۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

با تلاش و کوشش و تجمع اعتراضی خانواده ها تعدادی از دستگیر شدگان اعتراضات آزاد شدند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،با تلاش و کوشش و تجمعات اعتراضی بی وقفه خانوادها تعدادی از دستگیر شدگان اعتراضات آزاد شدند.

سه شنبه غروب 14 اردیبهشت ماه تعدادی زیادی از خانواده های دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند.خانواده های دستگیر شدگان در طی چند ماه گذشته بی وقفه در تلاش و کوشش بودند تا فرزندان اسیر خود را آزاد نمایند. آنها تقریبا روزانه با مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب،دادستانی و زندان اوین و برپایی تجمعات اعتراضی علیرغم تهدیدات و توهینها برای مایوس کردن و بازداشتن آنها از تلاش برای آزادی فرزندانشان در عزم پر جزم آنها کوچکترین خللی ایجاد نکرد بلکه بر عکس به تلاشهای خود افزودند.

تا اینکه سه شب تلاش تعدادی از آنها بعد از ماهها اسارت بی گناه فرزندانش به ثمر نشست و مستبدین سرکوبگر را وادار به آزادی آنها نمود.علیرغم اینکه تعداد کمی از زندانیان سیاسی آزاد شدند ولی جمعیت زیادی در آنجا حضور داشتند که باعث وحشت نیروهای سرکوبگر شد.

زندانیان سیاسی آزاد شده با شور و شوق و شادی جمعیتی که با در دست داشتن دستهای گل و پخش شیرینی همانند قهرمانان از آنها استقبال کردند و یاس و ناامیدی را به سرکوبگران مستبد،حاکم کردند.

نام زندانیان سیاسی که غروب سه شب آزاد شدند عبارت بودند از ؛ حسام ترمسی،مجید مقیمی و وحید رجبی یا نجفی که از تیرماه سال گذشته در زندان بسر می بردند.همچنین زندانی سیاسی زینب رسولی از دستگیر شدگان روز عاشور جزء آزاد شدگان سه شنبه شب بودند.

در حال حاضر تعداد زیادی از دستگیر شدگان علیرغم قرار سپردن وثیقه همچنان در بازداشت بسر می برند. بازجویان وزارت اطلاعات با کم شدن تجمعات خانواده ها در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب سعی در ادامه بازداشت آنها دارند. خانواده های زندانیان سیاسی در تدارک تجمعات خود برای آزادی عزیزانشان در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب هستند.

فعاالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خواستار آزادی بدون قید وشرط و فوری تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

16 اردیبهشت 1389 برابر با 6 می 2010

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: