۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

دختران و زنان دستگیر شده روز عاشورا تحت فشارهایی طاقت فرسائی قرار دارند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تعداد زیادی از دختران و زنان دستگیر شده روزهای تاسوعا و عاشورا در شرایط غیر انسانی در بند متادون زندان اوین بسر می برند.

تعداد زیادی از دختران و زنان دستگیر شده اعتراضات روز تاسوعا و عاشورا در بندان متادون (قرنطینه) زندانی هستند . شرایط این بند غیر انسانی است. دختران و زنان زندانی از سرمای شدید و نبود پوشش کافی برای استراحت و نداشتن لباس رنج می برند.همچنین چندین برابر این بند زندانی در آن جای داده شده است و زندانی از حداقل امکانات بهداشتی محروم هستند. وضعیت غذای این بند به لحاظ کمی و کیفی قابل مصرف نیست.

دختران و زنان زندانی در ساعتهای مختلف شبانه روز و گاها چند بار برای بازجوئی برده می شوند . بازجوئی ها با خشونتهای غیر انسانی بازجویان همراه است و آنها را تحت فشارهای روحی شدید قرار می دهند و در شرایط طاقت فرسائی بسر می برند. بازجویان وزارت اطلاعات در مراحل مختلف بازجوئی بر روی گرفتن اعترافات تلویزیونی متمرکز هستند. اسامی تعدادی از بازجویانی که در پروژه گرفتن اعترافات تلویزیونی نقش دارند عبارتند از سعید شیخان،علوی و سید هستند.

بند متادون (قرنطینه) برای بازداشتهای موقت مورد استفاده قرار می گیرد و دستگیر شدگان روز عاشورا در کنار زندانیان عادی وه معتاد نگهداری می شوند.

در حال حاضر علاوه بر بند متادون دختران و زنان دستگیر شده اعتراضات عاشورا در بندهای 209 و بند 240 زندان اوین زندانی هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایرن،دستگیریهای گسترده روز عاشورا دختران و زنان، بازجوئیهای طولانی مدت همراه با شکنجه های روحی شدید و قرار دادن آنها در شرایط غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران ویژه زنان،دستگیریهای خودسرانه، شکنجه و سازمانهای مدافع حقوق زنان جهان خواستار دخالت برای پایان دادن به نقض شدید حقوق بشرو بخصوص زنان در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

18 دی 1388 برابر با 08 ژانویه 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر


http://pejvakzendanyan.blogfa.com

pejvak_zendanyan10@yahoo.com

pejvakzendanyan@gmail.com

tel.: 003162020193

هیچ نظری موجود نیست: