۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

شکنجه گروهی زندانیان در شکنجه گاه مخوف بند 1 معروف به سگدونی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، 3 زندانی بی دفاع در بند 1 زندان گوهردشت به مدت طولانی مورد شکنجه های وحشیانه پاسداربندها و گارد زندان قرار گرفتند. شکنجه ها به حدی شدید بود که دستهای آنها شکسته شده و بدنشان خونین و کبود می باشد.

یکشنبه شب 12 اردیبهشت ماه در انتهای سالن 2 بند 1 که سلولهای انفرادی معروف به سگدونی در آن قرار دارد سلولی وجود دارد که حسینیه نامیده می شود و تعداد از زندانیان در آن زندانی هستند.پاسداربندها به زندانیان بی دفاع با باتون یورش می برند و آنها را وحشیانه مورد ضرب وشتم قرار می دهند که منجر به اعتراض شدید زندانیان و درگیری بین آنها و پاسداربندها می شود. یکی از پاسداربندها به نام زینلی که از شکنجه گران سلولهای انفرادی است و مورد نفرت زندانیان این بند می باشد توسط زندانیان بشدت گوشمالی می شود و به بهداری زندان منتقل می شود.سایر پاسداربندهای این سالن بسته را ترک و متواری می شوند.

حوالی ساعت 23:30 انبوهی از نیروهای گارد زندان به شکنجه گاه زندان گوهردشت که در بند 1 می باشد و به تصرف زندانیان در آمده بود یورش می برند که با مقاومت زندانیان مواجه می شوند. زندانیان برای دفاع از خود و دفع حملۀ آنها اقدام به سوزاندن پتوهای خود می کنند. نیروهای گارد به آنها قول میدهند که در صورت باز کردن درب شکنجه گاه به خواسته های آنها رسیدگی می کنند. ولی نیروهای گارد به فرماندهی فردی بنام آقایی برخلاف قولی که داده بود به آنها یورش می برد و سه زندانی بی دفاع به نام های حسن شریفی،بهرام تصویری و محمد محمدی را ابتدا به آنها دستبند و پابند و چشم بند می زند و آنها را وادار می کند که از تونلی که دو طرف آن گارد زندان قرار گرفته اند حرکت رفت و برگشتی داشته باشند همزمان با آن از دو طرف آماج باتونهای آنها قرار می گیرند و هر کدام از آنها بر روی زمین می افتد بصورت وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار می گرفت.

شکنجه وحشیانه زندانیان تا ساعت 12:15 دقیقه ادامه داشت.از صدای زجه ها و ناله های آنها زندانیان سایر سالن ها بیدار شدند و حتی بند کناری صدای فریادهای آنها را می شنید.3 زندانی فوق بشدت شکنجه شده اند و دستان آنها در اثر ضربات باتون شکسته شده است و بدن آنها خونین و کبود است. سپس با همان حالت به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

این چهارمین بار است که این شکنجه گاه در اعتراض به شکنجه های وحشیانه و شرایط قرون وسطائی به تصرف زندانیان در می آید و هر بار زندانیان توانسته اند به بعضی از خواسته های خود بطور موقت برسند ولی بعد از مدتی شرایط به حالت اولیه خود بازگشته است.

شرایط و وضعیت این شکنجه گاه به حدی حاد و طاقت فرسا است که زندانیان برای رهایی یافتن از آنجا اقدام به خودکشی می کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه وحشیانه و قرار دادن زندانیان در شرایط قرون وسطائی در شکنجه گاه مخوف زندان گوهردشت کرج را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر وگزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در زندانهای این رژیم است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

14 اردیبهشت 1389 برابر با 4 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: