۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

نقاط مرکزی تهران در اشغال گسترده نیروهای سرکوبگر

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، خیابانهای مرکزی تهران به اشغال نیروهای سرکوبگر در آمده است و یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار شده است.

از حوالی نیمه شب گذشته تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر در مناطق مختلف و بخصوص مناطق مرکزی تهران مستقر شده اند و اکثر نیروهای خود را پیرامون دانشگاهها و دانشکده ها استقرار داده اند.میدان انقلاب مملو از نیروهای پیاده و سواره مختلف ولی فقیه هستند.

تعداد زیادی از مردم در اطراف و در میدان انقلاب در حال حرکت هستند و اجازه توقف به آنها داده نمی شود برخورد نیروهای سرکوبگر با مردم وحشیانه است.

دانشگاه تهران در محاصره کامل قرار دارد و بیش از 1000 نفر از نیروهای سرکوبگر گارد ویژه و سپاه پاسداران مستقر کرده اند که دائم بر تعداد آنها افزوده می شود. آنها پیاده روهای مقابل دانشگاه تهران را با نردهای فلزی بسته اند که کسی نتواند تردد کند. ابتدا مقابل درب ورودی دانشگاه سه دستگاه اتوبوس متوقف کردند که مانع دید مردم در درون دانشگاه شوند و پس از مدتی اتوبوسها را از آنجا برداشته شد و بجای آن پارچه های سفید نصب کردند که بر آن نوشته های که به مناسبت عید غدیر دیده می شود نصب کردند . هدف از نصب این پارچه های سفید مانع دید مردم به درون دانشگاه و مشاهده اعتراضات دانشجویان است. در خیابانهای فخر راضی و خیابان دانشگاه، خیابان 12 فروردین و اردیبهشت تعداد زیادی از خودروهای بخصوص خودروهای مخصوص دستگیری که به قفس معروف هستند را پارک کرده اند. تمامی خیابانها و کوچه های اطراف دانشگاه را گاردیها و افراد لباس مشکی مستقر شده اند.

بیش از 150 نفر از نیروهای گارد ویژه مقابل درب دانشگاه صنعتی شریف مستقر هستند و تردد دانشجویان به دانشگاه و مردم را در خیابان آزادی کنترل می کنند.

از سمت خیابان آزادی ، دانشکده دامپزشکی در خیابان قریب انبوهی از نیروهای گارد را مستقر شده اند.

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه که از نیروهای سپاه پاسداران، گارد ویژه، لباس مشکی های (معروف به فدائیان ولایت که در قتل و کشتار و دستگیری مردم نقش عمده ای تا به حال داشتند) بسیج و لباس شخصیها حضور دارند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

16 آذر 1388 برابر با 06 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: