۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

شدت یافت فشارها علیه زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانیان سیاسی بند 350 از اعدام همبندیانشان متاثر و خشمگین هستند آنها در صدد برگزاری مراسم گرامیداشت بودند که با ممانعت مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 مواجه شدند . همچنین از چند روز اخیر فشارها ،محدودیتها و تبعید زندانیان در این بند شدت گرفته است .

در پی اعدام جنایتکارانه 5 زندانی سیاسی که یکی از آنها از بند 350 زندان اوین به میدان دار برده شد خشم زندانیان سیاسی این بند را بر انگیخته است و شرایط این بند را به حالت غیر عادی در آورده است. فضای زندانیان سیاسی که امروز با خانواده های خود ملاقات می کردند همانند روزهای قبل نبود تاثر وتالم و خشم در چهرهای آنها عیان بود و موضوع صحبت با خانواده هایش موضوع اعدام همبندانیان اسیر خود بود.

در طی چند روز گذشته فشارها و اذیت و آزارها علیه زندانیان سیاسی بند 350 افزایش یافته است.تعدادی از زندانیان سیاسی مانند (عیسی سحرخیز،رسول بداقی و سلیمانی و...) به زندانهای مانند گوهردشت کرج ، قزل حصار و پرند جاده ساوه تبعید شدند و تعدادی دیگر در انتظار تبعید شدن بسر می برند.این نبعیدها به توصیه مصطفی بزرگ نیا رئیس بند 350 و از شکنجه گران شناخته شده زندان اوین می باشد.

تعدادی از زندانیان سیاسی که برای طی محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی به زندان برده می شوند فقط حق دارند که با لباسهایی که بر تن دارند وارد زندان شوند و حق بردن لوازم و لباسهای خود را به درون زندان ندارند.زندانبانها از گرفتن لباس از خانواده های آنها خوداری می کنند و زندانیان را به این طریق در شرایط سختی قرار داده اند. در حال حاضر بیش از 15 زندانی در این شرایط بسر می برند که از جمله آن فعال دانشجوئی نادر احسنی می باشد همچنین از یک هفته پیش زندانیان برای استحمام از داشتن آب گرم محروم هستند و ناچارند که با آب سرد استحمام کنند . این مسئله باعث شده است که تعدادی از زندانیان بدلیل استحمام با آب سرد دچار بیماری شوند. از روز گذشته تماسهای تلفنی زندانیان با خانواده هایشان قطع شده است و خانواده ها از وضعیت عزیزانشان بی خبر هستند. در میان زندانیان سیاسی بند 350 تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام وجود دارند.اعدام ناگهانی و غیر مترقبه 5 زندانی سیاسی باعث نگرانی شدید سایر خانواده ها شده است

از طرفی دیگر میوه و مواد غذایی مورد نیاز که زندانیان سیاسی از فروشگاه زندان می خریدند. مدتی است که در فروشگاه زندان موجود نیست و زندانیان سیاسی را حتی از خرید آنها محروم کرده اند. این مسئله باعث پایین آمدن مقاومت بدن و آسیب پذیری آنها در مقابل بیماریها می شود.

خانواده های زندانیان سیاسی که امروز به ملاقات عزیزانشان رفته بودند فضای حاکم بین آنها مملو از خشم و ناراحتی بود و اکثر صحبت خانواده ها در مورد اعدام 5 زندانی سیاسی که روز گذشته روی داد بود، بود.خانم جوانی که مدتی همبند زنده یاد شیرین علم هولی بود از خاطراتش برای سایر خانواده ها تعریف می کرد. از ایستادگی صبر و بردباری و خصوصیات انسانی که در این جانباخته آزادی وجود داشت برای دیگران می گفت. هنگامی که او برای سایر خانواده ها تعریف می کرد بغض گلوی او را گرفته بود و خشم سراسر وجودش را فرا گرفته بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام غیر انسانی زندانیان سیاسی ،تحت فشار قرار دادن و تبعید آنها به زندانهای دیگر را محکوم می کند و از کمیسر عالی جقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ار جاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

20 اردیبهشت 1389 برابر با 10 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: