۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

تقاضای مفلوکانه دادستان تهران و قاضی کشیک زندان اوین از زندانیان سیاسی برای نوشتن توبه نامه

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"در طی روز و شب گذشته در یک اقدام درمانده و عاجزانه دادستان تهران و قاضی کشیک زندان اوین از زندانیان سیاسی که در دو دسته 100 نفره به نزد آنها برده شدند از آنها خواسته شد که توبه نامه بنویسند تا از زندان آزاد شوند.

روز یکشنبه 2 خرداد ماه در حدود 100 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین را به نزد عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در زندان اوین برده شدند و او طی سخنرانی از موضع ضعف و ناتوانی از زندانیان سیاسی خواست در قبال نوشتن توبه نامه آنها را آزاد خواهند کرد. همچنین دیشب 100 نفر دیگر از زندانیان سیاسی را نزد قاضی کشیک زندان اوین برده شدند و همین درخواست بیشرمانه را از زندانیان سیاسی کردند که با جواب رد اکثریت زندانیان سیاسی مواجه شد.

این اقدام بیشرمانه و غیر انسانی و توهین آمیز علیه زندانیان سیاسی بی گناه که تنها دلیل در اسارت بودنشان اعتراض به استبداد خونین و وحشی حاکم بر کشور است صورت می گیرد. زندانیان سیاسی نسبت به این در خواست وقیحانه جواب رد دادند و خواستار آزادی بی قید وشرط خود شدند.آنها همچنین به خانواده های خود تاکید کردند که از حقوق خود کوتاه نخواهند آمد.

اعمال توهین آمیز و وقیحانه قوه قضائیه که آلت دست بازجویان و زارت اطلاعات است و در صدور احکام ضد بشری اعدام و حبس های سنگین رکوردار جهان است. عباس جعفری دولت آبادی علنان اعلام میدارد که تنها با تقاضای عفو از علی خامنه ای ولی فقیه می توان جلوی اعدام زندانیان سیاسی را گرفت. اظهارات عباس جعفری دولت آبادی دلیل قاطعی است بر اینکه شخص علی خامنه ای است که تصمیم به صدور واجرای احکام اعدام را می گیرد و قوه قضائیه مجری آنها است. همچنین صادق لاریجانی رئیس منصوب قوۀ قضائیه توسط علی خامنه ای در روزهای اخیر با اظهارات ضمنی خود تاکید کرد که دستگیریها با تایید و نظر خود خامنه ای صورت می گیرد.

از طرفی دیگر ترس از اعتراضات گسترده مردم در خرداد ماه سعی دارند که زندانها را برای دستگیری های خودسرانه و گسترده خود آماده سازند و هدف از تقاضای مایوسانه از زندانیان سیاسی که از روحیه ای بالا برخودار هستند سعی دارند که آن را در بوق و کرنای تبلیغاتی خود نمایند تا شاید مردم را از حقوق قانونی و مشروع خود که در راس آن آزادی است را باز دارند.

حال آنچه که در شکنجه گاه بند 209 زندان اوین با شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی و سلولهای انفرادی و تهدید خانواده های آنها نتوانستند توبه نامه بگیرند. اینبار از موضع ضعف و ناتوانی و با خیال خام خود با تطمیع قصد گرفتن توبه نامه از زندانیان سیاسی در قبال آزادی آنها دارند که خود دلیل قاطعی بر بی گناهی و اتهام سازی قوه قضائیه می باشد و همچنین استواری و پایداری زندانیان سیاسی از حقوق حقه خود و مردمشان آنها را به این نقطه ضغف کشانده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری زندانیان سیاسی در ایران است و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

03 خرداد 1389 برابر با 24 می 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: