۱۳۸۹ خرداد ۹, یکشنبه

معلم زندانی پس از یورش وحشیانه دیروز به نقطه نامعلومی منتقل شد

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،رسول بداقی معلم زندانی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران به نقطه نامعلومی انتقال داده شد.

رسول بداقی معلم زندانی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران در پی یورش وحشیانه روز گذشته و ضرب و جرح و توهین توسط افسر کشیک پاسدار اکبری سلیم با نام مستعار شیخ و 2 پاسداربند دیگر بنام های قاسم محمدی و عقوائی، روز یکشنبه از بند 6 زندان گوهردشت خارج و به نقطه نامعلومی منتقل شد.آقای بداقی صبح امروز همچنین به بازرسی زندان گوهردشت برده شد و توسط فردی بنام رضا ترابی مورد بازخواست قرار گرفت که چرا خبر ضرب و جرح او در رسانه انعکاس یافته است و چه کسی این خبر را به بیرون انتقال داده است.

رضا ترابی که در تهدید و انصراف زندانیان از شکایت علیه شکنجه گران نقش فعالی دارد خود بارها در شکنجه زندانیان بیدفاع بخصوص در بند زنان نقش داشته است. این فرد همچنین در انتقال مواد مخدر به درون زندان و تجاوز به دختران و زنان زندانی عادی نقش دارد.او بجای اینکه در باره آمرین و عاملین ضرب وشتم معلم زندانی سئوال کند در صدد کتمان کردن حقایق بر آمده بود و از انتشار اخبار جنایت غیر انسانی و وحشیانه ضرب و جرح این معلم از او بازخواست می کرد.

همچنین روز گذشته علی محمدی معاون زندان گوهردشت کرج زندانیانی که به حمایت از معلم زندانی آقای بداقی برخواسته بودند را احضار کرد و آنها را تهدید به تبعید به بند 1 نمود. این فرد با تهدید سعی داشت که به زندانیان وانمود کند که چنین ضرب وشتمی اتفاق نیافته است و چشمان آنها چیزهای غیر واقعی دیده اند. همین مسئله را روز گذشته وقتی که احمد زیدآبادی به شکری رئیس بند 6 نسبت به این رفتار وحشیانه اعتراض کرده بود با وقاحت تمام به او می گفت چنین چیزی نیست در صورتیکه آقای زیدآبادی با چشمان خود شاهد ماجرا بود.

تهدید و ارعاب زندانیان حاکی از آن است که ضرب و جرح معلم زندانی با طراحی بازجویان وزارت اطلاعات صورت گرفته است و توسط مسئولین زندان به اجرا گذاشته شده است. همچنین سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانهای تهران به بند 6 زندان گوهردشت کرج حاضر شد که با اعتراض شدید آقای بداقی مواجه شد این فرد در صدد رفع و رجوع یورش وحشیانه بر آمده بود.

از طرفی دیگر احمد زید آبادی امروز از بند 6 به بند 2 زندان گوهردشت منتقل شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش وحشیانه به معلم زندانی و نسبت به انتقال او به نقطه نامعلوم هشدار میدهد و آنرا محکوم می کندو از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار پایان دادن به سکوت و بی عملی که باعث درنده خویی بیشتر این رژیم علیه زندانیان سیاسی شده است می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 خرداد 1389 برابر با 30 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: