۱۳۸۸ دی ۱۹, شنبه

تجمع اعتراضی خانواده در مقابل دادگاه انقلاب و لیست اسامی دستگیرشدگان

بنابه گزارشات رسیده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،بيش از 200 نفر از خانواده بازداشت شده هاي روز تاسوعا و عاشورا روز شنبه 19 دي ماه در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند .

تمامي خانواده ها به خصوص خانواده دانشجويان بازداشت شده با شنيدن خبر محاکمه 5 نفر از دستگیر شدگان روز عاشورا بر مبنای محاربه و قصد اعدام رژيم سراسيمه و مضطرب به دادگاه انقلاب مراجعه مي كردند و از كاركنان دادگاه انقلاب مي پرسيدند كه حكم اعدام براي چه كساني صادر شده است ؟

بازداشت شدگاني كه تا امروز با خانواده خود تماس گرفته اند مي گفتند هيچ كدام نمي دانستند كه حكم اعدام براي چه كساني صادر شده و اكثرا به خانواده هاي خود گفته اند هنوز به دادگاه انقلاب نرفته اند اما بازجويي ها به صورت شبانه روزي و فشرده ادامه دارد و برخي از بازداشت شده ها تحت فشار شديد بازجويي قرار دارند و عده اي بیشتری را هم به بند 209 زندان اوین منتقل كرده اند.

اما خانواده هايي كه هنوز فرزندان دربندشان با آنها تماس نگرفته اند بسيار نگران هستند حكم اعدام براي عزيزان آنها صادر شده باشد و يا در معرض شکنجه های وحشیانه برای گرفتن اعترافات تلویزیونی باشند .خانواده ها به يكديگر دلداري مي دادند و بدون هيچ ترس و واهمه اي حتي در مقابل ماموران دادگاه انقلاب خامنه اي را نفرين مي كردند .

خانواده ها تصميم گرفته اند كه هر روز تعدادي از خانواده ها به دادگاه انقلاب تعدادي به دادستاني و تعدادي به اوين بروند وكار فرزندانشان را دنبال كنند.

لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی 156 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.

1- مهشيد كفاشيان 26 ساله روز عاشورا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

2- آرش شهبازي 21 ساله روز عاشورا توسط لباس شخصي ها بازداشت و به اوين منتقل شده

3-سينا صفري زاده 28 ساله روز تاسوعا در امام حسين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

4- نگار مفيدي 27 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

5- محسن طهماسبي 31 ساله روز عاشورا در امام حسين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص

6- فائزه غفوري تبريزي 30 ساله روز تاسوعا در حوالي فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

7- اشكان فتحعلي 37 ساله و متاهل رور عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

8- محمد حسن زاده 24 ساله روز عاشورا در چهاراه ولي عصر بازداشت و گفته مي شود به اوين منتقل شده

9- مهين محسني 42 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

10- امير تهراني 25 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

11- بيژن فراستي ثابت 30 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

12- عليرضا فرهنگ دوست 29 ساله عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

13- ابراهيم احمدوند 26 ساله عاشورا در آذربايجان بازداشت و به اوين منتقل شده

14- كريم قاسم خاني 32 ساله و متاهل روز عاشورا در شادمان بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

15- بهرام نوري 22 ساله تاسوعا در حوالي امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

16- معين مرداني 25 ساله عاشورا در حوالي انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

17- حامد نيك رو 30 ساله عاشورا در كالج بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

18- جمشيد مختاري 28 ساله عاشورا در ميدان ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

19- محمد مؤيد 26 ساله تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

20- علي اكبر كتابي 20 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

21- فربد ميلاني 27 ساله و متاهل عاشورا در شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده

22- احسان مستوفي 33 ساله عاشورا در كالج بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

23- علي فرزانه 28 ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

24- حسين جوان 24 ساله تاسوعا در چهاراه ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

25- شايان رسولي زاده 31 ساله عاشورا در فردوسي بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

26- ماكان مرشدي 23 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

27- مهدي گلستاني 38ساله و متاهل عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده

28- اعظم گل محمدي 30 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

29- ياسر طرح ريزي 26 ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

30- امير اصلاحي 28 ساله تاسوعا بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

31- سيد حامد مير كريمي 22 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

32- امين قائم مقامي 27 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

33- لادن طباطبايي 27 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

34- منيره كماني 25 ساله عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

35- فاطمه تمدن 30 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

36- مرتضي مرتضايي 28 ساله تاسوعا بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده

37- علي قدرتي 29 ساله تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

38- حسين يزدان پناه 35 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

39- محمد حسن ذاكري 24 ساله عاشورا در قريب بازداشت و به اوين منتقل شده

40- پريسا عليزاده 23 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

41- نويد باباييان 26 ساله عاشورا در آذربايجان بازداشت و به اوين منتقل شده

گزارشهای موثق حاکی از آن است که بازجویان وزارت اطلاعات ,سعید شیخان،علوی و سید شکنجه های وحشیانۀ جسمی و روحی علیه دستگیر شدگان روز عاشورا و تعدادی از زنداینان سیاسی را بکار می برند که انها را وادار به اعترافات تلویزیونی کنند حداقل تا به حال چهار نفر را وادار به اعترافات تلویزیونی کرده اند. به آنها تاکید شده است که در مصاحبه های تلویزیونی خود باید موارد زیر را بگویند 1. آتش زدن اتوبوس2. ارسال فیلم و عکس به رسانه های خارج از کشور3. کمک مالی به اپوزسیون و موارد متعدد دیگر این مصاحبه ها در 2 بخش بوده است که بخش دوم آنها روز شنبه گذشته صورت گرفته است این شکنجه ها و اعترافات تلویزیونی با حضور و تحت نظارت عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و بیگی رئیس شعبۀ 3 امنیت تهران صورت گرفته است.آنها قصد دارند با پخش مصاحبه های دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی به صدور حکم اعدام و اجرای آن مشروعیت بخشند. شکنجه های وحشیانه برای گرفتن اعترافات تلویزیونی در ابعاد گسترده ای صورت می گیرد.عباس جعفری دولت آبادی و بیگی و سایر مسئولین این رژیم در حال تدارک اعدام دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی ویک جنایت علیه بشریت در ایران هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به شکنجه های وحشیانه در زندانهای ولی فقیه برای گرفتن اعترافات تلویزیونی جهت مشروعیت بخشیدن به اعدامهای گسترده جوانان و زندانیان سیاسی هشدار میدهد و از دبیر کل ،کمیسر عالی حقوق بشرو سایر مراجع بین المللی برای پیشگیری از یک کشتار سازمان یافته زندانیان سیاسی در ایران خواستار اقدامات عاجل است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

19 دی 1388 برابر با 9 ژانویه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

توجه: استفاده از گزارشها ولیست اسامی دستگیر شدگان فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران فقط با ذکر ماخذ مجاز می باشد

هیچ نظری موجود نیست: