۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

مراسم روز کارگر با شعار مرگ بر دیکتاتور در مقابل وزارت کار

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، هزاران نفر از کارگران و مردم تهران در مقابل وزارت کار مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر را با شعار مرگ بر دیکتاتور آغاز کردند.

روز شنبه از ساعت 16:00 به وقت تهران هزاران نفر از کارگران و مردم تهران از چند جهت به سوی وزارت کار در حال حرکت بودند. حوالی ساعت 17:30 تعدادی از کارگران و مردم در خیابان جیحون اقدام به سر دادن شعارهای مرگ بر دیکتاتور نمودند که با یورش و حشیانه گارد ویژه مواجه شدند. همزمام با آنها ماشینها اقدام به بوق زدن ممتد نمودند.هر لحظه بر تعداد جمعیت افزوده می شود.
نیروهای سرکوبگر گارد ویژه، نیروی انتظامی ،سپاه پاسداران، لباس شخصیها و بسیجی ها منطقه را به صورت پاداگان در آورده اند.امام مردم بصورت دسته های چند صد نفره در آنجا حضور دارند. نیروهای موتور سوار گارد ویژه و لباس شخصیها در حال گشت زدن و ایجاد رعب و وحشت هستند.

ولی کارگران و مردم به اقدامات سرکوبگرانه آنها توجهی ندارند و قصد برگزاری گسترده این مراسم را دارند فضای منطقه بسیار متشج می باشد.

ظهر امروز تعدادی از کارگران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند که با یورش و حشیانه گارد ویژه مواجه شدند و در گیری شدید بین آنها و کارگران ایجاد شد که منجر به شعار دادن کارگان علیه دیکتاتوری حاکم شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

11 اردیبهشت 1389 برابر با اول ماه می 2012


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: