۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۴, جمعه

پنج پیک پاک پیام پایداری (زندانی سیاسی ارژنگ داودی)

زندانی سیاسی ارژنگ داودی،به مناسبت اعدامهای 19 اردیبهشت ماه ، پنج پیک پیام پایداری ؛ شیرین الم هولی،فرزاد کمانگر،فرهاد وکیلی،علی حیدریان و مهدی اسلامیان که به دستور علی خامنه ای خون پاکشان به زمین ریخت. قطعه شهری به این مناسبت سروده است.

آقای داودی هنگام اسارت مدت زیادی را با تعدادی از آنها در زندان اوین و گوهردشت گذرانده بود و از دوستان صمیمی او بودند.هر چند اعدام جنایتکارانه آنها جانگداز بود. ولی خون پاکشان جوشان و خروشان و همانند سیلی بنیان کن ریشه های ظلم و تباهی را از ایران زمین بر خواهد کند . اینگونه است که آن خونهای به ناحق ریخته شده، مردم ایران و جهان را بر انگیخت. از تهران ، کردستان ، جای جای میهن،از عراق ، افغانستان و جهان علیه جنایت علی خامنه ای ولی فقیه بر شوریدند. آمران و عاملین این جنایت به خیال خام خود قصد داشتند که جو رعب و وحشت ایجاد کنند و آتش فروزان خرداد را خاموش کنند.

شعر سروده شده به پاس پنچ پیک پیام پایداری:

خبر از اوین

کوتاه بود و جانگداز

خبری شوم که می گفت

هنگام که

نوزدهمین روز اردیبهشت

به سپیده بر می نشست

پنج پیک پاک پیام پایداری

فرزاد و فرهاد

علی و مهدی بر حلقۀ دردبار آزادی

شیرین ترین لالایی جهان را

با تار ترد عشق بسرودند

خبر کوتاه بود و جانگداز

خبری شوم که می گفت

ضحاک عبا بر دوش

این زمان پنج پنج می گیرد

و اینک

به سوگ یاد پنج پیک پاک پیام پایداری

ندا می رسد از رجائی شهر

که ای ضحاکیان عبا بر دوش

شرمتان باد

نه یک بار که هفتاد میلیون بار

و اینک

فریادی از رجائی شهر بر می خیزید که

نه نه

هفتاد میلیون بار نه

به رژیم خونخوار ولایت فقیه

زندانی سیاسی ارژنگ داودی

زندان رجائی شهر

چهارشنبه، 22 اردیبهشت 1389

انتشار :فعالی حقوق بشر و دمکراسی در ایران


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: