۱۳۹۹ مرداد ۱۲, یکشنبه

گسترش اعتراضات و اعتصابات در پالایشگاه ها و صنایع گاز در نقاط مختلف جنوب کشور

 

بنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتراضات گسترده و اعتصاب کارگران در پالایشگاه ها و صنایع گاز به سایر پالایشگاه ها و صنایع گاز گسترش یافت .

از صبح روزیکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ تجمعات اعتراضی و اعتصابات  گسترده  کارگران در پالایشگاه ها  و صنایع گاز ایران گسترش یافت. کارگران پالایشگاه جفیر نیز در نزدیکی اهواز و فاز ۱۴ پارس جنوبی به اعتصاب  سایر پالایشگاهها و صنایع گاز پیوستند .
اعتراضات و اعتصابات کارگران پالایشگاه نفت آبادان، پالایشگاه نفت سنگین قشم، پالایشگاه پارسیان لامرد و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان وارد دومین روز خود شد .
کارگران پالایشگاه و مراکز اقتصادی جنوب اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته های خویش به اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهند داد.
آنها در اعتراض به شرایط سخت کار، نبود امکانات ایمنی و رفاهی و پرداخت نشدن به موقع حقوق و مزایا اعتصاب کرده‌اند 

لازم است که کارمندان، کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر بخشها به این اعتصابات گسترده بپیوندند تا از خواسته های کارگران معترض حمایت کنند و خواسته های خود را برآورده نمایند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  از خواسته های به حق  کارگران پالایشگاه ها و صنایع گاز حمایت می کند و از تمامی اقشار جامعه در ایران بخصوص از کسبه و بازاریان و سایر صنایع کشور می خواهد  با پیوستن به اعتصابات و اعتراضات از خواسته های به حق تمامی کارگران حمایت کنند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ برابر با  ۰۲اوت ۲۰۲۰


@hrdai1
telegram me/hrdai
hrdairan@gmail.com
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ مرداد ۱۱, شنبه

عتراضات گسترده و اعتصاب در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی در نقاط مختلف جنوب کشور


بنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتراضات گسترده و اعتصاب کارگران شرکت نفت و گاز  و پتروشیمی ایران در مناطق مختلف جنوب کشور

از صبح روز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ تجمعات اعتراضی و اعتصابات  گسترده  کارگران شرکت نفت و گاز و پتروشیمی  در شهرهای آبادان، کنگان، قشم ،لامرد بدلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا و همچنین افزایش حقوق  آغاز شده است.
کارگران پالایشگاه نفت فاز ۲ و پتروشیمی آبادان، پالایشگاه نفت سنگین قشم، پالایشگاه لامرد و فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان دست به اعتراضات همزمان در نقاط مختلف کشور زدند.
کارگران صنایع نفت،گاز و پتروشیمی اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته های خویش به اعتراضات و اعتصابات ادامه خواهند داد.
بنابه گفته فعالین کارگری قرار است که در روزهای آینده کارگران سایر پالایشگاه های کشور، قسمت حفاری و سایر بخشها  به این اعتراضات و اعتصابات بپیوندند.
کارگران صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی و سایر قسمتها در شرایط سخت هوایی که درجه حرارت  بیش از ۵۰ درجه  است مجبور به کار هستند. بعضی از کارگران از جمله در شهر ماهشهر به دلیل گرما زدگی جان باخته اند .
کارگران مجبور هستند همانند برده در این شرایط سخت محیطی و نبود حداقل ایمنی  با حداقل حقوق کار کنند و آن حقوق هم گاها چند ماه به تعویق می افتد.
بنابه گفته فعالین کارگری شاغل در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی به تعویق انداختن حقوق سیاستی است که دولت حساب شده  بکار می برد تا کارگران را در این حد مشغول نمایند و مانع مطالبات اصلی آنها شوند مانند شرایط بهتر ایمنی و محیط کار، اضافه حقوق و سایر مزایا.
لازم است که کارمندان، کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر بخشها به این اعتصابات گسترده بپیوندند تا هم از خواسته های کارگران معترض حمایت کنند و خواسته های خود را برآورده نمایند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  از خواسته های به حق  کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی  حمایت می کند و از تمامی اقشار جامعه در ایران بخصوص از کسبه و بازاریان و سایر صنایع کشور می خواهد  با پیوستن به اعتصابات و اعتراضات از خواسته های به حق تمامی کارگران حمایت کنند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ برابر با  ۰۱اوت ۲۰۲۰


@hrdai1
telegram me/hrdai
hrdairan@gmail.com
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

عتراضات گسترده و اعتصاب کارگران نیشکر هفت وارد ۴۸ – مین روز خود شد


بنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» کارگران نیشکر هفت تپه به تجمعات اعتراضی گسترده  و اعتصاب  خود در ۴۸ مین روز خودشان  ادامه دادند. 

روز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ تجمعات اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه از مقابل فرمانداری شهر شوش آغاز و در خیابانهای شهر ادامه یافت. پس از ۴۸ روز   یکی از نمایندگان مجلس آخوندها در تجمع اعتراضی کارگران حضور یافت اما او پس از چند دقیقه طاقت دوام آوردن در گرمای شدید در میان کارگران را نیاورد.
اعتراضات و اعتصاب کارگران ۴۸ روز در گرمای بالای ۵۰ درجه که طاقت فرسا است ادامه دارد. کارگران نیشکر هفت تپه  خواهان پرداخت حقوق معوقه  چندین ماه خود هستند. آنها همچنین نسبت به خصوصی سازی که قصد انهدام کارخانه و بیکار شدن هزاران کارگر را دارند معترض هستند.
 آخوندها و سپاه تروریستی  پاسداران تحت عنوان خصوصی سازی ،کارخانه ها و صنایع مادر کشور را به نازلترین قیمت بین خودشان و عواملشان دست به دست می کنند  و نهایتا منجر به انهدام کاملا آنها و بیکار شدن هزاران کارگر می شوند. 
علیرغم گرمای شدید ، شرایط حاد معیشتی ، تهدیدها و یورشهای وحشیانه گاه و بیگاه شکنجه گران وزارت اطلاعات ولی فقیه و سپاه پاسداران تروریست ،کارگران نیشکر هفت تپه بر خواسته های به حق خویش تاکید دارند و تا رسیدن به خواسته های خویش به اعتراضات و اعتصابات گسترده ادامه خواهند داد. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  از خواسته های به حق  کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کند و از تمامی اقشار جامعه در ایران بخصوص از کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت و گاز ایران می خواهد  با پیوستن به اعتصابات و اعتراضات از خواسته های به حق تمامی کارگران حمایت کنند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۱۱ مرداد ۱۳۹۹ برابر با  ۰۱اوت ۲۰۲۰


@hrdai1
telegram me/hrdai
hrdairan@gmail.com
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ مرداد ۱۰, جمعه

کشتن سیستماتیک و مستمر کولبران زحمتکش توسط سپاه تروریستی پاسداران جنایتی نابخشودنی است

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران»  با شلیک مستقیم گلوله سپاه تروریستی پاسداران یکی از کولبران
زحمتکش تنها به خاطر امرار معاش خانواده اش به قتل رسید.  

روز جمعه ۱۰ مرداد ماه ، یکی از کولبران هدف شلیک گلوله  مستقیم سپاه تروریستی پاسداران قرار گرفت و جان باخت. کولبر جان باخته رضا پوراسماعیل نام داشت و اهل روستای خضرلو از توابع چالداران بود.
کولبران زحمتکش و بی پناه برای امرار معاش خانواده خویش ناچار هستند به این کار سخت و خطرناک دست بزنند اما سپاه تروریستی پاسداران بطور سیستماتیک و مستمر به قصد قتل، آنها را هدف گلوله های خود قرار می دهند.این زحمتکشان به راحتی قابل تشخیص هستند و سپاه پاسداران بخوبی این را می داند.
آخوند ضدبشر علی خامنه ای که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از ثروت مردم ایران را ربوده است آن را صرف سرکوب و کشتار  مردم ایران و  بخصوص این کولبران می کند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،کشتار کولبران زحمتکش و بی پناه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل متحد ، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران وسایر مراجع حقوق بشری خواستار اقدام عملی و فوری به منظور پایان دادن به کشتار کولبران توسط رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای در ایران است.


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 
۱۰ مرداد ۹۹ برابر با ۳۱ جولای ۲۰۲۰

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
دبیر کل سازمان ملل متحد
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين الملل 
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ مرداد ۴, شنبه

شرکت فرزندان کارگران نیشکر هفت در ۴۱ – مین روز اعتصاب و اعتراض والدینشان


بنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» کارگران نیشکر هفت تپه به تجمعات اعتراضی و اعتصاب همراه با فرزندانشان در مقابل دفتر نمایندگی مجلس و در سطح شهر شوش ادامه دادند.

روز شنبه ۴ مرداد  ماه تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل دفتر نمایندگی مجلس و راهپیمایی در سطح شهر ادامه یافت. در اعتراضات امروز کودکان کارگران با خواندن دلنوشته های کودکانه  خود شرایط حاد معیشتی خود را بیان کردند. امروز همچنین دختران جوان کارگران در صفوف اول راهپیمایی  به حمایت از خواسته های والدین خویش برخاستند. دختران جوان کارگران با در دست داشتن دست نوشته هایی مانند « فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم» بر خواسته های حداقلی و به حق والدین خود تاکید داشتند . این کودکان با به تعویق افتادن حقوق والدینشان در شرایط حاد معیشتی قرار گرفته و بطور دائم تحت فشار روحی ناشی از وضعیت بد معیشتی و ترس از دستگیری والدینشان بسر می برند. اعتراضات روزانه کارگران در گرمای طاقت فرسای منطقه صورت می گیرد. 
کارگران نیشکر هفت تپه با ۲ مسئله مهم مواجه هستند :۱ـ عدم پرداخت حقوق چند ماه ۲ـ انهدام تدریجی کارخانه نیشکر هفت تپه با شیوه های مختلف که عوامل رژیم ولی فقیه بکار می برند.
علیرغم گرمای شدید ، شرایط حاد معیشتی ، تهدیدها و یورشهای وحشیانه گاه و بی گاه شکنجه گران وزارت اطلاعات ولی فقیه و سپاه پاسداران تروریست ،کارگران نیشکر هفت تپه بر خواسته های به حق خویش تاکید دارند و تا رسیدن به خواسته های خویش به اعتراضات و اعتصابات گسترده ادامه خواهند داد. 
لذا لازم است که کارگران مراکز صنعتی و دولتی برای رسیدن به حقوق خویش به اعتصابات یکپارچه و گسترده اقدام نمایند . بخصوص کارگران و کارمندان شرکتهای نفت و گاز  ایران که شرایط مشابهی دارند و دسترنج آنها وسیله ای برای سرکوب کارگران و سایر اقشار جامعه شده است. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  از خواسته های به حق  کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کند و از تمامی اقشار جامعه در ایران بخصوص از کارگران و کارمندان شرکت ملی نفت و گاز ایران می خواهد  با پیوستن به اعتصابات و اعتراضات از خواسته های به حق تمامی کارگران حمایت کنند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۴ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ ژولای ۲۰۲۰


@hrdai1
telegram me/hrdai
hrdairan@gmail.com
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ تیر ۳۱, سه‌شنبه

عتراضات گسترده و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد ۳۷-مین روز خود شدبنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» کارگران نیشکر هفت تپه به تجمعات اعتراضی و اعتصاب خویش تا رسیدن به تمامی خواسته های خویش ادامه می دهند.

روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شوش و راهپیمایی در سطح شهر ادامه یافت. کارگران با حمل دست نوشته هایی  ۳۷- مین روز اعتراض و اعتصاب خود را نشان می دادند. آنها خواهان برآورده شدن خواسته هایشان از جمله پرداخت حقوق معوقه چند ماه اخیر هستند. کارگران نیشکر هفت تپه تاکید قاطع دارند که تا رسیدن به خواسته های خویش به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.
نیروهای سرکوبگر پس از شکست طرحهای تهدید ، دستگیری و سایر اعمال سرکوبگرانه خویش  عقب نشسته اند و سیاست سکوت  را پیشه کرده تا از این طریق کارگران را خسته و به خیال خام خویش وادار به عقب نشینی کنند.
اما روز به روز کارگران بر عزم راسخ خویش برای  برآورده شدن خواسته های خود تاکید  می کنند و به اعتراضات خویش به شیوه های مختلف با ابعادی گسترده تر ادامه می دهند .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  از خواسته های به حق  کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کند و از تمامی اقشار جامعه در ایران  خواستار حمایت از خواسته های به حق تمامی کارگران است. 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۳۱ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۱ ژولای ۲۰۲۰


@hrdai1
telegram me/hrdai
hrdairan@gmail.com
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ تیر ۳۰, دوشنبه

ا تایید و دستور آخوند ضدبشر ابراهیم رئیسی حداقل ۲ زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز حداقل ۲ زندانی در زندان مرکزی ارومیه به اعدام شدند .
روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹ حداقل ۲ زندانی در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. اسامی دو تن از آنها عبارتند از:
۱ـ امین سفرکش
۲ـ اسد کشاورز حدودا ۴۵ ساله که تقریبا ۲۰ سال است که در بند ۱ زندان مرکزی ارومیه زندانی است 

روز یکشنبه ۲۹ تیرماه حداقل ۴ زندانی از بندهای ۱ ، بند مشاوره و بند جوانان  زندان مرکزی ارومیه به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل شدند.

آخوند علی خامنه ای برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و نجات رژیم ضد بشری اش از سرنگونی توسط مردم ایران به اعدام های گروهی  زندانیان سیاسی و عادی روی آورده است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، اعدام زندانیان سیاسی و عادی  را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران می خواهد که با اقدامات عملی همانند ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوندها به شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوی اعدام های بیشتر در را ایران  بگیرند.


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 
۳۰ تیر ماه   ۹۹ برابر با  ۲۰ ژولای ۲۰۲۰

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
دبیر کل سازمان ملل متحد
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بين الملل 
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ تیر ۲۹, یکشنبه

تقال گروهی از زندانیان برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیه


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز گروهی از زندانیان بندهای مختلف زندان مرکزی ارومیه  برای اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
روز یکشنبه ۲۹ تیرماه حداقل ۴ زندانی از بندهای ۱ و بند مشاوره و بند جوانان  زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام منتقل شدند.
اسامی ۲ زندانی که به سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام  منتقل شدند به عبارت زیر است:
۱ـ بیت الله مطلبی ۱۰ سال است که در زندان بسر می برد و در بند مشاوره زندان مرکزی ارومیه زندانی بود
۲ـ اسد گشاورز حدودا ۴۵ ساله که تقریبا ۲۰ سال است که در بند ۱ زندان مرکزی ارومیه زندانی است 
همچنین حداقل ۲ زندانی از بند جوانان زندانی مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند..

احکام ضد بشری اعدام توسط آخوند ابراهیم رئیسی جنایتکار علیه بشریت و از اعضای گروه مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷  مورد تایید و صادر می گردد. این آخوند جنایتکار علیه بشریت منصوب آخوند علی خامنه ای رهبر ضد بشری آخوندها در راس قوه قضاییه است. 
آخوند علی خامنه ای ضد بشر برای ایجاد فضای رعب و وحشت و نجات رژیم ضد بشری اش از سرنگونی توسط مردم ایران  رو به اعدام های گروهی  زندانیان سیاسی و عادی  آورده است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، اعدام زندانیان سیاسی و عادی  را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران می خواهد که با اقدامات عملی همانند ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوندها به شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوی اعدام های بیشتر را در ایران  بگیرد.


