۱۳۸۸ دی ۱۵, سه‌شنبه

موج دستگیریها در تهران وشهرستانها ادامه دارد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،موج دستگیریها در تهران و شهرستانها همچنان ادامه دارد این دستگیریها که فعالین دانشجوئی ،زنان ، جوانان ،کارگران،فعالین کودکان،مادران و زندایان سیاسی سابق را در بر می گیردو هر روز بر آمار آنها افزوده می شود.

در روزهای اخیر آقای علیرضا نبوی همسر زندانی سیاسی عاطفه نبوی با یورش مامورین وزارت اطلاعات سمنان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید.در حال حاضر 2 نفر از اعضای این خانواده سید ضیاء نبوی دبیر شورای دفاع از حق تحصیل و عاطفه نبوی در زندان بسر می برن

همچنين روز پنجشنبه 10 دی ماه آقای پرویز ورزمرزیان 54 ساله از زندانیان سیاسی سابق با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید. آقای ورز مرزیان از زندانیان سیاسی دهۀ 1360 می باشد که بیش از 7 سال در زندان تحت شکنجه های وحشیانه بسر برد.3 فرزند آقای ورز مرزیان در قرارگاه اشرف در عراق می باشند.

همچنین آقای مجید رضائی با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل گردید.

پس از کشتار مردم در روز عاشورا قوۀ قضائیه،نیروهای امنیتی ،نظامی ولی فقیه هر روز بر اعدام دستگیر شدگان روز عاشورا و زندانیان سیاسی تاکید می کنند و مجموعه اظهارنظرهای علنی آنها حاکی از نیت شوم آنها مبنی بر اعدام زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران یورشهای وحشیانه به حریم خصوصی مردم ،دستگیریهای گسترده و اظهار نظرهای رسمی مبنی بر ارتکاب جنایت علیه بشریت را محکوم می کند و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی و فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
15 دی 1388 برابر با 5 ژانویه 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: