۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج طی مراسمی یاد 5 جان باخته راه آزادی را گرامیداشتند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"شب گذشته زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج با برگزاری مراسمی یاد 5 جانباخته راه آزادی که روز گذشته خون پاکشان به زمین ریخت را گرامیداشتند.

یکشنبه شب 19 اردیبهشت ماه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج با اعتقادات و دیدگاههای مختلف و بخصوص زندانیان سیاسی کرد دور هم جمع شدند و مراسم گرامیداشت 5 زندانی سیاسی اسیر که خون پاکشان بدست مستبدین خونریز حاکم به زمین ریخت و زمین این میهن را گلکون کرد گرامی داشتند. این مراسم در بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج برگزار شد.

مراسم گرامیداشت راس ساعت 21:00 آغاز گردید. زندانیان با اعلام 2 دقیقه سکوت یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند. سپس با بردن نام هر کدام به ایستادگی و مقاومتشان 3 بار به روان پاکشان درود می فرستادند.علیرغم فشارها و محدودیتها آنها با حداقل امکانات موجود این مراسم را ادامه دادند.بعضی از زندانیان سیاسی که مدتی هم بند جان باختگان بودند خاطراتی از آنها برای سایر زندانیان سیاسی نقل کردند.

این مراسم تا ساعت 21:35 ادامه داشت.زندانیان سیاسی اعلام کردند بر عهد و پیمان خود با مردم ایران تا رسیدن به آزادی و ادامه راه آن قهرمانان به خون خفته تا آخرین قطره خون خود ایستادگی خواهند کرد و این کشتارها در عزم واراده آنها خللی ایجاد نخواهد کرد. این اعمال سبعانه حاکی از ترس و وحشت مستبدین خونریز حتی از اسیران در بند است.

زندانیان سیاسی به جوانان ایران یادآوری کردند مستبدین حاکم با ریختن خون زندانیان سیاسی قصد فرو نشاندن آتش خرداد را داشتند در صورتیکه آتش خرداد را به اردیبهشت کشاندند.این اعدام ها ما و ملت ما را مرعوب نخواهد کرد بلکه بر عزم پر جزممان برای رسیدن به آزادی خواهد افزود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

20 اردیبهشت 1389 برابر با 20 می 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: