۱۳۸۸ آذر ۲۶, پنجشنبه

زندانیان شکنجه گاه زندان گوهردشت معروف به سگ دونی را باردیگر در دست گرفتند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانیان سلولهای انفرادی و حسینیه سالن 2 معروف به سگ دونی بند1 زندان گوهردشت کرج که محل شکنجۀ زندانیان سیاسی و عادی است، در اعتراض به شکنجه های وحشیانه ، نداشتن پوشش و قطع بودن وسائل گرمایش در سرمای شدید دست به اعتراضات گسترده زدند و این سالن را به تصرف خود در آوردند.

روز پنچشنبه 26 آذر ماه در یک اعتراض گسترده و جمعی زندانیان در سلولهای انفرادی و حسینیۀ سالن 2 معروف به سگ دونی این سالن را بطور کامل در دست گرفتند و پاسداربندها را از این سالن بیرون راندن. زندانیان بدلیل شکنجه های طاقت فرسا و غیر انسانی ، قطع وسائل گرمایی و نداشتن پوشش کافی برای استراحت در سرمای شدید و عدم ارتباط با خانواده های خود و موارد متعدد دیگر اقدام به این اعتراضات گسترده نمودند.

آنها خواهان مذاکره با علی حاج کاظم رئیس زندان برای پایان دادن به شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی جسمی،جنسی و روحی ،پایان دادن به پابند و دست بند زدن به زندانیان برای مدت طولانی در سلول، پایان دادن به محدودیتهای موجود مانند؛ استفاده آزاد از سرویسهای بهداشتی( در حال حاضر زندانیان 3 بار حق استفاده از سرویسها را دارند)، حق درمان ، امکان استحمام،روشن کردن وسائل گرمایی در سالن، دادن پوشش (پتو) گرمایی کافی به زندانیان برای استراحت، حق داشتن ملاقات و تماس با خانواده های خودو دادن غذا بطور معمول به زندانیان هستند.

از زمان تصرف این سالن توسط زندانیان تعداد زیادی از نیروهای گارد زندان بند 1 و سالن 2 را در محاصرۀ خود دارند. اما زندانیان تمامی دربهای سالن را بسته اند و موکتهای آن را به آتش کشیدند بطوری که از این سالن دود زیادی به بیرون خارج می شود.

لازم به یادآوری است در طی 2 ماه گذشته این دومین باری است که زندانیان نسبت به شرایط قرون وسطائی حاکم بر این بند بصورت گسترده و جمعی دست به اعتراض می زنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خواستار برچیده شدند مراکز شکنجه مانند بند 209،بند الف-1 سپاه ،بند 240 زندان اوین و بند 1 زندان گوهردشت و سایر زندانهای ایران است و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه شکنجه خواستار ارسال هیئتی برای بازدید از شکنجه گاههای و زندانهای قرون وسطائی ولی فقیه در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
26 آذر 1388 برابر با 17 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: