان نمونه، دو مصداق تاریخی آن را که دانشگاه استقلال خود را از دست داد و به منزله ابزار حاکمیت ایدئولوژیک درآمد می‌توان برشمارد. " 1. سلطه نازی‌ها بر علم و نهادهای علمی به جایی رسید که سخن از فیزیک آلمانی در مقابل فیزیک یهودی می‌رفت. 2. نمونه دوم الگوی سوسیالیستی تحت پوشش برنامه‌های متمرکز از سوی دولت تک جزبی بود و به‌گونه‌ای افراط به عمل آمد که حتی علوم پایه‌ای چون زیست‌شناسی را کسانی چون لیزنکو به چارچوب‌های ایدئولوژی مارکسیستی پیوند زدند و نظام آموزش عالی را تابعی از اصول ایدئولوژیک خود تعریف کردند"

2- با همه این تفاسیر و با توجه به اینکه مبانی نظری و فلسفی علم مدرن که مبتنی به "عقلانیت خود بنیاد" می‌باشد، در غرب شکل گرفته و سپس وارد ایران شده است و این علم مدرن که نتوانسته از متن تحولات فرهنگی و اجتماعی و سنت آموزشی خودمان بوجود بیاید و به نوعی محصول دیالکتیک سنت فکری خودمان در مواجهه با تغییرات جدید و مسائل مدرن نمی‌باشد. می‌توان راهکارهایی برا ی برون رفت از وضعیت امتناع و انحطاط استقلال آکادمیک به مثابه پیش شرطی برای جامعه آزاد ارائه داد. 1. آزادی علمی به فرهنگ سیاسی ایران احتیاج دارد که فضا برای انتقاد آزادانه شهروندان محیا باشد. 2. احیای هیات‌های امنای شورای مرکزی دانشگاه‌ها و تولد نقش هیأت‌های علمی در جامعه دانشگاهی برای انتخاب مسئولان دانشگاه. 3. گزینش استاد و دانشجو به دور از هرگونه نگاه ایدئولوژیک و کژ سلیقگی‌های سیاسی. 4. اصلاح آیین‌نامه‌های دانشگاه‌ها در راستای خودتنظیمی مسائل دانشگاهی. 5. اصلاح آیین‌نامه‌های تشکل‌های دانشجویی در راستای فضای باز سیاسی و فرهنگی به مثابه پیش شرط‌های آزادی علمی. 6. طرح مطالبات صنفی و علمی و پافشاری همه دانشجویان تا دستیابی به این مطالبات

در پایان ضمن اعلام همبستگی خویش با آرمان‌های دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز برای دستیابی به جامعه‌ای آزاد و دموکرات از اساتید گرانقدر و آگاه دانشگاه نیز خواهشمندم در این مسیر پر حادثه همراه و همگام با دانشجویان مبارز و منتقد برای دستیابی به آکادمی آزاد تلاش کنید.

17 مهر 1390

جواد علیخانی، زندان اوین بند 350

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

ناپدید شدن مبالغ واریزی تعدادی از خانواده زندانیان سیاسی به عزیزانشان در بند 350 زندان اوین


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" مبالغی که تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی برای عزیزان خود از طریق بانک واریز می کنند در زندان ناپدید می شود.

خانواده های زندانیان سیاسی برای تامین احتیاجات اولیۀ عزیزانشان ناچار هستند تقریبا ماهیانه مبلغی به حساب آنها از طریق بانک پاسارگاد واریز کنند تا زندانیان سیاسی از طریق این مبلغ واریزی بتوانند بخشی از نیازهای خود را مانند خرید غذای ساده از فروشگاه زندان و غیره تامین نمایند.

مدتی که پولهای واریزی به حساب زندانیان در زندان ناپدید می شود و به زندانیان داده نمی شود . وقتی که زندانیان سیاسی به مسئولین زندان مراجعه می کنند و علت آن را جویا می شوند به آنها به دروغ گفته می شود که خانواده های آنها پولی واریز نکرده اند تا به آنها داده شود.هنگامی که خانواده ها به بانک مربوطه مراجعه می کنند مشخص می شود که پول به حساب ریخته شده است . خانواده از واریز شدن پول به حساب عزیزانشان از طریق بانک تقریبا اطمینان دارند.

بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودکان و فعال کارگری یکی از چند زندانی سیاسی است که پول او طی 3 نوبت متوالی در زندان ناپدید شده است . تا به حال خانواده ابراهیم زاده 3 بار پول به حساب فرزندشان واریز کرده اند. بار اول اواخر مهرماه و سری های دو و سوم در آبان ماه بوده است ولی علیرغم گذشت نزدیگ به 2 ماه مسئولین زندان از پرداخت این مبالغ خوداری می کنند وبه دروغ به او می گویند که خانواده اش پولی برای او واریز نکرده اند.

یکی از شیوه های اخاذی از زندانیان سیاسی و سایر زندانیان مانع دسترسی آنها به پولهای واریزی از طرف خانواده ها و یا به سرقت بردن آنها است.این عمل غیر انسانی بصورت سیستماتیک علیه زندانیان در زندانهای مختلف بکار برده می شود.

زندانیان سیاسی به دلیل کم بودن غذا و بی کیفیت بودن آن قادر به مصرف غذای زندان نیستند و از طریق مبالغی که خانواده های آنها واریز می کنند می توانند حداقل نیازهای اولیۀ خود را تا حدی برطرف کنند.در صورت نرسیدن مبالغ واریزی از طریق خانواده ها فشارهای مضاعفی علیه زندانی سیاسی وارد می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شیوۀ جدید فشار علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار گرفتن تصمیمات لازم اجرا برای پایان دادن به فشارهای قرون وسطایی رژیم ولی فقیه علی خامنه ای دیکتاتور ایران علیه زندانیان سیاسی در ایران می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

30 آبان 1390 برابر با 21 نوامبر 2011

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net

info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است