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 
۲۹ تیر ماه   ۹۹ برابر با  ۱۹ ژولای ۲۰۲۰

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
دبیر کل سازمان ملل متحد
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين الملل 
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ تیر ۲۸, شنبه

دادگاه ولایت فقیه یکی از معترضین آبانماه شهر بهبهان را به زندان محکوم نمود

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یکی از زندانیان سیاسی معترض آبان ماه ۹۸ شهر بهبهان به ۶ ماه زندان محکوم گردید.
زندانی سیاسی احمد حاتم پور ۳۲ ساله از معترضین آبان ماه ۱۳۹۸ به دلیل شرکت در اعتراضات  و سر دادن شعار به حکم سنگین و غیر انسانی ۶ ما زندان محکوم گردید. این حکم غیرانسانی و ظالمانه   توسط فردی به نام فردوس افشون رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب  بهبهان در ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ علیه این زندانی سیاسی صادر گردید.. این زندانی سیاسی همچنین  محکوم به ۲ سال محرومیت از شرکت در احزاب ، گروه ها و دسته جات سیاسی گردید.
زندانی سیاسی احمد حاتم پور بامداد چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸ با یورش وحشیانه  ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به شکنجه گاه اداره اطلاعات اهواز منتقل گردید .او در سلول انفرادی تحت شکنجه های غیر انسانی قرار گرفت شکنجه گران وزارت اطلاعات اقدام به پرونده سازی علیه وی نمودند. پس از آن  به زندان بهبهان منتقل گردید و با وثیقه سنگین آزاد گردید.
زندانی سیاسی مریم پایاب یکی دیگر از معترضین آبان ماه ۱۳۹۸ که در این اعتراضات هدف رگبار گلوله سپاه پاسداران تروریست قرار گرفته بود و از ناحیه کمر زخمی گردید  وی تبرئه گردید.
زندانی سیاسی مریم پایاب غروب روز پنجشنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۸  با یورش ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به شکنجه گاه وزارت اطلاعات اهواز منتقل گردید وی در آنجا مورد شکنجه های روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت.او علیرغم اینکه هنوز از زخم اصابت گلوله پاسداران رنج می برد اما بدون درمان در بازداشتگاه نگهداری می شد. پس از آن وی را به زندان سپیدار اهواز منتقل نمودند. او در تاریخ ۲۳ دی ماه با وثیقه سنگین ۱ میلیارد تومانی آزاد شد.
رژیم ولی فقیه  آخوند ضدبشر علی خامنه ای که با خشم روز افزون مردم ایران مواجه است به منظورجلوگیری از سرنگونی محتوم رژیم ضدبشریش، برای ایجاد فضای رعب و وحشت از طریق قوه قضاییه خودش اقدام به صدور احکام اعدام و زندان برای دستگیر شدگان اعتراضات  آبان ماه ۱۳۹۸  نموده است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور حکم زندان علیه معترضین قیام آبان ماه ۹۸ را محکوم می کند  واز دبیر کل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگره ویژه حقوق بشر در امور ایران می خواهد برای آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران اقدام نماید. 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۲۹ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ ژولای ۲۰۲۰

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
دبیر کل سازمان ملل متحد
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين الملل 
@hrdai1
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ تیر ۲۶, پنجشنبه

اعتراضات گسترده مردم شهر بهبهان علیه رژیم ولی فقیه


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتراضات گسترده مردم شهر  بهبهان علیه رژیم ولی فقیه در میدان بانک ملی این شهر.
روز پنجشنبه غروب ۲۶ تیر ماه مردم شهر بهبهان در میدان بانک ملی شهر تجمع کردند و دست به سر دادن شعارهای ضد دولتی دادند. از جمله شعارهایی که در این اعتراضات سر داده شد : ایرانی می میرد ذلت نمی پذیرد ، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و شعارهای مختلف دیگر.
نیروهای سرکوبگر ولی فقیه آخوند ضدبشر علی خامنه ای به میدان شهر گسیل شدند ولی مردم و بخصوص جوانان شهر رو در روی نیروهای سرگوبگر به شعارهای اعتراضی خود ادامه دادند. نیروهای سرکوبگر ولی فقیه قصد متفرق کردن مردم را داشتند ولی تا این لحظه موفق نشده اند و اعتراضات همچنان ادامه دارد.
 گزارشها حاکی از آن است که در شهرهای مختلف ایران مردم  فراخوان به تجمع در میادین شهرها را دادند از جمله آنها شهر اصفهان که نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در خیابانها حضور گسترده دارند و از این طریق سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت دارند تا مانع  تجمع  مردم شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، از اعتراضات به حق مردم ایران نسبت به گرانی ، فقر و سرکوب و جنایت رژیم ولی فقیه حمایت می کند. 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۲۶ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ ژولای ۲۰۲۰


@hrdai1
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ تیر ۲۵, چهارشنبه

در پی ایستادگی و اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه ۴ فعال کارگری آزاد شدند

 
بنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» با اعتراضات گسترده و ایستادگی کارگران نیشکر هفت تپه اداره اطلاعات شوش تسلیم خواست کارگران گردید و ۴  فعال کارگری نیشکر هفت تپه آزاد شدند. 

با اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه  و حمایت مردم شهر شوش اداره اطلاعات شوش مجبور به تسلیم شد و چهار فعال کارگری نیشکر هفت تپه به نام های محمد خنیفری، یوسف بهمنی، ابراهیم منجزی و مسلم چشم خاور بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه آزاد شدند.

 ایستادگی و مقاومت کارگران برای آزادی همکارانشان پیروزی بزرگی برای کارگران نیشکر هفت تپه است.

این چهار فعال کارگری روز سه شنبه ۲۴ تیر ماه   با یورش  ماموران  وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان دزفول منتقل شدند . 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  آزادی ۴ فعال کارگری نیشکر هفت تپه را به کارگران نیشکر هفت تپه تبریک گفته و از خواسته های به حق  کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می کند و از تمامی اقشار جامعه در ایران  خواستار حمایت از خواسته های به حق تمامی کارگران است. 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۲۵ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ژولای ۲۰۲۰


@hrdai1
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ تیر ۲۴, سه‌شنبه

ه دستور آخوند جنایتکارعلیه بشریت ابراهیم رئیسی ۲ زندانی سیاسی هموطن کرد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز دو زندانی سیاسی هموطن کرد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.
بامداد روز سه شنبه ۲۴تیرماه ۱۳۹۹ زندانی سیاسی دیاکو رسول زاده  و زندانی سیاسی صابر شیخ عبدالله ۳۴ ساله و دانشجوی دانشگاه علامه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. آنها  حدودا ۷ سال  در بازداشتگاه اداره اطلاعات مهاباد و زندان مرکزی ارومیه زندانی بودند . این ۲ زندانی به مدت ۱ سال در اداره اطلاعات مهاباد تحت شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات  قرار داشتند. آنها  در فرودین ماه ۹۴ به شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد بدون داشتن وکیل برده شدند و در یک محاکمه نمایشی به اعدام محکوم شدند. فردی به نام احمد جوادی کیا رئیس این شعبه آنها را به اعدام محکوم کرد.
حکم ضد بشری اعدام توسط آخوند ابراهیم رئیسی جنایتکار علیه بشریت و از اعضای گروه مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ صادر شده است. این آخوند جنایتکار علیه بشریت منصوب آخوند علی خامنه ای رهبر ضد بشری آخوندها در راس قوه قضاییه است. 
آخوند علی خامنه ای ضد بشر برای ایجاد فضای رعب و وحشت و نجات رژیم ضد بشری اش از سرنگونی توسط مردم ایران  رو به اعدام زندانیان سیاسی آورده است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، اعدام زندانیان سیاسی را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران می خواهد که با اقدامات عملی همانند ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوندها به شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوی اعدام های بیشتر را در ایران  بگیرد


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 
۲۴ تیر ماه   ۹۹ برابر با  ۱۴ ژولای ۲۰۲۰

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
دبیر کل سازمان ملل متحد
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين الملل 
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

۱۳۹۹ تیر ۲۲, یکشنبه

زندانی سیاسی افسانه جعفری پناه در شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی در زندان قرچک ورامین

بنابه گزارشات رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» زندانی سیاسی افسانه جعفری پناه  از اعتراض کنندگان دی ماه ۱۳۹۶  در زندان مخوف قرچک ورامین در شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی نگهداری می شود.

زندانی سیاسی افسانه جعفری پناه  خرداد ماه با یورش وحشیانه ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و به شکنجه گاه وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید . بازجویان وزارت اطلاعات  ایشان را برای چندین روز در این شکنجه گاه مورد اذیت و آزار و شکنجه روحی قرار دادند.

 

زندانی سیاسی افسانه جعفری پناه  در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶  همراه با فرزندش شرکت  و نسبت به ظلم و ستم ، فقر و بی عدالتی و سرقتهای میلیاردی آخوند خامنه ای ضدبشر و سایر آخوندها اعتراض نمود. او چندین ماه بعد در مهرماه ۱۳۹۷  توسط شکنجه گران وزارت اطلاعات دستگیر شد.
با پرونده سازی توسط بازجویان وزارت اطلاعات پرونده او  به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که صلواتی مسئول آن است منتقل شد.
فرزند وی نیز با اتهام سازی و پرونده سازی بازجویان مواجه است.

لازم به یادآوری است که در جریان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که بیش از ۱۰۰ شهر کشور را فرا گرفت ،ولی فقیه علی خامنه ای بجای پاسخ منطقی دادن به خواسته های بحق مردم ایران، به سپاه  پاسداران خویش دستور شلیک گلوله داد تا مردم معترض را به گلوله ببندند که تعداد بیشماری از معترضین با گلوله پاسداران ولایت فقیه جان خویش را نثار آزادی مردم ایران نمودند ، هزاران نفر دستگیر و به شکنجه گاه های ولی فقیه منتقل شدند و مورد شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند، برای آنها پرونده سازی شد ، کسانی که شاغل بودند از محل کار خویش اخراج شدند و همچنان با اعتراض کنندگان با کین و حقد غیر انسانی برخورد می کنند. 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زندانی نمودن زندانی سیاسی افسانه جعفری پناه که به خاطر احقاق حقوق خویش اعتراض نموده است  رامحکوم  می کند و خواهان آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران است واز دبیر کل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران می خواهد برای آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران اقدام عاجل نماید. 

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۲۲ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ ژولای ۲۰۲۰

گزارش به سازمانهاي زير ارسال گرديد:
دبیر کل سازمان ملل متحد
كميسرعالى حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
سازمان عفو بين الملل 
@hrdai1
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد

دامه یافتن اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری و در سطح شهر شوش

بنابه گزارشات رسیده به« فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» اعتراضات گسترده کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری و در سطح شهر شوش برای احقاق حقوق خویش وارد چهارمین هفته خویش شد.

روز یکشنبه ۲۲ تیر ماه کارگران نیشکر هفت تپه  برای بیست و هشتمین روز متوالی دست به اعتراضات گسترده در سطح شهر شوش زدند. آنها ابتدا در مقابل فرمانداری شهر دست به تجمع زدند و تعدادی از کارگران تاکید بر ادامه اعتراضات خویش تا رسیدن  حقوقشان به سخنرانی پرداختند. سپس از فرمانداری بسوی سطح شهر شوش دست به راهپیمائی زدند و اقدام به سر دادن شعارهایی نمودند و خواهان برآورده شدند خواسته های خویش شدند که از جمله آنها پرداخت حقوق معوقه ۳ ماه اخیر بود.
در طی این اعتراضات تعدادی از گشاورزان منطقه با در دست داشتند پلاکاردهایی حمایت خود را از خواسته های به حق کارگران اعلام نمودند. همچنین اقشار مختلف مردم شهر شوش از اعتراضات کارگران به اشکال مختلف حمایت می کردند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، حمایت کامل خویش را از خواسته های  کارگران نیشکر هفت تپه اعلام میدارد و از تمامی اقشار جامعه در ایران  خواستار حمایت از خواسته های به حق کارگران نیشکر هفت تپه است.  

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
۲۲ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ ژولای ۲۰۲۰


@hrdai1
telegram me/hrdai
Tel.:0031620720193
طبق قوانين كپي رايت استفاده از گزارشات فعالين حقوق بشر و دمكراسى در ايران در صورت ذکر منبع بلامانع می باشد