۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۵, چهارشنبه

قصد محاکمه فعال کودک با اتهامات دروغین بازجویان وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مهدی سلیمی والا( آمیزش) فعال کودکان با اتهام واهی به دادگاه احضار شد.

فعال حقوق کودکان مهدی سلیمی والا (آمیزش) برای محاکمه با اتهامی و واهی به شعبه 108 دادگاه شهر ری احضار شد. او می بایست روز 26 اردیبهشت ماه در این شعبه مورد محاکمه قرار گیرد.آقای سلیمی والا از داشتن وکیل محروم است. آقای مهدی سلیمی والا به دلیل فعالیت در ان. جی . او جهان شایسته برای کودکان که در حمایت از کودکان کار و خیابانی فعالیت می کند دستگیر شد ولی به او اتهام غیر معمول و غیر واقعی تحصیل مال نامشروع نسبت داده شده است و قرار است بر این مبنی مورد محاکمه قرار گیرد. به نظر می آید که قصد تشکیل پرونده های متعدد علیه این فعال کودکان دارند.

یکی از شیوهای دادگاههای انقلاب برای پنهان کردن اعمال غیر قانونی و غیر انسانی خود علیه زندانیان سیاسی و وکلای آنها که به کار می برند. زندانی سیاسی و وکیل او حق داشتن نسخه ای از پرونده همانگونه که در تمامی جهان معمول است خوداری می کند. زندانی سیاسی تا روز دادگاه از کلیات اتهامات نسبت داده شده خود بی اطلاع است . دادگاه انقلاب حتی از ابلاغ کتبی و رسمی حکم صادر شده به زندانی سیاسی و وکیلش خوداری می کند. به این دلیل خانواده زندانی سیاسی قادر به اعتراض رسمی نسبت به این حکم در دادگاههای بالاتر نیستند چونکه حکم رسمی در دست ندارند که به آن اعتراض کنند. وقتی که خانواده زندانی سیاسی و وکیل نسبت به این رفتار قاضی اعتراض می کنند به آنها گفته می شود که شما می خواهید آن را روی سایتها قرار دهید و این دلیل قاطعی است از غیر قانونی بودن اتهامات نسبت داده شده به زندانیان سیاسی است.

لازم به یاد آوری مهدی سلیمی والا 22 ساله 10 بهمن ماه 1388 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر ری منتقل شد. او در شعبه 11 بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد. در آنجا بازجویی با نام مستعار یاسر او را تحت شکنجه های شدید روحی قرار داد و اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین و اتهامات اخلاقی به این فعال کودک نسبت داد.او بیش از 6 هفته در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین بسر برد.علاوه بر او سایر فعالین کودک مانند خانم مریم ضیاء، بابک نظری،سعیده میرزائی و رضا خندان دستگیر شدند. رضا خندان نویسنده و فعال حقوق کودک همچنان در زندان می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت دادن اتهامات دروغین و واهی که به صورت یک روش معمول بازجویان وزارت اطلاعات و دادگاهای انقلاب تحت نفوذ آنها علیه فعالین کودکان بکار می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و یونیسف خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب فعالین کودکان در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

15 اردیبهشت 1389 برابر با 5 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

یونیسف


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

.

هیچ نظری موجود نیست: