۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه

قطع کامل ارتباط زندانیان بند 1 زندان گوهردشت با خانواده هایشان

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تماس زندانیان سیاسی و عادی بند 1 زندان گوهردشت کرج از روز چهارشنبه با خانواده های خود قطع شده است.

از روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه تماس زندانیان سیاسی بند 1 زندان گوهردشت کرج با جهان بیرون از زندان قطع شده است و هیچ خبری از وضعیت وشرایط زندانیان سیاسی و عادی این بند در دست نیست. همچنین ارتباط زندانیان بند 1 با سایر بندها قطع می باشد . از روز چهارشنبه هیچ زندانی از بند 1 به بهداری زندان مراجعه ای نداشته است که این مسئله باعث نگرانی است.

گزارشهایی حاکی از آن است که گارد زندان به صورت گسترده به زندانیان بی دفاع بند 1 یورش برده اند و آنها را مورد ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار داده اند و حتی گفته می شود که ارتباط سالنها را قطع کرده اند و زندانیان هر سالن در ایزوله کامل بسر می برند.گزارشات حاکی از گسیل کردن بیش از 80 نفر از گارد زندان به آنجا است . این سرکوب با نظارت و فرماندهی علی حاج کاظم،علی محمدی رئیس و معاون زندان ،کرمانی و فرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان و حسن آخریان رئیس بند 1 و از شکنجه گران این بند می باشد.

هدف از این اقدامات سرکوبگرانه علیه زندانیان اسیر و بی دفاع که در حال حاضر فقط در بند 1 به اجرا گذاشته شده است نامشخص می باشد و احتمال داده می شود که شاید قصد اعدام گروهی زندانیان این بند را دارند در این بند تعداد زیادی از زندانیان محکوم به اعدام وجود دارند.

زنده یاد مهدی اسلامیان از اعدام شدگان 19 اردیبهشت ماه در این بند مخوف محبوس بود که شنبه گذشته بصورت ناگهانی برای اعدام به زندان اوین منتقل شد.

زندانیان بند 1 زندان گوهردشت از لحظه شنیدن خبر اعدام زندانیان سیاسی 19 اردیبهشت اقدام به برگزاری مراسم برای جانباختگان راه آزادی کردند و دست نوشته هایی در تجلیل از این زندانیان سیاسی در بند 1 به دیوارنسب کرده بودند و در تدارک این بودند که روز سه شنبه گذشته مراسم گسترده ای برای آنها بر پا کنند.در این مراسم قرار بود تمامی زندانیان این بند در آن شرکت داشته باشند جمعیت این بند به بیش 600 نفر می رسد

در حال حاضر زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی در این بند در اسارت بسر می برد و هر بار که گارد زندان به آنجا یورش می برد .این زندانی تحت فشارها و اذیت وآزارهای آنها قرار می گیرد.و بار ها او را به بهانه های واهی به شکنجه گاه این بند منتقل می کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،قطع ارتباط و یورشهای وحشیانه به زندانیان بی دفاع در زندان گوهردشت کرج را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب زندانیان بی دفاع در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

25 اردیبهشت 1389 برابر با 15 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: