۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

ادامه اعتراضات مردم تهران در شام غریبا

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعدادی زیادی از مردم تهران در میدان کاج تجمع کردند و مراسم شام غریبان را به اعتراض علیه رژیم تبدیل کرده اند.

روز یکشنبه 6 دی ماه حوالی ساعت 20:30 تعداد زیادی از مردم تهران در میدان کاج تجمع کرده اند و در حال سر دادن شعار علیه رژیم هستند. ماشینها به حمایت از تجمع اعتراض کنندگان اقدام به بوق زدن ممتد کردند. جمعیت در حال سر دادن شعار هستند و شعارهایی که سر داده می شود به قرار زیر می باشد؛ محرم ماه خونه یزید سرنگونه / یا حجت ابن الحسن ریشۀ ظلم را بکن /مرگ بر خامنه ای/ خامنه ای یزید شد یزید رو سفید شد و شعارهای متعدد دیگر . اعتراضات تا لحظه انتشار این خبر ادامه دارد.

نیروهای سرکوبگر انتظامی، بسیج و لباس شخصیها با پوشاندن چهرۀ خود با قمه و نانچی کو به مردم یورش می برند و آنها را مورد ضرب وشتم قرار می دهند. تا به حال چند نفر در اثر ضرب و شتم آنها زخمی شده اند . آنها همچنین اقدام به دستگیری جوانان کردند که بنابه گفتۀ شهود عینی حداقل یک نفرتاکنون دستگیر شده است.

نیروهای بسیج و لیاس شخصی به ماشینهایی که اقدام به بوق زدن می کنند یورش می برند و شیشه های آنها را می شکنند و در چند مورد پلاک شماره اتومبیل آنها را کندن وبا خود بردند و به آنها گفته شد که برای بازپس گیری آن به پلیس امنیت مراجعه کنند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

6 دی 1388 برابر با 27 دسامبر 2009http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: