۱۳۸۹ بهمن ۱۱, دوشنبه

وزارت اطلاعات از تحویل دادن پیکر جانباختۀ راه آزادی زهرا بهرامی به خانواده اش خوداری می کند


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وزارت اطلاعات پیکر زندانی سیاسی زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی را حاضر نیست به خانواده اش تحویل دهد.
روز دوشنبه 11 بهمن ماه فرزند خانم بهرامی برای تحویل گرفتن پیکر مادرش به اجرای احکام و سایر ارگانها مراجعه کردند و خواستار تحویل گرفتن پیکیر مادرش بود ولی وزارت اطلاعات از تحویل دادن پیکر زنده یاد زهرا بهرامی خوداری می کند.
زنده یاد زهرا بهرامی جمعه شب 8 بهمن ماه تحت عنوان اینکه باید در مسجد زندان استراحت کند او را از بند متادون خارج کردند و نیمه های شب به او گفته شد که می خواهند حکم اعدامش را اجرا کنند . به او کاغذ و قلمی داده شد تا وصیت نامه خود را بنویسید.خانم بهرامی ابتدا از شنیدن خبر اجرای حکم جنایتکارانۀ اعدام شوکه شده بود. اما هنگامی که به پای چوبۀ دار برده می شد از روحیۀ بالایی برخودار بود.
از طرفی دیگر صبح روز جمعه 8 بهمن ماه بازجویان وزارت اطلاعات بنفشه نایب پور فرزند خانم بهرامی را احضار کردند و او را مورد تهدید و تحت فشار قرار دادند که از مصاحبه با رسانه ها و فعالین حقوق بشری خوداری نماید در غیر این صورت بازداشت خواهد شد. بازجویان وزارت اطلاعات از فرزند خانم بهرامی می خواهند که لوازم شخصی بازمانده از مادرش را به آنها تحویل دهد و زمانی که با مخالفت او مواجه می شوند فرزندش را مورد تهدید قرار می دهند. بازجویان وزارت اطلاعات در انتها به او شماره حساب بانکی می دهند که باید لوازم شخصی بازمانده از مادرش را بصورت نقدی به آن حساب واریز نماید.
جان باختۀ راه آزادی زهرا بهرامی در حالی اعدام شد که پروسۀ نمایشی به اصطلاح قضایی او هنوز به پایان نرسیده بود. اتهامات سیاسی که به خاطر آن خانم بهرامی دستگیر و بیش از 10 ماه در بندهای سپاه زندان گوهردشت کرج و 209 بسر برده بود و در طی این مدت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت تا او را وادار به اعترافات تلویزیونی نمایند. یکی ازاتهامات رذیلانه و غیر انسانی که علیه این زندانی سیاسی بکار برده شد متهم کردن او به داشتن موادر مخدر بود.این مسئله پس از توجه دولت و رسانه های هلند و سازمانهای حقوق بشری نسبت به شرایط غیر انسانی خانم بهرامی عنوان گردید .در صورتیکه بازجویان وزارت اطلاعات پیش از این در مصاحبۀ تلویزیونی که از او گرفته قبودند و در تلویزیون دولتی پخش گردید عمده تمرکز آنها روی فعالیتهای سیاسی این زندانی سیاسی بود.
سیاست سرکوب خونین مردم ایران ،اعدام زندانیان سیاسی،اعدام های گروهی،اعدام نوجوانان توسط ولی فقیه علی خامنه ای تصمیم گیری می شود و توسط صادق لاریجانی رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه ،وزارت اطلاعات و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود. تنها در طی 4 هفتۀ گذشته طبق آمار رسمی منتشر شدۀ دولتی بیش از 90 نفر با تایید صادق لاریجانی اعدام شدند در صورتیکه با احتساب آمارهای غیر دولتی آمار اعدام ها بسا فراتر ازآن می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام جان باختۀ راه آزادی ،عدم تحویل پیکر او و مورد تهدید قرار دادن خانوادۀ وی را محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خوستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
11 بهمن 1389 برابر با 31 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

دستور سرکوب زندانیان سیاسی توسط شورای عالی امنیت و وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" دستور سرکوب زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج توسط شورای عالی امنیت و وزارت اطلاعات صورت می گیرد.
زندانیان سیاسی سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج که بیش از 60 نفری می باشند و در این سالن کاملا ایزوله شده اند از داشتن ارتباط تلفنی و ملاقات با خانواده هایشان محروم هستند. رئیس بند4 فردی بنام تالیوردی همراه با پاسداربندها که شکنجه و ضرب وشتم و ایجاد محدیودیتهای غیر انسانی را علیه زندانیان سیاسی به اجرا در می آورد به زندانیان سیاسی اعلام کرده اند که مسئولیت این بند در دست شواری عالی امنیت و وزارت اطلاعات می باشد و من مجری دستورات آنها هستم.
شرایط و وضعیت زندانیان سیاسی در این سالن طاقت فرسا و غیر انسانی است . فشارها و اذیت و آزارها و محدودیتها روز به روز شدت می یابد. زندانیان سیاسی بیمار که در شرایط حاد و بعضی از آنها در آستانۀ مرگ هستند از درمان محروم شده اند. زندانی سیاسی محسن دکمه چی بازاری خوشنام و شناخته شدۀ بازار تهران که به دلیل کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و حضور فرزندش در قرارگاه اشرف دستگیر و زندانی شده است. بدلیل تاخیر 5 ماه در درمانش، دچار سرطان لوزالمعده پیشرفته شده است.بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی که به عنوان دادستان، تقاضا کننده اعدام برای زندانیان سیاسی در تهران است بیش از 4 ماه مانع درمان وی شدند و هنگامی که به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت پزشکان اعلام کردند عمل جراحی وی بدلیل عدم انتقال به موقع و پیشرفت سرطان ناموفق بوده است و می بایست تحت عمل شیمی درمانی قرار گیرد. اما بازجویان وزارت اطلاعات ادامۀ درمان وی را متوقف کردند و او را به زندان اوین منتقل نمودند و در حالی که در شرایط وخیم جسمی بسر می برد او را در سلول با دردهای جانکاه رها کردند. بازجویان وزارت اطلاعات به این هم اکتفا ننمودند و او را به سالن 12 بند 4 که کاملا ایزوله است و زندانیان ممنوع درمان هستند منتقل کردند او در شرایط حاد جسمی است و خطر مرگ جان وی را تهدید می کند.
زندانیان سیاسی دیگری در شرایط حاد جسمی بسر می برند که از جملۀ آنها ؛ زندانیان سیاسی مشاالله حائری،منصور اسالو می باشند.
زندانیان سیاسی این سالن کاملا ایزوله و دارای شرایط طاقت فرسا مانند؛ قطع درمان ،قطع هواخوری ،محصور و محدود کردن آنها،قطع ارتباطات تلفنی و ملاقاتها، غیر استفاده بودن سرویسهای بهداشتی و حمام ها،یورش وحشیانه گارد زندان به درون سلولهای زندانیان سیاسی و تخریب حداقل وسایل آنها که تحت فرماندهی فردی بنام فرجی جانشین اطلاعات زندان و ده ها مورد دیگر می باشد.
از طرفی دیگر زندانیان سیاسی افشین بایمانی ،شهرام پور منصوری ومهدی زالیه برای ایجاد رعب و وحشت در میان زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی منتقل شده اند و از وضعیت و شرایط آنها هیچ خبری در دست نیست.
شورای عالی امنیت که مسئول آن جلیلی است و وزارت اطلاعات مسئولیت زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج را به عهده گرفته اند. آنها دستور دهندگان اصلی ایجاد شرایط طاقت فرسا ،قرون وسطایی و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی هستند. این موضوع را تالیوردی رئیس بند 4 و مجری دستورات ضدبشری آنها به زندانیان سیاسی اعلام کرده است .شورای عالی امنیت مجری سیاستهای سرکوبگرانه و خونین ولی فقیه علی خامنه ای علیه مردم و زندانیان سیاسی در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،سونامی اعدام و سرکوب وحشیانۀ زندانیان سیاسی در ایران را محکوم می کند و برای نجات جان زندانیان سیاسی که در آستانۀ مرگ هستند استمداد می طلبد.از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین الملی خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
11 بهمن 1389 برابر با 31 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

خطر جدی اجرای حکم اعدام، جان زندانی سیاسی لقمان مرادی هموطن کرد ما را تهدید می کند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ظهر روز یکشنبه 10 بهمن ماه زندانی سیاسی لقمان مرادی از سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج خارج و به نقطۀ نامعلومی منتقل گردید و تا لحظۀ انتشار این خبر هنوز به بند بازگردانده نشده است . زندانی سیاسی لقمان مرادی اخیرا توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ محکوم به اعدام شده است ولی هنوز این حکم رسما به او و وکیلش ابلاغ نگردیده و همچنین در این حکم ضدبشری تجدید نظری صورت نگرفته است.
خطر جدی اجرای حکم ضدبشری اعدام جان این زندانی سیاسی را تهدید می کند و تمام شواهد حاکی از احتمال اجرای حکم اعدام می باشد.
لازم به یاد اوری است که زندانیان سیاسی لقمان و زانیار مرادی در مرداد ماه 1388 در شهر مریوان دستگیر شدند و ماه ها در شکنجه گاه وزارت اطلاعات در زندان سنندج تحت شکنجه های شدید جسمی،روحی و تهدید به شکنجه های جنسی قرار داشتند تا وادار به اعتراف در مقابل دوربین تلویزیون شوند. بازجویان وزارت اطلاعات صحنه سازیهای مختلفی علیه آنها بکار بردند تا زمینۀ صدور حکم اعدام آنها را فراهم نمایند.پس از ماه ها بازجویی و شکنجه آنها رابه بند 209 زندان اوین منتقل کردند و در شعبۀ 15 دادگاه انقلاب توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ محاکمه و محکوم به مرگ شدند. سپس آنها را به زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای نجات جان این زندانی سیاسی که در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
10 بهمن 1389 برابر با 30 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

اجرای حکم جنایتکارانه و ضدبشری اعدام علیه یکی از زنان دستگیر شده روز عاشورا


بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز شنبه 9 بهمن ماه زندانیان سیاسی زهرا بهرامی از دستگیر شدگان اعتراضات گسترده و خونین روز عاشورا بدستور قوۀ قضاییه رژیم ولی فقیه اعدام شد .خانم بهرامی اولین زن زندانی سیاسی روز عاشورا است که حکم ضد بشری اعدام در مورد او به اجرا در می آید. زندانی سیاسی زهرا بهرامی بدون اطلاع خانواده اش و امکان آخرین وداع با آنها اعدام شد.
زنده یاد زهرا بهرامی در جریان اعتراضات گسترده عاشورا دستگیر شد ولی وقتی که دولت و رسانه های هلند و سازمانهای حقوق بشری نسبت به دستگیری وشکنجه و احتمال صدور حکم اعدام او اعتراض کردند بازجویان وزارت اطلاعات او را زیر شکنجه های وحشیانه قرار دادند تا وی را وادار به اعتراف به حمل و داشتن مواد مخدر کنند و برای توجیه این اعترافات اقدام به صحنه سازی و فیلم برداری از خانم زهرا بهرامی نمودند، و این فیلم ها را در اختیار دولت و رسانه های هلند قرار دادند تا این جنایت را توجیه کنند ولی دولت هلند و رسانه ها به این عمل فریبکارانۀ آنها پی بردند.
خانم بهرامی در حالی اعدام شد که بنابه قوانین رژیم ولی فقیه علی خامنه ای حکم باید به تایید داستان کل می رسید و بعد از آن به کمسیون عفو و بخشش ارجاع داده می شد از طرفی دیگر هنوز محاکمات او به پایان نرسیده و به اتهامات سیاسی وی رسیدگی نشده بود.
زنده یاد زهرا بهرامی در جریان اعتراضات گسترده و خونین روز عاشورا دستگیر شد وبه بند سپاه زندان گوهردشت کرج که در دست بازجویان وزارت اطلاعات است به مدت یک ماه مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. سپس او را به سلولهای انفرادی بند209 اوین منتقل کردند و شکنجه های جسمی و روحی شدیدی علیه او بکار بردند تا وادار به اعترا ف علیه خود شود.زنده یاد زهرا بهرامی بیش از 10 ماه در بند مخوف 209 بسر برد و دلیل بسر بردن طولانی او در بند 209 وجود آثار شکنجه بر بدن وی بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام جنایتکارانه و ضد بشری یکی از دستگیر شدگان روز عاشورا را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
09 بهمن 1389 برابر با 29 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

در گیری شدید بین زندانیان بند1 و گارد زندان و به تصرف در آوردن کامل سالن 1


بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"مقاومت زندانیان بند 1 زندان گوهردشت کرج در برابر یورش و حشیانه و غیر انسانی پاسداربندها و گارد زندان منجر به فراری دادن آنها گردید وسالن 1 بند 1 کامل به کنترل زندانیان در آمد.
پنجشنبه 7 بهمن ماه حوالی ساعت 21:00 زندانی مجید میر صادقی 26 ساله بدلیل بیماری و شرایط بد جسمی از پاسداربندها تقاضای انتقال به بهداری زندان می کند ولی با توهین و ضرب وشتم پاسداربندها مواجه می شود. این جوان زندانی در حالی که از درد رنج می برد نسبت به رفتار پاسدار بندها اعتراض نمود. افسر پاسدار میرزا آقای با باتون برقی به سمت وی حمله نمود و او را مورد ضرب وشتم قرار داد ولی او اقدام به دفاع از خود نمود.همزمان سایر پاسداربندها به سوی این جوان زندانی یورش بردند و او را آماج باتون های خود قرار دادند و قصد انتقال وی را به سلولهای انفرادی داشتند.
زندانیان بند 1 نسبت به رفتار وحشیانه پاسداربندها اعتراض نمودند و خواستار متوقف کردن ضرب و شتم و انتقال او به بهداری و درمان وی شدند.افسر پاسدار میرزا آقایی و سایر پاسداربندها به سوی زندانیان یورش بردند و شروع به ضرب وشتم آنها نمودند که با مقاومت گسترده زندانیان مواجه شدند و درگیری شدید بین آنها روی داد و منجر به فرار آنها از بند گردید.
مدتی بعد گارد زندان همراه با پاسداربندها قصد ورود و ضرب وشتم زندانیان را داشتند که با مقاومت زندانیان مواجه شدند و در ورودی بند درگیری شدیدی روی داد،گارد زندان و پاسداربندها پس از کوشمالی از بند متواری شدند. زندانیان درب بند را بستند و بند را در اختیار کامل خود گرفتند.زدوخوردها و درگیری تا مدت طولانی ادامه داشت.
افسر جانشین زندان همراه با تعدادی از پاسداربندها و گارد زندان با زندانیان مذاکره کردند و قول دادند که به خواسته های آنها رسیدگی نمایند.افسر جانشین به آنها قول داد که آقای میر صادقی را برای درمان به بهداری منتقل می کند ولی وقتی که زندانی میر صادقی برای انتقال به بهداری به آنها مراجع کرد او را دستگیر و وحشیانه در مقابل چشمان سایر زندانیان مورد ضرب وشتم قرار دادن و به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی منتقل کردند.برای مدتی طولانی صدای شکنجه این زندان به گوش می رسید. وضعیت بند 1 بحرانی است .تا به حال زندانیان بند 1 چندین بار در اعتراض به شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی اقدام به در دست گرفتن بند نموده اند.
زندانی مجید میر صادقی توسط افسر پاسدار میرزا آقایی و پاسداربند مرادی و بیات مورد شکنجه قرار گرفتند. میرزا آقایی شکنجه گر معروف سلولهای انفرادی بند 1 می باشد که در شکنجه و تجاوز و شکستن دست و پای زندانیان مانند بهرام تصویری ومحسن بیک دلی و ده ها زندانی دیگر شرکت داشت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
08 بهمن 1389 برابر با 28 ژانویه 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

شیوۀ جدید سرکوب ،همراهی پاسداربندها با زندانیان سیاسی بیمار


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز پنجشنبه 7 بهمن ماه وضعیت جسمی زندانی سیاسی ارژنگ داودی بدلیل شرایط سخت و غیر انسانی در سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج به وخامت گرایید و برای مدت کوتاهی با همراهی پاسداربندها به بهداری زندان منتقل شد.
همراهی پاسدار بندها با زندانیان سیاسی به بهداری زندان، شیوۀ جدید وزارت اطلاعات برای کنترل شدید زندانیان سیاسی می باشد تا زندانیان سیاسی نتوانند با سایر زندانیان در بهداری زندان ارتباط برقرار کنند و وضعیت وشرایط خود را با آنها در میان بگذارند.
وضعیت جسمی زندانی سیاسی ارژنگ داودی همچنان حاد می باشد ولی وزارت اطلاعات مانع درمان جدی او است.
تعدادی از بازجویان وزارت اطلاعات برای تشدید فشار و اذیت وآزار و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در زندان مستقر شده اند.فردی که فشارها و اذیت وآزارها را علیه زندانیان سیاسی به اجرا در می آورد فرجی جانشین اطلاعات زندان گوهردشت کرج می باشد. این فرد از زمان انتقال زندانیان سیاسی به سالن 12 بطور متمرکز زندانیان سیاسی را مورد تهدید،تحت فشارهای غیر انسانی و محدودیتهای مختلف قرار می دهد.
فرجی نژاد از شکنجه گران معروف زندان گوهردشت کرج می باشد و ما بارها گزارشهای مستندی در مورد شکنجه های ضدبشری وی علیه زندانیان انتشار داده بودیم. این جنایتکار علیه بشریت در قتل ،تجاوز جنسی،استعمال باتون،شکستن دست و پای زندانیان و شکنجه های که منجر به ناقص کردند اعضای بند زندانیان می شود نقش دارد.
صادق لاریجانی منصوب ولی فقیه علی خامنه ای و وزارت اطلاعات دستور ایجاد شرایط غیر انسانی و محدودیتهای سخت علیه زندانیان سیاسی را صادر کرده اند و سازمان زندانها و شکنجه گران وزارت اطلاعات در حال اجرای دستورات ضدبشری آنها علیه زندانیان سیاسی در سالن 12 بند 4 می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
08 بهمن 1389 برابر با 28 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

اعتراض خانواده های زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج نسبت به شرایط غیر انسانی علیه عزیزانشان


بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز پنجشنبه 7 بهمن ماه خانواده های زندانیان سیاسی برای ملاقات با عزیزانشان به زندان گوهردشت کرج مراجعه کردند ولی متوجه شدند ملاقاتهای حضوری به کابینی تبدیل شده است تعدادی از آنها در اعتراض به تشدید فشارها و محدودیتها علیه زندانیان سیاسی اعتراض نمودند و از رفتن به ملاقات کابینی خوداری کردند .
میرزایی یکی از مسئولین سالن ملاقات با تهدید و برخوردهای غیر انسانی سعی داشت که مانع گسترش اعتراضات خانواده ها شود ولی خانواده ها به اعتراضات خود ادامه می دادند و خواستار پایان دادن به اذیت و آزارها و محدودیتهای غیر انسانی علیه عزیزانشان بودند.
صادق لاریجانی رئیس منصوب ولی فقیه در قوۀ قضایی و وزارت اطلاعات سعی دارند تجربۀ ضدبشری سرکوب زندانیان سیاسی بند 350 را در این بند به اجرا در آورند و برای زندانیان سیاسی شرایط زندان در زندان ایجاد کنند.طرح سرکوب جنایتکارانه قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات با مقاومت شدید زندانیان سیاسی مواجه شده است و زندانیان سیاسی تهدید کرده اند در صورت پایان نیافتن این شرایط دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
همزمان تعداد زیادی از خانواده ها پس از مطلع شدن از این شرایط مراجعات خود را به ارگانهای رژیم شدت بخشیده اند و اعلام نموده اند در صورت پایان ندادن به این شرایط غیر انسانی اعتراضات خود را به اشکال مختلف نشان خواهند داد.
لازم به یادآوری است روز یکشنبه 3 بهمن ماه تمامی زندانیان سیاسی بند های مختلف را به سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت منتقل کردند.شرایط این بند غیر انسانی است. زندانیان سیاسی تحت فشارها و محدودیتهای زیادی قرار دارند که از جملۀ آنها ، قطع تماس تلفنی با خانواده هایشان،قطع ملاقاتهای حضوری،قطع وسایل گرمایی سالن،شکسته بودن اکثر شیشه های سلولها،قطع بودن آب گرم حمام ها،غیر قابل استفاده و بسیار کثیف بودن سرویسهای بهداشتی و حمام ها، قطع امکانات درمانی،وضعیت بسیار بد و تقریبا غیر قابل استفاده بودن غذای زندان،عدم وجود امکان خرید از فروشکاه بند،قطع کامل ارتباط آنها با درون و برون از زندان و موارد متعدد دیگرمی باشد.
تصمیم گیری در مورد سرکوب خونین مردم ایران،اعدام زندانیان سیاسی،اعدام های گروهی و اعدام نوجوانان و ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی برای زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای تحت عنوان (مدیریت فتنه) گرفته می شود و توسط منصوب وی در قوۀ قضاییه صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت ،وزارت اطلاعات و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود.تصمیمات فوق از مصادیق جنایت علیه بشریت می باشد
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط قرون وسطایی و طاقت فرسا و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را به عنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
07 بهمن 1389 برابر با 27 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

وزارت اطلاعات و دادستانی تهران از تحویل دادن پیکیر 2 جانباختۀ راه آزادی مردم ایران خوداری می کنند


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از تحویل دادن پیکیر جانباختگان راه آزادی مردم ایران جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی سر باز می زند و خانواده های آنها را از ارگانی به ارگان دیگر احاله می دهند.
برای سومین روز متوالی ،صبح روز یکشنبه 6 بهمن ماه خانواده کاظمی و حاج آقایی برای تحویل گرفتن پیکر عزیزانشان به دادستانی تهران مراجعه کردند و خواستار تحویل گرفتن پیکر آنها شدند ولی دادستانی آنها را به زندان اوین فرستاد تا برای تحویل گیری آنجا اقدام نمایند.خانواده ها وقتی که به زندان اوین مراجعه کردند کسی پاسخگوی آنها نبود و به آنها گفته شد که به اجرای احکام دادگاه انقلاب مراجعه کنند.این 2 خانواده علیرغم شرایط سخت و دردناک عطفی از دست دادن عزیزانشان به اجرای احکام مراجعه کردند. آنجا به آنها بطور ضمنی گفته شد که قصد ندارند پیکرآنها را تحویل دهند و مجددا آنها را به دادستانی احاله دادند.
عباس جعفری دولت آبادی از جنایتکاران علیه بشریت و مجری دستورات ولی فقیه علی خامنه ای برای سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای تهران از روبرو شدن با خانواده ها سر بازد و کسی از دادستانی حاضر نشد به این خانواده ها پاسخی دهد و مجددا آنها را به اوین احاله دادند. در هر کدام از این مراکزبطور ضمنی به آنها گفته می شد که خودمان انجام میدهیم و به شما اطلاع خواهیم داد.
خانواده های آقای کاظمی و حاج آقایی از برگزاری مراسم برای عزیزانشان منع شدند ولی مردم تهران و شهرستانها در دسته های مختلف برای گفتن تسلیت و ادای احترام به منازل آنها مراجع می کنند
یکی ازشیوه های غیر انسانی برای شکنجۀ روحی خانواده های زندانیان سیاسی که عزیزان آنها بی گناه اعدام می شوند عدم دادن اجازۀ آخرین دیدار با عزیزانشان و همچنین عدم تحویل دادن پیکیر آنها به خانواده هایشان می باشد تا از این طریق شکنجه های روحی و حق آخرین دیدار را از آنها سلب نمایند. این شیوۀ ضد بشری فقط توسط رژیم و لی فقیه علی خامنه ای در ایران به بکار برده می شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، بدعت گذاری غیر انسانی رژیم ولی فقیه که مانع آخرین دیدار با عزیزانشان و عدم تحویل دادن پیکر زندانیان سیاسی اعدام شده به خانواده هایشان را محکوم می کند و از وجدانهای بیدار جهانی خواستار اعتراض به شیوه های ضد بشری رژیم ولی فقیه علیه مردم ایران است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
06 بهمن 1389 برابر با 26 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

ایجاد شرایط طاقت فرسا و قرون وسطایی علیه زندانیان سیاسی اسیر در زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" شرایط قرون وسطایی ، ضد بشری و محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به مرحلۀ طاقت فرسایی رسیده است.
از روز یکشنبه 3 بهمن ماه بطور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تمامی زندانیان سیاسی بند های مختلف زندان گوهردشت کرج به سالن 12 بند 4 این زندان منتقل شدند. تعداد زندانیان که در حال حاضر در این سالن نگهداری می شوند 60 نفر می باشند.
سالن 12 درطبقۀ همکف بند 4 زندان گوهردشت کرج قرار دارد که پیش از این زندانیان نوجوان و جوان در آن نگهداری می شدند. این سالن دارای محیطی بسته است و هیچگونه ارتباطی با سایر سالنها (طبقات دیگر)ندارد.این سالن تشکیل شده از یک کریدور که در دو طرف آن سلولها قرار دارند.دربهای هر دو سوی کریدور بسته است. اکثر سلولهای آن فاقد لامپ روشنایی است و زندانیان در تاریکی بسر می برند،سرویسهای بهداشتی و حمام های آن خراب و به لحاظ بهداشتی غیر قابل استفاده می باشد ، بوی فاضلاب آن باعث اذیت وآزار زندانیان سیاسی است ، آب گرم حمام های آن قطع است و زندانیان ناچارند که با آب سرد استحمام نمایند.وضعیت بهداشتی سالن وحشتناک می باشد. وسایل گرمایی سالن قطع ماست و زندانیان در سرمای شدید بسر می برند.ارتباط تلفنی زندانیان سیاسی با خانواده هایشان قطع می باشد و از روز انتقال آنها خانواده ها هیچگونه ملاقاتی با عزیزانشان نداشتند.
وضعیت غذای زندانیان سیاسی به لحاظ کیفی و کمی غیر قابل استفاده می باشد.زندانیان سیاسی پیش از این، حداقل نیازهای غذایی خود را با خرید بیسکویت،میوه و غیره از فروشگاه بند تامین می کردند ولی با انتقال آنها به این سالن این امکان از آنها سلب شده است.
اکثر زندانیان سیاسی در اثر شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات و عدم وجود مواد پروتیئنی کافی ،نبود سبزی و میوجات از سوء تغذیه رنج می برند و دچار ناراحتیهای حاد جسمی مانند ؛ناراحتی قلبی،تنفسی،فشار خون،گوارشی و غیره می باشند و از زمان انتقال آنها به این سالن مراجعه به بهداری زندان برای گرفتن دارو ممنوع شده است.
پاسداربندها و مامورین زندان از حضور در سالن و روبرو شدن با زندانیان سیاسی خوداری می کنند و عملا هیچگونه تماسی بین زندانیان سیاسی و زندانبانها صورت نمی گیرد.
شرایط ایجاد شده در سالنی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند اند یادآور شرایط قرون وسطایی و ضدبشری دهۀ 60 می باشد.
تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی که از شهرستانها برای ملاقات به زندان گوهردشت کرج مراجعه کرده اند به آنها گفته شده است سالنی که زندانیان سیاسی درآن نگهداری می شوند در دست وزارت اطلاعات می باشد و ما دیگر تصمیم گیرنده نیستیم.
تصمیم گیری در مورد سرکوب خونین مردم ایران،اعدام زندانیان سیاسی،اعدام های گروهی و اعدام نوجوانان و ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی برای زندانیان سیاسی توسط ولی فقیه علی خامنه ای تحت عنوان (مدیریت فتنه) گرفته می شود و توسط منصوب وی در قوۀ قضاییه صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت ،وزارت اطلاعات و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود.تصمیم گیری و به اجرا گذاشتن جنایت علیه بشریت در ایران طبق قوانین بین المللی قابل پیگرد و شامل مجازاتهای سنگین می باشد.
هدف از اعدام زندانیان سیاسی،اعدام های گروهی و لاینقطع حتی در ماه ها و روزهایی که اسلام آن را حرام کرده است و تشدید اعمال ضدبشری و محدودیتها علیه زندانیان سیاسی بخاطر پاسخ ندادن به خواستهای به حق مردم ایران و ایجاد فضای رعب و وحشت در بین آنها صورت می گیرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط قرون وسطایی و طاقت فرسا و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را به عنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از دبیر کل سازمان ملل،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات فوری برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
06 بهمن 1389 برابر با 26 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

برگزاری مراسم گرامیداشت 2 جانباختۀ راه آزادی در بند 350 زندان اوین


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین مراسم گرامیداشت 2 جانباختۀ راه آزادی که روز گذشته در زندان اوین اعدام شدند برگزار نمودند.
روز دوشنبه 4 بهمن ماه وقتی که خبر اجرای حکم اعدام ضدبشری زندانیان سیاسی محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی در بند انتشار یافت موجی از خشم و ناراحتی بند را فراگرفته بود .علیرغم اینکه روز ملاقات زندانیان سیاسی بود، زندانیان سیاسی بند 350 در سلول این 2 جانباختۀ راه آزادی مردم ایران جمع شدند و با حداقل امکانات موجود خود لوازم مورد نیاز برای مراسم مانند حلوا و غیره را آماده نمودند. زندانیان سیاسی بند 350 و یاد وخاطرۀ همبندیان شهیدشان را گرامی داشتند.
علیرغم فضای امنیتی شدید در بند 350 و مطلع شدن پاسداربندها از برگزاری مراسم گرامیداشت این دو شهید، به دلیل خشم و نفرتی که در میان زندانیان سیاسی نسبت به این عمل ضدبشری وجود داشتند جرائت دخالت و واکنش از آنها سلب شده بود و مراسم برای مدتی در بند ادامه داشت در پایان مراسم ترانۀ مرغ سحر بطور دسته جمعی توسط زندانیان سیاسی خوانده شد.
طی هفتۀ گذشته پاسداربندها 2 بار آنها را از بند 350 خارج نمودند. بار آخر روز یکشنبه 3 بهمن ماه، هنگامی که آنها را از بند 350 خارج می کردند بدلیل ترس از واکنش سایر زندانیان سیاسی به دروغ به آنها اعلام کردند که آقای کاظمی را به بهداری منتقل می کنند و آقای حاج آقایی را برای محاکمه به دادگاه می برند. ولی هر 2 جانباخته راه آزادی از عمل آنها آگاه شده بودند و می دانستند که برای اجرای حکم اعدام برده می شوند. آنها هنگام ترک بند از همبندیانشان مصرانه می خواستند که بعد از اعدام از گریه خوداری کنند و ترانۀ مرغ سحر که شب قبل از انتقال به سلولهای انفرادی جهت اعدام به صورت دسته جمعی خوانده بودند را بخوانند.
از طرفی دیگر روز گذشته هنگام ملاقات فضای عاطفی و احساسی شدیدی در میان زندانیان سیاسی و خانواده ها حاکم بود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
05 بهمن 1389 برابر با 25 ژانویه 2011http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

عدم تحویل دهی پیکر جانباختگان راه آزادی و ممانعت از برگزاری مراسم گرامیداشت آنها


بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"پلیس امنیت خانواده 2 جانباخته راه آزادی مردم ایران را تحت فشار و مورد تهدید قرار داده است که از برگزاری مراسم گرامیداشت خوداری نمایند و از تحویل دهی پیکر آنها ممانعت میکنند.
غروب روز دوشنبه 4 بهمن ماه خانواده آقای کاظمی به پلیس امنیت احضار شدند و در مقابل آنها برگه ای مبنی بر تعهد کتبی قرار دادند تا از برگزاری هرگونه مراسم گرامیداشت خوداری کنند.پلیس امنیت همچنین تاکید کرده اند که از نصب عکس شهیدان و نصب هرگونه پلاکارد خوداری کنند در غیر این صورت تبعات آن را خواهند دید.
خانواده آقای کاظمی در حال حاضر مراسم گرامیداشت عزیزشان را در منزل برگزار می کنند و قصد دارند در روزهای آینده پس از دریافت پیکر شهید راه آزادی مراسمی گسترده ای برگزار نمایند. از روز گذشته تا لحظۀ انتشار این گزارش منزل آنها مملو از جمعیت است . مردم گروه گروه به منزل آنها مراجعه می کنند و یاد و خاطرۀ این دو جانباختۀ راه آزادی را گرامی می دارند.
مامورین وزارت اطلاعات در اطراف منازل آنها پرسه می زنند و با تهدید و مزاحمت سعی دارند که از رفتن مردم به منازل آنها جلوگیری نمایند که در چند مورد منجر به اعتراض مردم نسبت به برخوردهای غیر انسانی آنها شده است.
مردم تهران و شهرستانها که از اقشار مختلف می باشند در این مراسم حضور دارند ولی حضور دانشجویان بیش از همه قابل توجه است.موجی از نفرت و خشم بر مردم حاکم است .
به نقل و قول از همبندیان این دو شهید گفته شده هنگامی که زنده یادان جعفر کاظمی ومحمد علی حاج آقای برای اجرای حکم جنایتکاران اعدام برده می شدند فضای عاطفی بسیار سختی در بند 350 حاکم شده بود و خشم تمام وجود همبندیان آنها را فرا گرفته بود ولی در آخرین لحظات آقای کاظمی خطاب به هم بندیانش می گویید که نباید ناراحت شوید و گریه کنید پس از اجرای حکم اعدام ترانه مرغ سحر را بخوانید آنها با روحیه ای بالا و غیر قابل توصیف از بند 350 خارج شدند گویی که آنها را دارند آزاد میکنند.
صبح امروز خانواده آقای کاظمی به پزشک قانونی مراجع کردند و خواستار تحویل گرفتن پیکیر عزیزشان شدند ولی تحویل دهی پیکر را منوط به مجوز اجرای احکام دادگاه انقلاب نموده اند. وزارت اطلاعات مانع تحویل دهی پیکر این 2 جانباخته راه آزادی مردم ایران است.
این دو خانواده از آخرین وداع با عزیزانشان محروم شدند و در حال حاضر از تحویل دهی پیکر آنها و برگزاری مراسم که از حقوق اولیه هر انسانی است از آنها سلب شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تحت فشار قرار دادن و تهدید خانواده های جانباختگان مبنی بر عدم برگزاری مراسم گرامیداشت و عدم تحویل دادن پیکر عزیزانشان را شدیدا محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
05 بهمن 1389 برابر با 25 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

زندانی سیاسی ارژنگ داودی با پرونده سازی جدید به 14 ماه زندان محکوم شد


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز گذشته زندانی سیاسی ارژنگ داودی با پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات به 14 ماه زندان محکوم شد.
روز دوشنبه 4 بهمن ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی به شعبۀ 3 دادگاه انقلاب برده شد و توسط فردی بنام میر غفاری رئیس این شعبۀ به 14 ماه زندان محکوم شد.این پرونده اخیرا توسط بازجویان وزارت اطلاعات گشوده شده است و با اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام ، توهین به مسئولان نظام و تشویش افکار عمومی در داخل و خارج کشور علیه نظام می باشد .
زندانی سیاسی ارژنگ داودی پس از محاکمه از بند 3 به سالن 12 بند 4 منتقل شد. این سالن دارای شرایط بسیار سخت می باشد . سرویسها و حمام های آن غیر قابل استفاده است،اکثر سلولهای آن فاقد لامپ و تاریک می باشند و شرایط بهداشتی بسیار بدی را دارد.از طرفی دیگر روز گذشته تعدادی از خانواده ها برای ملاقات با عزیزانشان به زندان گوهردشت کرج مراجعه نمودند که به آنها گفته شد بند زندانیان سیاسی به وزارت اطلاعات سپرده شده است و زندان دیگر هیچ کنترلی بر آنها ندارد.از روز انتقال زندانیان سیاسی به بند 4 تمامی ارتباطات تلفنی آنها با خانواده هایشان قطع شده است و از دادن ملاقات به خانواده ها خوداری می کنند.
پرونده سازی ،نسبت دادن اتهامات دروغین و واهی و محکومیتهای سنگین و غیر انسانی توسط بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی در حالی صورت می گیرد که او نزدیگ به 8 سال است که در زندان و تحت کنترل شدید و غیر انسانی آنها قرار دارد.
در حال حاضر چند پرونده علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی گشوده شده است و همچنان باز می باشند. منزل شخصی وی که در پلمپ دادگاه انقلاب بود با حکم ولی فقیه علی خامنه ای به یکی از پاسداران زن سپرده شده است و در تصرف او می باشد.
لازم به یادآوری است که پیش از این بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات واهی و دروغین علیه فعال سندیکایی منصور اسالو و زندانی سیاسی منصور رادپور به ترتیب 1 و 5 سال زندان محکوم شدند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی جدید، نسبت دادن اتهامات دروغین ، مورد محاکمه قرار دادن و صدور احکام سنگین و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی که سالها در اسارت بسر می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سکوب زندانیان سیاسی در ایران است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
5 بهمن 1389 برابر با 25 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

محاکمۀ حامیان مادران پارک لاله (عزادار) به تعویق افتاد

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" دادگاه حامیان مادران پارک لاله ( عزادار) و فعال دانشجویی نادر احسنی به روز 23 بهمن ماه موکول شد.
روز یکشنبه 3 بهمن ماه قرار بود که حامیان مادران پارک لاله (عزادار) در شعبۀ 28 دادگاه انقلاب توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای هیئت قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 مورد محاکمه قرار گیرند.ولی جلسۀ دادگاه به روز 23 بهمن ماه به تعویق افتاد.اسامی حامیان مادران پارک لاله(عزاداری) که قرار بود مورد محاکمه قرار گیرند عبارتنداز؛ خانم ها الهام احسنی،ژیلا کرم زاده مکوندی و فاطمه رستگاری نسب می باشند.همچنین دادگاه فعال دانشجویی نادر احسنی به روز 23 بهمن به تعویق افتاد.
مادران پارک لاله (عزادار) و حامیانشان خواستار تحقق یافتن 3 خواستۀ خود می باشند و تا به حال برای دست یابی به این خواستها تعداد زیادی از آنها دستگیر،زندانی ،مورد شکنجه ، ضرب وشتم و اهانت قرار گرفته اند ولی همچنان بر خواسته های خود مصمم هستند و تا رسیدن به این خواسته ها دست از تلاش و کوشش بر نخواهند داشت.خواستهای آنها به قرار زیر می باشد:
1-لغو مجازات اعدام
2-آزای بدون قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی
3-دستگیری و مجازات آمرین و عاملین کشتارهای 32سال اخیر.

لازم به یادآوری است که حامیان مادران پارک لاله (عزادار) 19 بهمن 1388 در پی یورش شبانه مامورین وزارت اطلاعات به منازل شخصی آنها دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند و نزدیگ به 40 روز در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی قرار داده شدند. که با فشارهای گسترده بین المللی و بخصوص سازمانهای حقوق بشری جهانی مانند،عفو بین الملل،دیدبان حقوق بشر ومادران مایو وادار به آزادی آنها شدند.ولی با موج جدید اعدام ها ، احضارها ، محاکمه ها و محاکمۀ حامیان مادران پارک لاله (عزادار) سعی در ایجاد رعب و وحشت در بین مردم دارند.
در حال حاضر خانم حکیمه شکری یکی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) از 14 آذر ماه در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین بسر می برد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،شکنجه و محاکمۀ حامیان مادران پارک لاله (عزادار) را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب خونین مردم ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
4 بهمن 1389 برابر با 24 ژانویه 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل متحد

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

ضحاک ایران در یک جنایت سبعانه دیگر خون دو زندانی سیاسی را بر زمین ریخت


بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" صبح امروز زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی بدون اطلاع و وداع با خانواده هایشان اعدام شدند.
زمانیکه خانواده آقای کاظمی همانند هر هفته عازم زندان اوین بودند و خود را برای ملاقات آماده می کردند از ورود به سالن منع شدند و به آنها خبر شوک کننده اجرای حکم جنایتکاران و ضد بشری اعدام را دادند. خانواده آقای کاظمی خواستار تحویل گرفتن پیکر عزیزشان را می نمودند به آنها گفته شد بروید به پزشک قانونی و از آنجا تحویل بگیرید.
به نظر می آید که ولی فقیه علی خامنه ای دستور قتل عام تدریجی زندانیان سیاسی را صادر نموده است و هر از گاهی برای ایجاد رعب و وحشت احکام ضد بشری اعدام را به اجرا می گذارد.
شهیدان راه آزادی مردم ایران جعفر کاظمی و محمد علی آقایی سه شنبه هفتۀ گذشته به بند 209 زندان اوین برده شدند و توسط آخوندی با نام مستعار علوی از سر بازجویان وزارت اطلاعات و شکنجه گران در زندان اوین تحت فشار قرار گرفتند تا وادار به مصاحبۀ تلویزیونی شوند که با جواب قاطع رد این دو زندانی سیاسی مواجه شدند و سپس آنها را برای اجرای حکم اعدام به پای جوبۀ دار بردند ولی به دلایل نامشخصی حکم ضد بشری اعدام در آخرین لحظات به تعویق افتاد.
لازم به یادآوری است شهید راه آزادی مردم ایران جعفر کاظمی 48 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد. شغل او لیتوگراف است و لیتوگرافی تمامی کتب درسی و جزوات دانشگاه امیر کبیر را درشرکت خصوصی خود به عهده داشت او همچنین در چند سال گذشته چاپ کتب درسی این دانشگاه و سایر موسسات را به عهده داشت. زندانی سیاسی جعفر کاظمی روز 27 شهریور در میدان 7 حوض توسط 4 ماشین مامورین وزارت اطلاعات محاصره و دستگیر شد و 74 روز در سلول انفرادی بند 209 تحت شکنجه های و حشیانه جسمی و روحی قرار داشت. پرونده زندانی سیاسی جعفر کاظمی به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شد و توسط فردی بنام محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 محاکمه شد.درپرونده آقای کاظمی هیچ دلیل ومدرکی دال بر انجام عملی وجود ندارد. مقیسه ای بر مبنای اتهاماتی مانند ؛محاربه،تبلیغ علیه نظام،اقدام علیه امنیت نظام،سازماندهی دانشجویان امیر کبیر،رفت و آمد خانوادگی با زندانیان سیاسی سابق و موارد دیگروی را به اعدام محکوم کرد. محمد مقیسه ای نسبت به زندانیان سیاسی سابق کینه ای عمیق دارد و بارها این را بیان کرده است . او به آنها می گوید: شما ها را باید همان موقع اعدام می کردیم و اشتباه کردیم که چنین کاری را انجام ندادیم . این حکم توسط احمد زرگر رئیس شعبه 36 تجدید نظردادگاه انقلاب مورد تایید قرار گرفت.احمد زرگر از بازجویان دهۀ 60 می باشد و خود او در شکنجه زندانیان سیاسی شرکت داشته است. زنده یاد جعفر کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد او از سال 1360 تا اواخر سال 1369 در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،اعدام ضد بشری این دو زندانی سیاسی را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند عدم واکنش به موقع ، سکوت وبی عملی کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی باعث شده است که موج اعدام ها به نحوۀ جنون آمیزی افزایش یابد و ولی فقیه علی خامنه ای بی مهابا به خونریزی و اعدام و جنایت علیه بشریت در ایران ادامه دهد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
04 بهمن 1389 برابر با 24 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

بدستور بازجویان وزارت اطلاعات تمامی زندانیان سیاسی بند 3 به بند 4 منتقل شدند


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بدستور بازجویان وزارت اطلاعات تمامی زندانیان سیاسی بند 3 به سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج انتقال یافتند.
از صبح روز یکشنبه 3 بهمن ماه تمامی زندانیان سیاسی بند 3 معروف به بند کارگری را به سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.این سالن دارای محدویدتهای زیادی است و ارتباط آن با سایر سالنهای بند 4 بسیارمحدود می باشد.هنوز هدف از انتقال زندانیان سیاسی به این بند نامشخص است ولی به نظر می آید برای ایجاد محدودیتهای غیر انسانی و قرون وسطایی علیه زندانیان سیاسی باشد.
دستور انتقال زندانیان سیاسی به بند4 و جمع کردن آنها در سالنی خاص توسط وزارت اطلاعات و صادق لاریجانی رئیس منصوب ولی فقیه علی خامنه ای در قوۀ قضاییه می باشد که در هفته های گذشته بدستور و تایید وی ده ها نفر از زندانیان سیاسی و عادی برای ایجاد رعب و وحشت به طناب های دار سپرده شدند.
سالن 12 بند 4 معروف به سالن نوجوانان و جوانان است که نوجوانان و جوانان زندانی در آن نگهداری می شوند. 30 دی ماه آنها را بطور ناگهانی به بندهای مختلف انتقال دادند و تعدادی از آنها به بند 3 انتقال یافتند. علیرغم اینکه سن اکثر آنها بین 16 تا بالای 20 سال می باشد انتقال آنها به بندهای مختلف که مجرمین عادی و میانسال در آن نگه داری می شوند با خطر جدی اذیت وازار جنسی مواجه هستندو از هم اکنون گزارشهایی مبنی بر اذیت وآزار جنسی این نوجوانان بخصوص در بند 6 وجود دارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال زندانیان سیاسی به سالنهای خاص جهت ایجاد محدودیتهای غیر انسانی و شرایط طاقت فرسا علیه آنها را محکوم می کند و از دبیر کل کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
03 بهمن 1389 برابر با 23 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

حکم ضدبشری اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی آقایی پای چوبۀ دار متوقف شد


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز سه شنبه زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدند و تا پای چوبه های دار برده شدند ولی در آخرین لحظات اجرای حکم را متوقف کردند.
گزارشات حاکی از آن است که روز سه شنبه 28 دی ماه زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی بطور ناگهانی از بند 350 خارج و به بند 209 برده شدند و سر بازجوی اوین آخوندی بنام علوی که از شکنجه گران و تصمیم گیرندگان در باره احکام زندانیان سیاسی می باشد آنها را تحت شدیدترین فشارها قرار داد تا از آنها مصاحبۀ تلویزیونی بگیرد ولی علیرغم شکجه های روحی و جسمی از پذیرفتن مصاحبۀ تلویزیونی خوداری کردند.علوی پس از نا امید شدند از گرفتن مصاحبۀ تلویزیونی آنها را به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام انتقال داد.
لحظاتی قبل از اذان صبح روز چهارشنبه 29 دی ماه آنها را برای اجرای حکم اعدام از سلولهای انفرادی خارج کردند و به محل اجرای حکم ضدبشری اعدام بردند . همۀ مقدمات اجرای حکم ضدبشری را آماده کرده بودند ولی حوالی ساعت 06:00 به دلایل نامشخصی از اجرای حکم صرف نظر کردند و آنها را حدود ساعت 08:00 صبح 29 دی ماه به بند 350 بازگرداندند.
هنوز اهداف این صحنه سازی نامشخص می باشد و معلوم نیست که برای تست واکنش افکار عمومی داخلی و بین المللی است و یا تحت فشار روحی قرار دادن آنها برای گرفتن مصاحبه تلویزیونی که اجرای حکم ضد بشری خود را موجه جلوه دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را تهدید می کند هشدار می دهد.سکوت و بی عملی کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی تا به حال باعث شده است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بی گناه اعدام شوند. لذا از دبیر کل سازمان ملل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار انجام اقدامات عملی و فوری برای متوقف کردن کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم ولی فقیه در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
02 بهمن 1389 برابر با 22 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

شکنجه دسته جمعی جوانان زندانی بند 3 زندان گوهرداشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" شب گذشته افسرپاسدار کشیک بند 3 زندان گوهردشت جوانان زندانی را که در اعتراض به شرایط غیر انسانی به مقابله با یورش وحشیانه پاسداربندها و گارد زندان برخواسته بودند به کریدور مادر زندان بردند و آنها را برای مدت طولانی آماج باتونهای خود قرار دادند.
روز پنجشنبه 30 دی ماه حوالی ساعت 22:15 علیزاده افسر کشیک پاسدار بند3 همراه با تعداد زیادی از گارد زندان و پاسداربندها به سلولهای جوانان زندانی بند 3 یورش بردند و آنها را به کریدور مادر زندان منتقل کردند. پاسداربندها و گاردیها تونلی ساخته بودند و جوانان زندانی باید از آن تونل عبور می کردند هنگام عبور، از دو سو آماج باتون گارد زندان و پاسداربندها قرار می گرفتند این شکنجه وحشیانه و غیر انسانی چندین بار تکرارشد تا آنجا که تن جوانان زندانی زخمی و کبود گردید.
علیزاده افسر پاسدار کشیک بند 3 با عربده و داد وفریاد به آنها توهین می کرد و می گفت: ادب شدید و دیگر هوس اعتراض به سرتان نخواهد زد.
این یورش وحشیانه زیر نظر علی حاج کاظم رئیس زندان،علی محمدی معاون زندان و فرجی سرپرست اطلاعات زندان صورت گرفت. هدف از این شکنجۀ دسته جمعی ایجاد رعب و وحشت در میان زندانیان است تا زندانیان اسیر و بی دفاع نسبت به شرایط قرون وسطایی و طاقت فرسا در زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای اعتراض نکنند.
نوجوانان و جوانان زندانی روز چهارشنبه 29 دی ماه از سالن 12 معروف به سالن جوانان بند 4 به بند 3 منتقل شدند و در سرمای شدید در کریدور بند نگهداری می شدند. سن اکثر آنها بین 16 تا 20 سال می باشد اما در میان زندانیانی که سن آنها تا بیش از 40 سال است نگهداری می شوند و تهدید جدی وجود دارد که آنها مورد اذیت و آزار جنسی زندانیان خطرناک قرار گیرند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجۀ دست جمعی نوجوانان و جوانان زندانی و قرار دادن آنها در محیطی که مورد اذیت وآزار جنسی قرار می گیرند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار مداخله برای حمایت از نوجوانان و جوانان زندانی در زندانهای ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
01 بهمن 1389 برابر با 21 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه

قصدعدم شرکت فعال سندیکایی در دادگاه انقلاب، بدلیل فاقد مشروعیت قانونی و حقوقی آن


بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" فعال سندیکایی همایون جابری برای محاکمه به دادگاه انقلاب کرج احضار شد.
فعال سندیکایی همایون جابری برای محاکمه به شعبۀ 1 دادگاه انقلاب کرج احضار شده است و قرار است روز یکشنبه 3 بهمن ماه ساعت 10:30 توسط فردی بنام عاصف حسینی که تحت عنوان قاضی برای وزارت اطلاعات در این شعبه مشغول بکار است مورد محاکمه قرار گیرد. اتهامات واهی و دروغین که بازجویان وزارت اطلاعات به این فعال سندیکایی نسبت داده اند عبارتنداز؛ ارتباط با گروه های خارج از کشور و اقدام علیه امنیت نظام می باشد.
فعال سندیکایی همایون جابری نسبت به اتهامات نسبت داده شد و احظار خود به دادگاه انقلاب به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران اینگونه واکنش نشان داد:«من این دادگاه را غیر قانونی ، نامشروع و آلت دست وزارت اطلاعات میدانم و قطعا احکام غیر قانونی و نامشروع از پیش تعیین شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات می باشد به همین دلیل از شرکت در آن خوداری می کنم همانگونه که از شرکت در جلسۀ دادگاه انقلاب مورخۀ 29 آذر ماه خوداری نمودم».
از طرفی دیگر در طی روزهای گذشته بازجویان وزارت اطلاعات به منزل پدری و منزل شخصی او تماس تلفنی برقرار می کنند و آنها را تحت فشار قرار می دهند که آقای جابری باید خودش را به اداره اطلاعات کرج معرفی کند.
لازم به یاد آوری است فعال سندیکایی همایون جابری نزدیگ به 11 سال درشرکت واحد مشغول بکار بود. او در جریان اعتراضات و اعتصابات سال 1384 شرکت واحد شرکت داشت که منجر به دستگیری و بازداشت وی در سلولهای انفرادی بند 209 شد و به مدت21 ماه از کار تعلیق گردید. آقای جابری مجددا در سال 86 بدلیل اعلام همبستگی با آقای اسالو و حضور در منزل آنها دستگیر و چندین هفته در سلولهای انفرادی بند 240 قرار داشت ولی با وثیقۀ 50 میلیونی آزاد گردید.فعال سندیکایی همچنین در جریان گرامیداشت روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران در سال 88 دستگیر و چند هفته در بازداشت بسر برد و با وثیقۀ مالی سنگین آزاد شد اما به مدت 1 سال از کار تعلیق گردید. او در روز جهانی کارگر سال 89 در شعبۀ 14 دادگاه انقلاب محاکمه و به 1 سال زندان محکوم شد حکم او در شعبۀ تجدید نظر (تایید نظر) مورد تایید قرار گرفت. فعال سندیکایی همایون جابری پس از دستگیری آقای غلامرضا غلامحسینی برای پیگیری وضعیت همکارش همراه با همسر او 18 آبان به اداره اطلاعات کرج مراجعه کردند که منجر به دستگیری مجدد وی شد و پس از مدتی بازداشت در سلولها انفرادی بند سپاه با وثیقه آزاد شد ولی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات توسط فردی بنام مرشدلو در حراست سندیکا از کار اخراج شد.او برای روز 28 آذرماه بصورت تلفنی به دادگاه انقلاب جهت محاکمه احضار شده بود.اما به دلیل عدم ارسال احضاریۀ کتبی در دادگاه شرکت نکرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، پرونده سازی و احضار فعالین سندیکایی به دادگاه انقلاب که مجری اوامر بازجویان وزارت اطلاعات اند را فاقد مشروعیت حقوقی و قانونی می داند و از تصمیم این فعال سندیکایی مبنی بر عدم شرکت در چنین دادگاههای حمایت می کند و از سازمان جهانی کار،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار پایان دادن به سکوت خود و بکار بردن اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب کارگران توسط رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
30 دی 1389 برابر با 20 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
سازمان جهانی کار
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

درگیری و اعتراضات گسترده جوانان زندانی با نیروهای گارد و پاسداربندها در زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یورش و حشیانۀ گارد زندان و پاسداربندها به سالن جوانان و درگیری شدید بین جوانان و نیروهای سرکوبگر مستقر در زندان گوهردشت کرج که تا به حال منجر به انتقال 14 نفر از آنها به سلولهای انفرادی گردیده است.
روز پنجشنبه 30 دی ماه در سالن 7 بند 3 زندان گوهردشت که اخیرا تعداد زیادی از جوانان سالن 12 بند4 را به این بند منتقل کرده بودند و آنها را در راهرو بند در سرمای شدید و شرایط غیر انسانی قرار داده بودند بصورت دست جمعی اقدام به اعتراض نمودند که با یورش وحشیانۀ پاسداربندها مواجه شدند.
جوانان زندانی معترض به مقابله با پاسداربندها برخواستند و درگیری شدیدی بین آنها روی داد. در پی این درگیریها گارد زندان به کمک پاسداربندها شتافت و به جوانان زندانی یورش بردند و آنها را وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند جوانان زندانی به دفاع از خود برخواستند و با پاسداربندها و گاردیها در گیری شدند و هم اکنون درگیری شدید در سالن 7 بند 3 زندان گوهردشت ادامه دارد.
در این درگیری بیش از 14 نفر از جوانان زندانی توسط پاسداربندها و گاردیهای زندان به سلولها انفرادی منتقل شدند که اسامی 2 نفر از آنها زندنانیان فرشید قهرمانی و حسین رنجبر می باشد.گرامی مدیر داخلی زندان این 2 زندانی را وحشیانه با باتون مورد ضرب و شتم قرار می داد.خطر جدی قتل شکنجه وحشیانۀ جسمی،جنسی و روحی این زندانیان را تهدید می کند
هم اکنون درگیریها و اعتراضات جوانان در بند 3 زندان گوهردشت کرج ادامه دارد . گزارشات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
لازم به یادآوری است که تعداد زیادی از جوانان زندانی روز گذشته از سالن 4 زندان گوهردشت به سالن 7 بند 3 منتقل شده اند و آنها را در شرایط سخت و غیر انسانی و سرمای شدید در راهروها نگهداری می کنند و این مسئله باعث اعتراض آنها گردید
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
30 دی 1389 برابر با 20 ژانویه 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

محاکمۀ مجدد زندانی سیاسی قطع نخاع در دادگاه انقلاب رشت


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" محاکمۀ مجدد زندانی سیاسی هادی (همایون) عابدی باخدا در دادگاه انقلاب رشت به دلایل واهی عدم معرفی به موقعه خود به زندان رشت می باشد.
روز چهارشنبه 22 دی ماه زندانی سیاسی هادی (همایون)عابدی باخدا که قطع نخاع می باشد و قادر به حرکت نیست از زندان رشت به شعبۀ 4 دادیاری دادگاه انقلاب منتقل شد.او بر روی صندلی چرخدار قرار داشت و دستانش با دست بند به صندلی چرخ دار بسته شده بود و از طبقۀ همکف از طریق پله ها به طبقۀ دوم برده شد.هنگام انتقال از طبقۀ همکف به طبقۀ دوم مراجعه کنندگان که شاهد دستان دست بند زده به صندلی چرخ دار و رفتاریهای غیر انسانی با این زندانی سیاسی بودند خشم و نفرت آنها را بر انگیخت و دور او جمع شدند که با برخوردهای وحشیانه مامورین در دادگاه انقلاب مواجه شدند.
زندانی سیاسی عابدی باخدا به اتهام واهی دیر معرفی کردن خود به زندان مورد بازپرسی قرار گرفت و پرونده جدیدی علیه وی گشوده شد.در حالی این پرونده جدید با اتهام واهی علیه وی گشوده می شود که او به دستور پزشک قانونی و پزشک زندان و موافقت دادگاه در بیمارستان با هزینۀ خانواده اش بستری شده بود.زندانی سیاسی هادی عابدی باخدا توسط آنها به بیمارستان منتقل و علیرغم تاکیدات و توصیه های پزشک قانونی و پزشکان بیمارستان مبنی بر ادامه یافتن معالجات وی،معالجات او را متوقف و به زندان بازگرداندند.
پزشک زندان ،پزشک قانونی و پزشکان معالج وی بصورت کتبی به دادگاه انقلاب رشت اعلام کرده اند که او قادر به تحمل حبس نیست و زندان فاقد امکانات لازم برای درمان و نگهداری اومی باشد.
از طرفی دیگر پزشکان معالج وی تاکید کرده اند که سونداژ او می بایست هر4 ساعت یکبار تعویض شود اما بیش از 15 روز می گذرد ولی هنوز سونداژ او تعویض نشده است و این مسئله می تواند باعث ایجاد خطر جدی جانی برای این زندانی سیاسی شود.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی هادی(همایون) عابدی با خدا در شعبۀ 2 دادگاه انقلاب به 2 سال زندان محکوم شد و در تاریخ 17 آبان ماه دستگیر و به زندان مرکزی رشت منتقل شد. او همچنین در دهۀ 1360 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق چند سال در زندانهای اوین و قزل الحصار تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بسر برد. پاسداران هنگامی که قصد دستگیری او را داشتند، بسوی وی شلیک کردند که در اثر اصابت گلوله، باعث قطع نخاع وی شد.قطع نخاع او باعث شده که تعدادی از اندامهایش بطور طبیعی عمل خود را نتوانند انجام دهند که از جملۀ آنها راه رفتن، مثانه (با سونداژ ) و کلیه و دستگاه گوارشی او بشدت آسیب دیده است.برادر او هرمز عابد باخدا در دهۀ 1360 در زندان اعدام شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اتهام سازی واهی و گشودن پرونده جدید علیه این زندانی سیاسی که قطع نخاع می باشد و همچنین متوقف کردن درمان وی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
29 دی 1389 برابر با 19 ژانویه 2011
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ دی ۲۸, سه‌شنبه

پرونده سازی جدید و محاکمۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی در دادگاه انقلاب


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی ارژنگ داودی در پی پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات علیه وی روز گذشته به دادگاه انقلاب کرج برده شد و مورد محاکمه قرار گرفت.
روز دوشنبه 27 دی ماه حوالی ساعت 09:55 زندانی سیاسی ارژنگ داودی از زندان کوهردشت کرج به شعبۀ 3 دادگاه انقلاب کرج برده شد و برای مدتی طولانی مورد محاکمه قرار گرفت. آقای داودی بر مبنی اتهامات واهی و دروغین ساخته شده توسط بازجویان وزارت اطلاعات مورد محاکمه قرار گرفت.
اتهاماتی که به زندانی سیاسی ارژنگ داودی نسبت داده شده است عبارتند از؛ تبلیغ علیه نظام ، توهین به مسئولان نظام و تشویش افکار عمومی در داخل و خارج کشور علیه نظام .
در حالی علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی اقدام به پرونده سازی جدید می نمایند و اتهاماتی واهی به او نسبت داده می دهند و وی را مورد محاکمه قرار می دهند که او نزدیک به 8 سال است در زندان و اسارت آنها بسر می برد و تحت شدیدترین کنترل ها و فشارهای آنها قرار دارد.
در حال حاضر چند پرونده علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی گشوده شده است و همچنان باز می باشند منزل شخصی وی که در پلمپ دادگاه انقلاب بود با حکم ولی فقیه علی خامنه ای به یکی از پاسداران زن سپرده شده است و همچنان در تصرف آنها می باشد.
حال سئوال از بازجویان(شکنجه گران) وزارت اطلاعات و قوۀ قضاییه ای که تحت امر بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد، چگونه کسی که در زندان و اسارت و تحت کنترل بسر می برد می تواند چنین اقداماتی را انجام دهد.
لازم به یادآوری است که پیش از این بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات واهی و دروغین علیه فعال سندیکایی منصور اسالو و زندانی سیاسی منصور رادپور به ترتیب 1 و 5 سال زندان آنها را محکوم کردند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی، نسبت دادن اتهامات دروغین و مورد محاکمه قرار دادن زندانیان سیاسی که سالها است در اسارت بسر می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سکوب زندانیان سیاسی در ایران است .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
28 دی 1389 برابر با 18 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج اعدام زنده یاد حسین خضری را محکوم کردند


جمعی از زندانیان سیاسی بند 3 زندان گوهردشت کرج طی بیانیه ای که در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده اند اعدام ضد بشری زنده یاد حسین خضری را محکوم کردند.متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
اعدام بی صدا
ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج( رجایی شهر) زمانی که خبر اعدام بی خبر حسین خضری را در زندان ارومیه شندیم بسیار غافلگیر شدیم. کسی که تاکنون حتی اسمش را هم کمتر کسی شنیده بود، کار از کار گذاشت و آزادیخواه دیگر سر بر دار شد.
در اوج مظلومیت ومغفور و مستور از دید همۀ ما، در شرایط کنونی کسی که بیشتر از محکوم کردن اعدام ،علاالخصوص اعدام یک زندانی سیاسی و افسار گسیختگی رژیم نامشروع و غیرقانونی حاکم اهمیت دارد. ابعاد گسترده غفلت از 2 هفته سلول انفرادی و اعدام و صدای وی در زندان ارومیه می باشد.کم حرف حسابی نیست اگر ما از دوستان حقوق بشری خود گله کنیم.
متاسفانه به نظر می رسد که شما هم مانند حاکمیت بیشترین تمرکز خود را بر پایتخت و زندانیان سیاسی آن قرار داده اید و شهرستانها بخصوص شهرهای دور افتاده غافل شده اید. فراموش نکنید که ایران تنها تهران نیست و باید دقت نظر بیشتری در امر زندانیان سیاسی خارج از پایتخت رژیم از خود نشان دهید.
در پایان ضمن پاسداشت از نام آن شهید به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنیم و آرزو می کنیم که همچون او سرافراز گردیم
زندان گوهردشت کرج (رجایی شهر ) بند 3 سالن 8
جمعی از زندانیان سیاسی
26 دی 1389


http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات برای گرفتن اعترافات تلویزیونی از یک زندانی سیاسی

گزارشی از شکنجه های وحشیانه ، غیر انسانی و قرون وسطایی بازجویان (شکنجه گران) وزارت اطلاعات برای گرفتن اعترافات تلویزیونی از زندانی سیاسی زانیار مرادی هموطن کرد نوشته شده و جهت انتشار در اختیار فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران قرار داده شده است که متن آن به قرار زیر می باشد:
اینجانب زانیار مرادی فرزند اقبال مرادی ساکن شهر مریوان متولد سال 1367 و دارای یک سابقۀ سیاسی هستم. بنابه اینکه خانواده اینجانب زانیار مرادی عضو یکی از احزاب سیاسی هست و دولت جمهوری ایران با پدرم دشمنی زیادی دارد و برای ضربه زدن به پدرم اقدام به هر کاری می کند و در اسفند ماه 1387 در خاک عراق برای ترور پدرم اقدام کرد و 9 گلوله به پدرم زدند وبعد از یک ماه از بیمارستان مرخص شد و همه اش در پی آن بودند که به هر طریقی به پدرم ضربه بزنند.
تا اینکه در تاریخ 11مرداد 1388 اداره اطلاعات مریوان من را گرفت و بعد از 24 ساعت بازداشت در سلولهای انفرادی اطلاعات بدون هیچ بازجویی من را به اطلاعات سنندج منتقل کردند و در حالی که یکی از دوستانم را که با هم رابطۀ خانوادگی خیلی نزدیک داشتیم بدون اینکه من خبر داشته باشم به اطلاعات سنندج آورده بودند.
درسلول اطلاعات سنندج که تنها بودم و توالت و حمام هم در خود سلول بود و در وضعیت خیلی بدی بودم بعد از یک روز با چشم بند و دست بند و پابند من را به زیر زمین که خیلی تاریک بود بردند و بازجویی ها را شروع کردند در اوایل بازجوییها از وضعیت پدرم حرف می زدند به آنها جواب دادم که پدرم به من هیچ ربطی ندارد و آنها گفتند که تو با پدرت برای ما هیچ فرقی نداری در همان روز اول که موضوع بازجویی در مورد پدرم بود من را به یک تخت بسته بودند و با شلاق به بدنم می زدند و فحش خواهر مادری می دادند و بعد از شکنجه های زیادی که دادند و من هم بی حال شدم به داخل سلول بردند و اصلا از وضعیت شب و روز خبر نداشتم و بعد از مدتی دوباره به زیر زمین بردند و موضوع اتهام های که به من زدند و تعداد بازجوهای که 4 الی 6 نفر بودند و با چشم بند بازجویی و شکنجه می کردند گفتند این افراد را تو به قتل رسانده ای اما من قبول نکردم و شکنجه را بیشتر کردند و گفتند که باید حتما قبول کنی و گرنه خانواده ات را دچار مشکل می کنی و خودت هم زیر شکنجه می میری اما باز هم قبول نکردم.
تا اینکه خواستند شکنجه های جنسی و بطور غیر انسانی استفاده کنند.یک بطری را آورده بودند و می گفتند که باید قبول کنی اگر قبول نکنی لباسهایم را از تنم در آورده بودند و می گفتند باید روی این بطری بشینی و همچنین تهدید به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن یا قبول می کنی یا این آخرین راهته، من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم این نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بیضه خونریزی و سوزش داشتم ودیگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هیچ دکتری برای معالجۀ من نیاوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داریم بعد از 18 ماه زندان و به ناچار قبول کردن اتهام ها.
دوستم لقمان مرادی که او هم 3 پروندۀ سیاسی دیگری داشت . مجبور به قبول کردن همان اتهام ها کردند با استفاده از شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی و تهدیدهای بیش از حد و خودشان برنامه ریزیهای همه چیز را کرده بودند که شیوۀ اعترافات را چگونه بکنیم و آن چیزی که آنها می گفتند ما باید قبول می کردیم وگرنه شکنجه های خیلی بیرحمانه ای استفاده می کردند در صفحات بازجوییها چیزی که می گفتند باید ما بدون اختیار امضاء می کردیم. هر چی می گفتند باید در وقت فیلم برداری تکرار می کردیم . می خواستند در مورد پدرم حرف بزنم و بگویم که پدرم در این ماجرا است. اما من این را نگفتم و دوباره به زیر شکنجه بردند پاهایم را باز می کردند و با لگد به بیضه هایم می زدند و بعد از اینکه تمام خواسته های خودشان را برآورده کردند و هر اتهامی که خواستند با زور شکنجه و تهدید به ما بستند و گفتند بیش از یک مدت کمی شما را در زندان نگه نمی داریم و زود بدون اینکه کسی بفهمد رضایت خانواده ها را می گیریم و آزادتون می کنیم .
ما را در سلول انفرادی اطلاعات سنندج به مدت 9 ماه نگه داشتند اما در 2 ماه اول که در سلول بودم از درد شکنجه ها نمی توانستم کارهای شخصی خود را انجام بدهم تا اینکه به مرور زمان کمی خوب شدم و هیچ اقدامی برای معالجه ام نکردند و بعد از 9 ماه که من ودوستم جدا از هم در سلول بودیم بدون تلفن و ملاقات به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند و گفتند که در زندان هیچی نگویید و بعد از چند ماه آزاد می شوید و ما هم از ترس تهدیدها و شکنجه های وحشیانۀ جنسی سخت ترسیده بودیم و به هیچ قیمتی نمی خواستیم که دوباره در آن شرایط قرار بگیریم و ما به مدت 6 ماه در زندان مرکزی سنندج ماندیم و بعد از 6 ماه ما را خواستند و باز به اطلاعات بردند و خواستند که ما بگوییم که این کار را برای انگلیس کردیم ولی ما نگفتیم و خواستند در بارۀ شخصی بنام جلیل فتاحی که رابط اصلی ماجرا قرار داده بودند دوباره حرف بزنیم و آنها فیلم برداری کنند. چون جلیل فهمیده بود برایش توطئه چیده اند و جانش در خطر است به کشور انگلیس رفته و حالا در آنجا پناهنده شده و می گفتند می خواهیم برای دولت انگلیس دردسر درست بکنیم و به مدت یک ماه دیگر در سلول انفرادی اطلاعات سنندج ماندیم و گفتند چند ماه دیگر آزاد می شوید.
ما منتظر بودیم تا اینکه یک روز آمدند دنبال ما ،ما را با چشم بند و دست بند و پابند سوار ماشین کردند و در راه گفتند که به تهران می رویم برای دادگاهی و در جلسۀ دادگاه هیچ حرفی نزنید و کلیۀ اتهام ها را قبول کنید.
ما را مستقیم به سلولهای انفرادی اطلاعات اوین بند 209 بردند به مدت یک ماه و نیم بدون اینکه ملاقات و تلفن داشته باشیم خانواده ام در این مدت هیچ خبری از ما نداشتند ، ما هیچکدام از بازجوها را ندیدیم. ما را در تاریخ 1 دی 89 با پابند و دست بند به دادگاه انقلاب تهران شعبۀ 15 بردند و در جلسۀ دادگاه من و دوستم به هیچ عنوان نتوانستیم حرف بزنیم چون ما را بشدت مسموم کرده بودند و قاضی که صلواتی بود اصلا نمی دانست که من زانیار هستم یا لقمان چون لقمان حکم دیگری داشت به مدت 1 سال به خاطر پرونده سیاسی که قبلا داشت. قاضی صلواتی حکم را به من ابلاغ می کرد.
در جلسۀ دادگاه که امام جمعه شهر مریوان ملا مصطفی شیرزادی پدر یکی از مقتولین بود می گفت :که من از مردم می خواهم که خود را مانند این افراد به مردم بیگانه نفروشند و از قاضی می خواست من را اعدام کند ، امام جمعه اوایلی که پسرش را کشته بودند در بین تمام مردم گفته بود که این کار خود جمهوری اسلامی بوده و می خواست با این حرفهایی که در دادگاه می گفت تلافی هر چی که نسبت به دولت ایران گفته بود بکند.
بعد از دادگاه که هر اتهامی خواستند به ما زدند ما را به اطلاعات اوین بند 209 برگرداندند و اصلا بازجوها را ندیدیم و در اوین هم درد شکنجه هایی که در اطلاعات سنندج کرده بودند دوباره شروع شد و اصلا هیچ اقدامی برای معالجۀ من نکردند.بعد از یک هفته ما را به زندان رجایی شهر منتقل کردند تا اینکه در زندان رجایی شهر روزنامه ها را دیدیم و دانستیم که چه نامردیهایی در حق ما کرده اند و می خواهند ما را اعدام کنند تا جنایتهای خود را بپوشانند ولی هیچ کس در شهر خودمان مریوان باور نمی کند که ما این کار را کرده ایم حتی خانوادۀ خود مقتولین که پیش مردم گفته اند که ما هنوز باور نداریم و نخواهیم کرد که این کار را این افراد کرده اند.
و حالا که دولت ایران حکم اعدام به ما داده است هیچ راهی برای ما باقی نمانده است جز اینکه واقعیتها را برای تمام مردم دنیا بگوییم تا بی گناهی خودمان را اثبات کنیم. با وجود اینکه تمام واقعیتها را گفته ایم وزارت اطلاعات احتمالا دوباره من را به اطلاعات بازمی گرداند و دوباره شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی خودشان را شروع می کنند و شاید دوباره ما را مجبور به حرفهای دیگری بکنند و از تلویزیون پخش نمایند اما واقعیت این است که ما قربانی شکنجه های وحشیانه و بی رحمانۀ وزارت اطلاعات سنندج هستیم و هیچ نقشی در این اتهام هایی که به ما زده اند نداریم و حالا که وضعیت ما در شرایط سختی هست و حتی قید زندگی خودمان را زده ایم. با گفتن واقعیت برای تمامی مردم دنیا بخصوص مردم محترم شهر مریوان چند نکته ای حرف دارم:
مردم، ما بی گناه هستیم و قربانی شکنجه های بی رحمانه و غیر انسانی وزارت اطلاعات سنندج هستیم و دستی در این کار نداریم و به شدت تمام اتهام هایی که به ما زدند را تکذیب می کنیم و از تمام مردم دنیا بخصوص دبیر کل سازمان ملل ،حقوق بشر ،عفو بین الملل،کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمانهای ذیربط تقاضای کمک داریم. وزارت اطلاعات قصد دارد تمام جنایتهایی که فرمانده لشکر سپاه پاسداران مریوان دیوا تاب که از سال 1380 تا به حال انجام داده است را به افرادی مانند ما که زندگی خود را برای دفاع از ملیت و قومیت کرد فدا کرده ایم بچسباند
و تنها گناه من این است که خانواده من سیاسی است ،از این طریق می خواهند به تمام خانواده های سیاسی ضربه بزنند و ما را زیر تهدیدها و شکنجه های وحشیانه وزارت اطلاعات سنندج مجبور به این اعتراف کردند و به شدت این اتهامات را تکذیب می کنیم و از گروها و سازمانهای حقوق بشری تقاضامندیم که با آمرین و عاملین اطلاعات سنندج که ما را قربانی شکنجه های بیرحمانۀخود کرده اند بر مبنای عدالت برخورد قانونی کنند.
زندانی سیاسی زانیار مرادی
21 دی 1389

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگر ویژه اعدام وشکنجه سازمان ملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

قطع درمان بازاری زندانی و انتقال وی در شرایط بسیار حاد جسمی به زندان


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بازاری زندانی محسن دکمه چی علیرغم شرایط وخیم وحاد جسمی بدلیل عمل جراحی سنگین و ابتلا به سرطان لوزالمعده از بیمارستان به بند بازگردانده شد و مانع شیمی درمانی وی شدند .
بازاری زندانی محسن دکمه چی پس از 4 ماه بیماری و تحمل دردهای شدید ،کاهش وزن و زردی 27 آذر ماه به بیمارستان منتقل شد و در 4 دی ماه تحت عمل جراحی سنگین 5 ساعته قرار گرفت.اما پزشکان معالج بدلیل ابتلای آقای دکمه چی به سرطان لوزالمعده عمل جراحی وی را ناموفق اعلام کردند و دومین مرحلۀ درمان را شیمی درمانی قرار دادند که به علت تاخیر در درمان وی امکان بهبودی با این شیوۀ معالجه بسیار پایین است.
پزشکان معالج وی طی گزارشهای پزشکی به دادستانی تهران اعلام کردند که او باید همچنان در بیمارستان بستری بماند تا درمان ادامه یابد و انتقال او به زندان خطر جدی جانی دارد. اما بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی یکی از سرکوبگران زندانیان سیاسی به توصیه های پزشکی توجه نکردند درمان وی را متوقف و به بند 350 زندان اوین بازگرداندند.
بازاری زندانی به دلیل پیشرفت سرطان لوزالمعده از دردهای فوق العاده شدید رنج می برد و از شدت درد قادر به استراحت نیست. او در حال حاضر در بند350 با شرایط وخیم جسمی بسر می برد و از امکانات درمانی محروم می باشد.آقای دکمه چی به سختی قادر به حرکت است و قادر به مصرف کردن غذای زندان نیست.
خانواده بازاری زندانی بارها به دادستانی مراجعه کرده اند اما عباس جعفری دولت آبادی از روبرو شدن با این خانواده و پاسخگویی خوداری می کند و دفتردار وی می گوید که گزارشات پزشکی به وزارت اطلاعات ارسال شده اما هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.
بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی سعی در حذف فیزیکی این بازاری زندانی را دارند.
تصمیم گیری در مورد سرکوب زندانیان سیاسی،عدم درمان آنها ، اعدام ها و سایر موارد سرکوب مردم ایران توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته می شود و تصمیمات او توسط قوۀ قضایی بخصوص عباس جعفری دولت آبادی ، بازجویان وزارت و مسئولین زندان به اجرا در آورده می شود .
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قطع درمان زندانیان سیاسی که در شرایط وخیم جسمی بسر می برند و انتقال آنها از بیمارستان به زندان را بعنوان یک جنایت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
25 دی 1389 برابر با 15 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

سازمان زندانها قصد تصویب آیین نامه سرکوبگرانۀ جدیدی علیه زندانیان سیاسی را دارد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" سازمان زندانها قصد دارد که فشارها و سرکوبهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را به صورت آیین نامه جدیدی در آورد.
طبق گزارشات موثق که بدست ما رسیده است سازمان زندانها در حال تغییر آیین نامۀ زندانها می باشد و قرار است که این آیین نامه همانند سالهای پیش از 1380 باشد و همچنین شرایط سخت و غیر انسانی تر در آن گنجانده شود. آیین نامه های آن دوران سازمان زندانها غیر انسانی بود که شرایط قرون وسطایی را در زندانها حاکم کرده بود ولی در اثر فشارهای بین اللملی به صورت سوری اقدام به تغییر آن نمودند و بیشتر برای ارائه دادن به سازمانهایی جهانی و فریب آنها بکار برده می شد و عملا مواد آن به اجرا در نمی آمد.
اخیرا صادق لاریجانی که سازمان زندان تحت مسئولیت وی می باشد.آیین نامه پیشنهادی خود را به سازمان زندانها و روسای زندانها ارسال کرده است و این پیشنهادها توسط شکنجه گران در درون زندانها مورد بررسی قرار گرفته است و جهت اجرایی کردن آن پیشنهادهای شکنجه گران در آن گنجانده شده است.
آیین نامه جدید شامل قوانین ضدبشری،قرون وسطایی و سرکوبگرانه می باشد و همانگونه که شکنجه گران زندانها مدتها خواهان چنین آیین نامه ای بودند تا بتوانند به ابعاد شکنجه و جنایت خود در زندانها وجۀ قانونی ببخشند و هر چه بیشتر شکنجه را قانونی نمایند .البته احکام غیر انسانی و قرون وسطایی مانند اعدام و سنکسار،دست و پا قطع کردن ،چشم در آوردن و شلاق زدن رسما جزیی از قوانین این رژیم است و بصورت سیستماتیک و در ابعاد گسترده در حال اجرا کردن آن می باشند. شکنجه های جسمی ،جنسی و روحی بطور سیستماتیک در زندانها بکار برده می شود که تعداد بیشماری از مردم ایران قربانیان آن هستند.
صادق لاریجانی منصوب ولی فقیه علی خامنه ای در قوۀ قضاییه از زمان تصدی این سمت ، اعدام زندانیان سیاسی ، اعدام کودکان واعدام های گروهی ،دست و پا قطع کردن شکنجه و تجاوز در زندانها ،محدودیت غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی، سرکوب مردم بوسیلۀ افرادی مانند صلواتی معروف به قاضی مرگ و مقیسه ای و سایر افراد تحت عنوان نام قاضی با صدور احکام اعدام و محکومیتهای سنگین ابعاد جدیدی از جنایت علیه بشریت در تاریخ مردم ایران و بشریت حاضر به ثبت رسانده اند.تنها در سه هفته گذشته به تایید دستگاهی که خود را قوۀ قضاییه می نامد بیش از 70 نفر در ایران اعدام شدند.صادق لاریجانی بخاطر ارتکاب جنایتهای هولناک و ضدبشری علیه مردم ایران یکی از جناتیکاران علیه بشریت است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید سرکوب و محدودیتهای غیر انسانی که بصورت قانون تحت نام آیین نامۀ سازمان زندانها در آورده شده است را محکوم می کند سکوت در مقابل جنایت علیه بشریت در ایران باعث شده است که هر روز از مردم ایران قربانی بگیرد،قوانین حقوق بشری جهان شمول که به بهای جان میلیونها انسان بر پا شده است و مسئولیت کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی در این باره را سنگین تر می کند. برای رعایت و اجرای این قوانین لازم است که پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شود تا تصمیمات لازم اجرا در این باره گرفته شود.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
24 دی 1389 برابر با 14 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه

چگونگی دیالوگ با رژیم ولایت فقیه (زندانی سیاسی ارژنگ داودی)


زندانی سیاسی ارژنگ داودی طی دست نوشته ای چگونگی دیالوگ با رژیم ولی فقیه را تشریح کرده است وجهت انتشار در اختیار" فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار داده شده است که متن آن به قرار زیر می باشد:
در کشور ما در 30 سال گذشته هر دو سرکرده حکومت مطلق استبداد دینی عرف دیپلماتیک را که سهل است، حتی ادب مرسوم و نزاکت معمول دنیای روز را نمی دانستند نه قبول داشتند و یا چون سایر تازه به دوران رسیده ها معرفت رعایت آن را نداشتند و کار را به آنجا رساندند که حتی نقد مشفقانۀ خودیهایشان را نیز بر نمی تابیدند و آنها را با دریده گویی و یاوه پردازی منکوب کرده و حتی به قتل رسانده اند .
همین اینک رئیس جمهوری اسلامی یا به عبارت صحیح تر انترک جمهور آن نه تنها از رهبران و پیشینیان خود گوی سبقت را ربوده که حتی از لمپنهای چاله میدانی را هم کوی سبقت را ربوده است بطوریکه الحق و انصاف آینۀ تمام نمای کارگزاران حکومتی است که بازجویان اطلاعاتی امنیتی آن و رکیک ترین فحاشیهای ناموسی و ... غیر اخلاقی ترین اعمال را نسبت به مخالفان انجام می دهند و مقامات قضایی امنیتی آن جنایاتی چون کهریزک را رغم می زنند و از آن تیپ اوباش منشانی هستند که پس از برملا شدن جنایات از رو نمی روند هیچ، موقعیتی بهتری هم پیدا می کنند.زهی بیشرمی!
سئوال اینست چگونه در برابر مشت آهنین و حرفهای زمخت سران چنین حکومتی می توان ادب و نزاکت را رعایت کرد و آیا اصولا می توان با زبان دیپلماتیک صحبت کرد یا شیوۀ نگارش دیپلماتیک را بکار گرفت؟ حکومتی که در بهترین حالات خود به همۀ فعالان اجتماعی و مبارزان سیاسی یک جا و بطور فله ای انگهایی چون توهین به رهبری و یا بعضا توهین به رئیس جمهور می چسباند و انواع اتهامات اخلاقی وارد می کند.
حکومتی که حوادث کوی دانشگاه، کهریزک،قتلهای زنجیره ای و... و بالاتر از همه کشتار دهۀ 60 را در کارنامه ننگین خود دارد چه غربت یا سنخیتی می تواند با ابتدایی ترین اصول انسانیت داشته باشد.
معمولا انگلهای بی مصرف به علت فقر دانش اجتماعی ،بینش اخلاقی و نیز نا برخورداری از اصالت فرهنگی و تربیت خانوادگی نمی توانند صراحت راستگویی و متانت لازم را در مواقع ضروری داشته باشند به لاجرم به ورطۀ فحاشی و هتاکی می افتند و در این حالت چگونه می توان به جواب دهنده یعنی مخاطب شجاع ایراد گرفت که چرا در مقام پاسخگویی از همان ادبیات سخیف استفاده می کند.زیرا شروع کننده پیشا پیش بی شخصیتی و نا فرهنگی خود را نشان داده و با اینگونه ادبیات که در صورت بی پاسخ ماندن خیره سرانه تر هم می شود و کار را به جای باریک می کشاند طرف مقابل را وادار می کند که متناسب با قابلیت درک و پذیرش طرف اول مقابلۀ به مثل نماید.
راستی را ...
اگر دانشمندی به هر دلیل و به ناچار سوار الاغی شود به شکرانۀ اینکه یک دانشمند است اهل فرهنگ و ادب و آداب آیا بایستی خطاب به الاغ بگوید جناب آقای دراز گوش لطفا توقف بفرمایید تا من پیاده شود یا مثل هر کس و ناکس دیگر از جمله یک چوپان پشت کوهی بایستی بگوید هوش و اگر نایستاد تکرار کند و اگر دوباره نایستاد در مرحلۀ سوم پوزه اش را بزند.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی
بند 3زندان رجایی شهر
دی ماه 1389
http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ دی ۲۱, سه‌شنبه

زندانیان در اعتراض به یورش خونین،بند 5 زندان گوهردشت را بطور کامل در دست گرفتند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان بند 5 زندان گوهر دشت کرج در اعتراض به یورشهای خونین و رفتارهای وحشیانه اقدام به تصرف کامل بند5 نمودند.
در پی درگیریهای خونین باند مافیایی زندان و یورش همزمان گارد به زندانیان بی دفاع بند 5 زندان گوهردشت کرج و زخمی شدن بیش از 20 نفر که زخمهای 8 نفر از آنها عمیق می باشد . زخمی شدگان بدون درمان یا در بند به حال خود رها شده اند و یا به سلولهای انفرادی بند 5 منتقل شده اند.
روز سه شنبه 21 دی ماه حوالی ساعت 12:30 زندانیان بند 5 در اعتراض به حملات خونین باند مافیای و گارد زندان وانتقال بی دلیل همبندیان زخمی آنها به سلول انفرادی از گرفتن غذا خوداری کردند که با برخوردهای وحشیانه پاسداربندها مواجه شدند و درگیری شدید بین زندانیان و پاسداربندها روی داد . متعاقب آن بند بطور کامل به تصرف زندانیان در آمد و پاسداربندها از بند فرار کردند. حوالی ساعت 14:00 هیئتی از زندان به سرپرستی درویش معاون سازمان زندانها،علی حاج کاظم رئیس زندان ،فرجی جانشین اطلاعات زندان با زندانیان وارد مذاکره شدند و به آنها قول دادند که مشکلات آنها را حل خواهند کرد .
اولین خواستۀ زندانیان خارج کردن همبندیان زخمی خود از سلولهای انفرادی بود که بلافاصله به اجرا در آمد. خواستۀ دوم مداوا کردن زخمی شدگان و خارج کردن باند مافیایی از بند و مورد مجازات قرار دادن آنها .
از طرفی دیگر تمامی نفرات گارد زندان گوهردشت کرج،و تعدادی نیروی کمکی از گارد زندان قزل حصار و اوین به آنجا گسیل شده اند و بند را در محاصرۀ خود دارند. گاردیها مجهز به گاز اشک آور ، باتون برقی، شوکر و همچنین باتونهای دراز هستند. درویش معاون سازمان زندانها و علی حاج کاظم با تهدید و تطمیع سعی دارد که به آزادی سازی بند پایان دهد اما زندانیان اعلام کرده اند تا خواسته هایشان برآورده نشود بند را تحویل نخواهند داد.
تا لحظۀ انتشار این خبر بند 5 همچنان در تصرف کامل زندانیان است و مذاکره با مسئولین زندان ادامه دارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران نسبت به سرکوب خونین و شکنجۀ زندانیان بی دفاع و اسیر هشدار می دهد و هر عملی که جان زندانیان را مورد تهدید قرار دهد محکوم می کند و رژیم ولی فقیه را مسئول اصلی جان آنها می داند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
21 دی 1389 برابر با 11 ژانویه 2011

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

انتقال زندانی سیاسی رضا جوشن پس ازماه در سلول انفرادی به بند 3

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی رضا جوشن پس از 10 ماه شرایط غیر انسانی در سلولهای انفرادی و ایزوله بودن در بند 6 و 1 به بند 3 زندان گوهردشت کرج منتقل شد.
روز یکشنبه 19 دی ماه زندانی سیاسی رضا جوشن از سلولهای انفرادی بند 1 به بند 3 منتقل شد و در کنار سایر زندانیان قرار گرفت.او از اوایل سال جاری به بند سپاه که در دست بازجویان وزارت اطلاعات است منتقل شد و پس از 5 هفته بازجویی و برخوردهای غیر انسانی به فرعی 17 بند 6 منتقل شد او به مدت 7 ماه در این فرعی کاملا ایزوله و محروم از ملاقات با خانواده و داشتن هرگونه تماسی با آنها بسر برد.
زندانی سیاسی رضا جوشن مدتی پیش بدلیل فرسوده بودن فرعی 17 او را به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی منتقل کردند و وی را در شرایط غیر انسانی قرار دادند.
محبی از مسئولین و سر بازجویان وزارت اطلاعات کرج واز سرکوبگران فعالین گارگری،دانشجویی،زنان،سیاسی ،دراویش و وبلاگ نویسان میباشد.محبی در طی 10 ماه گذشته زندانی سیاسی رضا جوشن را تحت شدیدترین فشارهای غیر انسانی و اذیت وآزارها ی خود قرار داد. او سعی داشت که رضا جوشن را وادار به نوشتن توبه نامه و غیره نماید. اما آقای جوشن 10 ماه بازجویی،فشارهای غیر انسانی و شکنجۀ روحی را تحمل کرد و حاضر نشد به خواستهای نامشروع و غیر انسانی محبی تن در دهد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قرار دادن زندانیان سیاسی به مدت چندین ماه در سلولهای انفرادی و شرایط غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
21 دی 1389 برابر با 11 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

یک زندانی برای رهایی یافتن از شرایط قرون وسطایی به حیات خود پایان داد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی امیر حسین ستوده دوست دل آرا دارابی که سال گذشته در زندان رشت اعدام شد برای رهایی یافتن از شرایط غیر انسانی و طاقت فرسا در زندان رشت اقدام به خودکشی نمود و جان باخت.
زندانی امیر حسین ستوده دوست و هم اتهام دل آرا دارابی در 4 دی ماه جاری در زندان رشت اقدام به خودکشی نمود تعلل پاسداربندها و عدم رسیدگی پزشکی به موقع باعث درگذشت وی شد. او در شرایط سخت و طاقت فرسایی در زندان بسر می برد و برای پایان دادن به این شرایط اقدام به خودکشی نمود.
شرایط غیر انسانی ،طاقت فرسا و قرون وسطایی در زندانها باعث شده است که زندانیان برای رهایی یافتن از این شرایط اقدام به خودکشی نمایند که در اکثر موارد بدلیل عدم انتقال به مراکز پزشکی و درمان به موقع منجر به مرگ آنها می شود
زندانی امیر حسین ستوده همراه با دل آرا دارابی در دی ماه 1382 دستگیر شد و به اتهام شرکت در قتل و سرقت به 10 سال زندان محکوم شد. او 7 سال از محکومیت خود را طی کرده بود.
از طرفی دیگر بهرام شیشه گران 71 ساله کارمند بانک که به دلیل عدم توانایی پرداخت بدهی خود دستگیر و به زندان رشت منتقل شده بود.او به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زندان رشت در گذشت.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط طاقت فرسا،غیر انسانی و قرون وسطایی در زندانها که زندانیان را ناچار به خودکشی می نماید را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در زندانهای رژیم ولی فقیه در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
21 دی 1389 برابر با 11 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

دیدار خانواده حکیمه شکری با وی در زندان


پس از گذشت یکماه از بازداشت دو تن از مادران پارک لاله درحالی که خانم ندا مستقیمی با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدند خانواده خانم حکیمه شکری پس از پیگیری های فراوان توانستند با حکیمه ملاقاتی چند دقیقه ای داشته باشند.
برادر و خواهر حکیمه درحالی با او ملاقات می کردند که دو نفر پشت سر حکیمه قدم می زدند و یک نفر هم دقیقا کنار دست او نشسته بود و تمام صحبتها و حرکات آنها را زیر نظر داشت.
به گفته خانواده اش حکیمه در شرایط بسیار بد جسمی بسر می برد و به گفته خود حکیمه شب قبل از ملاقات ساعت 2 برای بازجویی می برندش و زیر فشارها و شکنجه های شدید حالش بهم می خورد و او را به درمانگاه زندان منتقل می کنند.
به گفته خانواده آثار شکنجه بر روی صورت حکیمه کاملا مشخص بوده و دستهایش به شدت می لرزید اما از نظر روحی بسیار قوی بوده و با ایمان به بیگناهی خود در برابر تمامی فشارها، توهین ها و شکنجه ها مقاومت کرده و تن به اعترافات دروغین علیه خود و گروه مادران پارک لاله نداده است.
حکیمه شکری روز 14 آذرماه به همراه چند تن دیگر از مادران پارک لاله برای بزرگداشت سالروز تولد امیرارشد تاجمیر، یکی از شهدای عاشورای 88، به بهشت زهرا رفته و پس از پایان مراسم درحالی که قصد ترک کردن بهشت زهرا را داشتند دستگیر می شوند. بقیه مادران همان شب آزاد شده ولی ندا و حکیمه به اوین منتقل می شوند.
اتهام آنها جاسوسی و اقدام علیه امنیت نظام بوده است! در صورتی که تنها کاری که می کردند دلجویی از مادرانی بوده که فرزندانشان را از دست داده بودند.
مادران پارک لاله طی دوسال گذشته جور و جفاهای بسیاری را به خود دیده اند اما همچنان ایستاده اند و استوار در راهی قدم بر می دارند که درستی اش را باور دارند و هیچ چیز، در هیچ کجا مانع حرکت آنها نمی شود.
به امید آزادی هرچه سریعتر حکیمه عزیزمان.

5

حکومیت نسرین ستوده به ۱۱ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت


کمیته گزارشگران حقوق بشر : نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پیرعباسی به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

همسر وی، رضا خندان دراین‌باره به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفت:‌ «این حکم به وکیل ایشان، نسیم غنوی ابلاغ شده و برای درخواست تجدیدنظر، ۲۰ روز فرصت خواهیم داشت.»
این حکم درحالی صادر شده که به گفته‌ی همسر ستوده، وی در آخرین ملاقات حضوری صدور حکم «سبک‌تری» را پیش‌بینی کرده بود و در وضعیت روحی «بسیار مناسبی» قرار داشت.
خندان، در ادامه با اشاره به این نکته که در رابطه با تمامی اتهامات، سنگین‌ترین میزان حبس برای همسرش صادر شده، اضافه کرد: «برای یک اتهام، (تبلیغ علیه نظام) یک سال حبس و برای دو اتهام دیگر، (اقدام علیه امنیت ملی و عدم رعایت حجاب اسلامی در فیلم سخنرانی) هر یک پنج سال حبس صادر شده است.»

از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از احضار کتبی نسیم غنوی، وکیل و رضا خندان، همسر نسرین ستوده به دادگاه انقلاب است. همسر نسرین ستوده در این‌باره ابراز داشت: «بنده باید به شعبه اول دادگاه انقلاب مراجعه کنم و در احضاریه کتبی، دقیقا واژه‌ی متهم در مورد من ذکر شده است. البته یک‌بار هم ۱۰ الی ۱۲ روز پس از بازداشت خانم ستوده احضار شدم و تذکراتی در مورد مصاحبه با رسانه‌ها دریافت کردم.»

نسرین ستوده از روز سیزدهم شهریورماه در سلول انفرادی زندان اوین در بازداشت است. دادگاه او ۲۴ آبان ماه، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباسی و با تفهیم اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» برگزار شد. وی در ادامه به اتهام دیگری در رابطه با «عدم رعایت حجاب رسمی در فیلم سخنرانی» متهم شد. ستوده مدت زیادی از زمان بازداشت خود را در اعتصاب غذا به‌سر برده است.

این حقوقدان، وکیل دادگستری و برنده جایزه حقوق بشر "سازمان حقوق بشر بین‌الملل"، ضمن عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان، وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸م) برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد. او پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیت‌های حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود و به وی هشدار داده بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد.

عدم درمان زندانیان سیاسی وانتقال زندانیان مبتلا به ویروس آنفلوانزا به سلولهای انفرادی

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانیان سیاسی و عادی که در شرایط حاد جسمی بسر می برند و نیاز مبرم به درمان دارند از درمان جدی آنها خوداری می شود و زندانیان که مبتلا به علائم ویروس آنفلوانزا هستند به سلولهای انفرادی بند 5 منتقل می شوند.
زندانیان سیاسی که از ناراحتیهای حاد جسمی رنج می برند و نیاز مبرم و فوری به بستری شدن در بیمارستانهای خارج از زندان را دارند از درمان آنها ممانعت بعمل می آید. از طرفی پزشکانی که در بهداری زندان مشغول به کار هستند اجازه توضیح علائم بیماری را به بیمار نمی دهند و همچنین معاینات اولیه برای تشخیص بیماری بیماران صورت نمی گیرد واز قبل نسخه هایی که داروی مسکن در آن نوشته شده است را به بیماران تجویز می کنند.بیماریهای که اکثر زندانیان به آن مبتلا هستند بیماریهای قلبی،تنفسی، فشار خون ،دیسک کمر ،پوستی و سایر بیماریها می باشند که باید توسط پزشک متخصص و در بیمارستانهای خارج از زندان مورد رسید گی قرار گیرد که چنین اقدامی تا به حال صورت نگرفته است.
اکثر پزشکانی که در بهداری زندان مشغول بکار هستند از افراد سهمیه ای بسیج و سپاه می باشند و بعضی از آنها هنوز در دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستند. اکثر آنها فاقد تجربه و تخصص کافی هستند. نسبت به تعهدات حرفه ای و تخصصی خود پای بند نیستند و با زندانیان برخوردی توهین آمیز دارند.به زندانیانی که ناراحتی خود را بیان کنند این پاسخ به آنها داده می شود که تو نمی توانی برای ما تعیین تکلیف کنی.این پزشکان در مدت زمان بسیار کوتاهی ده ها نفر را مورد معاینه قرار می دهند و برای همۀ آنها قرصهای مسکن تجویز می نمایند.
در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی با ناراحتیهای حاد جسمی مواجه هستند که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود.
1- زندانی سیاسی کیوان صمیمی مدیر مسئول هفته نامه نامه می باشد که از ناراحتیهایی مانند فشار خون ،دیسک کمر و بیماریهای دیگر رنج می برد ومی بایست در بیمارستانهای بیرون از زندان تحت درمان قرار گیرد ولی از درمان او در خارج از زندان ممانعت می کنند.
2- زندانی سیاسی جعفر اقدامی دچار ناراحتی حاد پوستی است و باید زیر نظر پزشک متخصص پوست قرار گیرد و همچنین باید داروهای خاصی مصرف نماید تا از گسترش این بیماری جلوگیری شود.وقتی که به فردی بنام دکتر محمد رحمتی رودسری در بهداری زندان مراجعه می کند و بیماری خود را تشریح می نماید و خواستار نوعی داروکه همیشه مصرف می کند می شود با برخوردهای تحقیرآمیز و توهین آمیز این فرد مواجه می شود و به آقای اقدامی می گویید شما نمی توانید برای من تعیین تکلیف کنید.
3- زندانی سیاسی ماشالله (حمید) حائری که از ناراحتیهای حاد قلبی و تنفسی رنج می برد و در 4 رگ او استند نصب شده است. او باید بطور مستمر زیر نظر پزشک متخصص قرار گیرد ولی چند ماهی است که از درمان محروم است .
4- رضا شریفی بوکانی از ناراحتی حاد تنفسی رنج می برد و شبها قادر به خوابیدن نیست ولی او را مورد درمان جدی قرار نمی دهند
رئیس بهداری زندان فردی بنام رجبی است که با زندانیان سیاسی و عادی برخوردی توهین آمیز دارد و رفتار و برخورد او با زندانیان بیمار غیر انسانی است.افرادی دیگری تحت عنوان پزشک به نام عظیمی،شاهین مقصودی و محمد رحمتی رودسری رفتارهای مشابهی با زندانیان بیمار دارند.
از طرفی دیگر پس از شیوع آنفلوانزای احتمالا خوکی در زندان گوهردشت که همچنان تعداد زیادی از زندانیان به این ویروس مبتلا هستند. بیماران را به سلولهای انفرادی بند 5 منتقل می کنند و از مدتی پیش کسانی که با علائم آنفلوانزا برای درمان به بهداری مراجع می کنند آنها را به سلولهای انفرادی منتقل می کنند. این مسئله باعث شده است که زندانیان بیماردیگر جهت درمان به بهداری مراجعه نکنند و در شرایط سخت بیماری خود بسر برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،عدم درمان زندانیان سیاسی که در شرایط حاد جسمی بسر می برند و همچنین انتقال بیماران مبتلا به آنفلوانزا به سلولهای انفرادی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
20 دی 1389 برابر با 10 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است

درگیری خونین در بند 5 زندان گوهردشت کرج


بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" درگیری خونین در بند 5 زندان گوهردشت کرج منجر به زخمی شدن بیش از 20 نفر شد که وضعیت 8 نفر از زخمی شدگان وخیم می باشد.
روز جمعه 17 دی ماه حوالی ساعت 09:00 صبح تعدادی از باندهای مافیایی بند 5 به تحریک گرامی مدیر داخلی زندان،ترابی رئیس بازرسی زندان و فرجی جانشین اطلاعات زندان به زندانیان سالن 13 بند 5 یورش بردند.در این یورش باند مافیایی زندان با استفاده از چاقو و سایر ابزار خطرناک زندانیان را مورد ضرب جرح قرار دادند. در این حملۀ خونین بیش از 20 نفر زخمی شدند که زخمهای 8 نفر از آنها عمیق و خطرناک می باشد. علیرغم گذشت بیش از 48 ساعت از این درگیری خونین هیچکدام از زخمی شدگان برای مداوا به بهداری زندان منتقل نشدند و همچنان دچار خونریزی هستند.
اسامی تعدادی از زخمی شدگان حملات خونین به قرار زیر می باشد؛محمود کریمی، ناصر قوچانلو،تقی جیران،علی حسنی فر ،احمد بهرامیان،شهرام ریاضی و عقیلی می باشند.
پس از حملۀ باند مافیای که به تحریک مسئولین زندان صورت گرفت. گارد زندان و پاسداربندها به زندانیان یورش بردند و علیرغم اینکه تعدادی از آنها در اثر حملات باند مافیای زخمی شده بودند آنها را مورد ضرب و جرح مجدد قرار دادند و همچنین حداقل امکانات آنها را تخریب نمودند و تعدادی از زندانیان بی دفاع را پس از ضربات وحشیانه به سلولهای انفرادی منتقل کردند. اسامی تعدادی از کسانی که به سلول انفرادی منتقل شدند عبارتند از؛هادی بندلو،محمدعلی عقیلی،مهران کریمی می باشند.
باندهای مافیای عامل فروش مواد مخدر و سرکوب زندانیان معترض نسبت به شرایط طاقت فرسای زندان هستند.باند مافیایی بند 5 توسط افرادی مانند افسر نگهبان پاسدار محمدی و سر زعیم افسرگارد زندان حمایت می شوند. این 2 فرد مواد مخدر باند مافیای بند 5 را تامین می کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،طراحی ، تحریک ، تشویق و بکار بردن باندهای مافیای زندان جهت سرکوب خونین زندانیان بی دفاع و اسیر و عدم درمان زخمی شدگان حملات خونین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
20 دی 1389 برابر با 10 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

http://hrdai.net
info@hrdai.net

pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
استفاده از گزارشهای فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران تنها با ذکر منبع مجاز است