۱۳۸۸ دی ۱۹, شنبه

یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر به مادران عزادار ودستگیری تعداد از آنها

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،نیروهای سرکوبگر به مادران عزادار که در کنار میدان آب نمای پارک لاله در حال جمع شدن بودند یورش بردند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند.

ازحوالی ساعت 16:45 ماداران عزادار در حال جمع شدن کنار میدان آب نمای پارک لاله بودند که با یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر لباس شخصیها و نیروی انتظامی مواجه شدند در این یورش و حشیانه تعدادی از مادران دستگیر شدند. شاهدان عینی شاهد دستگیری حداقل 3 تن از مادران عزادار بودند. مادران عزادار دستگیر شده به نقاط نامعلومی منتقل شدند.

مادران در مقابل اعمال غیر قانونی و دستگیر شدن توسط نیروهای سرکوبگر مقاومت می کردند و به اعمال وحشیانه آنها اعتراض می کردند که این کار غیر قانونی و غیر انسانی است. ولی نیروهای سرکوبگر با عربده کشی و توهین مادران را در یکی از ون های نیروی انتظامی قرار دادند. آنها همچنین هنگام دستگیری و انتقال مادران به خودروهای ون از آنها عکس و فیلم می گرفتند.

نیروهای سرکوبگر لباس شخصی و نیروی انتظام که پیش از تجمع مادران در پارک لاله مستقر شده بودند.تعدادی از آنها با تعدادی ون در کنار میدان آب نما مستقر شده بودند و لباس شخصیها در تمامی نقاط پارک و حتی بیرون پارک بصورت پیاده و موتور سوار در حال گشت زنی بودند.آنها زنان و دختران عابر را هم مورد سئوال جواب و برخورد وحشیانه قرار می دادند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

19 دی 1388 برابر با 9 ژانویه 2010


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: