۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

آغاز انتقال زندانیان سیاسی از بندهای مختلف زندان گوهردشت به بند3 این زندان

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، برای کنترل و تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج قرار است که زندانیان سیاسی به بند 3 زندان گوهردشت کرج منتقل شوند.

از روز یکشنبه 9 خرداد ماه تعدادی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج از بندهای مختلف به بند 3 زندان گوهردشت که معروف به بند کارگری است منتقل شدند.گفته می شود شرایطی مانند بند 350 زندان اوین برای زندانیان سیاسی زندان گوهردشت که به بند 3 منتقل خواهند شد بوجود خواهند آورد.

گزارشات حاکی از آن است که هدف از انتقال زندانیان سیاسی به بند 3 (بند کارگری) زندان گوهردشت کرج برای تحت فشار و کنترل شدید قرار دادن آنها است و همچنین مطلع نشدن زندانیان سیاسی از جنایتهایی که بر علیه زندانیان عادی و اسیر که در بندهای دیگر روی می دهد می باشد.

روز گذشته زندانیان سیاسی منصور رادپور،احمد زیدآبادی و رسول بداقی و امروز ارژنگ داودی از بند 4 به بند 3 زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.

معلم زندانی رسول بداقی صبح امروز از بند 3 خارج و گفته می شود به زندان پردیس کرج منتقل شد.

زندانیان سیاسی که به بند 3 منتقل می شوند در حسینیه این بند نگهداری می شوند این حسینیه در حال حاضر فاقد امکانات اولیه است. در آن تخت خواب و حتی پوشش مانند پتو وجود ندارد همچنین در حدود 120 زندانی عادی در این بند نگاهداری می شود.

هنوز از هدف و قصد اصلی جابجایها زندانیان سیاسی نامشخص است و در این باره تاکنون هیچ توضیحی به زندانیان سیاسی داده نشده است و به صورت ناگهانی به آنها گفته م شود که باید به بند 3 منتقل شوند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

10 خرداد 1389 برابر با 31 می 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: