۱۳۸۹ خرداد ۱۰, دوشنبه

شدت یافتن فشارها و محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی بند 350

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" فشارها و وضعیت حاد درمان و کیفیت بسیار بد غذای زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین تا حد زیادی شدت یافته است.

زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین تحت فشارهای غیر انسانی و وضعیت حاد درمان ، کمیت کم وکیفیت بسیار بد غذا باعث شده است که بدن آنها در مقابل بیماریها مقاومت نکند و دچار بیماریهای مختلفی شوند. در حال حاضر تعداد زیادی از آنها دچار سوزش معده و عفونت روده شده اند و بعضی از آنها که به آنفولانزا مبتلا هستند مدتها است که بهبود نیافته اند.

غذایی که به زندانیان سیاسی داده می شود غیر قابل مصرف است و زندانیان اسیر و بیدفاع راه حلی غیر از استفاده از این غذا را ندارند و به این دلیل تعداد زیادی از آنها دچار سوزش معده وعفونت روده شده اند.

وضعیت و شرایط درمان زندانیان سیاسی فاجعه بار است وتعداد بسیار محدودی اجازه رفتن به بهداری را دارند. زندانیان سیاسی سعی می کنند که بنابه وضعیت وخیم تر هر زندانی اولویت را به او بدهند.با وجود بیماری و شرایط حاد آنها از درمان شدن محروم هستند. هنگام مراجعه به بهداری برخورد افراد بهداری غیر انسانی است و به زندانیان قرص مسکن داده می شود و از توجه جدی به ناراحتی آنها به عمد خوداری می کنند.

دادستانی تهران فشارها را بر زندانیان سیاسی افزایش داده است که ندامت نامه بنویسند . این فشارها از چند هفته پیش آغاز شده است و بصورت گروهی وانفرادی پیگیری می شود.بخصوص علیه جوانانی که در اعتراضات گسترده یک سال گذشته شرکت داشته اند بیشتر است. ابتدا با برخوردی خوب و با تطمیع به اینکه اگر ندامت نامه بنویسید شما را آزاد خواهیم کرد شروع می شود و و قتی زندانیان سیاسی تن به خواسته های آنها نمی دهند با برخورد و لحن تهدید آمیزی ادامه می یابد. خانواده های زندانیان سیاسی نسبت به این فشارها قرار است دست به اعتراضاتی بزنند و خواهان آزادی بی قید و شرط عزیزانشان شوند.

از طرفی دیگر مدتی است که برنامه های سرکوبگران آمار توسط مصطفی بزرگ نیا رئیس وشکنجه گر معروف بند 350 که در پرونده سازی و انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرای و سایر زندانها نقش دارد دوباره از سر گرفته شده است و زندانیانی که ازشرکت کردن در آن خوداری کنند از داشتن ملاقات حضوری با خانواده هاشان محروم می شوند.که امروز تعداد زیادی از زندانیان سیاسی که در برنامه سرکوبگرانه شرکت نداشتند از داشتن ملاقات با خانواده های خود محروم شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شدت یافتن اعمال سرکوبگرانه ،عدم درمان و وضعیت حاد غذایی زندانیان سیاسی اسیر و بی دفاع را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

10 خرداد 1389 برابر با 31 می 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه شکنجه سازمان ملل متحد


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: