۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

احضار مادر فعال دانشجویی پیمان عارف به اداره اطلاعت تبریز

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خانم مهناز مدبری مادر فعال دانشجویی به اداره اطلاعات تبریز احضار شد.

روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه ماموین وزارت اطلاعات تبریز طی تماس تلفنی با خانم مهناز مدبری مادر فعال دانشجویی پیمان عارف او را به اداره اطلاعات تبریز احضار کردند. فرد تماس گیرنده از او می خواهد که روز چهارشنبه 22 اردیبهشت بدون اطلاع فرزندش خود را به اداره اطلاعات تبریز معرفی کند.

زمانی که خانم مدبری علت احضار را جویا می شود فرد مذبور که از بردن نام خود خوداری می کند دلیل احضار را مصاحبه های او با رسانه های بین المللی فارسی زبان در مورد دوران اسارت فرزندش و شرایط غیر انسانی که بر او روا داشته شده بود بیان می کند.خانم مدبری از حضور امتناع می کند و روز چهارشنبه این فرد مجددا با خانواده آقای عارف تماس می گیرد و این بار با تهدید با پیمان عارف صحبت می کند. ولی فعال دانشجویی پیمان عارف به نامبرده می گوید که حضور مادرش در ادراه اطلاعات را منوط به احضاریه کتبی و رسمی است.

فعال دانشجویی پیمان عارف به دلیل فشارهای غیر انسانی در دوران اسارتش دچار ناراحتی حاد قلبی است و به این دلیل به مدت 3 هفته به صورت مشروط آزاد است.ا و در حال حاضر در حال دیدار با خانواده و بستگانش در تبریز به سر می برد.

هدف مامورین وزارت اطلاعات از احضار خانم مدبری که برای دفاع از فرزندش ، شرایط و وضعیت او را بیان کرده است، ایجاد فشارهای روحی علیه خانواده و پیمان عارف می باشد. این فشارها در آستانه خرداد ماه برای ایجاد جو رعب و وحشت در بین خانواده ها و مردم می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،احضارها و فشارهای روانی در آستانه خرداد ماه علیه خانواده ها و مردم و ایجاد جو رعب و وحشت را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به تهدیدات و فشارهای این رژیم علیه مردم ایران است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

23 اردیبهشت 1389 برابر با 13 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

دبیر کل سازمان ملل متحد

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: