۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

شکنجه های طاقت فرسا و قرون وسطائی علیه جعفر کاظمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،شکنجه های طاقت فرسا و غیر انسانی که علیه زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی برای وادار کردن او به مصاحبه تلویزیونی توسط بازجویان وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین بکار برده شد.

زندانی سیاسی محکوم به اعدام جعفر کاظمی 47 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد. شغل او لیتوگراف است و لیتوگرافی تمامی کتب درسی و جزوارت دانشگاه امیر کبیر درشرکت خصوصی خود به عهده داشت او همچنین در چند سال گذشته چاپ کتب درسی را در این دانشگاه و سایر موسسات را به عهده داشت. زندانی سیاسی جعفر کاظمی روز 27 شهریور در حالی که در ماشین آژانس برای بازگرداند همسرش که در مسافرت بسر می برد عازم سفر بود. در میدان 7 حوض توسط 4 ماشین مامورین وزارت اطلاعات متوقف شد و او را از ماشین با ضرب وشتم خارج کردند .مامورین وزارت اطلاعات همچنین راننده آژانس را زیر مشت و لگد و باتون خود در خیابان قرار دادند. در حالی که آقای کاظمی به آنها می گفت این رانند آژانس است چرا او را می زنید.

زندانی سیاسی محکوم به مرک به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل می شود 3 روز اول تحت شدید ترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت و این شکنجه های وحشیانه به مدت 74 روز ادامه یافت که در اثر آن آقای کاظمی دچار کاهش وزن شدید شد و آثار شکنجه بر سر و صورت و اندام او عیان بود و همچنین دچار خونریزی از ناحیه فک و بینی بود. اما بازجویان وزارت اطلاعات در شرایطی که بدنش زخمی و دچار خونریزی بود از مداوی وی خوداری می کردند و با بازجوئیها و شکنجه ادامه می دادند. بازجویان وزارت اطلاعات وقتی که به خواسته خود دست نیافتند او را تهدید کردند که در صورت عدم شرکت در مصاحبه تلویزیونی فرزند و همسر او را دستگیر و به بند 209 خواهند آورد و در مقابل چشمانت آنها را شکنجه خواهیم کرد. ولی آقای کاظمی از پذیرفتن خواسته های جنایتکارانه آنها خوداری کرد. پس از 74 روز در سلولهای انفرادی زندان اوین او را به بند 350 زندان اوین منتقل کردند.

پس از اعتراضات گسترده مردم ایران در روز عاشورا مجددا سراغ او آمدند و او را تحت فشار قرار دادند که باید در مصاحبه تلویزیونی شرکت کند و اعلام کند که در روز عاشورا دستگیر شده است و گفته های بازجویان وزارت اطلاعات را در مقابل دوربین تکرار کند. در غیر این صورت این بار همسر و فرزندش را دستگیر و به زندان اوین منتقل خواهند کردو آنها را در مقابل چشمانش شکنجه خواهند داد.

او به مدت چندین ساعت تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار گرفت و در اثر این شکنجه ها حداقل 2 دندان وی شکسته شد و بینی و کتف او آسیب جدی دید.زندانی سیاسی جعفر کاظمی به آنها می گوید هر آنچه را می خواهید می توانید انجام دهید ولی حاضر به تکرار گفته های شما در مقابل دوربین نیستم الا اینکه واقعیتها را بیان خواهم کرد.شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی بدلیل حضور فرزند او که در قرارگاه اشرف در عراق می باشد و این را بارها علوی به وی یادآوری کرده است

زندانی سیاسی جعفر کاظمی توسط سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی مورد بازجوئی و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفت. بازجوعلوی با مشت و لگد به سر و صورت آقای کاظمی می کوبید که باعث شگسته شدن تعدادی از دندانها و بینی وی گردید. سربازجوی وزارت اطلاعات در اوین در شکنجه جسمی و روحی و تهدید علیه صدها نفر از فرزندان پاک و آزاده ایران زمین نقش دارد.این جنایتکار علیه بشریت در بازجوئیها برای تحت فشار روحی قرار دادن دختران و زنان از رفتارهای غیر اخلاقی علیه آنها بکار می برد.او در درنده خویی و جنایت هیچ مرزی را نمی شناسد.علوی جنایتکار علیه بشریت وقتی در مقابل پاسخ منفی زندانیان سیاسی قرار می گیرد و شکنجه های جسمی و روحی او تاثیر گذار نباشد به آنها می گوید چونکه حرف من را نمی پذیرید پس ضد نظام هستید و من هم حکم محاربه و اعدام را برای شما صادر می کنم.

پرونده زندانی سیاسی جعفر کاظمی به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شد و توسط فردی بنام محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 محاکمه شد.درپرونده آقای کاضمی هیچ دلیل ومدرکی دال بر انجام عملی وجود ندارد. مقیسه ای بر مبنی اتهاماتی مانند ؛محاربه،تبلیغ علیه نظام،اقدام علیه امنیت نظام،سازماندهی دانشجویان امیر کبیر،رفت و آمد خانوادگی با زندانیان سیاسی سابق و موارد دیگر به اعدام محکوم کرد. محمد مقیسه ای نسبت به زندانیان سیاسی سابق کینه ای عمیق دارد و بارها این را بیان کرده است . او به آنها می گوید: شما ها را باید همان موقع اعدام می کردیم و اشتباه کردیم که چنین کاری را انجام ندادیم . این حکم توسط احمد زرگر رئیس شعبه 36 تجدید نظردادگاه انقلاب مورد تایید قرار گرفت.احمد زرگر از بازجویان دهۀ 60 می باشد و خود او در شکنجه زندانیان سیاسی شرکت داشته است. او در جریان اعتراضات اخیر اکثر پرونده هایی که به وی ارجاع داده می شد حکم های سنگین تری نسبت به دادگاه بدوی صادر می کرد.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی جعفر کاظمی از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد او از سال 1360 تا اواخر سال 1369 در زندان بسر برد و تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت.

در آستانه خرداد ماه و گرامیداشت روزهایی که در آنها جنایت علیه بشریت بصورت گسترده و به دستور عالی ترین مقامات این رژیم که به صورت علنی اعلام گردید و متعاقب آن با به گلوله بستن مردم در خیابانها، به قتل رساندن جوانان در زیر شکنجه در اردوگاه مرگ کهریزک و سایر بازداشتگاهها و تجاوز سیستماتیک و سازماندهی شده جنسی به زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها و زندانهای این رژیم عملی گردید.مقامات رژیم در ترس و حراس از گرامیداشت این روزها حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی را صادر و تایید کرده اند و خطر جدی وجود دارد وقتی که در تنگنا قرار گیرند برای ایجاد رعب و وحشت اقدام به اجرای این جنایت علیه بشریت نمایند.لذا لازم است که در مقابل صدور احکام اعدام و تایید آنها اقدام به اعتراضات گسترده نماییم و طرح جنایتکارانه آنها را افشا و خنثی کنیم.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شکنجه جسمی و روحی،وادار کردن به تکرار گفته های بازجویان وزارت اطلاعات در مقابل دروبین و صدور حکم اعدام را محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه،شکنجه و اعدام سازمان ملل خواستار اقدامی عملی برای نجات جان ده ها زندانیان سیاسی که حکم اعدام آنها صادر و مورد تایید قرار گرفته است و هر لحظه امکان اجرای آن می رود،می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

16 اردیبهشت 1389 برابر با 6 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگر ویژه شکنجه دستگیریهای خودسرانه،شکنجه و اعدام سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: