۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

انتقال یکی از زندانیان بی دفاع به شکنجه گاه بند 1معروف به سگدونی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" انتقال زندانی مرتضی صادقی به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی جهت اعمال شکنجه های جسمی و روحی علیه این زندانی بی دفاع می باشد.

روز شنبه 11 اردیبهشت ماه زندانی مرتضی صادق 34 ساله به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی زندان گوهردشت کرج منتقل شد. زندانیانی که به این سلولها منتقل می شوند تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی و محدودیتهای غیر انسانی قرار می گیرند. آقای صادقی به دستور حسن آخریان شکنجه گر و رئیس بند 1 به سلولهای انفرادی منتقل شد.

حسن آخریان 7 اردیبهشت همراه با چند پاسداربند زندانی مرتضی صادقی را با باتونهای برقی و معمولی تحت شکنجه های وحشیانه جسمی قرار دادند که در اثر این شکنجه ها بدن او کبود و دچار جراحاتی شد.سپس برای تحقیر کردن او اقدام به کوتاه کردن موی سر وی نمود.

لازم به یادآوری است زندانی مرتضی صادقی 17 بهمن 1386 به اتهام همکاری با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان دستگیر و محکوم به 2 سال زندان و 70 میلیون تومان جریمه شد. از پایان محکومیت او چند ماه می گذرد ولی از آزادی او خوداری می کنند . علت ادامه بازداشت او را مبلغ 8 میلیون و 200 هزارتومان باقی مانده از جریمه 70 میلیون تومانی عنوان می کنند. بنابه گفته وی او اقدام به تهیه فیلم مستندی از گفته های شورای شهر و بعضی از شهرداران مناطق مختلف نموده است که در آن اثبات می شود که چند میلیارد تومان از بودجه شهر را اختلاص کرده اند این فیلم از شبکه های مختلف ماهواره ای فارسی زبان منتشر شده است و شاکیان او 12 نفر از اعضای شورای شهر و 11 شهردار می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،انتقال زندانیان به سلولهای انفرادی معروف به سگدونی جهت اعمال شکنجه های قرون وسطائی و محدودیتهای غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به شکنجه های قرون وسطائی در زندانهای این رژیم است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

13 اردیبهشت 1389 برابر با 3 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: