۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۸, شنبه

آدم ربائی دولتی چه مفهومی دار؟

بنام خدا،

آدم ربائی دولتی چه مفهومی دارد؟ زندانی سیاسی رسول حردانی که جهت عمل جراحی و گذاراندن دوران نقاهت در مرخصی استعلاجی بسر می برد. شب چهارشنبه سوری 1388 در تهران به همراه دو نفر از دوستانش دستگیر می شود. روز چهارشنبه سوری یعنی 26 اسفند 1388 او و دوستانش دستگیر می شوند و از آگاهی تهران به محل نامعلومی منتقل می گردد.

افرادی او را در آگاهی تهران دیده اند و از همان جا برای برادرش خالد حردانی پیغام فرستاده است. از آن زمان تاکنون خانواده او از سرنوشت او بی خبر هستند وهر نهاد مسئولی نظیر اطلاعات ،آگاهی تهران و نیروهای انتظامی تهران مراجعه می کنند ،متاسفانه از پاسخ دادن سر باز می زنند. حتی آگاهی تهران که مرجع دستگیر کنندۀ او است می گوید که نام چنین کسی در فهرست ما نیست.

از آنجایی که در کشور ایران زیر حاکمیت رژیم استبدادی جمهوری ضد اسلامی بازداشت و سر به نیست کردن مردم که نمونه های بارز آن را از سال 1357 تاکنون شاهدیم امری عادی است و نهادهای اطلاع رسانی هم کاملا در کنترل دولت می باشند .

لذا مجبوریم که برای اطلاع رسانی از سرنوشت هموطنانمان بخصوص رسول حردانی به نهادهای حقوق بشری و رسانه های آزاد بین المللی خارج از ایران روی بیاوریم.

لذا از سازمان ملل و عفو بین الملل و سازمانهای حقوق بشری جهان درخواست داریم که مفقود شدن رسول حردانی را که جوانی 27 ساله می باشد پیگیری نمایید.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

اردیبهشت 1388

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل


http://hrdai.blogspot.com

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel. : 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: