۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۷, جمعه

شکنجه زندانیان تا در آستانه مرگ و عدم انتقال آنها به بهداری تا جان سپردند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، زندانی که در اثر شکنجه های وحشیانه پای او شکسته شده بود و بدن وی مجروح و خونین بود بعد از چند روز تحمل درد شدید و جانکاه به بهداری زندان منتقل شد . همچنین زندانی دیگری که دچار خفگی شده بود از انتقال او به بهداری خوداری کردند تا اینکه جان سپرد.

زندانی بهرام تصویری از بند 1 زندان گوهردشت کرج که در اثر شکنجه های وحشیانه پاسدار بندها و گارد زندان دچار شکستگی پا شده بود و همچنین در اثر ضربات باتون بدن او مجروح و خونین بود . پای او در اثر ضربه کپسول آتش شکسته شد.فردی که با کپسول آتش نشانی به وی ضربه زد و باعث شکستگی پای او شد، پاسداری بنام آقایی از فرماندهان گارد زندان می باشد.

زندانی بهرام تصویری علیرغم شکستگی پا و مجروح و خونین بودن بدنش چند روز در سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی نگهداری می شد و از شدت درد شب و روز به خود می پیچید. این شیوه جدید شکنجه زندانیان بی دفاع است.بعد از چند روز او را به بهداری زندان منتقل کردند. وقتی که به بهداری منتقل شد یکی از پزشکان زندان بنام اشراقی از صحنه ای که با آن موجه شده بود شوکه شد. چونکه بدن او خونین و از کبودی سیاه شده بود و این زندانی بی دفاع از درد به خود می پیچید.

از طرفی دیگر زندانی محمد فتوحی 50 ساله که در جنگ ایران عراق یک پای خود را از دست داده بود و همچنین ریه های او بدلیل تنفس گاز شیمیایی دچار آسیب جدی شده بود و به سختی قادر به انجام امور شخصی خود بود. او بدلیل قتل همسر و پدر همسرش 9 سال بود که در سالن 3 بند 1 زندان گوهردشت کرج زندانی بود. او یکی از بسیجیان دوران جنگ بود.

روز پنجشنبه به دلیل ناراحتی ریوی که در اثر گاز شیمیای دچار آن گشته بود حالت خفگی به وی دست می دهد . همبندی های او تقاضای کمک از حسن آخریان رئیس بند 1 و پاسداربندها می کنند ولی پاسداربندها و حسن آخریان نسبت به تقاضای کمک و اعتراض آنها توجهی نمی کنند و پس از مدتی در سلول خود و در مقابل چشمان حیرت زده و بی دفاع سایر هم بندیانش جان سپرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، شکنجه های وحشیانه زندانیان بی دفاع تا آستانه مرگ ،چند روز در حالت درد شدید و جانکاه قرار دادن آنها و عدم رسیدگی به زندانی که دچار خفگی شده بود تا آنکه جان بسپارد به عنوان یک جنایت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای نجات جان زندانیان بی دفاع که در زندانهای قرون وسطائی به قتل رسانده می شوند خواستار اعزام هیئتی بین المللی برای تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

17 اردیبهشت 1389 برابر با 7 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: